PB | Staten Aruba: inkorting salarissen ambtenaren 12,6% goedgekeurd

Staten Aruba: inkorting salarissen ambtenaren 12,6% goedgekeurd

De Staten van Aruba hebben de salarisinkorting van ambtenaren goedgekeurd. De salarissen van Ministers zijn met 25% ingekort.
De regering van Aruba heeft ingaande 1 mei 2020 de salarissen van ambtenaren en gelijkgestelden ingekort met 12.6%, waarvan 5% van de maandelijkse bezoldiging en 7.6% van de secundaire arbeidsvoorwaarden: de helft van de vakantie-uitkering, van de augustus premie en de december premie. Ministers leveren al sinds 1 mei 2020 25% van hun salaris in, waarvan 16,7% van de bezoldiging en 8.3% secundaire arbeidsvoorwaarden: de gehele vakantie-uitkering.

De regering heeft vorige week nog met de vakbonden vergaderd over de inkorting. De vakbonden wilden meer inspraak; hoewel in het begin van de crisis geen ruimte was voor dialoog, is dit in de periode na 17 april anders geweest. Er hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden met de Ministerraad.

Er waren nog enkele punten die partijen gescheiden hield, en die zijn vorige week bijgelegd.

Volgens de vakbonden willen sommige ambtenaren niet dat hun pensioenopbouw wordt aangetast. Om dit te voorkomen moeten zij niet 5% maandelijks inkorten maar 8.6%. De regering geeft deze mogelijkheid in de wet opgenomen, middels een hardheidsclausule. Afgesproken is dat de vakbonden de lijst met namen en handtekening zal overleggen.

De vakbonden wilden ook dat er een einddatum werd opgenomen in de wet, maar dat kan niet op basis van de voorwaarden die door Nederland zijn opgelegd “tot nader orde”. De regering heeft wel een evaluatiebepaling opgenomen in de wet om hiernaar te werken.

Premier Evelyn Wever-Croes verklaarde in de Staten dat de Covid-19 crisis Aruba heel hard heeft geraakt en dat iedereen getroffen wordt. Van ambtenaren en gelijkgestelden werd solidariteit verwacht, en dat wordt vandaag wettelijk vastgelegd.

De AVP-fractie en onafhankelijk statenlid Daphne Lejuez stemden tegen de inkorting. De wet werd uiteindelijk door de meerderheid in de Staten goedgekeurd. Hierdoor voldoet Aruba nu volledig met de door Nederland opgelegde voorwaarde.

Bron: Kabinet Wever Croes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *