Opinie | Vrolijk: ‘Richard Arends liegt weer’

Opinie MEP statenlid Edgar Vrolijk

Opinie Edgar Vrolijk (MEP): Richard Arends heeft salaris ontvangen als directeur RDA en geen belasting betaald

Statenlid Edgard Vrolijk (MEP) heeft officiele vragen gesteld aan de Minister President die tevens belast is met energie zaken. Dit naar aanleiding van de arbeidsovereenkomst tussen thans Statenlid en toen Minister Richard Arends (AVP) waar Statenlid Vrolijk iedereen mee heeft verrast vorige week.

Volgens Statenlid Edgard Vrolijk heeft hij de arbeidsovereenkomst in zijn brievenbus gevonden. Zelfs de Minister President wist hier niets van.

Uit de informatie ontvangen van de Minister, blijkt dat Richard Arends heeft tot op heden niet officieel ontslag genomen van REFINERIA DI ARUBA (RdA). Hij heeft op 1 november 2016 een arbeidsovereenkomst gesloten met de (voormalige) minister van energie, Mike de Meza, die de aandeelhouder Land Aruba vertegenwoordigde. Arends was op dat moment adviseur van de (voormalige) minister president Mike Eman en van de (voormalige) minister van energie Mike de Meza. Zijn arbeidsovereenkomst met RdA is op 1 november 2016 begonnen; hij bleef in die periode aan als adviseur van de beide ministers. Over de maand november 2016 is hij op 24 november 2016 uitbetaald. Hij heeft een bedrag van Afl. 31.200,= bruto ontvangen. Het is volgens de Minister President, tevens fiscaal jurist, bevreemdend dat op dit bedrag geen inhoudingen van belastingen en premies zijn verricht. Thans wordt onderzocht waarom er geen inhoudingen van belastingen en premies zijn verricht op deze betaling. Hiervoor kan dhr. Richard Arends, als financieel directeur, zelf persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Statenlid Vrolijk heeft gevraagd of Richard Arends in 2016 betalingen heeft ontvangen van RdA, ter zake waarvan en hoeveel. De Minister heeft een tabel van uitbetalingen overgelegd. Uit die tabel blijkt dat Richard Arends in 2016 betalingen heeft ontvangen op persoonlijke titel, terzake van zijn arbeidsovereenkomst, uit hoofde van consultancy en juridische adviezen gedurende de periode van onderhandelingen met Citgo, en tegelijkertijd over dezelfde periode uit hoofde van consultancy en juridische adviezen in het algemeen. Het betrof de volgende betalingen:

(1) middels zijn consultancy bedrijf Horizon ter zake van de onderhandelingen met Citgo en de oprichting van Rda “consultancy and legal advice” over de maanden januari tot en met september 2016, totaal: Afl. 137.396, 25;

(2) middels zijn consultancy bedrijf Horizon ter zake van juridisch advisering “consultancy and legal fees”. Dit betrof opmerkelijk genoeg, bijna exact dezelfde maanden dat Arends middels zijn bedrijf juridisch advies verleende terzake van de onderhandelingen met Citgo: januari tot en met oktober 2016, al deze betalingen zijn verricht op 31 oktober 2016, totaal: Afl. 131.195,25;

(3) op zijn naam persoonlijk, ter zake van werkzaamheden in de maand november 2016, Afl. 31.200, uitbetaald op 24 november 2016. Het is opmerkelijk genoeg een bedrag dat hoger is dan het bedongen salaris in de arbeidsovereenkomst. Thans wordt een onderzoek verricht om een verklaring hiervoor te krijgen.

TOTAAL 2016: Afl. 299.791,50

Het is niet duidelijk waarom RdA aan Richard Arends in verschillende hoedanigheden verschillende bedragen uitbetaalde. De Minister heeft daarnaar een forensisch onderzoek beveeld. Opmerkelijk genoeg werden de betalingen gestopt nadat Richard Arends minister was geworden op 30 november 2016 tot en met 27 oktober 2017. Nadat dhr. Richard Arends op 27 oktober 2017 Statenlid werd, begonnen de betalingen weer.

In 2017 is onder meer Afl. 83.110,50 betaald terzake van een verrichte onderzoek “Potential Risk of US Sanctions 2017”. Let op: op dat moment was dhr. Richard Arends lid der Staten! Daarnaast zijn nog twee betalingen gedaan aan Horizon elk ad. Afl. 15.525,00 over november en december 2017. TOTAAL 2017: Afl. 114.160.50

In 2018 zijn nog twee betalingen gedaan aan Horizon ad. Afl. 15.525,00 over januari en februari 2018. TOTAAL 2018: Afl. 31.050,00

Over 2016 tot en met 2018 heeft Arends/Horizon totaal maar liefst Afl. 445.002,= geind van RdA.
Tenslotte meldt de Minister dat Arends, ondanks eerder door de mededirecteur erop te zijn gewezen, zijn ‘ontslag’ brief nog niet aan de aandeelhouder heeft gestuurd. Er is al opdracht gegeven om hem te ontslaan omdat het Kabinet Wever-Croes geen enkel risico will open dat Arends ooit een beroep doet op de ‘golden handshake’ van 2.6 mijloen florin.

Er loopt al enige tijd een forensisch onderzoek naar de door de RdA gedane uitgaven, waaronder de betalingen aan dhr. Richard Arends. De resultaten van dit onderzoek worden binnen vier weken verwacht. Daarnaast is heden officieel een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie met het verzoek om een strafrechtelijk onderzoek te verrichten.

arbeidscontract RDA raffinaderij Richard Arends

Het Kabinet Wever-Croes heeft integriteit zeer hoog in het vaandel, dergelijke dubieuze praktijken kunnen en mogen niet geaccepteerd worden.

Bron: MEP Statenlid Edgar Vrolijk (MEP)

Een Reactie op “Opinie | Vrolijk: ‘Richard Arends liegt weer’

  1. Dhr Arends zou de eer aan zichzelf moeten houden en meteen opstappen. Het vertrouwen in hem is enorm geschaadt. Onlangs stapte een parlementslid van de MEP voor veel minder op. Snap niet waarom de AVP, zoals gewoonlijk, hier muisstil over zijn. #Jammer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *