NoticiaCla | Reces compliceert behandeling ‘all inclusive’- en CITGO-wetgeving

Reces compliceert behandeling ‘all inclusive’- en CITGO-wetgeving

Reces compliceert behandeling ‘all inclusive’- en CITGO-wetgeving

ORANJESTAD – Noch de CITGO-wetgeving noch de ‘all inclusive’-wetgeving worden voor het reces van de Staten behandeld, met alle gevolgen van dien. De CITGO-wetgeving heeft het parlement nog niet eens bereikt, terwijl ten aanzien van de ‘all inclusive’-wetgeving nog de nodige informatie ontbreekt.

Alle fracties hebben NoticiaCla.com echter laten weten dat zijn bereid zijn van het reces terug te komen, in ieder geval voor de CITGO-wetgeving, om het mogelijk te maken dat de raffinaderij per 1 augustus van start kan kan.  De fameuze ‘all inclusive’-wetgeving zal naar verwachting pas na het reces, dat na morgen al begint, worden behandeld. Dat heeft NoticiaCla.com vanuit het parlement begrepen.

Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp bevestigde aan NoticiaCla.com dat geen van beide wetten klaar is voor behandeling. Er kan in principe tijdens het reces een spoedvergadering bijeen worden geroepen, maar of dit ook gaat gebeuren kon de Statenvoorzitter nu niet zeggen.

Om het nog gecompliceerder te maken zijn vier leden van de AVP-fractie naar Panama afgereisd. Zij komen pas volgende week terug, waardoor er mogelijk geen quorum is. Volgens de fractievoorzitter van de groene partij is dit niet aan de AVP te wijten en hoort dit niet ter discussie te staan.

STATENVOORZITTER

Lopez-Tromp heeft aan NoticiaCla.com verteld dat de wetsontwerpen met betrekking tot CITGO nog niet bij de Staten binnen zijn en dus ook niet kunnen worden behandeld. Dit wordt door alle fracties beaamd. De ‘all inclusive’-wetgeving’ is al wel binnen, maar kan nog niet worden behandeld. De reden hiervoor is volgens Lopez onder meer dat zij ter voorbereiding op de behandeling met de drie fractieleiders heeft vergaderd, namelijk Herde (AVP), Wever Croes (MEP) en Bikker (PDR) en dat twee fracties (MEP en PDR) om aanvullende informatie hebben gevraagd, namelijk: 1. Het onderzoek dat in 2015 is gedaan naar het fenomeen ‘all inclusive’, 2. Een nader juridisch advies van de Raad van Advies om onder meer na te gaan of het regelen van de ‘all inclusive’ via de Vergunningsverordening in strijd is met de Staatsregeling en 3. De resultaten van het onderzoek dat de Centrale Bank van Aruba heeft gedaan. “Naar aanleiding hiervan heb ik als voorzitter drie brieven gestuurd: een naar de Raad van Advies met het verzoek om advies, een naar de Centrale Bank met het verzoek om de resultaten van hun onderzoek met de Staten te willen delen en een naar de minister, waarin om het onderzoek uit 2015 wordt gevraagd,” vervolgde Lopez, “Tot nu toe heeft alleen de minister geantwoord dat hij het document en de antwoorden op de Statenvragen zal toesturen.”

“Verder,” aldus Lopez, “Weet iedereen, inclusief de fractievoorzitter van de AVP, dat de minister van toerisme die aanwezig dient te zijn bij de behandeling van het ontwerp, sinds 28 juni in het buitenland verblijft en tot op heden nog niet terug is in Aruba. De wet kan niet worden behandeld als hij niet aanwezig is.”

AVP-FRACTIE

De fractievoorzitter van de AVP, Rene Herde, bevestigde dat er deze week inderdaad vier AVP-Statenleden zijn afgereisd naar een vergadering van Parlatino. Volgens Herde hebben deze leden echter tot het allerlaatste moment gewacht of de Statenvoorzitter nog een vergadering bijeen of roepen voor vandaag of morgen (de laatste werkzagen voor het reces).  Maar dat is niet gebeurd, “ondanks dat hij dat herhaaldelijk en schriftelijk hebben verzocht. We wachten al weken op een oproeping voor een vergadering. Toen er gisterochtend laat er nog geen oproeping was, hebben de leden besloten af te reizen. Het besluit is echt op het allerlaatste moment genomen,” aldus Herde, die stelde dat hij alles in het werk heeft gesteld om de vergadering over de ‘all inclusive’-wetgeving’ nog voor het reces te houden. Volgens Herde hebben de vergaderingen van het parlement altijd voorrang en was er afgsproken dat niemand zou reizen als er een vergadering zou zijn belegd.

MEP-FRACTIE

De fractievoorzitter van de MEP, Evelyn Wever Croes, heeft NoticiaCla.com laten weten dat geen enkel lid van haar fractie is afgereisd naar Parlatino: “Wij helpen mee de reiskosten te besparen, zoals de Voorzitter dat heeft verzocht.” Over haar afwezigheid bij de bijeenkomst inzake CITGO vertelde Wever dat dit te maken had met uitlandigheid vanwege medische redenen.  “Ik betreur het dat de AVP-leden prioriteit geven aan Parlatino, terwijl ze zelf de beide wetten urgent willen behandelen,” aldus Wever.

PDR-FRACTIE

Partijleider en fractievoorzitter van Democracia Real, Andin Bikker, is evenmin afgereisd naar Parlatino. “Ik ben op Aruba,” verzekerde hij vanochtend aan NoticiaCla.com. Bikker heeft de Statenvoorzitter medegedeeld beschikbaar te zijn gedurende het reces voor behandeling van de CITGO-wetgeving, als de datum van 1 augustus cruciaal is. Tegelijkertijd gaf hij aan dat de CITGO-wetgeving nog niet bij het parlement is, dus nog niet behandeld kan worden. Voor wat betreft de ‘all inclusive’-wetgeving heeft zijn fractie gevraagd de behandeling aan te houden tot de eerste week na het reces, “want we willen alle benodigde informatie eerst ontvangen.”

Bron: NoticiaCla

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *