NTR | Financiële hulp aan Aruba, Curaçao, Sint-Maarten wordt geen gift

“Wij laten de autonome landen niet in de steek”, benadrukt minister Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) na afloop van de Rijksministerraad vrijdag. “Maar dat is wat anders dan zeggen: wij betalen al uw rekeningen voor de komende maanden | Samson

HAAG – Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben door de coronacrisis tientallen, zo niet honderden miljoenen extra nodig om het eiland overeind te houden. Volgens het Nederlandse kabinet kunnen ze op hulp rekenen, maar niet op een gift. 

“Wij laten de autonome landen niet in de steek”, benadrukt minister Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) na afloop van de Rijksministerraad vrijdag. “Maar dat is wat anders dan zeggen: wij betalen al uw rekeningen voor de komende maanden, want dat kan natuurlijk ook niet.”

De eilanden hebben geen reserves om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen. Tienduizenden mensen zijn werkloos geraakt en worden afhankelijk van de overheid. Aruba vraagt van Nederland bijvoorbeeld om een gift van 400 miljoen euro.

‘Het gaat om Nederlands belastinggeld’
Knops had donderdag een videogesprek met de premiers op de eilanden. Hij haalde aan hoe Europese landen die ‘in dezelfde situatie zitten’ en ‘hele hoge schulden hebben’ nu landen zoals Nederland om hulp vragen.

“Wij willen ze zeker helpen”, zegt Knops over het standpunt van het Nederlandse kabinet. “Zeker in acute noodsituatie. Maar dat is niet onvoorwaardelijk. Dat kan ook niet, want het gaat om Nederlands belastinggeld.”

“Hier in Nederland hebben we ook opofferingen gevraagd van mensen, ten aanzien van de belastingen en bezuinigingen om de goede keuzes te maken. Dus dat is ook de boodschap geweest die ik gisteren met de minister-presidenten van de drie landen gedeeld heb.”

Knops wijste er ook op dat de eilanden zelf hebben gekozen om autonome landen te zijn binnen het Koninkrijk. “Autonoom ook in de zin van: verantwoordelijk voor de eigen overheidsfinanciën.”

Aruba wil 400 miljoen euro cadeau

De Arubaanse regering heeft minimaal 650 miljoen euro nodig, volgens premier Evelyn Wever-Croes (MEP). In een brief aan Nederland vraagt zij om 400 miljoen euro (800 miljoen Arubaanse florin) in een vorm van een schenking gevraagd: 250 miljoen euro voor de begroting en 150 miljoen euro om bedrijven overeind te houden.

Curaçao zou volgens de centrale bank CBCS tussen 125 en 155 miljoen gulden – per maand – extra nodig hebben. Duurt de crisis zes maanden: 750 tot 930 miljoen.

De overheid op de eilanden staan er financieel gezien al jaren slecht voor, doordat er structureel meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. Vanuit Den Haag werden de eilanden in het afgelopen jaar gedwongen om alsnog fors te gaan bezuinigen.

De Rijksministerraad heeft vrijdag besloten om die strenge begrotingsregels voorlopig los te laten.

Kunnen de eilanden wel terugbetalen?
De eilanden zullen proberen om via Nederland een goedkope lening te krijgen. De vraag is of ze in staat zijn om straks honderden miljoenen terug te betalen mocht Nederland (gedeeltelijk) niet overgaan tot een gift.

“De hulpverzoeken gaan we nu toetsen”, zegt Knops. “Werkt het, werkt het niet? Is het verzoek redelijk of niet?”

“Er moet heel goed gekeken worden hoe dit geld toch uiteindelijk voor een heel groot deel terug kan komen. Want dat is ook zoals wij het zelf doen. Wij moeten óók uit onze eigen vermogenspositie nu putten. Onze eigen schuld die we hebben, groeit nu ook.”

Voorlopig elke week een Rijksministerraad
De minister verwacht dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voorlopig wekelijks in Den Haag gaan vergaderen om de situatie op de eilanden te bespreken en knopen door te hakken.

“De hulp gaat overigens veel verder dan geld”, zegt Knops. “Het gaat ook om kennis op het gebied van gezondheid, dat gaat over zorg en het invullen van bijstand – waarvoor gevraagd is – op het gebied van Defensie.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk

40 Reacties op “NTR | Financiële hulp aan Aruba, Curaçao, Sint-Maarten wordt geen gift

 1. Het is te hopen voor jou dat deze vermeende aanstellingen inmiddels door natuurlijk verloop ten einde zijn gekomen.

  @Fox, Helaas niet.. Want iedereen bleef ermee aan door gaan tot aan de dag van nu.

 2. @Knoek-koe
  “De dubbele bestuurslaag, kostbaar als die was, had in ieder geval als voordeel dat die een sterke wederkerende controlerende functie met zich meebracht”. Is dat zo?
  Behalve dat het een kostbaar en overbodige bestuurslaag was, mede gezien de geringe omvang van de eilanden oftewel de consellatie Nederlandse Antillen, was het een even grote wespennest als waar jij nu tegen ageert. Eilandsraadleden of wethouders zoals jij parlementariërs noemt, stonden vooral bekend om hun toko den toko activiteiten. Waren sommigen ook niet veroordeeld voor allerhande onfrisse zaken? Niet echt een “happy days” herinnering komt bij mij op.

  “De grootste eilanden ( Aruba – Curaçao) controleerden elkaar zeer fanatiek. Beide eilanden, maar ook de kleinere, zorgden ervoor dat het ene eiland haar rechtmatige deel opeiste en hielden elkaar scherp in de gaten”. Was dat zo?
  Waarom denk je dat Aruba niets liever wilde dan zo snel mogelijk uit de Antillen stappen? Aruba bracht het meest geld op door o.a. haar toen al bloeiende toeristenindustrie. Echter, door een verdeelsleutel te hanteren waarbij de inkomsten verdeeld werden naar grootte/ omvang van een eiland, kreeg Curaçao met meeste geld. Zetelde de centrale regering in Willemstad en was de ministerspostenverdeling eveneens naar omvang verdeeld en niet naar welk eiland het meeste binnen bracht.

  Het is maar net aan wie je het vraagt of dit nou zo’n ideale situatie was.

 3. Nog een keer voor de minder dislecten
  En ze zijn allemaal democratisch verkozen. Wat dus een paar dingen aangeeft;
  A de bevolking heeft ingestemd met nepotisme en zelf verrijking. Een vals argument.
  B de structuur van onze democratie maakt dit mogelijk en houdt het in stand.
  A heeft te maken met; het uitspelen van bevolkingsgroepen, acceptatie als zijnde “normaal” en opleidingsniveau.
  B algemene verkiezingen betekend dat er maar 1x gepiekt hoeft te worden binnen een termijn. Als er cadeautjes gegeven mogen worden is het bij het laag opgeleide electoraat goed en gemakkelijk scoren. Dat de cadeautjes campagne ook nog eens gedaan mag worden met “sponsor geld” gaat het nog gemakkelijker. Als bij die algemene verkiezingen parlement en regering gekozen gaan worden ga je dus geen parlement krijgen die, na behoren, zijn controlerende taak uit gaat voeren.
  Ook omdat ze op dezelfde wijze verkozen zijn, en vergelijkbare campagnes hebben gevoerd met hulp van de zelfde “sponsors”.

  Met andere woorden de overwinnaar van de cadeautjes kan ongecontroleerd zijn ding doen.
  En dat doen we al decennia.

 4. ….”De tijd, toen de Nederlandse Antillen nog bestond-“en” en de respectieve eilanden twee bestuurslagen had-“den?”…….

  De dubbele bestuurslaag, kostbaar als die was, had in ieder geval als voordeel dat die een sterke wederkerende controlerende functie met zich meebracht.

  De grootste eilanden ( Aruba – Curaçao) controleerden elkaar zeer fanatiek. Beide eilanden, maar ook de kleinere, zorgden ervoor dat het ene eiland haar rechtmatige deel opeiste en hielden elkaar scherp in de gaten.

 5. @Brian S
  Pffffff. Oh je hebt het over de tijd toen de Nederlandse Antillen nog bestond en de respectieve eilanden twee bestuurslagen had? Begin jaren ’80 toen zelfs Aruba er nog tot 1986 onderdeel van vormde? Een heel mensenleven of actief arbeidsleven. Het is te hopen voor jou dat deze vermeende aanstellingen inmiddels door natuurlijk verloop ten einde zijn gekomen.

 6. En ze zijn allemaal democratisch verkozen. Wat dus een paar dingen aangeeft.
  A de bevolking heeft ingestemd met nepotisme en zelf verrijking
  B de structuur van onze democratie maakt dit mogelijk en houdt het in stand.
  A heeft te maken met; het uitspelen van bevolkingsgroepen, opleidingsniveau.
  B algemene verkiezingen betekend dat er maak 1x gespiekt hoeft te worden binnen een termijn. Als er cadeautjes gegeven mogen worden is het bij hel laag opgeleide electoraat goed en gemakkelijk scoren. Dat de cadeautjes Kampanje ook nog eens gedaan mag worden met “sponsor geld” gaat het nog gemakkelijker. Als bij die algemene verkiezingen parlement en regering gekozen gaan worden ga je dus geen parlement krijgen die na behoren zijn controlerende taak uit gaat voeren.

  Met andere woorden de overwinnaar van de cadeautjes Kampanje kan ongecontroleerd zijn ding doen.
  En dat doen we al decennia.

 7. Laten we a.u.b. niet om de spreekwoordelijke bush heen “beaten”.

  Politieke ( pastechi) aanstellingen én projectgunnigen hebben in álle, ik herhaal, álle kabinetten plaatsgevonden. Ook in dit kabinet hebben ze plaatsgevonden.

  Vanaf 1969 – 2020, ( en eerder) hebben alle coalitie genoten gegraaid, gejat en geplunderd in de staatskas. Van Godett, tot mams Maria, paps “Don” Martina, Emily alias mama Theresa, de zogenaamde madrinas en padrinos, kriyoyo of niet allemaal hebben ze zichzelf verrijkt.

 8. Pastechi-aanstellingen overigens eveneens gedaan tussen 2010 en 2012.

 9. Ik vermoed dat jij refereert naar de golf van aanstellingen die door het vorige en gelukkig zeer kortstondige kabinet zijn gedaan, onder leiding van niemand minder dan Pik Pisas.

  Nee, Fox.. Ik refereer naar Liberia tijd.. en alle Gedeputeerden en Ministers daarna.. En allemaal deden ze er aan mee!

 10. @Brian S
  Waar en wanneer heb ik, volgens jou, een definitie gegeven van een “echte” aanstelling? Kennelijk heb jij of problemen met begrijpend lezen of slaat jouw fantasie op hol? Leg jij mij dus geen gefabriceerde beweringen in de mond. Wel heb ik als professional kennis van o.a. het ambtenarenrecht.

  Maar voor jouw informatie: Ik vermoed dat jij refereert naar de golf van aanstellingen die door het vorige en gelukkig zeer kortstondige kabinet zijn gedaan, onder leiding van niemand minder dan Pik Pisas. Ja ook hij is premier geweest oftewel “the puppet on a string” van Schotte. Misschien heb jij het nieuws daarna niet gevolgd of wil het eigenlijk niet weten, want dan klopt jouw eigen verhaal niet meer. Deze aanstellingen (waren overigens korte arbeidscontracten voor bepaalde tijd) zijn stuk voor stuk door de huidige minister van SOAW, Koeiman, niet verlengd. Ook hier geldt, get your story straight. Succes.

 11. Op Aruba ziet het er naar uit dat iedereen van ambtenaar tot ministers/parlementariers ook zullen moeten minderen.
  Misschien een idee voor de graaiers hier??

  En hoe zit het met de hh/dames overheidsnv’s?
  Centrale Bank bv?
  Inmiddels water verhoogd, veel mensen zitten zonder water op het eiland *we moeten wel 20 seconden handen wassen met water en zeep), benzine verhoogd, hede olieprijs is gezakt met 5% en zal verder nog zakken.
  Hierbij komen dus duidelijk de prijsafspraken met Curoil/vDis en regering naar voren.
  De nog rijdende burger moet de klappen opvangen!!

  Wanbeleid Aquallectra ook de burger moet de klappen opvangen. EN JOnis geniet van zijn +1 miljoen per jaar.
  Wat een schoften allemaal zeg.

 12. Het zijn vaak — @Brian — de personen die zelf familieleden, vrienden, consultantsvrienden op politieke “puestos” hebben zitten, of zélf meegenieten van de vruchten van vriendjes of vriendinnetjes met politieke baantjes, die hardst ageren tegen “ongezouten kritiek op het establishment, en mensen voor van alles en nog wat uit maken ( onnozel, geen kennis, makamba bemoei je er niet mee) vanwege ongezouten kritiek.

  De personen die zogenaamd voor de thans “vigerende” zogenaamde “good” governance” regeltjes van familie en vrienden nepotisme zijn.

  Regeltjes die door deze zelfde incestpool van vriendjes en vriendinnetjes gesmeed zijn , en in stand gehouden worden, omdat ze er direct of indirect allemaal van meesmullen.

  Good Governance = al die vruchteloze overbetaalde vriendjes en vriendinnetjes die de staat bakken met geld kosten, en niets er tegen over leveren, er zsm uit te kicken. En nu komt al de poep boven drijven, nu de magere reserves die nog over zijn en nooit goed opgebouwd zijn, opraken..

  Geen geld voor scholen , tehuizen , zorg, jeugd, educatie = de parlementariers en de ministers/ directeuren trillen nog rillen.

  Geen geld voor dikke staats nv salarissen en ministers en parlementariers = directeuren ministers en parlementariers schreeuwen moord en brand ( zie Jardim roepen, samen met ministers)

  When people run out of arguments, slander becomes the tool of the fool.

 13. Volgens Fox is een echte aanstelling. Partij A is 1 maand in de regering, na 1 maand valt de regering, de minister heeft in die maand wel snel 15 familieleden als persoonlijke medewerker aangesteld (Op basis van een tijdelijk contract), na de maand zijn deze 15 mensen (Die geen ervaring en kennis hadden) gewoon bij de overheid gegooid en kreeg PZ de opdracht om ze bij de diensten te gooien. Vaak terwijl er geen functie voor open was of anders kreeg bv een lerares een baantje bij DOW als keuringmeester. Dit waren meteen definitieve aanstellingen. Volgens Fox hebben deze mensen rechten volgens het arbeidsrecht?

 14. Curacao revisited

  “Een ambtelijke zetel, die onbetaalbaar wordt omdat deze personen:”
  en E: het is natuurlijk typerend dat geen enkele van deze “toppers” ooit in het buitenland zo’n topfunctie heeft uitgevoerd. Een sterke indicatie dat deze “toppers” niet op basis van hun kwaliteiten maar op basis van loyaliteit op een bepaalde stoel zitten.

 15. Probleem is dat deze regering doodleuk is verder gegaan met het aanstellen van vriendjes
  (CBCS, MEO minsters, dochter Gijsbertha, HNO consultants, etc).

  Vergeet — Zuleika Lasten—- niet, Voorzitster RvC GCB aangesteld door Gijsbertha. Die heeft ook bij andere staats NV’s “kandidaten” aangesteld. Die Staats NV is uiteindelijk op de klip gelopen en is nu niet meer van “ons”.

  Ja misschien een expertisevaardige kandidaat. Maar was zij de “beste” kandidaat voor de Job, of was ze de beste kanfidaat voor de politiek.

 16. Correcte versie @KKC

  ……”Je zou als regering/ overheid namelijk geen knip voor de neus waard zijn door niet volgens de regels te handelen”…….

  Je bent als regering — zeker geen knip voor de neus waard —— als je gedwee toekijkt, hoe deze eeuwige “stoelendans”, waar mensen zonder kwaliteiten, en/of zonder integriteit, of met de verkeerde intentie, permanent plaatsnemen op de ambtelijke zetel.

  Simpelweg omdat ze bij een partij horen, of familie zijn van een partijbons. Een ambtelijke zetel, die onbetaalbaar wordt omdat deze personen:

  A: Veel te hoog ingeschaald worden.
  B: Ze als hoofd of directeur de veel hoger opgeleiden zwaar frustreren.
  C: Er dozijnen adviseurs nodig zijn om ze enigszins functioneel te houden.
  D: Ze zich vaak superieur en dictatoriaal gedragen omdat ze geen strobreed in de weg gelegd worden, en ze gebacked worden door politiek nepotisme.

  Je bent als regering geen knip voor de neus waard als je pretendeert als regering hier niets aan te kunnen doen / of niet de creativiteit en daadkracht hebt om hier pro actief tegen te strijden.

  Een regering die graag via de “spelregels” werken wil?

  ..Aangenomen worden op een plek via vriendjes, zonder dat je deugd of de kwalteiten of ervaring hebt, en niet adequaat getoetst wordt op je functioneren via bv SMART prestatienormen?

  En gedwee en mak toekijkt, terwijl er toch wéér familie en vrienden worden aangenomen op typische kardinale posten.

  Je dochter —-“als eerste daad”—- aanstellen , vlak nadat je aangeteeden bent als Minister van Financien, is ook niet volgens de regels werken.

  Dat is pas niet via de spelregels werken.
  Corruptie gedogen = medeplichtig zijn aan corruptie.

  Slavernij, en slaven waren ooit ook volgens de “spelregels” van de “gevestigde orde” tot slaaf gemaakt.

  Volgens de logica van het “volgens de spelregels spelen” zouden de slaven van destijds dus nooit
  ge “de-esclaviseerd” kunnen worden, want dan zou je als “gezagdrager” niet “via de “bendita” spelregels” spelen.

  Soms moeten deze bendita “spelregels” doorbroken worden, om de kwaal van dysfunctionele processen en rotte functionarissen te bestrijden.

  Vaak wordt het ageren tegen rotte praktijken als recalcitrantie ervaren, en met veel weerstand ontvangen door de gevestigde orde. En worden de personen en krachten die daar tegen in gaan als zeurpieten en drammers afgeschilderd, en wordt hun persoon gedemoniseerd.

  Net als de dame die ooit weigerde achter in de bus plaats te nemen. Ze weigerde de abjecte “spelregels” van de gevestigde verder te volgen. En die abjecte “spelregels” zijn uiteindelijk terecht geweizigd.

  Dat vergde moed en daadkracht. Iets wat deze regering nog niet heeft durven tonen mbt tot het bedtreiden van door nepotisme geplaatste personen. Want dat zou niet van Good Governance getuigen? Meewerken aan verrotte praktijken zoe dan zeker wel van Good Governance getuigen?

  Alles is mogelijk,als de wil en daadkracht er maar is. En die wil en daadkracht om juiste wetgeving te smeden om de vigerende gebrekkige “spelregels” te doorbreken, die ontbreekt nu juist, anders waren ze er allang.

  Personen gedogen op politieke plaatsen die niet de kwaliteiten hebben en die wel betaald worden voor die kwaliteiten = medeplichtigheid aan een corrupt en verrot systeem.

 17. Curacao revisited

  “Je zou als regering/ overheid namelijk geen knip voor de neus waard zijn door niet volgens de regels te handelen en om ze dan maar op te ruimen.”
  Probleem is dat deze regering doodleuk is verder gegaan met het aanstellen van vriendjes (CBCS, MEO minsters, dochter Gijsbertha, HNO consultants, etc) zodat je iedere geloofwaardigheid ontbreekt als je nu opeens mensen gaat ontslaan die door vorige regeringen zijn aangesteld.

 18. Wel heb ik meermaals aangeven dat de roep van sommige reageerders om mensen te ontslaan (die zij niet leuk vinden), niet zou getuigen van Good Governance. Ook al zijn deze mensen in het verleden om partijpolitieke redenen benoemd (hetgeen ik ten stelligste afkeur) en/ of door verschillende politieke partijen in het verleden zijn benoemd. Je zou als regering/ overheid namelijk geen knip voor de neus waard zijn door niet volgens de regels te handelen en om ze dan maar op te ruimen. Je bestrijdt dan het kwaad met het kwaad. Bovendien zelfs deze mensen hebben arbeidsrechtelijke wetten die hen beschermd en zolang zij niet disfunctioneren heb je geen poot om op te staan.

  Beter om deze mensen te ontslaan en geef ze 2 maanden mee dan dat ze jaren bij de overheid zitten en niets doen. Tegelijk Er zijn veel gevallen van mensen die op de payroll kwamen te staan zonder dat er een functie was of zo was er een blokfluitspeler die bij de dienst Veeteelt en Visserij kwam (Om blokfluit te spelen?). Bode’s die in een veel te hoge schaal kwamen. Als men onderzoek doen dan zijn erveel aangenomen zonder dat er vacatures voor waren en niet om de juiste redenen. Die mensen zullen zwak staan. Tel daarbij op de slechte functioneringsgesprekken en je kan zo 50 procent ontslaan.

 19. Curacao revisited

  “Er bestaat nog altijd het Statuut en het gaat hier om mensen met de Nederlandse nationaliteit.”
  Het statuut, de ultieme reddingsboei van de YDK politicus: als er weer door corruptie, vriendjespolitiek, en pure domheid geld verkwanst is, kan het statuut de laatste redding om geld vanuit Nederland af te dwingen.

 20. @Curacao revisited
  Ik ben het met je eens dat indien NL besluit de 3 autonome landen te hulp schieten deze hulp aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, bijvoorbeeld verlagingvan de overheidsuitgaven. Hoewel dit volgens mij reeds maandelijks in de CFT richtlijnen is opgenomen. Laat dat maar NL over. Kijk maar eens naar de voowaarden t.a.v. van de hulp aan St. Maarten na de orkaan.

  Om deze situatie te vergelijken met Griekenland (in Europees verband) gaat hier mijns inziens niet op. Deze landen zijn weliswaar autonoom (niet onafhankelijk) binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Er bestaat nog altijd het Statuut en het gaat hier om mensen met de Nederlandse nationaliteit.

 21. Curacao revisited

  “Wij laten de autonome landen niet in de steek”, benadrukt minister Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) na afloop van de Rijksministerraad vrijdag.

  Nederland heeft ook een dubbele moraal: geen euro meer naar de Grieken maar niet het lef hebben om de Antillen in het gareel te houden. Net zoals bij Griekenland afdwingen dat er in overheids salarissen en pensioen gekort wordt, voordat er geld onze kant opkomt

 22. Versterk de auditor met een forensisch econoom om geld stromen binnen de bedrijven bloot te leggen en er is gelijk een rapport voor het om.

 23. Onafhankelijk auditor= is er een die niet weet waar Curaçao ligt. (Bij wijze van spreken) dus absoluut geen binding heeft met het eiland en dus geen kennis heeft van de heersende politieke mores.

 24. @Dislect zegt:……….”Ik denk dat als je een onafhankelijk auditor de raden van bestuur, en rvc’s, van overheids NV’s en andere overheidsinstanties zou laten auditen deze grotendeels door het ijs zakken en dat dit de enige manier is om je te ontdoen”……..

  Op zich is een “onafhankelijke” audit een perfecte maatlat om de prestatie af te zetten ban de Bestuursraad leden en RvC leden…

  Maar dan a.u.b. deze audits NIET uit laten voeren door locale accountants die bij ENNIA, BZV, GIRO, UTS, en bepaalde onderbroekenzaken hun ware aard tentoongespreid hebben

  Of terwijl geen: Baker Tilly, EY, ex -PWC’ers, ex-KPMG’ers,

  De praktijk heeft uitgewezen dat het eiland dasr te klein voor is, voor zulke grote ego’s

 25. Ik denk dat als je een onafhankelijk auditor de raden van bestuur, en rvc’s, van overheids NV’s en andere overheidsinstanties zou laten auditen deze grotendeels door het ijs zakken en dat dit de enige manier is om je te ontdoen. Waarna er een solide sollicitatie procedure gemaakt moet worden zodat politieke aanstellingen tot het verleden behoren. Deze nieuwe bestuurden en controle op hun kunnen dan schoon schip maken bij hun bedrijven en de efficiëntcie gaan verhogen. Voor parlement en regering moet een code of cunduct komen die zijn basis heeft in de regels van behoorlijk bestuur. En bij voorkeur moet het kiesstelsel veranderd worden om een betere afspiegeling van de bevolking te krijgen. Maar dat is pas na deze crisis aan de orde. Het zou de huidige regering sieren om een stap op zijn j te doen en een onafhankelijk zaken kabinet deze crisis te laten bezweren.

 26. …………”Ik kan je verzekeren dat ik er evenmin mee eens ben dat bestuurders van overheidsnv’s op zo’n klein eiland zulke exorbitante salarissen cashen. Niet uit te leggen en niet goed te praten. Maar ook hier geldt dat je als overheid niet zomaar tijdens de wedstrijd de regels kunt veranderen van bestaande situaties”………

  Daar zijn we @Fox het dan roerend over eens.
  Niet meer te verantwoorden, zeker niet als je de exorbitante vergoedingen afzet tegen de magere prestaties die geleverd worden.
  Er zouden veel sterkere ( meetbaardere) prestatienormen moeten worden ontworpen, die de prestastie van b.v. de CEO van SVB, CUROIL, BP&T en b.v. de Directeur-secretaris van de CBCS zou moeten meten. Het is onhoudbaar om een dame als b.v. Leila Lasten, zoveel te betalen terwijl het juk overduidelijk te zwaar voor haar schouders is. En dan moet er nog steeds een financieel zwaargewicht komen van de IMF, om haar de weg te wijzen. Onhoudbaar, dat salaris + pensioenrechten,. Aardige dame, leuk voor congressen en lezingen, PR, pers interviews, maar de ene Bank na de andere pensioenfonds klapt in elkaar. Overduidelijk Niet in control.

 27. Geen rooie rot cent t/m eind van het jaar voor alle parlementariers en al die andere namen zoals lastens pickeries martis sluis. Die hebben meer dan genoeg leeggezogen, zoveel mensen , bedrijven zonder inkomen . MP doe uw best.

 28. @Dislect
  Ik weet niet waar en wanneer ik de begrotingsproblemen van het land Curaçao heb verdedigd of heb goed gepraat. Dus leg mij geen zaken in de mond die ik nooit geuit heb. Ik heb er juist op gewezen dat het eeuwig jammer is dat het land, die een unieke mogelijkheid heeft gekregen om in 2010 met een schone lei te starten, zo’n valse start gemaakt heeft. Kun je vast ergens terug vinden op KKC.

  Ik heb het gedrag van bestuurders evenmin verdedigd. Sowieso is de ene bestuurder de andere niet en wie bedoel je allemaal? Gedrag in het algemeen is een vaag begrip. Iedereen over een kam scheren is in ieder geval niet mijn stijl.

  Wel heb ik meermaals aangeven dat de roep van sommige reageerders om mensen te ontslaan (die zij niet leuk vinden), niet zou getuigen van Good Governance. Ook al zijn deze mensen in het verleden om partijpolitieke redenen benoemd (hetgeen ik ten stelligste afkeur) en/ of door verschillende politieke partijen in het verleden zijn benoemd. Je zou als regering/ overheid namelijk geen knip voor de neus waard zijn door niet volgens de regels te handelen en om ze dan maar op te ruimen. Je bestrijdt dan het kwaad met het kwaad. Bovendien zelfs deze mensen hebben arbeidsrechtelijke wetten die hen beschermd en zolang zij niet disfunctioneren heb je geen poot om op te staan.

  Ik kan je verzekeren dat ik er evenmin mee eens ben dat bestuurders van overheidsnv’s op zo’n klein eiland zulke exorbitante salarissen cashen. Niet uit te leggen en niet goed te praten. Maar ook hier geldt dat je als overheid niet zomaar tijdens de wedstrijd de regels kunt veranderen van bestaande situaties. Het enige redmiddel is nieuwe wetgeving met een vastgestelde normering (zoals de Balkenende norm) voor nieuwe gevallen in de toekomst. Bij weten is er een dergelijke wet in de maak.

  Wat betreft de vakbonden: die zijn bij voorbaat tegen verandering, tegen modernisering/ innovatie en mis ik een constructieve bijdrage om Curaçao vooruit te brengen. De wereld is veranderd, ook de arbeidsmarkt, alleen lijkt dat bij hen nog steeds niet te zijn doorgedrongen.

 29. @fox, dus nu de begrotigsproblemen en het gedrag van de bestuurders niet meer kunnen verdedigen is de aanval op de vakbonden het middel? Dat die een rol gespeeld hebben, en ook in het grote graaien, is duidelijk. Het is ook duidelijk dat ze met verschillende regeringen samen hebben gewerkt met als doel het vullen van eigen zakken en met het zelfde instrument het bespelen van de laag geschoolde massa. Zowel regering en vakbonden hadden de mogelijkheden om het beste voor leden en bevolking te doen wat ze deden was het beste voor hun zelf. Er zit geen groot verschil tussen ze. En het naar elkaar wijzen is een beproefde methode.

 30. Wist niet dat Curaçao onafhankelijk was? Autonoom binnen het Koninkrijk ja dat wel, maar onafhankelijk is toch echt een gevaarlijk stapje verder. Dan hoef je als (ei) land niet eens voor een gesprek met NL aan te kloppen, because than you’re fully on your own.

  Een lening moet vroeger of later worden terug betaald. Misschien nu de tijd, nu alle ambtenaren thuis zitten (te werken?), om forse bezuinigingen door te voeren. Het ambtenarenapparaat af te slanken en versneld over te gaan op automatisering en digitalisering. Gaan de vakbonden natuurlijk weer staan schreeuwen, maar whatelse is new? Die vinden toch al dat ze over van alles en nog wat moeten meepraten/ meeregeren, alsof zij door de gehele bevolking democratisch gekozen zijn.

  Het ambtenarenrecht aanpassen en de arbeidsvoorwaarden/ overeenkomst gelijkstellen aan die van werknemers in andere sectoren. Is per 1 januari j.l. in NL ingevoerd met behoud van de ambtenarenstatus. Overigens werken de meeste ambtenaren in NL momenteel ook echt van huis uit. De dienstverlening aan de burger en het bedrijfsleven dient namelijk zo goed mogelijk te worden voortgezet.

 31. ………”Je wil onafhankelijk zijn en op eigen benen staan, nu dan, bewijs het”…..

  Dat bewijzen de “directeuren ” van de CBCS telkens weer!
  Ze kunnen staand op hun eigen benen roepen naar NL dat ze dringend 155 miljoen per maand nodig hebben, zodat hun 8 AM – 4 PM miljoenen Job geen gevaar loopt”………en die van hun vriendjes en familie ook niet.

  Maar dat mag je niet hard op zeggen.
  Lange tenen, die stagiaires bij CBCS….

 32. Iedereen brengt bij datgene wat hij doet, nog iets anders tot stand, zelfs iemand die niets doet. Een man bijvoorbeeld die prachtige meubels maakt, bouwt daarbij een naam op als een bekwaam vakman. Een vrouw die heerlijke maaltijden bereidt, bouwt hierdoor een naam op als een goede kokkin. Een derde persoon doet niets en bouwt een naam op als iemand die lui is. Iedereen bouwt voor zichzelf een naam op. Maar soms bezorgt een slechte regering zijn (ei)land ook een slechte naam. En dát is juist wat hier gebeurt. De regering beweert met leugens en daden het eiland en het volk te vertegenwoordigen maar Curacao krijgt een slechte naam en de geldkraan gaat dicht. Als wij een goede naam opbouwen, moeten wij ons om de volgende twee terreinen bekommeren: dat wat slecht en dat wat goed is. Nederland is heel goed op de hoogte hoe het Curacaose volk inderdaad “kreunt” en “gebukt” gaat onder onmenselijke zware financiële druk van de regering. Politiek gekrakeel zorgt ervoor dat het volk lijdt door hun hebzucht, de overheersende factor. In de breedste zin van het woord heeft Knops groot gelijk…..zeer groot gelijk. Je wil onafhankelijk zijn en op eigen benen staan, nu dan, bewijs het.

 33. Geen gift maar een lening. En daar zit het bestuur mee? Het is geld en geld kan je uitgeven, weggeven en in je eigen zak steken. En de schuld? Gooi die maar op de hoop voor de volgende regering. Als dat afgelost moet worden komt dat toch uit de portemonnee van de burger.

 34. Hopelijk gaat de kamer alleen akkoord als er drastisch gesneden gaat worden in de overheidsuitgaven, vooral inde salariëring overheidsnv’s, nutteloze thuiszittend e subjecten, overbetaalde SG’s, enz enz!! En vooral onderzoeken eisen nasr verdwenenen gelden tussen 2020-2017/18/19.
  Eindelijk een grote bezem er door heen?

 35. Observator

  Wie geen geld heeft dient zijn uitgaven drastisch te beperken. Als de opbrengsten van onze samenleving sterk teruglopen zullen wij onze levensstandaard helaas moeten aanpassen. Dit houdt in eerste instantie in beperking van de kosten en uitgaven over een breed front. De hoogste kosten en uitgaven zijn onze relatief zeer hoge lonen, de absurd hoge premie en belastingheffingen ter financiering van een inefficiente overheid en aanverwante instanties en de kosten van importen. Deze kosten en uitgaven zullen helaas op korte termijn naar evenredigheid van de verwachte inkomsten gereduceerd moeten worden, onafhankelijk van een eventuele Nederlandse aalmoes.

 36. Curacao revisited

  Maar gelukkig heeft Curacao een State of the art ziekenhuis en Consultants die hierdoor financieel onafhankelijk zijn.
  Gaat ennia nog ooit een jaarverslag publiceren of wordt Corona nu als een goed excuus gebruikt door Reinald curiel om zijn happy hours te kunnen bekostigen?

 37. Dat is het hypocriete van deze regering….
  Gewoon samenwerken met personen die met hun volle bewustzijn zich ingzet hebben en hun (uiterste) best hebben gedaan voor een in en in corrupte regering.

  Niet dat het niet mogelijk is dat iemand tot inzicht komt en een nieuwe schone start kan maken…

  Maar dan moet die” persoon” wel eerst openlijk bekennen dat ze zich in heeft gezet voor een foute en corrupte regering. En vervolgens openlijk spijt betuigen en afstand nemen van deze malafide associaties uit het verleden.

  En dat gebeurt dus nooit. Men gaat vrolijk verder met de meest corrupte en foute politici, of politici die hun best hebben gedaan in het onders5eunen ervan.. tegen hele dikke salarissen…

  Zolang regeringen een lauw standpunt blijft innemen tav corruptie en flagrante nepotisme en bevoordeling, in niet erkennen en openlijk uitkomen voor serieuze en geldverslindende corruptie, die nu vaak gebagateliseerd wordt, zal het nooit wat worden met Good Governance, rechtvaardigheid en welvaart op dit eiland.

  Ook niet met prins Rhuggenaath.

 38. Mafiameid Stella van Rijn benoemen tot voorzitster van de commissie Integriteit.

  Dam ben je toch rijp voor opname in de Caprileskliniek.

 39. …..”Knops heeft helemaal gelijk”

  Zoveel verkwisting en corruptie.
  En slappe “premiers” die meewiegen met de graaiende grissers, het over integriteit en corruptie aanpak heeft, maar vervolgens niet doorpakt.

  Blikken substandaard friends & familie worden uitgezet bij de vele geldverslindende Staats NV’s , met miljoenendirecteuren zoals de Sluizen, Geuzen, Martissen, Martina’s , Zussen de Lannooys en zelfs een hele familie Lastens, waar je….je raadt het al, uiteindelijk alleen maar last van hebt…

 40. Knops heeft helemaal gelijk.

  Een land dat na haar vertrek uit de Antillen massaal stemt op een mafiose regering waarvan inmiddels drie ministers tot langdurige gevangenisstraffen en dat dansleraren, dj’s en criminelen (Thode, Constantia) in het parlement laat zitten verdient geen hulp.

  Nog los van de gigantische verkwistingen van gemeenschapsgeld (2 miljoen per jaar verdiendende Emsley Tromp en mede grootverdienende directeuren bij CBCS – Zus de Lannooy! – , de Ralph Palmiaans veelwijvende Philip Martis bij SVB en fraudeur Franklin Sluis bij Bureau Post, Tilly Pikerie).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *