32 C
Willemstad
• zaterdag 22 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Open de dialoog’

HomeMediaAlgemeen nieuwsOpen de dialoog’

Kolaborativo bezorgd over verlies 2.000 banen dit jaar

Willemstad – Sinds begin dit jaar zijn op Curaçao circa 2.000 personen werkloos geworden.
,,Dit is niet het resultaat van de acties van één regering, maar eerder het cumulatieve effect van nonactie en het gebrek aan lange termijn-denken en hervormingen door meerdere regeringen.”

Advertentie

banenverlies 2013Zo meldt Kolaborativo – een samenwerkingsinitiatief van particuliere sector, vakbonden en overheid ten behoeve van sociale dialoog – in een gisteren uitgebracht uitvoerig persbericht.
De bonden en werkgeversorganisaties zijn het erover eens dat er nu in de Curaçaose economie een omslagpunt is bereikt, waarbij de teruglopende werkgelegenheid in de gemeenschap tot grote bezorgdheid leidt.
Tot deze conclusie is Kolaborativo gekomen na een recente beoordeling van de moeilijk beschikbaar te krijgen gegevens.

,,Deze stakeholders concluderen verder dat het niveau van de huidige werkloosheid en de toename van de ontslagen en bedrijfssluitingen besproken moeten worden in een nationale dialoog.”

Vermeld moet worden – vervolgt Kolaborativo – dat vanwege het gebrek aan transparantie (van overheidsdiensten, red.), de stakeholders moesten werken op basis van rapporten van

  • de Kamer van Koophandel,
  • de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao,
  • de vakbondscentrales SSK en CGTC, en
  • de ontslagcommissie,

om zo te komen tot een lijst die volgens het tripartiete platform ‘niet geheel kan worden bevestigd maar wel een duidelijke trend aangeeft’.
Kolaborativo komt in de periode van januari tot en met oktober tot een optelsom van een ‘banenverlies’ van 1.910.
Om het effect te kunnen begrijpen wordt de factor 100 gebruikt om aan te geven dat dit vergelijkbaar is met een banenverlies van 200.000 banen in Nederland.

,,Dit zou zeker worden beschouwd als een economische en sociale crisis en resulteren in een nationale dialoog en een crisisplan.”

De stakeholders in Kolaborativo, als ‘belanghebbenden en hoeders van de economie en de werkgelegenheid’, hebben deze gegevens verzameld en doen daar met behulp van de media verslag van om de gemeenschap te informeren.
Continu proberen de stakeholders om met de overheid in dialoog te treden; zij hopen nu dat, door het informeren van de gemeenschap, de overheid de ernst van de situatie zal erkennen en naar de overlegtafel zal komen om mogelijke interventies en oplossingen op lange termijn te bespreken.

Lagere middenklasse hardst getroffen

Het deel van de samenleving dat het hardst wordt getroffen door het banenverlies zijn vakmensen en de lagere middenklasse.
Sommige van deze personen zijn opgevangen door andere bedrijven, ondanks het feit dat veel bedrijven terughoudend zijn als gevolg van de economische neergang.

,,Het gevolg hiervan zal een afnemende middenklasse zijn, waarvan de overheid afhankelijk is voor haar inkomstenstroom en vanwege hun koopkracht”

, aldus Kolaborativo in een poging de aandacht van de regering te krijgen.

Deze rapporten liggen al jaren op tafel.
Deze rapporten liggen al jaren op tafel.

De redenen voor het banenverlies op Curaçao zijn divers, en niet alleen te wijten aan internationale factoren.

,,Ze zijn ook het gevolg van het ontbreken, gedurende vele jaren, van duidelijke lange termijn economische en arbeidsmarktplanning met flexibele arbeidswetten.”

In 2008 werd door Kolaborativo, op verzoek van de toenmalige regering, een grootschalige nationale dialoog georganiseerd over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
De tussen de stakeholders en overheid overeengekomen punten werden vastgelegd in het ‘Labor Force Development Plan and Policy recommendations’ (LFDP; Arbeidsmarkt Ontwikkelingsplan en Beleidsaanbevelingen).
Hierin werd vastgelegd dat de geïntegreerde aanpak voor de ontwikkeling van een wereldwijd concurrerende arbeidsmarkt op Curaçao moest inhouden dat er voor de lange termijn oplossingen moesten zijn om het gebrek aan aansluiting tussen banen en vaardigheden te elimineren.

Deze rapporten liggen al jaren op tafel.
Deze rapporten liggen al jaren op tafel.

Dit plan omvatte hervorming van het onderwijs, veranderingen in beleid van het bedrijfsleven en de overheid, en het opzetten van lokale en regionale publiek- private partnerschappen om een flexibele en sterke beroepsbevolking te bouwen.

,,Dit gedetailleerd plan was onderdeel van het in 2006 door de eilandelijke overheid goedgekeurde Masterplan voor Curaçao, en was een van de deelplannen die verder zou worden ontwikkeld door middel van tripartiete dialoog.”

In het LFDP werd verder geconstateerd dat de enige manier om de groeiende bezorgdheid over de werkgelegenheid aan te pakken, voor de belangrijkste actoren van Curaçao (werkgevers, werknemers en de overheid, volgens de conventies van de ILO vertegenwoordigd in Kolaborativo) was om een gedeelde visie te formuleren die hen helpt ‘het onderwijs opnieuw uit te vinden’ als een systeem om inzetbaar werktalent te creëren.

 

Arbeid disfunctioneert

De stakeholders binnen Kolaborativo zijn ook zeer bezorgd over het ‘disfunctioneren’ bij het ministerie van Arbeid, dat het onmogelijk maakt voor de Ontslagcommissie om haar werk naar behoren te doen. Hoewel deze commissie wordt verondersteld tripartiet te zijn, is haar vermogen om te functioneren in deze periode in gevaar gekomen door een groot aantal problemen binnen het ministerie, alsmede het continue verloop van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en verzamelen van gegevens met betrekking tot de zaken die verband houden met werkloosheid.

,,Als dit was uitgevoerd, zouden werknemers inmiddels al een bredere set van vaardigheden hebben die voor hen de mogelijkheid zou creëren om inzetbaar te zijn in verschillende sectoren en zo tewerkgesteld te blijven tijdens een economische teruggang in één of meer van de commerciële sectoren. Deze weg zou de werkloosheidssituatie die we nu ervaren, hebben afgewend”

, zo meent Kolaborativo, het samenwerkings- en overlegorgaan van vakbeweging, bedrijfsleven en overheid.
Het ontbreken van een onderwijssysteem dat internationaal kan concurreren en de afwezigheid van opleiding en omscholing voor volwassenen zal – zo vreest Kolaborativo – de werkloosheid verder doen groeien en ook leiden tot meer criminaliteit.
Als men de criminaliteitscijfers bekijkt en deze met Nederland vergelijkt: in Nederland ligt het aantal geweldsmisdrijven op 12 per 100.000 inwoners, op Curaçao ligt dit aantal op 329 per 100.000 inwoners.

,,Hoe is de overheid van plan om deze gestage toename terug te dringen?”

In het Labor Force Development Plan werden ook duidelijk belangrijke initiatieven geïdentificeerd die erop gericht zijn om de ‘banenpijpleiding’ die mensen verbindt met goede banen en carrières te verbouwen.
Deze moesten de economische vitaliteit van de lokale bedrijven en de lokale economie versterken, en zouden hebben geholpen om de effecten van de huidige economische neergang af te weren.
De stakeholders – in dit geval de bonden en de private sector – nemen er nota van dat meerdere regeringen het standpunt hebben ingenomen ‘om niet volledig te participeren in tripartiete nationale dialoog’, of anders gezegd: om niet over te gaan tot het implementeren van de afgesproken grootschalige plannen die in het afgelopen decennium zijn ontwikkeld middels een internationaal bewezen proces met representatieve inbreng van alle segmenten van de samenleving.

,,Als sociale partners hebben wij gebrek aan vertrouwen in het politieke proces vanwege het gebrek aan transparantie en gebrek aan politieke stabiliteit”

, luidt de harde opstelling van vakorganisaties en werkgevers. In december 2012 werd door de (toenmalige interim) regering Betrian aan Kolaborativo gevraagd om een nationale dialoog te coördineren over de AOV/zv/bvz. Kolaborativo:

,,De aanbevelingen voortkomende uit deze nationale dialoog gaven aan dat, indien uitgevoerd, de voorgenomen maatregelen ertoe zouden leiden dat kwetsbare werkgevers zich genoodzaakt zouden zien om hun personeelsbestand in te krimpen.”

Voorspeld werd, zo vervolgt het persbericht, dat zo’n 1.500 personen hierdoor geraakt zouden worden. Recente economische indicatoren tonen een krimp van -1,5 procent in het derde kwartaal van 2013, met een te verwachten hogere negatieve groei daarna.

,,Dit betekent een voortzetting van de negatieve trend die zal leiden tot meer werkloosheid. Heeft de regering voor deze mogelijke teruggang in werkgelegenheid gepland? Heeft dit bijgedragen aan de crisis? Wat heeft de regering gedaan om dit tegen te gaan?”

Wat nu?

Mogelijke oplossingen, scenario’s of interventies zijn beschikbaar als wordt gekeken naar hoe andere landen in de wereld de problemen aanpakken. ,,Tegenmaatregelen om de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen van de overheid te verzachten, moeten worden besproken en overeengekomen.” Zo stelt Kolaborativo. ,Wat als we zouden samenwerken en via Kolaborativo’s nationale platform voor sociale dialoog een stimuleringspakket zouden samenstellen om de negatieve effecten van de bezuinigingsmaatregelen van de huidige regering tegen te gaan?” De vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversorganisaties zien ernaar uit om in de zeer nabije toekomst met minister-president Ivar Asjes (PS) om de tafel te zitten om de ‘dialoog’ te bespreken. ,,In deze vergadering hopen wij de participatie van de overheid in voortdurende dialoog te herstellen, waarbij onder andere de volgende vragen kunnen worden besproken.” * Wat is het effect op de belastinginning van de overheid? * Welke maatregelen zijn tot op heden genomen door de regering om het vertrouwen in de economie te herstellen? * Welke maatregelen zijn tot op heden genomen door de regering om de trend van dalende werkgelegenheid te keren? De stakeholders van Kolaborativo’s arbeids- en commerciële sectoren hopen dat de overheid nota zal nemen van hun verzoek en op zo kort mogelijke termijn op de vraag in zal gaan om deel te nemen aan de gesprekken en te luisteren naar de zorgen van de stakeholders. Kortom: de nationale dialoog moet maatschappijbreed worden gedragen. ,,Samenwerking is altijd beter dan confrontatie.”

Advertentie

To Top

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties