29 C
Willemstad
• woensdag 27 september 2023

Opinie | Curacao, het nieuwe Las Vegas del Caribe

Opinie George Lichtveld De koude rillingen slaan mij om het lijf. Soms vraag ik mij af of ik, op deze gevorderde leeftijd begin te halllucineren en dwaalsporen begin...

NRC | Johannes Vermeer Prijs voor zangeres Tania Kross: ‘Ik droom van een schouwburg op Curaçao’

Mischa Spel Highlight: Zangeres Tania Kross (47) is de winnares van de Johannes Vermeeprijs, de grootste en belangrijkste staatsprijs voor de kunsten. „Waarom zou ik alleen optreden voor een...

NU | Curaçao koopt beroemd bordeel zelf op, opbrengst is voor bestrijden criminaliteit

De regering van Curaçao heeft het openluchtbordeel Campo Alegre gekocht voor acht miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 4,2 miljoen euro). Het geld gaat naar een fonds waarmee criminaliteit op...

Democracy now! | Dinsday, September 26, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

DolfijnFM | Bouwexperts van Defensie oefenen op Curaçao en Aruba

Bouwexperts van de Koninklijke Landmacht zijn gisteren begonnen met een oefening op Curaçao en Aruba. De eenheid gaat in opdracht van Carmabi aan de slag bij Shete...

Extra | Journaal 26 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Opinie | Zelfs Nederlandse Algemene Rekenkamer maakt fouten en verdraait feiten

HomeLandenArubaOpinie | Zelfs Nederlandse Algemene Rekenkamer maakt fouten en verdraait feiten

Opinie Statenlid Endy Croes Fractie MEP

Statenlid Endy Croes Fractie (MEP)

In het Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hetwelk door de Nederlandse Algemene Rekenkamer op 20 mei 2020 werd aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze Rekenkamer op pagina 7 -voor zover hier van belang- het volgende geschreven:

“OP 10 OKTOBER 2010 HEEFT NEDERLAND HET OVERGROTE DEEL VAN DE SCHULDEN VAN DE LANDEN ARUBA, CURACAO EN SINT-MAARTEN OVERGENOMEN, ZODAT DE LANDEN NA DE STAATKUNDIGE VERNIEUWING EEN FINANCIEEL GEZONDE START KONDEN MAKEN”.

Dit citaat is in zoverre juist, dat Nederland inderdaad op 10 oktober 2010  aan Curacao en Sint Maarten 2/3 aan schuld, zijnde 1,6 miljard Euro, heeft kwijtgescholden. Apert onjuist is evenwel de stelling van deze Rekenkamer, dat Nederland het overgrote deel van de schulden van het Land Aruba heeft overgenomen, immers dateert de staatkundige vernieuwing van Aruba niet van 10 oktober 2010, doch van 01 januari 1986.

Op 01 januari 1986 heeft Nederland evenmin enig deel van de toenmalige schulden van Aruba kwijtgescholden, zulks ondanks het feit, dat Aruba ook destijds in een financiëel-economische crisis verkeerde als gevolg van de sluiting van de olieraffinaderij van de EXXON, bekend als de Lago Oil & Transport Company.

Als zelfs een Hoge College van Staat, zoals de Algemene Rekenkamer van Nederland, een dergelijke verkeerde informatie doet publiceren, dan is het begrijpelijk, dat de doorsnee burger in Nederland een zodanig verkeerd beeld van Aruba als bedelaar heeft. Aruba had per 13 maart 2020, zijnde de dag waarop de Covid-19 crisis op Aruba is uitgebroken, een schuld van amper 8 miljoen euro aan Nederland en had op zijn begroting voor het jaar 2020 een overschot van 46 miljoen en voldeed daarmee aan de met Nederland voor 2020 afgesproken norm van 5% van de BBP.

De COVID-19 crisis heeft evenwel een financiëel-economische crisis veroorzaakt, die zijn weerga in de Arubaanse staatkundige geschiedenis nooit heeft gekend. Daarom is het onverstandig om deze omstandigheid aan te grijpen om tijdens deze crisis structurele aanpassingen door te voeren.

De gevolgen van deze crisis en de oplossingsmaatregelen daarvan moeten los gezien worden en ook onafhankelijk van de hoognodige verbeteringen op o.m. het gebied van financieel houdbare financien en financiëel beheer gerealiseerd worden.

Na het oplossen van deze gezondheidscrisis en daarmede verband houdende financiëel-economische malaise, dient op middellange- en lange termijn gezocht en gewerkt te worden aan een integrale aanpak van de verbeteringen van in het bijzonder de financiele huishouding van Aruba, waaronder houdbare financien, het financieel beheer en de door de lamlendigheid gedurende de regeerperiode van de Kabinetten Mike Eman I en II volledig uit de hand gelopen schuldenproblematiek.

De hulp die door Nederland tijdens deze Covid-19 crisis in de vorm van interestvrije leningen wordt verleend, moet ook daarna op middellange termijn bestendigd worden, opdat Aruba kan voldoen aan zijn rente- en aflossingsproblemen, zulks totdat Aruba een “balanced budget” en een door de IMF voor kleine economieen voorgeschreven schuldquote van 40% van de BBP heeft bereikt.

Zulks geldt temeer nu de rentekosten voor Nederland -evenals thans het geval is met de liquiditeitssteun en loonsubsidieregeling- op de internationale markt nul procent of zelfs negatief zijn. (Zie het antwoord van Staatssecretaris Knops op de vraag van het lid van de VVD-fractie Bosman in het Verslag n.a.v. de Aanvullende Begroting voor Liquiditeitssteun.)

De heer Bosman moet ophouden om de drie Caribische landen op een hoop te gooien en dient voortaan elk land op zijn eigen merites te beoordelen, terwijl hij voorts moet nalaten bij het verlenen van humanitaire hulp door Nederland door middel van voedselpaketten telkens erop te wijzen, dat deze hulp ten koste gaat van belastinggelden van de Nederlandse burgers.

Humanitaire hulp wordt uit solidariteit en vrijwilligheid gegeven. In dit verband kan om een goed Arubaanse gezegde aangehaald worden: “je linkerhand moet niet weten wat  je rechterhand doet”.

Statenlid Endy Croes Fractie MEP,
Aruba

14 reacties

 1. Nederland is niet de bedelaar
  Deze eilandjes (dorpjes) zijn de bedelaars
  Mensen die van hun eigen bevolking datgene stelen wat ze bij elkaar gebedeld hebben van Nederland. Dit verschil wil er maar niet in bij de mensjes op de eilandjes ( dorpjes).
  Megalomaan gedrag met het geld van anderen!!! daar zijn we goed in.
  En als het op is (gestolen dus) bedelen we weer lekker verder…

 2. Sorry, moet natuurlijk 90 % van BBP zijn. Het BNP zal i.g.v. Aruba niet al teveel van het BBP verschillen, maar wel goed om even de juiste gegevens te gebruiken.

 3. Ik weet niet waar de schrijver van dit artikel zijn informatie vandaan haalt, maar voorlopig is de staatsschuld van Aruba meer dan 90 % van het BNP en dat is veel, maar dan ook veel te veel.
  Die schuld is ontstaan door jarenlang potverteren of anders gezegd mismanagement en jarenlange corruptie, fraude etc.
  En NEE, je kunt als regering niet zeggen dat die schuld is ontstaan onder andere regeringen en dat je er daarom niet verantwoordelijk voor bent. Je bent de regering van Aruba en dan ben je ook eigenaar van die staatsschuld.

  Er is dus geen woord verkeerd van Bosman en van Raak.

 4. Allemaal valse drogredenen, van onze (wan)bestuurders, die op zich (misschien) niet onjuist zijn, maar niets afdoen aan het feit dat alle aanwijzingen en instructies van Nederland 110% terecht en hard nodig zijn.

  Bovendien hoeft Nederland nergens aan te kloppen voor geld.

  Onze bestuurders wel, het liefst om er hun eigen consultantsactiviteiten mee te betalen.

  Of niet Suzy?

 5. Woehaa, onze wannabe bestuurders zijn en blijven absoluut kampioen als het gaat om het wijzen naar anderen om de eigen corruptie te verhullen. En het leuke is dat veel van de slimme bewoners hier (zoals @Konshensi) er nog in trappen ook en vervolgens echte napraters worden. Dus de strategie van onze struikrovers werkt perfect ! Hoe dom kan je zijn ?

 6. Chapeau Endy! Bosman en van Raak zijn niet meer dan roddelaars! Steeds maar gillen over corrupte families en bestuurders zonder formeel je beklag te doen bij het Openbaar Ministerie maak je medeplichtig oftewel mede corrupt! So I am rubber, you are glue, everything you say bounces of me and sticks on to you!

 7. Wat hij terecht zegt tussen de regels door vergelijk ons niet met de puinhoop op Curaçao en St. M.
  En dat klopt.
  Maar voor de Nederlandse politiek is het allemaal het zelfde gesodemieter en gesteel op die eilandjes.
  Dat moet hij ook begrijpen.

 8. Nederland inderdaad op 10 oktober 2010 aan Curacao en Sint Maarten 2/3 aan schuld, zijnde 1,6 miljard Euro, heeft kwijtgescholden.

  Erg veel geld en nu is het eiland weer failliet.

  Maar Alvin Daal heeft zijn zakken kunnen vullen, Suzy zorgt goed voor haar familie en Maharo Isenia heeft een leuk baantje bij de overheid.

 9. Check and balances

  Als de feiten die de Arubaanse Statenlid Endy Croes hier voren brengt, kloppen met de werkelijkheid, is er niet alleen sprake van een VUPA van formaat van Tweede Kamerlid Bosman, maar van Staat Nederland!
  Ik ben benieuwd welke ijverige Tweede Kamerlid vragen hierover gaat stellen. Werkt het dualisme in Nederland ?, of is het zoals menigeen zegt, een papieren tijger, een illusie. Ik wacht het maar rustig af.

 10. Wat heeft Aruba uit solidariteit voor Nederland gedaan nu ook de Nederlandse bevolking het water aan de lippen staat? ( of zelfs sinds 1986). Solidariteit lijkt mij in het geval van Caribisch Nederland eenrichtingsverkeer. Dat is ook logisch maar werk Nederland dan ook niet zo tegen als zij de financiële/economische situatie op de eilanden wil verbeteren. Want als die niet verbetert dan is Nederland verantwoordelijk en vinden de eilanden dat de Nederlandse belastingbetaler !!!, -ik schrijf dat met nadruk mijnheer E. Croes, ik begrijp dat u dat te pijnlijk vindt om te horen-, maar financieel moeten bijspringen. En het liefst als geschenk. Een wat coöperatievere houding van Aruba naar Nederland toe inzake het verbeteren van de situatie op het eiland zou een vorm van solidariteit van Aruba kunnen zijn! Probeer het eens.
  ( het verwijten van de Eman-kabinetten is misschien wel waar maar een beetje goedkoop, de MEP-kabinetten daarvoor hebben ook geen schoon blazoen. En de problemen die het eiland ondervindt zijn niet van vandaag of gisteren). Ter afsluiting: het kan toch niet zijn dat wat ik spaar door u wordt uitgegeven? Toch?

 11. En zoals normaal anderen de schuld geven, Nederland. Kabinet Eman. Knops, Bosman etc etc, Maar Aruba niet, dat is altijd de beste leerling van de klas sinds 1986. Tip voor Bosman, helemaal geen geld meer naar Aruba ze hebben genoeg 46 miljoen in kas, maak die eerst maar eens op Endy Croes, wat komt mij die familie naam Croes toch bekend voor in de politiek in de regering van Arubacrim.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties