31 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 10:50

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Vergissing of corrupte rechters?

Met het verwijt ‘beschadiging van de rechtsstaat’ moet men altijd zuinig zijn. De beschikking van de wrakingskamer van 6 januari 2014 is dan toch weer een loepzuiver staaltje van een ‘onder elkaar’-situatie. Niks verzwegen, bijgepoetst of net een beetje mooier gemaakt.

Advertentie

Nee, drie rechters waren er weer eens voor gaan zitten, achter hun toetsenbordje.
En hebben complete teksten bij een nooit gehouden zitting verzonnen. Het hof bleek in deze zaak een hele beschikking te hebben gefabriceerd, ondertekend en al. Rechtercollega’s hebben het omstreden handelen van de gewraakte rechter in een wrakingsprocedure een ‘vergissing’ genoemd. Maar dit is natuurlijk veel groter. De zitting heeft nooit plaatsgevonden en de inhoud van de beschikking is gemanipuleerd, onjuist weergegeven en dus gewoon verzonnen. De rot zit behoorlijk diep bij dit hof. Corrupte rechters zijn de nachtmerrie van de rechtsstaat. Deze beschikking is niet het topje van een ijsberg, maar een teken van een structureel probleem. Dit gevecht gaat in de kern om een andere norm: de rechter dient integer te zijn en was dat hier niet. Hoofdpunt lijkt mij dat tegen keihard liegende en valsheid in geschrifte plegende rechters maatregelen genomen moeten worden. Zwijgen is geen optie. Dan zal het alleen maar erger worden. Hoe kun je als rechter volhouden dat er sprake is van een vergissing? Het zijn niet één maar zelfs twee beschikkingen van een zitting die nooit heeft plaatsgevonden. Er is zelfs verzonnen wat er door mij werd gepleit. Valsheid in geschrifte plegende rechters die ermee wegkomen. Het is een droevige situatie en erg beangstigend. Strafadvocaten die geen vertrouwen meer hebben in de rechtspraak? Rechters die corrupt zijn? Ik ben benieuwd wie deze beerput ooit gaat opruimen. Natuurlijk blijft een dergelijke rechter gewoon in dienst. Hij kan vrolijk doorgaan met het vervalsen van beslissingen. Ik weet ook dat deze bedrijfscultuur, die al diep wortel in de organisatie heeft geschoten, zeer hardnekkig is. Dit soort mensen krijgen bij ons een vaste aanstelling en een goed salaris en die zouden dan de integriteit moeten waarborgen. De meest schrijnende uitholling van de rechtsstaat komt toch echt van binnen. Nog altijd sluiten de rijen zich en wordt allerminst afstand genomen van de ‘liegende, rommelende en valsheid in geschrifte plegende rechter’. Meest kwalijk is dat op grond van feiten en omstandigheden welke bij dezelfde rechters leiden tot vlotte veroordelingen van burgers, tot diametraal andersluidende inzichten wordt gekomen zodra eigen collega’s in beeld komen. De beerput wordt onder aanvoering van hetzelfde hof – met de ‘vergissing’-constructie – snel toegedekt en dat leidde weer tot het (helaas) weinig verrassende oordeel dat er feitelijk niets aan de hand was. En dan hebben wij het over rechters die valsheid in geschrifte hebben gepleegd in twee varianten: door het valselijk opmaken van twee beschikkingen in dezelfde zaak en door het inbrengen van die valselijk opgemaakte stukken, wetende dat zij vals zijn met geen ander doel dan ze voor echt en onvervalst te laten doorgaan. Lees de wet er maar op na. Volgens het hof is de verdachte destijds niet benadeeld. In beide valselijk opgemaakte beschikkingen van een nimmer gehouden zitting, staat echter dat er zich voorts voldoende belastende gegevens in het dossier bevinden om tot een veroordeling te komen. Deze zelfde magistraten nemen nog dagelijks de burger de maat; zij vervolgen en berechten niet gehinderd door de druipende boterberg die van hun hoofden glijdt. Zij leven in ons midden vanuit een superioriteitsovertuiging: ‘Wij zijn sterk, wij zijn dus niet slecht. Wij zijn beter en dus sterker. Anderen moeten alles van ons aanvaarden en daar blijk van geven. Ze behoren zich ook valsheden te laten welgevallen en rechten te laten ontnemen. Zij mogen ons haten, als ze ons maar vrezen’. Ik weet het wel: de tijden zullen grimmig worden. Maar zelfs aan de rand van het graf zal ik nog zeggen: dit verdom ik te accepteren.

Sulvaran heeft rechten gestudeerd aan de Una en is al 25 jaar praktiserend advocaat. De afgelopen 12 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in straf- en uitleveringszaken. Sulvaran is werkzaam bij advocatenkantoor S&P (Sulvaran en Peterson)

- Advertentie -

Advertentie

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in
  1. Triest hoe een advocaat de rechtsstaat tracht te beschadigen door rechters aan te vallen die zich publiekelijk niet kunnen of mogen verdedigen. Sulvaran weet heel goed dat er “model pv’s” bestaan die in wezen door griffiers worden opgesteld en geschreven en dat er soms fouten worden gemaakt die waneer het kennelijke verschrijvingen zijn of i.d. worden verbeterd. Echter, klarblijkelijk kan hij zijn roem onder de criminelen vergroten door de rechters aan te vallen en ook zijn haat voor Nederlanders ventilleren op deze wijze. Een schande voor de advocatenstand.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -