32 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Opinie | J’accuse (Ik beschuldig)

HomeNieuwsOpinie | J’accuse (Ik beschuldig)

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

In het jaar 1961 werd er door psycholoog Stanley Milgram toentertijd in dienst van de Yale University, een opvallend en gewaagd experiment uitgevoerd. Het ging om een ‘Obedience study’, een onderzoek naar de bereidheid van individuele personen om physieke pijn toe te brengen aan anderen wanneer daartoe opgedragen.

Via krantenberichten werden deelnemers opgeroepen om aan het experiment deel te nemen. De deelnemers wisten echter niet dat de elektriciteits schokken die zij hun elders, buiten hun gezichtsveld ondergebrachte slachtoffers moesten toedienen, niet echt waren en dat de via geluidsapparatuur hoorbare kreten van pijn, angst en wanhoop in feite de stemgeluiden waren van acteurs die reageerden op de pijnloze signalen. In de waan dat het allemaal echt was hebben desondanks alle deelnemers hun slachtoffers elektro shocks toegediend waarbij enkelen er zelfs niet voor schroomden de maximale, vrijwel dodelijke dosis van 450 volt, toe te dienen. De mens heeft er blijkbaar geen moeite mee om anderen pijn of letsel toe te brengen indien daartoe opgedragen, de verantwoordelijkheid daarvoor kan immers naar men meent op de opdrachtgever worden afgewenteld.

Het experiment van Milgram werd weer actueel toen uitlekte hoe tijdens de Golfoorlog in 2003-2004 de Amerikaanse militaire politie had huisgehouden in de Abu Ghraib gevangenis te Bagdad. De in die gevangenis gedetineerde gevangenen werden stelselmatig gemarteld en vernederd door de militaire politie die aangesteld was om hun te bewaken, de meest weerzinwekkende foto’s die de mishandelaars ongegeneerd en vol leedvermaak hadden genomen van hun walgelijke praktijken gingen de wereld rond en brachten de USA in grote verlegenheid als het land dat altijd de grootste mond had op het gebied van mensenrechten.

De Geneefse Conventies verbieden marteling, vernedering en onmenselijke behandeling van gedetineerden. Uit de rechtsprocessen die daaruit voortvloeiden kwam duidelijk vast te staan dat de hele chain of command van deze militaire politie niet alleen oogluikend toe had gelaten wat daar gebeurde maar ook het toepassen van martelpraktijken had aangemoedigd welke gehoorzaam werden opgevolgd door onderschikten.

Ook hier op Curacao heeft de hele justitiële keten oogluikend toegestaan dat een 17-jarige Venezolaanse vluchtelinge, Rafaely Molina, mentaal zodanig gemarteld werd dat zij, ten einde raad, vermagerd, uitgeput, doorgedraaid en depressief besloten heeft haar strijd om hier te mogen blijven, op te geven. Rafaely heeft besloten om geen gebruik meer te maken van haar recht om haar uitzetting aan te vechten en is inmiddels ook gedeporteerd terug naar de hel die zij heeft trachten te ontvluchten.

De rechter had minister Girigorie in mei teruggefloten en gezegd dat de 17-jare asielaanvraagster niet gevangen mag worden gezet. Daarop werd zij in isolatie gezet in de GOG, waardoor zij nog steeds onvrijwillig vast werd gehouden.

Wat het kind heeft meegemaakt is echt niet mis. Eerst zes maanden opgesloten geweest in een gebouw dat zij niet mocht verlaten, verstoken van sociaal contact met de buiten wereld en zeer beperkt toegestaan contact met haar familie, geen toestemming om een schoolopleiding te volgen buiten het gebouw en geen bezoek mogen ontvangen dan die paar personen die door de uiterst strenge selectie van de sector direkteur Gimena van der Gen en de JJC leiding kwamen.

Ga een jong en onschuldig kind maar uitleggen waarom dit haar overkomt zelf beseffende dat zij door de rechter op vrije voeten is gesteld en dat zij zich niet heeft schuldig gemaakt aan geen enkel strafbaar feit. Haar situatie werd des te erger nadat zij weer opgepakt was na een eerder geslaagde vlucht, als ‘tuchtmaatregel’ werd zij drie dagen geïsoleerd afgezonderd opgesloten en onderging zij de uiterst vernederende ervaring om geketend met hand- en voetboeien voor medisch onderzoek vervoerd te worden naar een arts.

In haar situatie kwam daarna geen verbetering, zij werd wederom onderworpen aan het zware detentie-regime wat zij reeds 6 maanden lang had ondergaan zonder enig zicht op verandering, dus heeft zij haar strijd, moe gestreden, opgegeven.

De justitiële chain of command die deze ‘overwinning’ met machtsmisbruik en het schenden van mensenrechten heeft weten te bewerkstelligen kan zich nu trots op de borst slaan en pochen hoe zij een dapper meisje van 17 jaar op de knieen hebben weten te krijgen, wat een wapenfeit! Curacao is gered van de ondergang!

Door inzet van deze walgelijke-, gewetenloze- en zelfgenoegzame groep van samenspanners is deze tweede kans in het leven van dit meisje dat sedert haar jonge jaren alleenmaar vecht voor overleving, de grond ingeboord terwijl dit eiland voor haar juist een wedergeboorte en hoop op een alsnog goede toekomst had kunnen betekenen.

Belangrijk is om te vermelden dat in een gesprek dat op 31 juli 2019 had plaatsgevonden met JCC-direkteur Charette Pinedo en waarbij ook sector-direkteur Gimena van der Gen en andere beleidsadviseurs aanwezig waren, het advokatenteam dat opkwam voor Rafaely uitgebreid en gedetailleerd uitleg heeft gegeven over de mensen- en kinderrechten die in haar geval geschonden worden.

De desalniettemin plaatsgevonden voortzetting van het zware-, en illegale- mensenrechtenschennende detentie regime was dus een welbewuste keuze van deze ambtenaren en ngo-medewerkers, net als in het geval van Abu Ghraib kozen deze abusadores ervoor om ondanks beter weten in, Rafaely’s illegale detentie-regime voort te zetten zelfs op een wijze die haar nog meer afschermde van de buitenwereld.

Justitie sector-direkteur Gimela van der Gen

De (mentale) schade en pijn dat zij het meisje aandeden kon hen niets schelen. De advokaten kregen zeer moeizaam toegang tot haar, hulpverleners helemaal niet zodat het niet lang meer duurde tot het arme meisje rond dolend in haar ontreddering mentaal brak en haar strijd opgaf. Niemand uit die chain of command heeft het voor haar opgenomen, niemand heeft de ander op de vingers getikt, integendeel, men heeft juist met elkaar samengespannen om hun verwerpelijke praktijken verholen te houden, wetende dat men verkeerd bezig was.

Deze keten van horror begint aan top bij een voor pastoor spelende hypocriete minister van Justitie, gevolgd door sector-direkteur Gimela van der Gen, JJC directrice Charette Pinedo, JJC sociaal werkster Judeska Pauletta en gezinsvoogd Grace Clifton. Die laatste beschouw ik als een grote schande voor het instituut van de Gezinsvoogdij-Instelling (GVI) die haar, middels een rechtelijke beschikking voor onder toezichtstelling, aangewezen had als gezinsvoogd over Rafaely.

JJC Grace Clifton gezinsvoogd

In die hoedanigheid heeft mevr. Clifton immers haar ouderlijke macht niet doen laten gelden om Rafaely in bescherming te nemen, dit terwijl de GVI beweert dat in hun visie het belang van het kind op de eerste plaats staat. Shame on you Grace! Het is innig triest dat de persoon die haar in bescherming moest nemen het zo heeft laten afweten. Dit is de lafhartige geaardheid van personen die sleutelsposities in de justitiele keten bekleden, dit zijn onze hulpverleners die pretenderen op te komen voor kwetsbare jongeren, voor humaniteit en rechtvaardigheid, griezelig gewoon!

IK BESCHULDIG deze groep dan ook van grove machtsmisbruik en het schenden van kinder- en mensenrechten en vraag om een onderzoek naar de mishandeling van Rafaely Molina en vermoedelijke algemene misstanden in de omgang met de kwetsbare groep van jongeren die aan de justitiele keten worden toevertrouwd.

Dat onderzoek moet er komen want het geval Rafaely toont aan dat, afgaande op de verantwoordelijkheid ontkennende lakeien-mentaliteit van deze groep van machtsmisbruikers, het niet ontdenkbaar is dat er structureel heel wat mis is op gebied van onze jeugdzorg.

GEORGE LICHTVELD

13 reacties

 1. Voor een eiland vol met gezagsdragers met zo’n luide scheur over gelijkwaardigheid, volwaardigheid, menswaardigheid, slavernij discriminatie etc als het de kolonisator aangaat is dit inderdaad weer een mooi voorbeeld van de dubbele standaard die gebezigd wordt op dit eiland.

  Ook snap ik dat het eiland deze migratiegolf niet aan kan, zeker niet met een regering vol ongeschikte criministers die niet eens hun eigen eilandbewoners fatsoenlijk kunnen dienen.

 2. Prachtig epistel, George!
  Ik sta hierachter. Ben de mening toegedaan dat de schuldigen gesanctioneerd moeten worden. Men heeft een kind opgesloten. Shame on all of you.

 3. Dr. Lichtveld gaat volgens mij zeer goed en duidelijk in op een probleemstelling en misstanden random een jonge vrouw..
  Dr. heel duidelijk en oprecht en terecht..
  Nu de vraag: wat heeft de rest dat naar voren komt mee te maken?
  Please mensen keda serio si!

 4. Hoeft mensen niet als beesten te behandelen, maar wel de wet blijven volgen.
  Venezolanen hebben weinig respect voor de regels op dit eiland.
  Wijzelf ook niet altijd.

 5. …”Waarom gaat het zustereiland Aruba wel humaner om met Venezolaanse vluchtelingen?”…

  Waarom zijn Aruba’s stranden wèl schoon?
  Waarom zien Aruba’s pleinen en parken er wel verzorgd en onderhouden uit?
  Hetzelfde voor straten en afgelegen wandelroures etc

  Waarom zou dat toch komen?

 6. De lange tenen beginnen zich weer te roeren. Dhr. Lichtveld stelt alleen schandalige misstanden aan de kaak en heeft niet de intentie om Curacao in een kwaad daglicht te stellen want feiten zijn nu éénmaal feiten. Vluchtelingen opsluiten is tegen alle regels in van wat met beschaving te maken heeft en wat @Trui betreft, niet alle vluchtelingen zijn criminelen. Waarom gaat het zustereiland Aruba wel humaner om met Venezolaanse vluchtelingen? Ik merk vaak op dit forum dat als je als persoon van Surinaamse of Nederlandse afkomst bent en kritiek lever op bepaalde wantoestanden dat nogal reacties opwekt van bepaalde lieden met opmerkingen van waar bemoei je je mee want je komt hier niet vandaan..

 7. U kan een hekel hebben aan Systeem Curaçao, maar heb wel Respect voor hoe U als “Hèt Voorbeeld ” de naam van Curaçao typt. Curaçao is een Eiland. Als U echt oprecht bent, zult U ook kritisch kunnen zijn over de veel grotere Suriname.
  In mijn geval is het mijn bovenburen die mijn wantrouwen vergroot in omgang met Surinaams Hindoestaanse personen.
  Maar ik wijd niet betogen om zowel Suriname als India stelselmatig te beledigen, terwijl mijn bovenburen met hen negatieve acties en U met Uw betogen, dat wel doen.
  U krijgt een podium vaker om negatief over Curaçao alleen te betogen en neem ik het heel kwalijk dat het lijkt alsof het expres is, om Curaçaoënaars hiermee te stangen.
  Net als mijn bovenburen.
  Dit is jammerlijke schande : http://knipselkrant-curacao.com//opinie-op-weg-naar-een-gestapo-eiland

 8. Moeten wij dan de deuren openzetten voor alle buitenlander die zonder papieren en middelen van bestaan hierheen komens?

  Ja, zegt John Bash, maar hij neemt ze niet in huis.

  Er is een significante toename van zeer geweldadige criminaliteit door Venezuelanen.

  Misschien moeten de ratvocaten die de deuren voor hen wijd open willen zetten daar eens slachtoffer van worden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties