PB | Aruba stelt nationale commissie ‘Economisch Herstel en Innovatie’ om economie te reactiveren

Minister-president van Aruba Evelyn Wever-Croes.

Premier Wever-Croes kondigde deze week aan een Economisch Herstel en Innovatie Commissie te hebben in gesteld die belast is met aanbevelingen met betrekking tot nood en/of stimuleringsmaatregelen die op korte termijn de negatieve economische gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de samenleving zoveel mogelijk moeten beperken en om de economie te reactiveren.

Daarnaast is de commissie belast met aanbevelingen voor een nationaal economisch herstel en innovatie plan voor Aruba.

De Commissie bestaat uit een stuurgroep, die bestaat uit leden van de privé en semi privé sector, en drie speciale subcommissies ten behoeve van drie paralleltrajecten:
– een speciale subcommissie stabilisering en stimulus;
– een speciale subcommissie fast-track en reactivering;
– een speciale subcommissie innovatie en bestendigheid;

De stuurgroep zal worden bijgestaan door een high-level think tank waarvan haar leden -4 tot 6 personen- uit voormalige Gouverneurs van Aruba, (gewezen) leden van adviesorganen, alsmede één of twee sleutelfiguren uit de private sector, bestaan.

Indien de noodzaak daartoe is zullen gespecialiseerde werkgroepen (subject-matter task forces) worden ingesteld ter uitvoering van specifieke (deel)onderzoeken of taken.

De stuurgroep geeft strategisch richting aan de speciale subcommissies en treft de nodige voorbereidingen teneinde een Innovatie en Herstel Fonds voor Aruba op korte termijn te kunnen oprichten. De stuurgroep vergadert dagelijks en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Minister van Algemene Zaken en aan het crisis beleidsteam.

De think tank geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de stuurgroep, en beoordeelt de adviezen en aanbevelingen van de Commissie.

De speciale subcommissie stabilisering en stimulus heeft als primaire taak advies uit te brengen over een Solidariteitspakket voor ondernemers gedurende COVID-19 crisis, over de wijze waarop de lokale economie op korte termijn gestabiliseerd en gestimuleerd kan worden, met als uitgangspunt de werkgelegenheid te behouden, en om concreet aan te geven hoe de aanbevelingen zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd gedurende de COVID-19 Crisis.

De speciale subcommissie fast-track en reactivering heeft de taak om potentiele investeringsprojecten te identificeren die vooralsnog in 2020 kunnen starten en die (potentieel) als Fast-Track Projecten kunnen worden aangemerkt, en aan te geven hoe de economie kan worden gereactiveerd zodra de ingrijpende beleidsmaatregelen “Shelter in Place” en “Avondklok” zijn opgeheven.

De speciale subcommissie innovatie en bestendigheid heeft als taak om samen met verschillende task forces, het nieuw economisch model voor Aruba te ontwikkelen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het herstel en de groei van het toerisme, maar ook andere sectoren.

De Premier gaf aan dat er veel interesse is binnen de gemeenschap om aan de verschillende commissies en werkgroepen deel te nemen.

“Een ieder die wil deelnemen, zal betrokken worden. Politici in het Parlement en buiten het Parlement hebben aangegeven mee te willen denken. Er zijn vele manieren om bij te dragen. De taak die voor ons ligt is enorm. Wij gaan de fundering bouwen voor een nieuwe Aruba. Deze fundering moet breed worden gedragen, moet zeer solide zijn, en moet gebaseerd zijn op integriteitsnormen. Toekomstige generaties zullen ons verantwoordelijk houden voor wat wij nu gaan doen. Het moet dus goed lopen” aldus Premier Evelyn Wever-Croes.

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes

8 Reacties op “PB | Aruba stelt nationale commissie ‘Economisch Herstel en Innovatie’ om economie te reactiveren

 1. Fred Schiedam

  We stellen een commissie in, met een stuurgroep, een think-tank en drie subcommissies, met naar behoefte ook nog gespecialiseerde werkgroepen.

  “De Premier gaf aan dat er veel interesse is binnen de gemeenschap om aan de verschillende commissies en werkgroepen deel te nemen.”

  Ik wil ook, ik zal mijn bankrekeningnummer doorgeven!

 2. De exportwaarde valt niet te versmaden 3 mljn ajax per jaar. Dislect.

 3. Dank voor de info @Dislectus.
  De banen carousel loopt gesmmerd.
  A vervult tijdelijk ministerpost voor B , en wil deze tussentijds teruggeven tegenneen riante WHO zetel.

  Hopelijk kijkt ze dan niet met van die boze blikken kijk als in de staten, toen ze president was. Waarbij ze haar emoties te veel liet kennen en ze haar met gemak op de kast joegen

  https://youtu.be/3h6YkbSnMQE

 4. Het plan van onze MEO is als Steven Martina terug komt dat zij een leuke en lucratieve internationale baan zou krijgen waarmee ze ook nog in de publieke aandacht zou komen. En het heeft dus geen d…. te maken met het economisch herstel. We exporteren Nada of nihil en de export waarde die we hebben is lager dan het geld dat nodig is voor een zetel in de WTO. Maar dat is toch geen prioriteit?

 5. Abraham Mossel

  En weer zoals gewoonlijk word er snel een geld op vretende subcommissie in elkaar geflanst, die ook wil mee snoepen van de gift van de NL belasting betalers, menesen wanneer houd dit eens op!.

 6. ….”Niet te licht denken over onze MEO, ze heeft een herstel plan. En daarvoor moet ze permanente zitting hebben in de WTO””…..

  LOL, Serieus? WTO Beleid ipv Tenten sluiten die met een bus vol inspecteurs, een een hele cameraploeg?
  Pffffff…..ze doet het leuk, ze zet zich in, maar het isniet genoeg.
  Hulde overigens dat ze zich inzet voor dieren….
  En de zwakkere in de samenleving, het juk is alleen een beetje tezwaar

 7. Niet te licht denken over onze MEO, ze heeft een herstel plan. En daarvoor moet ze permanente zitting hebben in de WTO om zo onze internationale concurrentie positie te verbeteren en bij te dragen aan de economische groei van het eiland.

 8. ……”Aruba stelt nationale commissie ‘Economisch Herstel en Innovatie’ om economie te reactiveren”….

  Kunnen ze onze MEO (Mini-Ster van Economische Ondergang) daar niet aan deel laten nemen, voor inspiratie.

  Nu leest ze op TV elke dag “streng” regeltjes voor tijdens haar ” orapa mucha” programma.
  Is ze de nieuwe tante Irma?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *