PFM | Gouverneur voert volgende week consultatieve gesprekken over hoe nu verder

Overlegd wordt onder meer met de Voorzitter van de Staten, de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Minister van Staat, en de fractieleiders uit de Staten | ANP PRINCE VICTOR

Na afloop van een turbulente politieke week heeft gouverneur Lucille George-Wout vandaag, vrijdag 17 februari, aan het begin van de avond een beslissing genomen over de vraag: ‘Hoe nu verder?’.

Ze gaat volgende week een ronde gesprekken voeren om te bepalen wat de beste beslissing is in de huidige politieke situatie. Het Kabinet van de Gouverneur heeft het volgende persbericht uitgebracht:

‘De Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, heeft van de Voorzitter van de Staten van Curaçao bericht ontvangen over de uitkomst van de openbare vergadering van de Staten van heden,

17 februari 2017. In de vergadering zijn moties van wantrouwen aangenomen tegen de demissionaire ministers van het kabinet Koeiman, te weten minister K.A. Gijsbertha, minister S.F. Camelia-Römer, minister Z. Jesus-Leito en minister E.P. Rhuggenaath.

Tevens is aan Minister-President Koeiman verzocht om de Gevolmachtigde minister E. Eisden ontslag te verlenen.

Voorts is een motie aangenomen waarin de Staten de Gouverneur verzoeken om onverwijld het landsbesluit waarbij mevrouw Larmonie-Cecilia en de heer Cordoba ontslag is verleend in te trekken, en om alle rechtsgevolgen daarvan ongedaan te maken.

Tenslotte is door de Staten een motie aangenomen waarin de Gouverneur wordt verzocht om mevrouw R. Larmonie-Cecilia aan te wijzen als formateur voor een te vormen interim-kabinet.

De Gouverneur zal naar aanleiding van de uitkomst van de vergadering van de Staten volgende week onder meer de Voorzitter van de Staten, de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Ministervan Staat, alsmede de fractieleiders uit de Staten uitnodigen voor consultatieve gesprekken.’

Op de foto het kabinet-Koeiman na de beëdiging.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *