Opinie | Het verschil tussen toen (2017) en nu (2020)

Opinie door Marguérite Nahar

Toezicht door China geen probleem, toezicht door NL wel? | Antilliaans Dagblad

Mijn ingezonden stuk van oktober 2017 heb ik opnieuw uit mijn oude computerbestanden opgevist. 
Waarom? Als geheugensteuntje —-> Waarom? —–> Omdat de goeroes op het gebied van het vennootschapsrecht op Curaçao, m.n. de allergrootste rechtsgeleerde van Curaçao, tevens lid van de RvA, heftig protesteren tegen de informatieplicht van ONV’s aan het toekomstig ZBO en druk bezig zijn zoveel mogelijk gebreken op te sporen aan de aangeboden juridische instrumenten waarmee NL wil proberen Curaçao te redden van verder afglijden naar de economische afgrond.  Dáárom!

Dus hieronder integraal aangeplakt mijn ingezonden stuk in de lokale dagbladen in oktober 2017
De tentakels van GZE in de Curaçaose economie

De tentakels van GZE om zoveel mogelijk macht en invloed te kunnen uitoefenen in onze economie, zijn inmiddels wijdverbreid, maar niet onverbrekelijk (in juridische zin) vastgeklampt door GZE, zonder dat GZE nog zelfs maar een dubbeltje in onze olie-industrie heeft gestoken.

Voorbeelden:

1 In de olie-industrie, wel/niet, wel/niet, wel/niet moderniseren van de Isla, spelletje van GZE om ons aan het lijntje te houden;
2. In de olie-industrie wel/niet, wel/niet, wel, wel, wel, maar misschien toch niet: het bouwen van een nieuwe raffinaderij op Bullenbaai. Met het traineren, een jaar lang sedert november 2016, is het Addendum losgepeuterd en daarmee heeft GZE bereikt dat ze juridisch verlost werd van de verplichting de Isla te moderniseren. In het Addendum is hun de optie geboden van de bouw van een nieuwe raffinaderij op Bullenbaai.
3. samenwerkingsverbanden met alle ONVs eruit gesleept via manipulatie van de regering, hiermee een prachtkans veroverd om als pottenkijker op de hoogte te geraken van op stapel staande projecten en eventuele andere buitenlandse strategische partners buiten spel te zetten;
4. voorstel tot oprichting van een APC-bank, waarin 105 MILJOEN gulden zal worden ingebracht door GZE (die in het Verre Oosten op sterven na dood is, en wis en zeker in geldnood verkeert). Met dit onzalige plan komen de toekomstige pensioenuitkeringen uit het APC-fonds op de tocht te staan.
5. aanbod aan FKP om het grote woningbouw project in Wishi te financieren, uit de goedheid van hun hart? Hoe wordt de terugbetaling geregeld?
6. toeristen industrie, want daarin valt veel geld te verdienen in de horeca, vooral restaurants, maar ook in de hotel sector, ze waren -naar verluidt- van plan het Plaza Hotel te kopen, maar konden niet bieden, vanwege geldgebrek door de problemen in het Verre Oosten.
7. onderwijs–>Feffyk en UoC, Feffyk onder het mom van opleiding van lokale arbeiders voor de olie-industrie (ja, wellicht met als medium van kennisoverdracht, dus als de instructietaal het Mandarin of een Kantonees dialect). En UoC met de donatie van een leerstoel, waarmee de onafhankelijkheid van de universiteit als academisch instituut op het spel komt te staan, zeer zeker onder druk komt te staan.
8. onze diepzeehaven Bullenbaai —->dit is bovenal de felbegeerde prijs.
9. het achterland op Bullenbaai—->om de overslaghaven daar te realiseren en zelf het grootste profijt daaruit te trekken;
10. Aqualectra—->de grootste pijler in onze energiekolom, dan heeft GZE grote greep op de hele samenleving en de mogelijkheid om de tarieven aan de eindgebruikers vast te stellen.
11. Selikor, thans belast met het ophalen van huisvuil, zal in de toekomst met behulp van GZE ook belast zijn met het ophalen en verwerken van industrieel afval. Hierdoor zullen de diverse andere bedrijven die thans reeds belast zijn met deze werkzaamheden, gewoon uit de markt gedrukt worden.
12. Last but not least: de bouw van de gas terminal, ofschoon GZE, trader zijnde, geen kaas heeft gegeten van het bouwen van LNG-terminals–>uiteindelijk doel is om via een erfpachtrecht of via de B.O.O. constructie een groot deel van de Bullenbaai in beheer en onder hun controle te krijgen. Hiermee wordt effectief en bij voorbaat Curoil de markt uit gedrukt, want in de toekomst zal Curoil noodgedwongen moeten overstappen vanuit de handel in olie, naar de handel in gas

Over 10 tot 15 jaar zijn wij een “département d’outremer” van China, maar niet vergelijkbaar met de relatie tussen Nederland en de BES-eilanden. O nee, Curaçao wordt een wingewest voor China die miljarden gaat verdienen aan de exploitatie van Curaçao, niet alleen de Bullenbaai haven, maar heel Curaçao. Tot zover letterlijk mijn ingezonden stuk van oktober 2017

NASCHRIFT:
Dat was toen, nu verneem ik telefonisch van collega’s op Curaçao dat er nogal wat wetenschappelijke verontwaardiging heerst onder de goeroes op het gebied van het staats- en vennootschapsrecht op Curaçao dat NL in de voorwaarden de verregaande brutaliteit heeft om Curaçao, althans de ONV’s op Curaçao een informatieplicht jegens het ZBO op te leggen, terwijl Boek 2 alleen maar voorziet in een informatieplicht van het Bestuur aan de RvC.

Tja, zo kun je het natuurlijk kort door de bocht wel brengen, maar correcter zou geweest zijn om het te verwoorden op de wijze zoals bedoeld, namelijk dat NL aan Curaçao vraagt om in te stemmen met een voorwaarde dat:

“indien er door een ONV financiering vanuit het Wopke Hoekstra Herstelfonds wordt verzocht voor een project dat de ONV voornemens is te gaan uitvoeren, dat dan die ONV wel alle informatie die het Herstelfonds van WH nodig acht en wenst te ontvangen, zal moeten verschaffen”.

Ja dat is inderdaad een informatieplicht en nee, deze komt niet voor in Boek 2, maar……….het is precies dezelfde informatieplicht die de MCB en alle andere lokale (en internationale) banken en overige geldschieters opleggen.
Ooit gehoord van gewoonterecht? And customary business practices?

Trouwens waarom hebben de wetenschappers zich nooit afkeurend uitgelaten over het MDPT en vervolgens over de PMO die geen van beiden rechtspersoonlijkheid bezitten, maar gewoon een groepje consultants was/is dat als los zand aan elkaar hangt. Daardoor zijn ze niet onderworpen aan de verantwoordingsplicht van al het gemeenschapsgeld dat met hun bemoeienissen gemoeid is, zoals die verantwoordingsplicht wel is vastgelegd in Boek 2 voor alle rechtspersonen.

Terug naar die aartsbrutale NLse ZBO die een informatieplicht wenst van de ONV’s op Curaçao.

Maar……ik herinner me nog levendig dat toen Guangdong Zhenrong een MoU met RdK had ondertekend, de regering toen van alle ONV’s heeft geëist, op aansturing van het MDPT cum Wilfred Flocker, dat alle ONV’s een samenwerkingsovereenkomst moesten sluiten met GZE (nog voordat die zelfs nog een dubbeltje had geïnvesteerd op Curaçao). Wáárom moest dat zo nodig?

Lees mijn in 2017 ingezonden stuk hierboven.

Om zodoende een Chinese pottenkijker een regulier inkijkje in de diverse ONV keukens te faciliteren, zodat hij tijdig op de hoogte zou zijn van alle op stapel staande plannen en eventuele aankopen van benodigde equipment en materialen naar de leveranciers daarvan in China kon geleiden.

En al die ONV’s hebben toen ook braaf die samenwerkingsovereenkomst gesloten met GZE. En de wetenschappers waren toen muisstil, want impopulaire zienswijzen ventileren jegens de regerende machthebbers, nee dat deden ze liever niet. Maar DAT was meer dan een informatieplicht opleggen aan de ONV, dat was een voorrecht toekennen aan een buitenlandse strategische partner om bij voorbaat lucratieve business deals voor zijn buddies in China te regelen, terwijl de projecten uit die deals niet eens door GZE gefinancierd hoefden te worden, maar gewoon via bankleningen.

Nu is NL de strategische partner en nu moet de regering vooral niet instemmen met voorwaarden, waaruit gebrek aan respect voor de lokale legitimiteit blijkt. NU moet de regering eerst beginnen om adviesopdrachten te verstrekken zodat de goeroes een paar maanden lang flink kunnen hakketakken
met Koninkrijksrelaties om uiteindelijk toch toe te laten dat de regering de voorwaarden accepteert.

Ja, er bestaat natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen de theorie van Boek 2 en de praktijk van de omgang tussen business partners. De hooggeleerde wetenschappers zullen wel vele hooggeleerde beschouwingen kunnen aanvoeren, waarom ik appels met peren vergelijk???

Ja, inderdaad GZE was geen Nlse ZBO, maar een hooggeëerde buitenlandse strategische partner voor wie de rode loper moest worden uitgerold. En die ZBO in NL toont geen respect voor de lokale legitimiteit. Foei NL, wat ben jij toch aartsbrutaal, geen wonder dat die Margué Nahar ook zo aartsbrutaal is geworden, zij is met pek omgegaan en is ermee besmet. Oei, oei oei!!!

Marguérite Nahar

Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)

5 Reacties op “Opinie | Het verschil tussen toen (2017) en nu (2020)

 1. Helemaal correct.
  De bovenstaande afwijkende meningen zijn van personen die het economisch (nog) niet voelen wsch.En blind zijn voor wat er gaande is binnen de Curacaose gemeenschap.

 2. Un tiki mas Respet

  Respect moet je verdienen en dat krijg je niet.

  Als je elke keer weer laat zien dat je het niet zelf kan en je gaat elke keer bedelen bij de voormalige kolonisator dan is het normaal dat die zegt op 1 keer. Genoeg is genoeg!

  Een lokale partij met integere mensen?

  Onze íntegere mensen zijn niet zo integer!

 3. Commentpolis

  Ja, @Bululu, je mag weer. Houd je nu alsjeblief aan de spelregels. Expliciet voor jouw:
  – geen afkortingen (je weet wel welke)
  – geen overmatig hoofdlettergebruik
  – niet met vlees gooien

  Welkom terug.

  @Ambulant: je mag het ook weer eens proberen.

  Voor beiden geldt: één (1) overtreding en….

  Commentpolis

 4. Soortgelijke reacties van toch redelijk goed opgeleide en geinformeerde professionals roepen bij mij de vraag op waar de eigen trots van de YDK (voorzover het een YDK, breed gedefinieerd, betreft) is gebleven of waar die waarnaartoe is verdwenen…. Of het nu chinezen of portugezen, nederlanders of, voor mijn part haitianen, betreft, intellectuele onderdrukking of uitbuiterij is niet acceptabel…. Punto…….Dat de lokale politiek (de hele verzameling – gobiernu en oppositie) door onze eigen stemmers en door politiek Nederland schaamteloos als een stelletje boeven wordt bestempeld, onder regie van de oppositie (waarschijnlijk hebben ze niet in de gaten dat zij ook als boeven worden bestempeld door hun nederlandse collega’s) en dat onze “op een beter niveau funcionerende” intellectuelen hier ook aan meedoen, is te gek voor woorden. Dit terwijl de NL miljardenschandalen nog lang niet opgelost zijn. Het voorstel van de CHE is ronduit onbeschoft (om het diplomatisch te houden) en dit zou Rutte zijn kabinet hebben gekost als hij deze CHE acties in de Nederlandse overheid en bijhorende entiteiten had willen durven ondernemen in deze tijden waarbij investeringen in de economie en vooral geen bezuinigingen (hervormingen?) aan de orde zijn. Nee… Maar in het Caribisch deel van die zelfde koninkrijk is het model net andersom (die notabene financieel aan een trektom wordt gehouden)….blijkbaar kun je een belachelijk gezamelijk bedrag van 500 miljoen euro aanbieden voor een periode van 7 jaren, dus ongeveer 70 miljoen per jaar (dit is trouwens minder dan de leningen die jaarlijks worden verstrekt voor de financiering van de investeringen van 1 van de landen) in ruil voor een de facto overname van de regering en overheidsentiteiten. Je vertikt het om steunmaatregelen te bieden aan het bedrijsleven op Curacao om de economie op gang te houden (die trouwens gek genoeg veel lof hebben voor jou aanpak – kamikaze ). Is het een verkapte staatsgreep a la St. Eustatius? Lijkt er wel op… Mijn advies…… 1) Zet een lokale politieke partij op met “naar hun beeld” integere mensen, 2) doe in maart 2021 mee aan de verkiezingen, 3) zorg er vooral voor dat de nederlandse belastingbetaler
  in nederland die last heeft van onze politieke kuren ook mee kan stemmen, 4) verkrijg de absolute meerderheid in de regering, 5) en dan kun je dit CHE project integraal uitvoeren….. Anders blijf van onze zelfstandigheid af……. Binnen de constitutionele perken….. Un tiki mas Respet….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *