31 C
Willemstad
• zondag 16 juni 2024

NRC | Tandeloos pensionadobankje

Begreep ik nou dat de van aanranding en verkrachting verdachte knuffelmarokkaan in de pauze van zijn rechtszaak gezellig stond te koffieleuten met jongens en meisjes uit de...

NTR | Archell Thompson: ‘Verboden te huilen’ doorbreekt stigma rond emoties

Kim Hendriksen Archell Thompson staat deze week in het DNA Storytellers Café in Rotterdam met zijn nieuwste storytelling voorstelling, ‘Verboden te Huilen’. Met zijn nieuwe voorstelling wil hij een...

PBC | Centrale Bank wil hogere topsalarissen voor eigen bestuur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wil dat de regering afwijkt van de huidige wettelijke...

PBC | Regering Curaçao bedankt Rose Mary Allen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft antropologe Rose Mary Allen bedankt voor haar intensieve werk om het cultureel erfgoed van Curaçao in het licht te...

NOS | Derde verdachte opgepakt op Curaçao na moord op marechaussee

De politie van Curaçao heeft opnieuw een verdachte opgepakt voor de moord op een Nederlandse marechaussee, eind vorige maand. Het gaat om een 26-jarige bewoner van het...

ParadiseFM | Nederlander aangehouden in Colombia die wordt beschouwd als brein criminele drugsorganisatie

In Colombia is een Nederlander aangehouden die wordt beschouwd als het brein van een criminele drugsorganisatie. Dat meldt De Telegraaf. De man wordt verdacht van grootschalige handel...
- Advertisement -spot_img

Column Ron Gomes Casseres | Oneigenlijke argumentatie

HomeAuteursOpiniesColumn Ron Gomes Casseres | Oneigenlijke argumentatie

Door Ron Gomes Casseres

Door Ron Gomes Casseres
Door Ron Gomes Casseres

Een moderne democratie is meer dan het hebben van vrije verkiezingen en een regering die door een volksvertegenwoordiging wordt gecontroleerd. In de moderne democratie draagt ook de civil society bij aan het bestuur van het land. Dat houdt in dat bijdragen van ngo’s, elk op eigen gebied, met ernst op hun merites worden beschouwd en beantwoord. Het betekent dat regering en parlement niet alleen luisteren naar ouderen maar daar ook zakelijk op reageren. En bij overleg met de civil society wordt ook serieuze aandacht geschonken aan aanbevelingen uit dat overleg.

Een moderne democratie betekent immers méér dan het op Curaçao zo vaak gehoorde ‘Ik ben door het volk gekozen, dus ik maak de dienst uit, niet jij’.

Herten, vissen en economie

Het is daarom kwalijk als jegens de civil society oneigenlijke argumentatie wordt gebruikt in plaats van zakelijke redenen om beleid of de uitvoering daarvan toe te lichten of te rechtvaardigen.

Met onderbouwde argumenten hebben Amigu di Tera en Defensa Ambiental aangetoond dat wat de regering beoogt op Wechi voorbarig is, omdat onder andere het wettelijk traject om te komen tot een bestemmingswijziging tot stedelijk woongebied nog niet is afgerond.

In antwoord daarop worden zij door gezagsdragers en politici uitgemaakt voor ‘ambientalista’ die tegen het scheppen van werkgelegenheid en gezonde volkshuisvesting is, en dat zij niets anders voor ogen hebben dan het beschermen van het witstaarthert; een endemische, bedreigde dierensoort.

Het grenzen van Wechi aan (de door een vliegenplaag geteisterde) landfill Malpais evenals de al bestaande verkeersopstoppingen van Julianadorp tot voorbij Wechi worden echter door de overheid verzwegen. Dan zijn het opnieuw die verfoeide ‘ambientalistanan’ die volgens dezelfde politici de ontwikkeling van Oostpunt in de weg staan om visjes te beschermen terwijl, naar hun bewering, vissers daar lang moeten wachten alvorens ze beet hebben.

Wetenschappelijk onderzoek door lokale evenals internationale deskundigen onderbouwt de beweringen van die ‘ambientalistanan’.

En dan die vermeende groei van de economie. Wij kibbelen liever over wat nietszeggende percentages rond het nulpunt dan dat we ons daadwerkelijke richten op een duurzame en groeiende economie.

Wij argumenteren een economische groei in 2014 van 0,3 procent om een krimp van 0,4 procent tegen te spreken; de eigenlijke discussie moet zijn waarom wij hier op Curaçao al jaren stagneren rond het nulpunt terwijl bijvoorbeeld Aruba in 2013 een reële economische groei van 3,9 procent heeft gekend.

HNO en bvz

Het nog lang niet voltrokken drama van de gang naar het nieuwe ziekenhuis is ook een voorbeeld van oneigenlijke argumentatie om een vooringenomen standpunt te rechtvaardigen. Economische argumentatie, niet medische zorg overwegingen, gebood om het HNO in Otrobanda te bouwen.

Tonnen klip moesten worden uitgehakt om een veel duurder ziekenhuis te laten verrijzen op een plek waar het niet voor ontworpen is. De Hamelbergweg moet worden omgelegd en bestaande bijzondere Sehos-gebouwen moeten verdwijnen om het nieuwe ziekenhuis in de beschikbare en te beperkte ruimte te kunnen passen.

Stedenbouwkundigen, architecten en medisch specialisten horen geen steekhoudende argumenten van het gezag waarom het allemaal op deze wijze moet gebeuren. En we zijn er nog lang niet.
Ook bij de invoering van de basisverzekering ziektekosten (bvz) is argumentatie gebruikt die oneigenlijk was. De benaming van de wetgeving mag wel doen denken dat het hier gaat om een zorgregeling, maar in feite gaat het om een maatregel in de openbare financiën.

Dat is ook waarom we vandaag nog met zoveel problemen zitten met die bvz en waarom we na twee jaar nog steeds praten over een reparatiewetgeving en vervanging door een algemene ziekteverzekering.

Het is de mens die bij deze regeling centraal had moeten staan, en in plaats daarvan is het – oneigenlijk – de financiën geweest.

Beleidsuitvoering

Het College financieel toezicht (Cft) moet weg, horen wij de politiek al een tijdje zeggen. Dat gebiedt onze autonomie, luidt het argument daarvoor. Wat je niet hoorde zeggen is dat de consensusrijkswetgeving, die de basis vormt van het Cft, óók Nederland verplicht in te schrijven op obligatieleningen van de Curaçaose overheid tegen staatstarieven die voor Nederland in Europa gelden.

Daardoor betaalt de overheid vandaag rentetarieven van rond de 3 procent per jaar voor lange termijn obligatieleningen, terwijl de marktrente voor hypotheken eerder het dubbele daarvan is.

Ook dat vervalt echter bij het elimineren van die consensusrijkswet en het Cft. De rentekosten zullen dan weer gaan stijgen, zowel binnen als buiten de overheid. De regering gaf vorige week aan dat die rentestijging door verlagingen op de gewone dienst opgevangen zal worden, maar hoe?

De gevolgen daarvan voor de overheid en economie worden niet vermeld bij de populistische eis dat het Cft en het onafhankelijk toezicht op de begroting weg moet. Dat zou pas een zakelijke en eigenlijke argumentatie zijn.
Op economisch gebied schreef ik een jaar geleden in deze column over het TAC-rapport dat structurele aanbevelingen doet voor een duurzame economische ontwikkeling en de bevordering van de export. Dat rapport werd in september 2013 officieel door de regering overgenomen als onderdeel van het economisch beleid.

Het is echter bij een voornemen gebleven, zo blijkt uit de persmedia: de regering heeft in 2014 daar slechts 40.000 gulden voor over op de begroting. Let wel, 40.000 gulden op een totale begroting van zo’n 1,7 miljard gulden voor een structurele aanpak die volgens het TAC-rapport moet leiden tot de duurzame economische ontwikkeling waartoe diezelfde overheid had besloten.

Een jaar later dringt de Centrale Bank daarom nog steeds aan op structurele hervormingen om de export te bevorderen en economische groei te realiseren. Zonder daadwerkelijke groei zal er geen sprake zijn van minder armoede, lagere werkloosheid en grotere welvaart.

Argumentatie

Een moderne democratische samenleving heeft recht op openbare bestuurlijke besluitvorming, en vooral ook op de beschouwingen en argumenten die leiden tot die besluitvorming. Die moeten zakelijk en onderbouwd zijn, niet oneigenlijk en emotioneel.

Onze samenleving neemt geen genoegen meer met elke oneigenlijke argumentatie, kreet of slagzin. De civil society vertegenwoordigt kennis, expertise en ervaring die niet of onvoldoende binnen het overheidsapparaat aanwezig zijn en verdient dat hun bijdrage aan de beleidsvorming met ernst in beschouwing wordt genomen en dat reacties daarop zakelijk en doordacht zijn.

Gelijk onze gezagsdragers en parlementariërs beoogt in een democratie de burger immers niets anders dan een beter Curaçao, een beter Curaçao voor iedereen.

Door Ron Gomes Casseres

Lees hier meer van de hand van Ron Gomes Casseres

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties