ParadiseFM | Sint Maarten wil weer afwijken normen in begroting 2020

Parliament of Sint Maarten | Antilliaans Dagblad

Sint Maarten wil een verzoek indienen bij de Rijksministerraad om ook voor het begrotingsjaar 2020 af te mogen wijken van de normen.

De begroting van Sint Maarten heeft een tekort van 23,8 miljoen gulden, waardoor niet aan de Rijkswet financieel toezicht wordt voldaan. Het College Financieel toezicht adviseert Sint Maarten met Nederland te overleggen over eventuele herfinanciering.

Door de voorgenomen leningen zal de schuldquote naar verwachting stijgen tot ongeveer 45 procent van het bruto binnenlands product van het eiland.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *