Opinie | Ga sparen voor een nieuw belastinggebouw

Dick Drayer

Meerdere mensen zijn aangehouden rond de brand bij het belastingkantoor in augustus | Extra

Op 22 augustus 2019 vond een brand plaats bij de belastingdienst. Slechts een beperkt deel (begane grond rechts) van het gebouw aan de Regentesselaan werd door de brand serieus beschadigd. Het overgrote deel had slechts rook-/roetschade. Dat het gebouw van de belastingdienst eigenlijk al jarenlang aan vervanging toe was, is bekend.

Maar daar moet je wel geld voor hebben.

Na de brand werd door de minister van Financiën al snel besloten dat het gebouw gesloopt zou gaan worden en dat daar een nieuw gebouw voor in de plaats zou komen. Over hoe deze plannen gefinancierd zouden worden is nooit gesproken. Bijna negen maanden later staat het gebouw er nog steeds.

Medewerkers van de belastingdienst zijn intussen verspreid over Blue-NAP (datacenter Mahuma), C-post in Punda, WTC in Piscadera, het voormalige BZV gebouw in Brievengat en het voormalig CEMS gebouw in Emmastad.

Dienstverlening

De dienstverlening aan de klanten is al bijna even versnipperd. Er is flink geïnvesteerd in de verschillende locaties om de dienstverlening weer op te kunnen starten. Maar nog altijd is de dienstverlening niet terug op het niveau van voor de brand.

Na alle investeringen in deze tijdelijke locaties is het plan nu te investeren in WTC. Wederom een tijdelijke locatie, in afwachting van het nieuwe gebouw dat weer op dezelfde plaats als het oude zou moeten verrijzen.

Gezien de huidige realiteit als gevolg van de Covid19-crisis, is het maar de vraag wanneer dat nieuwe gebouw er ooit zal gaan komen. Dat betekent dus een langdurige huurovereenkomst met de eigenaar van WTC.

Huidige gebouw

Stemmen gaan op om economischer te zijn om deze investeringen in plaats van in het gehuurde WTC in het oude gebouw aan de Regentesselaan te doen. Een groot deel van het gebouw is tijdens de brand gespaard gebleven en zal met relatief kleine investeringen weer operationeel kunnen worden gemaakt. De buitenkant kan indien gewenst in een later stadium nog worden aangepakt. Er zijn ook goede voorbeelden van deze strategie, zoals het gebouw van pensioenfonds APC en het oude KPMG-kantoor.

De dienstverlening kan dan weer vanaf de oude vertrouwde locatie plaatsvinden, wat voor het publiek ook een stuk eenvoudiger is. Vooral voor burgers die met de bus moeten komen. Probeer ondertussen de komende jaren te sparen voor een nieuw gebouw zodat dit dan wellicht over tien jaar daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Bron: Curacao.nu

2 Reacties op “Opinie | Ga sparen voor een nieuw belastinggebouw

  1. dikke deur

    In October 2019 lazen we een ingezonden brief van Ir. Hodgson waarin hij de schade aan het gebouw op minder dan 10% schatte, en vervolgens voorrekende dat een nieuw gebouw 50 tot 60 millioen zou kosten, waarbij hij optelde de waarde van het resterende pand, 30 millioen.
    Net of Gijsbertha de beschikking heeft over 60 millioen in deze barre tijd.
    Dan moeten we niet vergeten dat het “oude” gebouw niet veel ouder dan 40 jaar kan zijn. Als het nieuwe ziekenhuis net zo snel veroudert, maak dan je borst maar nat.

  2. Natuurlijk, eerst een beoordelingscommissie, planning commissie, bouw commissie, toezicht commissie. En van het geld dat we dan overhouden gaan we aanbesteden, dan krijgen we, uiteraard een budget overschrijding, gevolgd door een onderzoek commissie. En krijgt de aannemer de schuld.
    Gevolg een gebouw waarvan 3/4 van de prijs in de zakken van consultants en commissies is beland en niet voldoet. Op naar de volgende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *