NoticiaCla | Toeristen uit buurland maken zich schuldig aan delicten op Aruba

Golf van Venezolaanse criminaliteit onacceptabel is geworden

De golf van criminaliteit op Aruba is onacceptabel geworden: Venezolaanse toeristen blijken te veranderen in criminelen zodra zij op Aruba verblijven

ORANJESTAD – Justitie is de strijd aangegaan tegen een groep jongeren en een groep buitenlanders die zich schuldig maken aan criminaliteit. Nu de golf van criminaliteit onacceptabel is geworden en onderwerp is van gesprek, heeft de Minister van Justitie Arthur Dowers een verklaring doen uitgaan.

Dowers geeft aan dat de criminaliteit andere vormen heeft aangenomen en de bestrijding alle aandacht krijgt.  Zo is er meer politie ingezet die samen met collega’s van andere afdelingen, onvermoeibaar de strijd is aangegaan. Er is veel politie op straat en de ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Of dit afdoende is, moet nog blijken. Feit is echter dat er niet meer gesproken kan worden over een ‘perceptie’ dat de criminaliteit is toegenomen.

TWEE GROEPEN VERANTWOORDELIJK

Volgens de minister zijn twee nieuwe groepen verantwoordelijk voor de golf aan delicten. De groep jongeren die zich normaliter schuldig maken aan criminele activiteiten zit al achter de tralies. Het gaat nu om een nieuwe groep jongeren en om toeristen uit het buurland die, in tegenstelling tot hetgeen wordt verondersteld, legaal het eiland zijn binnen gekomen. Deze groep buitenlanders hebben de aandacht van de autoriteiten. Zij opereren op een geheel andere wijze dan de lokale groep en schromen er niet voor om hun daden te verrichten, aldus de minister.

TOERISTEN PLEGEN DELICTEN

Het justitieel keten heeft dinsdag en woensdag vergaderd over deze nieuwe ontwikkelingen en heeft haar strategie aangepast. De buitenlandse delictplegers zijn terug te vinden in het Radex systeem van de immigratie op de luchthaven. Justitie zal nu strenger optreden bij het binnen laten van deze toeristen om zodoende de criminele activiteiten te limiteren.

GROTE OPGAVE

De minister geeft aan dat het een hele opgave is om deze situatie onder controle te krijgen, rekening houdend met het feit dat de delict-plegers uit een groot buurland komen waar het slecht is gesteld met de handhaving van de veiligheid. Dit heeft zonder twijfel negatieve gevolgen voor een klein buurland als Aruba. Om te voorkomen dat deze ontwikkelingen in het buurland verdere gevolgen hebben voor Aruba, pleit de minister voor meer investeringen in justitie, meer personeel en betere samenwerking tussen de verschillende justitiële entiteiten.

Bron: NoticiaCla

3 Reacties op “NoticiaCla | Toeristen uit buurland maken zich schuldig aan delicten op Aruba

  1. Ik denk dat ze het al te ver hebben laten komen. Het is geen Aruba meer het is tegenwoordig een Spaanstaige colonie geworden. Als Nederlands/Arubaan moet je tegenwoordig Spaans leren want je kan je in je eigen taal niet meer in je vaderland. Ik hou van mijn land en ga en kom er altijd met plezier maar als ik de kranten lees of in de winkels loop dan wordt ik onpasselijk van de onwil.

  2. Renée van Aller

    De regering heeft alles onder controle, zie de glossy Aruba Dushi Tera. De prijzen van de eerste levensbehoeften zijn onbetaalbaar, maar de economie bloeit en groeit. Ten koste van de sociale fondsen, de verplichte schuldenkwijtschelding aan de overheid, geen tijdige teruggave van teveel betaalde belasting en alles wat buiten de begroting wordt gehouden. Hoezo consumptie als de meeste mensen geen cent overhouden om te consumeren als de huur betaald is en slecht is gegeten? Hoezo vermindert de werkloosheid dan als er geen vraag is? Door indirecte lastenverzwaring, door illegalen te werk te stellen en landskinderen uit te sluiten? Waarom wordt de LTUV niet uitgevoerd en worden de illegalen niet aangepakt? Willen we de Venezolaanse ellende nog meer importeren? Geen wonder dat de criminaliteit stijgt. Is ook prima voor het toerisme, in de boetiekhotels. Berovingen nemen toe. Nu nog mishandeling en moord of doodslag op wat toeristen. Daar bloeit het toerisme dan extra door. De zaak Joran van der Sloot heeft de reputatie van Aruba ook aanzienlijk verbeterd. Hotels zijn zo prijzig geworden dat de bezettingsgraad daalde. Maar alles gaat vooruit en beter. Ook toen de eigen RvA een negatief advies uitbracht over de overheidsfinanciën. Het om politieke redenen uitgebrachte min of meer positieve advies van de CAFT wordt breed uitgemeten met als verklaring dat Aruba het veel beter doet dan Nederland en ten onrechte zo hard is aangepakt. Dus de hongerstaking van de premier was een vaderlandslievende daad van een vooraanstaand politicus met het hart op de juiste plaats. Hij werkt onvermoeibaar in het landsbelang en daarmee is niets mis. Renée van Aller&John de Vries

  3. caribbeancynic

    Hoe vaag kun je zijn? Ik neem aan dat het woord ‘Venezuela’ toch een keer moet vallen.
    En dan 2 groepen, jongeren en touristen? Misschien is het wel 1 groep, jonge touristen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *