OM dient klacht in tegen advocaat Peterson

Na publiceren onderdeel dossier Maximus

Volgens de advocaat van van Maximus-verdachte George Jamaloodin (links), mr. Chester Peterson (rechts) leidt het ‘OM aan een tunnelvisie

Klacht OM na na publiceren onderdeel dossier Maximus door advocaat Chester Peterson mbt Maximus-verdachte George Jamaloodin (links), mr. Chester Peterson (rechts) leidt het ‘OM aan een tunnelvisie

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie heeft gisteren een klacht ingediend bij de Raad van Toezicht en de Deken van de Orde van Advocaten tegen advocaat Chester Peterson van het kantoor Sulvaran & Peterson. De klacht heeft betrekking op het persbericht van Peterson eerder deze week in het onderzoek Maximus, waarin hij informatie uit het onderzoeksdossier citeerde, terwijl hij hiertoe niet gerechtigd was.

Peterson is de advocaat van de verdachte George Jamaloodin, die als één van de intellectuele daders achter de moord op Helmin Wiels is aangemerkt. Zoals bekend heeft het Openbaar Minister een bevel beperkende maatregelen uitgereikt aan Jamaloodin, om collusiegevaar te voorkomen.

Hiervan was Peterson op de hoogte, aldus het OM. Dit bevel maakt dat de verdachte niet met anderen in contact mag komen zodat hij niet in staat is om met derden over zijn strafzaak te communiceren.

Het doel van een bevel beperkende maatregelen is om te vermijden dat het onderzoek belemmerd wordt omdat getuigen of verdachten hun verklaringen op elkaar kunnen afstemmen.

Een verdachte mag conform het grondrecht wel met zijn advocaat spreken, om zich behoorlijk te kunnen verdedigen. Die advocaat is echter op dezelfde wijze gebonden aan het bevel beperkende maatregelen als zijn cliënt. Hij kan en mag niet over de zaak spreken met derden, inclusief zijn kantoorgenoten.

Naar de mening van het OM heeft Peterson met het uitsturen van het persbericht getracht het onderzoek te beinvloeden.

“Peterson heeft zich in zijn persbericht ook uitgelaten over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van getuigen. Het uiten van dergelijke meningen hoort thuis in de rechtszaal en niet in de media. Het is aan de rechter in een strafzaak om te bepalen hoeveel geloof hij hecht aan een verklaring”, aldus het OM.

Bovendien heeft Peterson getuigen met naam en toenaam in zijn persbericht genoemd en aan hen een waardeoordeel toegedicht, voegt het OM daaraan toe.

“Door zo te handelen is aan personen bewust schade berokkend. Schade aan mensen die bereid zijn geweest om mee te werken aan de waarheidsvinding in een onderzoek naar de moord op Helmin Wiels. Het past niet in een rechtsstaat om soortgelijke methodes toe te passen.”

Het Openbaar Ministerie waarschuwt verder uitlatingen die de grenzen van het fatsoen overschrijden telkens te zullen bestuderen. Indien blijkt van een strafbaar feit zal daartegen opgetreden worden en uiteraard zullen de zaken aan de rechter worden voorgelegd, benadrukt het OM.

Peterson gaf desgevraagd aan de Amigoe vanmiddag dat hij later zal reageren op de ingediende klacht.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)
Zie ook: Dossier: Helmin Wiels – Moord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *