Periode onderzoek naar integriteit korpschef verlengd

Met drie maanden

wernetWILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) heeft een verzoek van de Commissie van Onderzoek onder leiding van jurist Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Römer toegewezen, om de periode van het onderzoek naar de integriteit van korpschef Marlon Wernet met drie maanden te verlengen.
De periode is met ingang van 13 maart verlengd, wat betekent dat de commissie in juni verslag moet uitbrengen van de bevindingen.
De commissie doet een onderzoek naar de plichtsgetrouwheid, betrouwbaarheid en professionaliteit van Wernet en dient opeenvolgende onderzoekstrajecten te doorlopen.
Dit in het kader van de haar toebedeelde onderzoeksopdrachten en als gevolg van de omvang hiervan.
Daarom heeft de commissie aangegeven een verlenging van de periode en de termijn van verslaglegging nodig te achten.
Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van bepaalde informatie, die naar voren kwam over Wernet tijdens een onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden en de daaraan gekoppelde ambtelijke verantwoordelijkheden rond de dood van Luigi ‘Pretu’ Florentina.
Florentina werd vóór zijn dood (zelfmoord) afgelopen september aangemerkt als een van de opdrachtgevers van de moord op de politicus Helmin Wiels op 5 mei vorig jaar in Marie Pampoen.
Tijdens het onafhankelijk onderzoek heeft de commissie tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van Wernet en andere leidinggevenden van het Korps Politie Curaçao (KPC) geconstateerd.
Deze tegenstrijdigheden hebben betrekking op het gebrek aan of de onzorgvuldige omgang met veiligheids-, bewakings- en andere maatregelen bij de opsluiting van gedetineerden in de politiecellen in Barber.

Foute agenten
Daarnaast heeft de commissie ook geconstateerd dat ‘foute agenten’ door Wernet voorgedragen worden om bij ‘zeer gevoelige dienstonderdelen’ tewerk te worden gesteld.
Het gaat hier om medewerkers waarbij ‘in redelijkheid kan worden getwijfeld aan hun integriteit, of die een risico vormen bij opsporingsonderzoeken’.
In dit verband heeft de commissie een nevenrapport uitgebracht, waarin wordt geconcludeerd dat nader onderzoek noodzakelijk is, omdat deze omstandigheden de integriteit van het politiekorps aantasten.
Minister Navarro heeft eerder al desgevraagd tegenover de Amigoe aangegeven dat, indien uit het integriteitsonderzoek blijkt dat de verkregen informatie op waarheid berust, Wernet nooit meer als chef van het Korps Politie Curaçao terug kan keren.
Wernet heeft inmiddels een zaak aangespannen tegen de overheid.
Hij vecht de beslissing van Navarro om hem te schorsen aan.
Deze zaak is echter nog niet inhoudelijk behandeld, in afwachting van het (eind) rapport van het integriteitsonderzoek.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *