30 C
Willemstad
• dinsdag 26 oktober 2021 11:39

Laatste reacties

- Advertentie -

NoticiaCla | Nederlanders gefrustreerd over ‘red tape’ bij vestiging in Aruba

Nederlanders gefrustreerd over ‘red tape’ bij vestiging in Aruba

ORANJESTAD – Uit frustratie over de problemen bij het verkrijgen van verblijfs- en werkvergunningen in Aruba, ondanks het feit dat men de Nederlandse nationaliteit heeft, is Ruud van Heeringen een actie begonnen om voor de groep Europose Nederlanders een ‘generaal pardon’ te krijgen.

Door de onnodige bureaucratie verlaten vele Nederlanders gefrustreerd het eiland, terwijl zij van plan waren in Aruba te investeren en een zaak te beginnen. Van Heeringen vindt dit niet eerlijk en wil hierin verandering brengen. “Ik praat uit eigen ervaring en heb ook met een groot aantal Nederlands gesproken die door deze situatie gefrustreerd zijn.” Volgens Van Heeringen is het proces voor het krijgen van een verblijfs- en werkvergunning erg moeilijk en gecompliceerd. “Er is veel tegenslag bij het proberen een leven op Aruba op te bouwen,” aldus Van Heeringen.

FACEBOOK PAGINA

- Advertentie -

Van Heeringen is een facebook gestart onder de naam ‘generaal pardon’, in een poging om een generaal pardon te krijgen voor Europese Nederlanders op het eiland en om eenvoudiger procedures te krijgen voor burgers van het Koninkrijk. Van Heeringen vertelde aan NoticiaCla.com dat hij nog niet de officiële instanties, zoals de DIMAS heeft benaderd. “We zijn nu met ons traject begonnen, maar er vinden op de achtergrond al wel gesprekken plaats.” Veel mensen durven volgens hem echter niet met hun verhaal te komen, uit angst dat zij dan helemaal geen vergunning meer krijgen en worden uitgezet.

PROCES EENVOUDIGER MAKEN

Het is de bedoeling dat de procedures om een verblijfs- of werkvergunning te krijgen en om een zaak te beginnen in Aruba eenvoudiger worden. “Een recent voorbeeld dat ik hoorde is van een gepensioneerde man uit Nederland, die twee huizen in Aruba bezit en AOV geniet, niet in Aruba mag komen omdat hij over onvoldoende inkomsten zou beschikken. Terwijl een van zijn huizen wordt verhuurd en voldoende inkomsten oplevert om van te leven in Aruba. Die persoon is inmiddels weer naar Nederland teruggekeerd, aldus Van Heeringen. Hij beseft goed dat het openen van een Facebook pagina niet voldoende is en dat hij harder aan de boom moet schudden voordat er blaadjes afvallen. De pagina is niet alleen ingesteld voor mensen met problemen met het proces, maar ook voor sympathisanten.

REACTIE DIMAS

- Advertisement -

Van Heeringen zet ook vraagtekens bij de behandeling van Europese Nederlanders door medewerkers van de DIMAS. “Er is letterlijk tegen iemand gezegd: “Mevrouw, u bent en blijft een vreemdeling. Ook al woont u hier 30 jaar, u blijft een vreemdeling.” Zo ga je niet om met inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden.”

PERSOONLIJKE SITUATIE

Van Heeringen zelf heeft een verblijfsvergunning en heeft daarvoor destijds een bedrijf ingeschakeld om hem daarbij te helpen. “Maar het is absurd dat je op deze manier je verblijf moet legaliseren. Als je naar Nederland gaat krijg je bij de sociale dienst meteen een sleutel van je huis. Maar hier is daarvan geen sprake. Men zegt bang te zijn dat het eiland overspoelt gaat worden met Europese Nederlanders. Maar de ervaring leert dat dit niet het geval is.” De bedoeling van de actie is dus dat Europese Nederlanders gemakkelijker aan hun papieren komen, omdat zij burgers zijn van het Koninkrijk.

Bron: NoticiaCla

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

18 reacties

 1. Een krat bier drink ik liever zelf op en by the way, die man zit toch al achter de tralies, of nee waarschijnlijk door het ontbreken van tempo zit die man nog op zijn porch een krat bier weg te drinken. En zal hij ooit worden opgesloten als men de tijd en zin heeft. Ondenkbaar dat dat dus gaat gebeuren, maar inderdaad lik naar boven en trap naar onderen en je kostje is gekocht oftewel je hebt je vergunning, maar voor dat soort smerige praktijken leen ik mij niet, ik houd mijn smoel liever schoon.

 2. Werd ik aangenomen om hier te werken door een vreselijke zuurpruim, zogenaamd hoofd van HR, nou moeilijk te geloven dat deze vrouw personeel weet binnen te halen voor de instelling waar ze werkt. Bij mij verdween de zin om daar te werken gelijk, en met een wervingspraatje waar de honden geen brood van lusten heb ik de gehele procedure direct stopgezet, daar komt nog bij dat ik zonder mijn medeweten werd geholpen door een MEP aanhanger, en ja om dan te gaan werken in een nest vol met AVP’ers, nee dat is geen goede combi, dan is er 1 ding zeker, je salaris zal niet kloppend meer zijn, de extra’s zijn voor jou niet weg gelegd, en discriminatie is een feit.
  Goed om te weten na alles wat ik heb gedaan voor die Arubanen, krijg je dus stank voor dank, en no matter what jij blijft die fucking Makamba, en dan te bedenken dat sommige mensen denken dat dat woord vriend betekent, niet normaal, enigszins hilarisch ook, maar uiteindelijk te triest gewoon.
  Maar ik ben weer vele ervaringen rijker en vele illusies armer. En een beslissing sluit duizenden deuren maar opent tevens duizenden andere deuren.

 3. Ja zo is het maar net, het is een vreselijk politiek gekleurd land, zeer onvriendelijk en ongastvrij en discrimineren heb ik hier geleerd en schelden ook. Wat een ellendig land, ik ga zo snel mogelijk weer weg, het klimaat heeft mij nog nooit aangesproken, elke macamba die ik spreek zegt dat hier ook nog eens sprake is van corruptie, nou dan kan ik net zo goed terug gaan naar Nederland. Overal is er sprake van corruptie in de politiek, maar een baan niet krijgen omdat je een buitenlander bent of omdat je niet op dezelfde partij hebt gestemd? te ziek voor woorden. Ik spreek maar Engels om niet nog meer gediscrimineerd te worden. Nu begin ik pas te geloven dat de buik van mensen hier in omvang toeneemt en de hersenomvang afneemt oftewel krimpt. Wat nou relaxed, dit is gewoon luiheid door die fucking hitte. En inderdaad wij hebben de horloges en klokken en hier hebben ze de tijd.

 4. @Enri
  Er zijn ministers die i.v.m. economy of scale de bevolking op het eiland met minimaal 100.000 personen willen doen groeien.
  Je zal maar in Brakkeput e.o. wonen met de huidige infrastructuur.
  ( die ministers weten niet wat dat allemaal voor gevolgen heeft, maar dat is niets nieuws onder de zon :-).

 5. Caribemens nog iets je schreef “Als je naar Nederland gaat krijg je bij de sociale dienst meteen een sleutel van je huis. Maar hier is daarvan geen sprake”

  Dit is niet waar sociale dienst bemoeien zich niet met woningen er is een wachttijd van 15 jaar. Wat je schreef is alleen geldig voor asielzoekers met verblijfsvergunning en in het bezit v/e urgentiebewijs.

 6. @ J Git
  Hr. Git,
  vraagje : hoe denkt u dat de Rijksoverheid ( zeg Nederland) het verschil in de hoogte van de salarissen op de eilanden t.o.v. Nederland moet oplossen?

 7. Caribemens je schreef deze woorden “paplepel ingegoten” Ik schreef die woorden ook in het verleden. Maar op deze forum zijn duistere krachten die gaan zeggen dat je misschien daarmee was verkracht enz.

  De rede waarom Hollanders niet vrijelijk op de ABC eilanden mogen vestigen is omdat we ze niet kunnen opvangen. Als men zich voorstelt dat er gemiddeld 1000 Hollanders/maand naar de ABC eilanden emigreren dan hebben we een probleem met huisvesting.

  Huizenprijzen en huurprijzen zijn al hoog dus het wordt allemaal nog duurder.

 8. De vraag is waaruit blijkt dat er een hele volksverhuizing naar de Nederlands Caribische eilanden op gang zal komen als de toelatingsregels voor Europese Nederlanders versoepeld zijn? Zijn er elders in de wereld voorbeelden van een hausse aan migranten als gevolg van (nagenoeg) vrije verkeer van personen uit het ontwikkeld moederland richting een overzees gebied in ontwikkeling? En wat waren de factoren die hiertoe leidden? De vrees voor “europese” rijksgenoten op Aruba (ook op de buureilanden) is zwaar overdreven en de – met de paplepel ingegoten – argumenten van dreiging van verlies aan banen en kansen om te ondernemen ontberen elke wetenschappelijke onderbouwing. Feit is dat binnen het Koninkrijk met de tijd de situatie danig veranderd is sinds deze LTU afspraken werden gemaakt. Voor Nederland heeft de wederopbouw na de WWII haar welvaart en welzijn gebracht en de uitbreiding van de Europese Unie biedt Nederlanders vrije toegang tot vele zonnige oorden binnen de EU ruimte. De eilanden die mee willen gaan in de vaart der volkeren zijn vanwege de gegeven kleinschaligheid sterk afhankelijk van externe factoren. Aldus hebben zij in de zoektocht naar aanhoudende en duurzame groei grote groepen minderheden vanuit Latijns-Amerika en de Cariben toegelaten in het verleden. Terwijl Aruba geen moeite bleek te hebben met (vooral economische) migranten uit Latijns Amerika en de Cariben, geven de Arubanen zichzelf een brevet van onvermogen om tegen “europese” en andere “westerse” personen te moeten concurreren. Ik ken vele Arubanen, waarop ik als landgenoot nota bene trots ben, die zich in hun vak/beroep in Europa en de V.S. weten staande te houden en zelfs uit te blinken.

 9. Het probleem ligt in het feit, dat bij het samenstellen van de L.T.U. toentertijd, men bang was dat de Europese Nederlanders in grote getale naar de N.A. zouden gaan. Men gaf toen aan dat alle Antillianen wel in Nederland toegelaten kunnen worden omdat hun aantal gering is en daar opgenomen kunnen worden, maar voor de miljoenen Nederlanders geen plaats is in de N.A.

 10. Wat mij ieder keer verbaas is de snelheid macht zich in de hoek van slachtoffer kan plaatsen door simpel weg rechtvaardigheid te vertroebelen door appels met peren te vergelijken . “Triest”
  Feit is dat bevolking daar zich mogen beschermen tegen investeerders die zeer geneigd zijn om de oorspronkelijke bewoners te behandelen als tweederangs burgers. De huidige situatie op Bonaire en de twee andere bovenwindse eilanden is niet al te best. De grondwet is aangepast juist en ja hoor afspraken omtrent kinderbijslag, uitkeringen en salarissen zijn lager dan in NL.Helaas is dat kolonialistisch gedrag nog actueel. Dus dan maar sommige investeerders buiten de deur houden.

 11. Nu hebben alle Caribische eilanden een toelatingsverplichting voor niet landskinderen (buiten het eiland geboren Nederlanders en andere vreemdelingen). Dat is zo door Nederland en de toenmalige Nederlandse Antillen besloten om de lokale werkgelegenheid te beschermen. Die regels worden niet altijd gehandhaafd, zoals onder meer voor het ziekenhuis. Daar werken velen zonder vergunning. Op 9 november 1997 werd mevrouw Van Aller, die toen bij de DOOV werkte als beleidsmedewerkster verplicht door de premier Henny Eman voorlichting over het Arubaanse vreemdelingenrecht te komen geven aan verontruste Nederlanders. X belde haar ’s avonds op en zei dat ze onmiddellijk moest komen. Dat was problematisch omdat de directeur besliste of een medewerker moest optreden buiten de dienst. In dit geval besliste de premier, want het was verkiezingstijd. Betrokkene beleidsmedewerkster had geen enkele politieke affiliatie en vermeed dat ook. Zo kon het gebeuren dat de MEP vond dat zij AVP was en de AVP dat zij MEP was (bij monde van mr. drs. P. Pronk f.m.). De bijeenkomst was in Piedra Plat. Aanwezig waren een aantal ontstemde Nederlanders, de premier, mevrouw IJ. en de heer J. S. van het PBR. Er werd onder meer gesproken over de dierenbescherming, de OLA, een mogelijk gezamenlijk regeren van de MEP en de AVP, de financiële situatie van het Land en ten slotte over het afgeven van vergunningen.
  Sommige aanwezige Nederlanders klaagden over de lange duur van de afhandeling van de vergunningen bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid, het in de rij moeten staan, het, naar hun mening, ten onrechte afwijzen van vergunningen met name bij gezinsherenigingen en het klantonvriendelijk gedrag. De Minister-President stelde dat het zeer bureaucratisch toeging bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid, dat het de procedures veel te lang duurde en dat het absurd was dat ongehuwde partners niet dezelfde behandeling kregen als gehuwde partners. Hij meende dat Dominicaanse animeermeisjes eerder een vergunning kregen dan Europese Nederlanders. Bovendien kreeg de Minister-President de vele foute beslissingen van de Directie Openbare Orde en Veiligheid, allemaal op zijn bureau en moest het maar weer zien recht te trekken.
  Door deze en soortgelijke opmerkingen kwam mevrouw Van Aller in een uiterst onaangename situatie terecht, daar zowel de Minister van Justitie en Publieke Werken, haar directeur als haar collega’s werkzaam bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid zeer negatief naar voren kwamen. Mevrouw Van Aller meende dat zij hierop – binnen haar mogelijkheden – onderbouwd antwoord moest geven.
  Zij stelde dat de Directie Openbare Orde en Veiligheid geen eigen beleid heeft maar zich aan de procedures houdt die de wet en het beleid van de Minister van Justitie en Publieke Werken en de Ministerraad voorschrijven. Dat betekent dat gezinshereniging pas na drie jaren legaal verblijf kan plaatsvinden, als de kinderen op dat tijdstip niet ouder zijn dan zes jaren en er ook overigens geen bezwaren zijn. Het beleid is dat de LTU slechts ziet op gehuwden en dat Aruba geen beleid heeft dat de ongelimiteerde toegang toestaat van ongehuwde partners. Inderdaad kan de procedure soms lang duren, maar dat komt veelal omdat de Directie Arbeid die vooraf moet adviseren, zich niet altijd kan houden aan de drie weken termijn. Bij de procedure bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid, wordt bij het eerste bezoek soms een aantal documenten vergeten of wordt er niet tijdig betaald. In zulke gevallen kunnen de vergunningen niet direct worden uitgereikt.
  Indien de Minister-President van mening was dat het bestaande beleid onjuist was, zou dat met de Minister van Justitie en Publieke Werken moeten worden besproken die dan opdracht kan geven tot een aangepast beleid.
  Over de klacht dat renteniers niet mogen werken, werd geantwoord dat het beleid dat verbiedt. Ook gaf mevrouw Van Aller nog aan dat op grond van een besluit van de Ministerraad van 7 januari 1997 een algemene stop bestaat voor alle eerste aanvragen. Hiervan zijn uitgezonderd noodgevallen, project werkzaamheden, onderwijzend personeel en verplegend en verzorgend personeel. Dat betekent dat een groot aantal verzoeken afgewezen is, omdat het om eerste aanvragen ging.
  De volgende dag, 6 november 1997, belde X mevrouw Van Aller op en stelde dat hij niet voorzien had dat de Minister-President zo tot de persoonlijke aanval zou overgaan en de Directie Openbare Orde en Veiligheid in zo’n slecht daglicht zou stellen. Mevrouw Van Aller antwoordde toen dat zij hem had meegedeeld dat zij bang was om te gaan en dat niet wilde, daar zij altijd had vermeden zich politiek te profileren, zoals van een werknemer bij de overheid mag worden verwacht. Daar X echter had gezegd dat de Minister-President mevrouw Van Aller had opgedragen te komen, had zij die opdracht niet naast zich neer durven leggen.
  X zei toen dat mevrouw IJ. de opdracht had gegeven, na overleg met de Minister-President. Nadat mevrouw Van Aller haar zorgen had uitgesproken over de gang van zaken, bracht hij naar voren dat haar reactie toch wel overdreven was. In de politiek moet men tegen een stootje kunnen. Maar mevrouw Van Aller is en was geen politica.
  De directeur DOOV deelde de premier na het gebeurde onder meer het volgende mee.
  “Behalve dat de DOOV zo goed mogelijk probeert te werken en in mogelijk tekortschietend optreden zelf verbeteringen aanbrengt, wil ik u ter zake nog attenderen op het feit dat ik in recordtempo een voorstel voor een algehele herziening van de LTU heb doen voorbereiden. Ook werden voorstellen gedaan met betrekking tot het vreemdelingenbeleid. Dat was in februari 1997. Sindsdien liggen de voorstellen bij wetgeving.
  Daarenboven wordt veel gedaan aan `public relations’. Bij herhaling heb ik op de televisie en de radio uitgelegd hoe de procedure tot het aanvragen van een vergunning precies is en welke documenten nodig zijn. Door uw handelwijze worden deze positieve impulsen ernstig ondermijnd. Daarenboven betreur ik het ten zeerste dat uw uitlatingen zijn gedaan buiten aanwezigheid van de Minister van Justitie en Publieke Werken en mijzelf.
  Voor wat betreft Europese Nederlanders is al een soepel beleid van kracht. Het toeristisch verblijf is verlengd tot zes maanden. Verpleegkundigen en onderwijzend personeel krijgen een vergunning voor twee jaren of drie jaren. Ongehuwde partners worden geaccepteerd. Er is geen wachttermijn voor gezinshereniging. Het terugbrengen van de termijn voor een verklaring van toelating van rechtswege voor Europese Nederlanders van tien tot vijf jaren is afgewezen door de Ministeriële Samenwerkingsraad. Voor het overige wordt het bestaande beleid uitgevoerd en wordt gehandeld op grond van de vigerende wettelijke regelingen.
  Naar aanleiding van het bovenstaande kan onder meer het volgende worden geconcludeerd:
  1. Een van mijn beleidsmedewerkers is ernstig in verlegenheid gebracht door deze situatie.
  2. Geen van mijn medewerkers behoort een bijeenkomst te bezoeken, om informatie te geven, zonder mijn voorkennis.
  3. Degene die voorlichting over de LTU geeft is de Minister van Justitie en Publieke Werken, de Directeur of na verkregen goedkeuring vooraf, een van mijn medewerkers.
  4. Door het voorgevallene heeft de Minister-President de loyaliteit van het ambtelijk apparaat publiekelijk ter discussie gesteld, zonder dat de Directeur of de Minister die het aangaat gemotiveerd konden reageren en zonder dat vaststaat dat de Directie Openbare Orde en Veiligheid ook feitelijk ernstig tekort schiet in haar taakvervulling.
  5. De ambtelijke dienst vormt de continuïteit binnen de politiek, een goed samenwerkingsverband met respect voor een ieders taakuitoefening is van essentieel belang.
  6. Door het voorgevallene is ook het handelen van de Minister van Justitie en Publieke Werken, de Directeur en alle medewerkers van de Directie Openbare Orde en Veiligheid in diskrediet gebracht.
  Ook in het Algemeen Dagblad van 1 november 1997 kwam naar voren dat u toezeggingen hebt gedaan over de vergunningverlening aan Europese Nederlanders, in een interview met René van Nie. U wilt een einde maken aan ‘de oneerlijke verdeling van werk- en verblijfsvergunningen’. Europese Nederlanders zouden `een nare zure behandeling’ ondervinden bij de Directie Openbare Orde en Veiligheid, dat zal tot het verleden gaan behoren, stelde u. Nederlanders verzeilen, volgens u, bij een vergunningaanvrage in een uitzichtloze bureaucratische situatie. Tevens bent u van mening dat Europese Nederlanders gediscrimineerd worden.
  Ook wilt u de jaarlijkse verlenging van de vergunning voor Europese Nederlanders afschaffen. De advisering door de Directie Arbeid zou een ‘fake’ zijn. Bovendien wordt de Minister van Justitie en de Directie Openbare Orde en Veiligheid – geheel ten onrechte – in een kwaad daglicht gesteld. De Directie Openbare Orde en Veiligheid voert de wettelijke regelingen uit en het beleid op grond van die regelingen.

  Conclusie
  In verband met verkiezingen zijn politieke toezeggingen tijdelijk en worden aangekondigde verbeteringen zelden uitgevoerd. Dreamers zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid direct na de verkiezingen ophouden. Renée van Aller &John de Vries

 12. Mij is verteld dat door politiek DenHaag ten tijde van de onderhandelingen voor de status aparte voor Aruba is bedongen om een toelatingseis in te stellen voor europese nederlanders. Dus om nu de arubanen telkens weer de schuld te geven.

 13. De Nederlandse poltiek en in het bijzonder de politieke elite ter linkerzijde mist nou eenmaal het politieke lef om de wederzijdse toelating van de bewoners van de diverse landen binnen het koninkrijk op basis van reciprociteit te laten plaatsvinden (indien nodig af te dwingen). Een van de twintig grootste economieen ter wereld met ca. 17 miljoen inwoners laat zich ringeloren door nog geen 300.000 inwonwers van een stel piepkleine eilandjes in de Caraibische zee, enkel en alleen om niet beschuldigd te worden van neokolonialisme.

 14. Het moet niet gekker worden op Aruba. MP Eman heeft een project bedacht onder de naam “Dreamers” Tuurlijk over 5 mnd gaan we naar stembus en hoe sneller illegalen, legaal worden en met een beetje mazzel zit in het pakket van “Dreamers” ook Nederlandse paspoort bij, hoe beter.
  Hebbes !! Dat is wat ze nodig hebben, de Nederlandse paspoort zodat ze zsm naar Europa kunnen. Aruba is toch te klein voor ze.
  Dit is een nieuwe methode om stemmen te kopen zodat het feestje gewoon ongestuurd door kan gaan. Oeps en vergeet het niet Nederlandse paspoort wordt door de gouverneur van Aruba goedgekeurd.
  En dit vinden we wel met z’ n allen goed , want geen haan die ernaar kraait!! Maar wacht even hoe zit het dan met een verblijfsvergunning en een werkvergunning voor een makamba ? Die moet door een strenge screening gaan en vervolgens om de boodschap te horen , U bent en blijft een vreemdeling en U beschikt niet over genoeg inkomsten. Het is te zot voor woorden wat op Aruba gebeurd en hoe krom de regels zijn.
  En op Aruba bewindslieden en meerderheid van bevolking maar schreeuwen dat de “Bosmanwet” discriminerend is en dat dhr Bosman en Van Raak racist zijn. Vindt je het nog steeds gek waarom de Bosmanwet ? Zo niet dan ben je echt dom. Ik moet zeggen ik schaam me dood als Arubaan als ik dit hoor. Mensen we hebben het hier wel over allerlei soorten rassen mensen van over de hele wereld die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning zonder verval datum . Met ook wel perspectief het naturalisatie proces door te staan en een Nederlandse paspoort te bemachtigen. En een Nederlander (makamba) die moet met allerlei soorten bewijzen komen en moeilijke bochten gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. Omgekeerde wereld !! Ik kan niet anders zeggen wat een Onwetend Volk zijn we toch en ook nog in 21ste eeuw. Schandalig !!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 25 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot boven de 10.000 gulden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen...

PBC | Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

Persbureau Curacao De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die...

PBC | Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik...

DolfijnFM | Premier Aruba ontkent banden met lokale drugskartels

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes ontkent geruchten dat zij hechte banden heeft met de lokale drugsmaffia. Die zou geleid worden door haar familie. De geruchten werden verspreid...

DolfijnFM | Maar een persoon positief getest

Vandaag slechts één positieve test op bijna 1400 afgenomen coronatests. Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op...
- Advertentie -