27.6 C
Willemstad
• donderdag 29 juli 2021 17:05

Laatste reacties

- Advertentie -

PBC | Op Curaçao help je je politieke vriendjes met geld uit de subsidiepot

Met ARC rapport | Redactioneel commentaar Dick Drayer

Het beeld dat nu in de jaarrekening 2019 opnieuw wordt gegeven is van een op zijn zachtst gezegd slordige overheid, maar feitelijk een incompetente overheid

De regering Rhuggenaath heeft in 2019 260 miljoen gulden aan subsidies verstrekt zonder de vereiste Ministeriële Beschikkingen of vastgestelde overeenkomsten. Negen stichtingen profiteerden hiervan, zegt de Algemene Rekenkamer in haar rapportage over de jaarrekening 2019.

Ook bij overdrachten en aanbestedingen ging het mis voor ruim 100 miljoen gulden. Maar in het kader van dit artikel concentreer ik even op de verstrekte subsidies, die exact 258,1 miljoen gulden bedroegen.

- Advertentie -

Het gaat dan om de volgende ministeries en bedragen:

 • Algemene Zaken: 4,8 miljoen gulden;
 • Justitie: 4,2 miljoen gulden;
 • Onderwijs: 204 miljoen gulden;
 • Sociale Ontwikkeling: 10,1 miljoen gulden;
 • GMN: 33,7 miljoen gulden.

Het toekennen van subsidies zonder een subsidiebeschikking is in afwijking van onder meer de bepalingen in de subsidieverordening die voorschrijven dat een subsidie verleend dient te worden op basis van een beschikking. Dit ondanks het feit dat de Rekenkamer en de SOAB in hun rapporten inzake de jaarrekeningen 2010 tot en met 2018 ook aangeven dat het verlenen van subsidie zonder een beschikking tegen de wet is.

Doordat er geen subsidiebeschikkingen zijn opgesteld is het risico hoog, volgens de Rekenkamer dat deze subsidiegelden (gemeenschapsgelden) voor andere doelen worden aangewend. Als de beschikkingen niet worden opgesteld ontbreken ook de normen om te kunnen toetsen of de subsidies rechtmatig zijn besteed.

Door deze tekortkomingen is de kans niet alleen groot dat de in totaal 256,8 miljoen gulden onrechtmatig worden besteed, maar ook dat ze ooit teruggevorderd kunnen worden.

- Advertisement -

Onderzoek

Op basis van twee eerdere onderzoeken van de Rekenkamer in 2015 (I en II) blijkt dat de ministeries geen deugdelijke dossiers bijhouden met alle relevante documenten, waaronder de documenten die aan de subsidieaanvraag moeten worden toegevoegd.

Bij het merendeel van verstrekte subsidies blijken stichtingen geen verantwoording in de vorm van een activiteitenverslag en een jaarrekening/financieel in te dienen. Dat is uiteraard in strijd met de bepalingen van de subsidieverordening.

De Raad van Ministers, zo blijkt uit dat onderzoek neemt besluiten om subsidie uit te betalen zonder dat de betreffende stichtingen de voorgeschreven verantwoordingsdocumenten hebben ingediend en heeft toegelaten dat zowel de stichtingen als de ministeries op structurele basis afwijken van de subsidieverordening.

De laatste fase van een subsidietraject gaat over het proces van de vaststelling van het verleende subsidiebedrag door de minister. Dat wordt gedaan in een zogenaamde vaststellingsbeschikking. ARC constateerde in het onderzoek al dat het merendeel van de verleende subsidies niet is vastgesteld.

Subsidiebeleid

Het mag niet verbazen dat de overheid tot nu toe geen subsidiebeleid heeft geformuleerd. Subsidies zijn weliswaar in veel gevallen op basis van de beleidsvoornemens verleend – al dan niet opgenomen in het regeerakkoord/–programma -, maar vaak zonder dat hiervoor een beleidskader is ontwikkeld.

Ministeries zien er onvoldoende op toe dat instellingen tijdig een volledige subsidieaanvraag indienen. Zij maken geen duidelijke afspraken met de instellingen die subsidie ontvangen over hun verantwoordingsplicht en de gevolgen bij het niet voldoen aan de gestelde eisen. Er zijn geen ambtenaren speciaal belast met het toezicht op de naleving van de subsidiebepaling.

Schokkender is de constatering van de ARC, dat ministers de subsidieverordening misbruiken door de gelden te gebruiken voor het financieren van exploitatietekorten. Volgens het ministerie van Algemene Zaken (Rhuggenaath) is dat overigens niet strikt verboden, maar dat is onjuist volgens de ARC.

Rhuggenaath

No alt text provided for this image

Het beeld dat nu in de jaarrekening 2019 opnieuw wordt gegeven is van een op zijn zachtst gezegd slordige overheid, maar feitelijk een incompetente overheid, die nalaat het uitbesteden van beleid goed te organiseren en na organisatie goed te besturen. Dat is een verwijt aan eerdere regeringen, alle regeringen na 2010.

Alleen een zittende regering kan verandering brengen. Het wordt nu dus gelegd op het bordje van de volgende club, die geen goede trackrecord heeft. En dan wijs ik niet alleen naar Gilmar ‘Pik’ Pisas van de MFK, maar ook naar oud PS-minister Ruthmilda ‘Mimi’ Larmoenie-Cecilia, die weliswaar een nationaal groen jasje heeft aangetrokken, maar tijdens haar regeerperiode de slechtste trackrecord had, waar het ging om onrechtmatig verstrekte subsidies.

Je vraagt je af waarom zoveel regeringen zo onzorgvuldig omgaan met gemeenschapsgelden. Lees dan de kop van dit artikel nog een keer.

Bron: Persbureau Curacao

Naschrift KKC

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is hier te downloaden

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

34 reacties

 1. Oei, steeds die gevoelige snaar die betokkeld wordt.
  Zodra men gaat vloeken, weet je hoe laat het is.

  Suriname, corruptie viert hoogtij. Curaçao, ook! Maar zal nog erger worden als het stukje koloniale controle en toezicht wegvalt met een eventuele onafhankelijkheid.

  De doorgeeinterde aasgieren die al decennia meelopen zien hun kans dan vrij!

  Laat je niets wijs maken, elk district in Suriname, is etnisch gekleurd.

  Bij de een wat meer en sterker dan de ander. Elke etnische entiteit geeft haar typische stempel aan het betreffende district. Soms een verschil van dag en nacht

  Feit blijft dat in Suriname, voor een veel groter deel van de bevolking nederlands de moedertaal is. Ook bij de creoolse bevolking. Dat er hele volksstammen zijn waar dit minder het geval is, doet daar niets aan af.

  En ja Nikerie , het rijst en veeteelt district, is een van de rijkste en nijverste districten. Coronie, de armste.

  In ieder geval hebben ze er in Suriname, ondanks de natuurlijke rijkdommen, het nog niet voor elkaar gekregen, maar wat niet is kan nog komen.

  Wat moet dat met Curaçao, met de kleinschaligheid en afwezigheid van natuurlijke hulpbronnen, en dan ook nog een aantal vastgeroeste politici die menen dat ze Gods gift voor Curaçao zijn.

  Maar ze bedoelen eigenlijk te zeggen dat Curaçao een gift voor hun diepe buidels is, en die van hun f&f.,!

  Nog een lange weg te gaan, voordat dat zichzelf reinigt

 2. @meliuslegere schreef;

  “De bounty’s die de term ‘neger-engels’ bezigden en er op neerkeken, zijn al decennia geleden aan ouderdom overleden.
  Geen enkele Suri of persoon van Surinaamse afkomst heeft ooit de term ‘taki-taki’ gebruikt, want dat is zoiets als ‘blablabla’!”

  Ik geloof graag dat de gasten die de door jou gewraakte term ‘neger-engels’ bedachten al decennia geleden aan ouderdom zijn overleden. Maar die term ben ik nog maar pas zo’n 15 jaar geleden tegengekomen (gelezen) op een Surinaams forum. De term taki-taki was me al iets langer bekend, en geloof me, ik heb ze echt uit Surinaamse bron.

  Er bestaat trouwens nog een dergelijke term die jij ook niet echt zal waarderen, die heb ik in Suriname gehoord. Het luidt als volgt; ‘je tak negre? of je taki nengre? Letterlijk vertaalt; ‘praat of versta je negers’?, waarmee bedoelt wordt, ‘praat je Surinaams’? En met Surinaams wordt dus bedoelt sranantongo.

  Vrijwel alle genoemde termen komen uit de mond van mij bekende Surinamers, en dat zijn niet zulke oude mensen, ik denk niet dat ze zijn overleden. Ze zullen nu wel veertigers zijn, hoogstens eind 40. Maar natuurlijk begrijp ik dat de termen niet door alle Surinamers gewaardeerd worden. Ik vermoed dat de term ‘Sranantongo’ vrij nieuw is.

  Ik zou me er niet echt te druk over maken, ook Papiamentu betekent eigenlijk ‘gepraat’= dus taki taki.

 3. @ Abraham Mossel, uw broer is dan ook zelf ook corrupt, vandaar dat hij het daar al 40 jaar uithoudt. En volgens mij gaat dit artikel over Curacao en de corruptie van PAR/MAN/PIN? Wat heeft dit met Suriname te maken?

 4. @Mano schrijft:
  ‘..In tegenstelling tot de zwarte en gekleurde Surinamers die hun taki-taki of neger-engels verafschuwden, en als een taal voor Afrikanen en onbeschaafde wilden …’

  Mano: De Surinaamse taal heet Sranantongo!
  De bounty’s die de term ‘neger-engels’ bezigden en er op neerkeken, zijn al decennia geleden aan ouderdom overleden.
  Geen enkele Suri of persoon van Surinaamse afkomst heeft ooit de term ‘taki-taki’ gebruikt, want dat is zoiets als ‘blablabla’!

  ‘Suriname is dus lid van de Taalunie, waardoor het de officiële status als variëteit van het Nederlands krijgt. Hierdoor is het in theorie even gewichtig als het Nederlands-Nederlands en het Belgisch-Nederlands. Na het associatieverdrag werden veel typisch Surinaams-Nederlandse woorden toegevoegd aan het Groene Boekje.[2]’
  (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaams-Nederlands)

  De rest van je betoog is m.i. correct en goed gedocumenteerd.

 5. @ Tico, Drekkie, Mano, mijn broer woont al ruim 40 jaar op Suriname en heeft van het begin door gehad dat het land zo corrupt is als de HEL en de Hemel daar belazeren ook elkaar tot aan het bot.

 6. @knoek-koe schreef;
  “Over Suriname gesproken, Suriname is corrupt tot op het bot, 3e wereld! en daar spreken ze wel goed Nederlands en zijn ze over het algemeen veel hoger opgeleid.”

  Het is niet onlogisch dat er in Suriname ‘wel goed Nederlands’ word gesproken. Tenminste, wat onder goed Nederlands wordt verstaan, want in Suriname spreekt men niet bepaald het Nederlands dat in Nederland gangbaar is. Hoewel er altijd die Surinaams-creoolse bovenlaag van Paramaribo was die zich wel van goed Nederlands bediende. Dat weet ik omdat ik me zowel in de Curaçaose als de Surinaamse geschiedenis heb verdiept. Gewoon uit interesse.

  Heb Suriname twee maal bezocht. Ik stond erop dat mijn Surinaamse kennissen mij overal naartoe zouden brengen, naar de markt en ook in bepaalde achterstandswijken van Paramaribo. Door die ontdekkingstocht in Suriname begreep ik dat een groot deel van de Surinamers niet echt goed Nederlands spreekt. Ik heb in Suriname ook Indiaanse dorpen bezocht aan de marowijne rivier. Enfin.

  Om dit alles te kunnen en willen begrijpen bestaat er zoiets als geschiedenis. Er zijn veel mensen, met name Surinamers, die ervan uitgaan dat wat voor en in Suriname gold, ook voor de Nederlandse Antillen de norm was. Wat natuurlijk helemaal niet het geval is/was.. Er zijn grote fundamentele verschillen tussen Suriname en Curaçao. Eén van de vele voorbeelden; de Surinaamse taalgeschiedenis is een totaal andere dan de Curaçaose, (Arubaanse en Bonairiaanse.)

  In 1876 besloot men in Nederland dat Suriname een overzees Nederlandstalig land moest worden. Voornaamste reden vanwege de verschillende talen waarmee de verschillende bevolkingsgroepen zich van bedienden. Een beetje lingua franca kon geen kwaad.

  Dat is nooit het geval geweest op Curaçao. De Nederlanders die het goede oud-Nederlands van vroeger spraken waren de Nederlandse bestuurders, marine autoriteiten en Nederlandse passanten. En natuurlijk ook leden van de toenmalige Curaçaose elite, maar niet in meerderheid, want Spaans stond in hoog aanzien.

  De Curaçaose creolen waren niet zoals in Suriname met creolen bedoeld wordt zwarte en bruine afstammelingen van de Afrikanen. Op Curaçao was de creool de op Curaçao geboren en getogen Curaçaoënaar van Europese komaf. Want er woonden ook Europeanen van verschillende Europese nationaliteiten, niet alleen Nederlanders, hoewel de Nederlanders de meerderheid vormden. Natuurlijk werd op Curaçao ook wel in het Nederlands onderwezen, maar op kleine schaal.

  Als het goed is zou je ook gehoord of gelezen hebben over de beruchte brief van Paddenburg, een Nederlandse passant-onderwijzer die begin 19e eeuw te Pietermaai woonde. De man werd horendol van de Curaçaose creolen van Nederlandse komaf. Hij ergerde zich groen en geel aan het Nederlands, als ze al Nederlands spraken, van die Nederlandse afstammelingen. Hun Nederlands klonk hem als Arabisch in de oren. M.a.w., ze spraken slecht Nederlands, voor hem waren ze bijna onverstaanbaar. En dat klopt, want op Curaçao woonden niet alleen de voormalige slavenhouders, maar ook gewone best wel arme blanken die veelal in de plattelandsdistricten woonden en ook werkzaam waren op de plantages. Dat wil niet zeggen dat de Willemstad-creolen wél allemaal goed Nederlands spraken.

  Dus zo verrassend is het niet knoek-koe, dat er in Suriname zoals jij het brengt, “wél goed Nederlands” word gesproken. Curaçao is nooit een Nederlandstalig eiland geweest. De Curaçaoënaars hoeven niet perse goed Nederlands te spreken, natuurlijk is het wel wenselijk als zij in Nederland wonen, voor hun eigen best..

  In tegenstelling tot de zwarte en gekleurde Surinamers die hun taki-taki of neger-engels verafschuwden, en als een taal voor Afrikanen en onbeschaafde wilden beschouwden, werd Papiamentu(o) op Curaçao (Aruba en Bonaire) door o.m. de Joodse Curaçaoënaars verder ontwikkelt en later ook door de blanke Curaçaoënaars als moedertaal geaccepteerd. Het heeft niet veel gescheeld of Curaçao zou een Spaanstalig eiland zijn geworden. Ook dat nog.

  Pas een aantal jaren nadat Shell zich op Curaçao vestigde, werd er serieus werk gemaakt van Nederlands taalonderwijs op Curaçao. Dan kun je wel de Curaçaoënaars kwalijk nemen dat ze minder goed Nederlands spreken dan Surinamers, maar Surinamers zijn nu al minstens 135 jaar, sedert 1876, bekend met Nederlands onderwijs. En toch is het Nederlands van de Surinamer niet optimaal, nou ja, voor Surinamers wel. Het heet Surinaams-nederlands. Ik vind dat Curaçaoënaars alleen het ABN moeten leren, niet het Surinaamse Nederlands. Tenminste hoeft de Curaçaoënaar zich niet minderwaardig te voelen vanwege zijn Papiamentu, de Arubianos ook niet vanwege hun geliefde Papiamento! Er zijn nog meer wetenswaardigheden.

  Met de introductie van het Nederlands in Suriname rezen er ook sociale problemen. Surinamers die het Nederlands iets beter dan bijv. hun buren onder de knie hadden, voelden zich beter en verheven boven de Surinamers die het Nederlands minder goed spraken, zij discrimineerden dus hun eigen mensen just vanwege de Nederlandse taal. De Hindoestaanse Surinamers werden ook gediscrimineerd, niet alleen omdat ze in het algemeen slechter Nederlands spraken (en in Suriname nog steeds) dan de creoolse Surinamer. En dit verzin ik niet, het zijn onderzoeken en vertellingen van Surinamers die ik heb gelezen. Het zit allemaal in mijn hersens gebeiteld.

  Een ander niet zo bekend probleem dat zich voordeed betreft hoogopgeleide Surinamers die hun Drs. titel in Suriname behaalden. Ik kende zelf een paar van die gasten. Ze hadden niet verwacht dat hun in Suriname behaalde Drs. titel in Nederland niet echt geldig zou zijn. Tot hun verbazing moesten ze eer ze als volwaardige drs. beschouwd werden eerst een Nederlandse taaltoets ondergaan en nog 2 jaar aan een Nederlandse universiteit studeren om op hetzelfde nivo van een Nederlandse Drs. te komen. Dat heeft tot teleurstellingen geleid onder genoemde Surinaamse academici, want niet allen slaagden voor de taaltoets. Ik weet niet of het nog steeds gebeurd. Ik ken er een die later maar bij de spoorwegen is gaan werken.

  Een andere misvatting betreft de Indiërs die zich omstreeks 1920/30 op Curaçao hebben gevestigd. Een Surinamer beweerde eens dat er ook “koelies” op Curaçao woonden. Ik moest de man uitleggen dat de Indiërs van Curaçao niet geronseld waren door de Nederlanders om de slaven te vervangen. Wat wel het geval is geweest in Suriname. En dat de Curaçaoënaar niet het woord koelie gebruikt om de Indiërs te duiden.

  Sinds sommige YDK Surinamers napraten kan ik me voorstellen dat er YDK zijn die ook het woord koeli bezigen. Zeker in de Bijlmer waar ze samenhokken en opgroeien met zwarte-creoolse Surinamers die jaloers zijn op hindoestanen. De Nederlanders hebben na afschaffing van de slavernij duizenden arme Indiërs, zowel uit arme dorpjes als uit de grote steden geronseld om op de suikerplantages in Suriname te werken voor 10 cent per uur. De Indiërs van Curaçao daarentegen zijn op eigen kracht naar de Cariben getrokken om handel te drijven. Zij hebben zich als handelaars en koopmannen op Curaçao en andere Caribische eilanden gevestigd, zowel in Engelse als Franse ex-kolonies.

  Ik kan nog heel veel vertellen, maar dat moet je maar zelf opzoeken.

  @knoek-koe schreef;
  “Maar het zou een nog grotere janboel zijn als types uit onze gobièrnu & sons als Pik, Mimi, Zita en hoax project figuren als Steven Martina daar aan het roer stonden.

  Dan zouden alle districten in Suriname, inclusief het rijke hindoestaanse rijst en veeteelt district Nickerie, op pauper district Coronie lijken, een van de armste districten (verpauperd) in Suriname.”

  Ja, en nu komt er weer stront uit je smoel, dat zijn je eigen aannames en fantasie verzinsels, wensdromen hallucinaties etc en etc.

 7. Prachtig weer van Dick Drayer, THX voor de uitstekende samenvatting.
  Het zou deze non figuren sieren om de burger uit te leggen welke subsidies het betreft, aan wie en welke vrienden/vriendinnen/familie en bekenden hebben mogen profiteren.
  En dat terwijl er 80.000 mensen aan het voedselbank infuus ligt. De anderen niet eens meegeteld.
  Wat een gajes, zeg.

 8. Onrechtmatig verstrekte subsidies:

  Algemene Zaken: 4,8 miljoen gulden;
  Justitie: 4,2 miljoen gulden;
  Onderwijs: 204 miljoen gulden;
  Sociale Ontwikkeling: 10,1 miljoen gulden;
  GMN: 33,7 miljoen gulden.

  Bravo!! Applaus!! Mooi gedaan!
  Of moet het volk nu ook zeggen: Nos no ta mucha kens manda! LOL

  Dit geeft aan dat we gewoon third world scum als Ministers hebben, laagste van het laagste.

  204 miljoen onderwijs?
  Alle scholen zijn gerenoveerd, voorzien van zonnepanelen, onderhouden infra, goed meubulair, digitaal schoolbord en een heus science room?

  We krijgen in ieder geval een verse lik verf over de brug, kortesia van Zita & $ons,.

  Dus daarom wil men zo graag minister worden op deze rots.

  Niet om te “dienen”, maar om te “verdienen”.

  Mimi si ta traha, stond er op het pamflet, ha ha!
  Een Curaçaose minister en “traha?

  LOL, geen een minister werkt hier, wel veel uigeven, dure dineren en lunchen én snoepreizen, gelukkig kan dat nu even niet!

  In ieder geval niet werken voor het algemeen belang.

  Maar voor het uitdelen van subsidies
  Mimi si ta traha, alleen om haar zakken te vullen.

  En daarom ageren deze ministers zo fel tegen Nederland en COHO.

  Realiseren onze ministers subsidie verduisteraars niet dat er zonder Nederland geen centjes waren om uit te delen aan vriendjes?

  Over Suriname gesproken, Suriname is corrupt tot op het bot, 3e wereld! en daar spreken ze wel goed Nederlands en zijn ze over het algemeen veel hoger opgeleid.

  Maar het zou een nog grotere janboel zijn als types uit onze gobièrnu & sons als Pik, Mimi, Zita en hoax project figuren als Steven Martina daar aan het roer stonden.

  Dan zouden alle districten in Suriname, inclusief het rijke hindoestaanse rijst en veeteelt district Nickerie, op pauper district Coronie lijken, een van de armste districten (verpauperd) in Suriname.

 9. @ Brian S, net zoals Volkert de enige moordenaar van wijlen Pim was, is Jamalodin de engige moordenaar van wijlen Helmin. Meer zeg ik niet.

 10. @Tico, Grappig dat je Wiels en zijn bewijzen gaat beginnen. Vergeten dat hij de PS en MFK zou aanpakken met bewijzen waarbij de politieke mensen van die clubs voor jaren de cel in zouden gaan? En daarna belde Kade Wilsoe hem voor een afspraak maar Kade was niet aanwezig maar wel een doodseskader ingehuurd door Jamaloodin.. Jouw MFK gaat over lijken!

 11. LOL, het is echt een nog grotere “pijn”hoop dan we vermoedden. En het gaat nog erger worden. Nou lekker troebel zooitje Kabinet Rhuggenaath, MAN, PIN. Jullie hebben er allemaal aan meegedaan. Blijkbaar maat een titel voor je naam je nog geen leider.

  Het is net Liberia, Haiti of Guinea Bissao hier op Curaçao, maar dan met een rood wit blauwe reddingsboei om.

  Met een notoire baantjesuitdeler als toekomstige premier, en “Mimi si ta traha” troela aan zijn zijde, zal Curaçao nog veel sneller richting “Ziembaabwih” of Haïti afdalen. Landen die stinkend rijk en welvarend kunnen zijn.

  Geef het eiland Haiti aan Japanners en binnen no time is het little Japan in the caribbean! Geef Japan aan “Pik en Mimi Larmonie” en binnen no time is het net Kanga en Seru Fortuna daar.

  Geef Gobièrno & Sons een zak met €€€ , en binnen no time zit het in hun broek en vestzakken, en die van hun f&f terwijl het aantal deskamisado kinderen elke dag toeneemt.

  Curaçao heeft niet nog meer ruifvreters nodig, want dat zijn ze, maar echte leiders, en dat zijn ze in de verste verte niet.

 12. Heb het al veel vaker gezegd; De grootste vijand van Curacao is de YdK zelf. We kunnen toch echt niet anderen de schuld geven van het gegraai en het bevoordelen van vriendjes en het malverseren van zo ongeveer alles waar geld bij betrokken is. En of het nu onder de PAR gebeurt of de MFK, het blijven allemaal YdK die dit doen, wij moeten eens echt goed naar onszelf en onze eigen mensen kijken, misschien wordt het dan duidelijk waarom we een CFT en COHO gewoon hard nodig hebben. De eigen onbetrouwbaarheid rechtvaardigd deze vormen van controle.

  Het gezeur dat dit ten kost gaat van de autonomie is om te lachen. Welke autonomie? De autonomie waarbij we volledig afhankelijk zijn van alles en iedereen om ons heen? `Landje spelen` kunnen we niet, en al tientallen jaren bewezen we niets maar dan ook niets zelfstandig te kunnen onder het zogenaamde zelfbestuur zonder dat er gigantische hoeveelheden geld wordt misplaatst en dat dat door `anderen` weer moet worden rechtgetrokken / aangevuld en zacht verleend moet worden.

  Die schuldig hieraan zijn worden niet aangepakt, sterker nog bij de volgende baantjes verdeelactie biedt men hen weer de gelegenheid om zich weer te verrijken en te graaien en de vriendjes te bevoordelen. De politieke partijen barsten uit hun voegen van veroordeelden, en allemaal voor vormen van zelfbevoordeling. Kennelijk zijn we te dom om dat te zien en maken juist deze mensen continu onze nieuwe helden. Voorbeelden genoeg.

 13. @ kaat, dat er fouten zijn gemaakt kan best. Maar vanaf het begin was er een hetze tegen het kabinet. Personen die nooit een kik gaven ten tijde van “Het ontdekte potje met geld” “e bientu fresku”, “Super Mario”, en alle andere misstanden, kwamen opeens vanonder hun steen vandaan en riepen om het hardst dat PAR moest regeren. Wijlen Helmin Wiels die goed gedocumenteerd en met feiten de corruptie van De Geus, John Dues, Gregory Elias, Familie de Jongh El Hage, Casperson, Emsley Tromp, Joel Gois, Gangster Capella, HoroHoro Leeflang en vele vele velen meer ten toonstelde werd niet naar geluisterd. toen Gerrit Schotte aantoonde dat de bevolking top tarieven voor electriciteit betaalden die uit generators kwam en NIET uit de electricieteit centrale, werd niet Aqualectra maar hij verguisd want hoe durft hij tegen de professional Yui di Korsou te zijn. Toen Gerrit Schotte waarschuwde en aangifte wilde doen tegen Hemsley Tromp werd zelfs de schavuit van een Rosenmuller ingeschakeld om hem monddood te maken.

  Nu nog wordt het kabinet Schotte van alles verweten terwijl hun al meer dan 9 jaar niet meer bestaan.

 14. @ O. Jee, nee dat was een kletsverhaaltje die HoroHoro in haar kwekprogramma de wereld inslingerde. En bent u vergeten hoe Miguel Poepoeree het eiland Curacao te geef aanboodt aan het IMF? En stel dat dat kletsverhaaltje van leugenachtige proporties waar was. Wat is het verschil met de shit waar Curacao nu mee te maken heeft? Of is het minder erg omdat de mafiafiguren nu MBA, Ing. Dr. als titel dragen en Bon Yui di Korsou zijn?

  En alleen visieloze sukkels rennen naar Makambaland toe, terwijl er genoeg andere landen zijn met volop werkgelegenheid, betaalbare woningen (ja ook huur), goede infrastructuur, een eigen munt die redelijk stabiel is, picobello en betaalbaar openbaar vervoer en volop kansen. Maar ja de meesten denken nog steeds dat Hulanda het beloofde land is. En ja ik ben al sinds 2005 weg uit Nederland en woon al een paar jaartjes en een decenia in een land waar alle voorbeschreven geneugten aanwezig zijn. Heel af en toe kom ik weleens op vakantie in het kille klompenland en ben altijd weer opgelucht als ik naar huis terugrij.

 15. @tico en drechi, er is zoveel gebeurd we weten het allemaal niet precies. C vddijs wist heel veel wel, toen de beerput voor haar helemaal openging heeft ze openlijk geschreven over de grote fouten die gemaakt zijn en heeft toen g schotte de rug toegekeerd. Wil nogal wat zeggen dacht ik zo.

 16. Ik kom er echt niet uit… Help me aub:
  Ik ben bezig om te bepalen wie van jullie wel niet de grootste hypokriet is.
  Geloof me; Ik ben bang dat er een “gedeelde eerste plaats” voor een groot aantal van jullie tot de mogelijkheid behoort. Dus begin nog geen proviand in te slaan om je titel te vieren vanavond, want jullie zijn collectief allemaal even smerig, de goeden daargelaten natuurlijk.
  Mijn Hemel!!!

 17. @Tico M.
  Was het niet zo dat jouw MFK-er Schotte tegen een voor hem aantrekkelijke prijs de facto het hele eiland wilde verkopen aan maffioso F. Corallo?

  PAR is niks, MFK is niks, MAN is niks………alle partijen zijn niks.
  Alleen de stijgende zeespiegel zal dit mettertijd oplossen.
  Tot die tijd blijven lachen en op tijd verhuizen naar…..Makambaland.
  (waar overigens de koop- en huurhuizen niet te betalen zijn. Sparen dus!).

 18. @Tico. Als je dat een Coup vindt dan was dat het ook een coup met De PS leden en kabinet Koeiman. Trouwens met de corruptie en zuiveringen van MFK geen gek idee dat toendertijd 2 statenleden hun steun opzegden.

 19. @ Joep, als die verlies van meerderheid ontstaat doordat twee parlementsleden omgekocht zijn door onder andere de PAR, dan is er wel degelijk een COUP. Vanaf het begin kropen er allerlei figuren onder een steen vandaan die liepen te gillen dat het kabinet Schotte corrupt was. Waar voorheen hun hun muil hielden, schreeuwden hun nu om het hardst. Waarom? omdat voorheen hun gulzig mee konden vreten uit de trog die door de PAR werd gevuld. Dat zie je nu ook weer hoe er onder de PAR vriendjes en incompetente lieden worden bevooroordeeld.

  Tijdens de bijna twee jaar regering Schotte zijn er heel wat beerputten geopend. Gangster Capella van Curoil moest zijn leaseauto en telefoon inleveren en moest te voet richting Schottegat lopen om daar de bus naar huis te nemen. Antony Caspersonofabitch werd ook de deur uitgezet door zijn incompententie. Dat was tegen het zere been van hun maatjes die daarop de hetze begonnen. Toen Gerrit Schotte waarschuwde voor de corrupte Hemsley Tromp werd hij niet geloofd. Nu schreeuwt iedereen om het hardst dat hij en zijn kornuiten corrupt zijn, nu het te laat is.

  Wijlen Helmin Wiels legde iedere dag tijdens zijn radioprogramma geduldig en goed gedocumenteerd uit, hoe het corrupte stelsel werkte. Maar mensen wilden niet luisteren. Nogmaals hij schreeuwde niet zomaar wat, maar kwam met feiten, bewijzen en onderliggende documenten. Maar velen luisterden liever naar de ophitsende woorden van HoroHoro met haar kwekprogramma “ata pa bo brua” en naar de leugens van de PAR en hun schavuiten. En nu doet men verbaasd over het feit dat onder PAR er zoveel corruptie is? Sukkels die jullie zijn, blijf maar staren naar de blote reet van de keizer. De kleermakers lachen zich suf.

  En wie zijn nu de dupe van het wanbeleid van 25 jaar PAR? Dezelfde goedgelovigen. DRECHI PA BOSNAN TUR zoals mijn waarde collega altijd zegt.

 20. @Mano (-lito): Ma biba hopi ana Korsou, spera 50 ana pa un bon futuro…pero nada ta pasa. Suriname heeft veel grondstoffen en kan juist nu met een (meer) correct bestuur ook nog heel veel bereiken in de toekomst. Curacao kent geen natuurlijke grondstoffen, heeft een slechte infrastructuur, geen deugdelijk bestuur en een zwak ambtelijk apparaat. De kans dat Curacao zich ontwikkeld tot een “selfsustaining” land is uiterst onwaarschijnlijk. De kans dat Suriname dat wel kan is uiterst aannemelijk. Er is meer vertrouwen in de toekomst van Suriname dan in de toekomst van Curacao. Het gaat juist om de investeerders die Curacao ontvluchten en hun heil elders zoeken. Mensen hebben een inkomen nodig om te kunnen leven en dat leven trekt weg uit Curacao vanwege haar instabiele politieke klimaat. Suriname kent dezelfde geschiedenis als Curacao en heeft inmiddels meer geleerd van hun nieuwe geschiedenis sinds de verzelfstandiging. Suriname beseft inmiddels dat het “clean” moet zijn om mee te kunnen doen in de welvaart van het westelijk halfrond en zover is Curacao nog lang niet. Kortom: geologische kennis (hout, olie, akkerbouw, goud) en geografische ligging (centraal Amerika) bepalen nu ook dat Suriname beschikt over ongekende mogelijkheden ten opzichte van Curacao. Investeerders vragen om een stabiel politiek klimaat en dat is in potentie aanwezig in een jong land als Suriname. En tot slot: ook daar hebben ze een slaven-register…. om te mijmeren over het verleden… als het even tegenzit. Mijn advies: Kijk naar voren en niet naar achteren.

 21. Heel apart, vorig jaar is de ARC al met dit rapport gekomen en ik heb er toen reeds veelvuldig melding van gemaakt. Alleen werd het ondergesneeuwd door het corona nieuws. Nu is er dan eindelijk wat aandacht, maar voor mij is dit geen nieuws meer. Het is ook 1 van de redenen waarom ik de club van Ruggenaath liever vandaag dan morgen zie verdwijnen.
  Wat we er voor terug gaan krijgen is net zo erg, dus verwacht wederom eenzelfde rapport over een paar jaar.

  En dit gegraai is dus de reden waarom COHO absoluut noodzakelijk is. Integriteit is hier zelfs met een vergrootglas niet te vinden. En dit alles zou niet erg zijn wanneer wij een BNP van 200 miljard hebben, doch dat hebben we niet. Wanneer bijna 20 % van het BNP in de achterzakken verdwijnt dan werkt dit verlammend op de economie en dan moet daar iets aan worden gedaan.

  En Tico Martina ?

  Wanneer je de meerderheid in het parlement verliest dan is dat geen coupe, dan is dat gewoon een democratisch proces en dan biedt je het ontslag van de regering aan. Zo gaat dat in een democratische rechtstaat, dan begin je niet te schreeuwen dat er een coupe wordt gepleegd.

 22. @Django(oei, wat een stoere gevaarlijke naam zeg..) schreef;

  “mijn advies: allemaal emigreren naar Suriname en Curacao op marktplaats zetten en de stop uit de bodem trekken.”

  PFFFF, op Curaçao zit je in de corruptieregen, maar in Suriname val je met je snuit in de corruptiekuttendrup!

  2016
  Suriname blijft in categorie zeer corrupte landen
  Suriname kan er maar niet in slagen uit te stijgen boven de groep van zeer corrupte landen in de wereld en staat met een score van 36 op plaats 88 op een lijst van 168 landen die door Transparancy International (TI) zijn gerangschikt in de Corruption Perception Index. dat was 2016

  Nu, februari 2021.
  PARAMARIBO – Met een score van 38 punten op een schaal van honderd is Suriname met een steile duik gedaald naar de 94ste plek van de corruptie-index van Transparency International die op 28 januari uitkwam. Op de index staan er 180 landen. Volgens de kleurenbalk is Suriname niet ver van de landen die vallen onder de categorie “zeer corrupt”, die wordt aangegeven met een donkere bloedrode kleur. Dat Suriname zo een scherpe val maakt, is voor minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken “niet te verklaren”. “Die grote val verbaast me en baart me zorgen, want je weet niet van waar die komt”, reageert hij tegenover de Ware Tijd.

  Hoepel jij als je ‘t wilt maar lekker op naar Suriname django, kom je hier een beetje doen alsof Suriname clean is, terwijl het een zwaar corrupt zootje blijft. Suriname is overigens de allerlaatste plek waar Curaçaoënaars naartoe zouden moeten emigreren. Dan maar liever naar een LatijnsAmerikaans land (eiland), dat overigens ook niet vrij van corruptie zal zijn.

 23. En waar blijven nu de beschuldigende vingertjes naar het kabinet Schotte? Nota bene onder leiding van PAR is destijds de COUP tegen hun begonnen, waarom? Omdat Tante Me graag het karwij had afgemaakt namelijk de boel leegstelen. Wie werd er neergezet ter vervanging van het kabinet Schotte? Stanley “corruptie in persona” Beterwetiaan. Destijds was de PAR door het schapenvolk gekozen “om de maffia buiten Curacao te houden”. Het grote deel van de bevolking die vol “oehs en ahs” naar de blote reet van de Keizer aan het staren waren, onderwijl opgelicht door de kleermakers, wilden er niet aan dat hun een rad voor ogen is gedraaid. Het zal me niet verbazen als ook dit weer gespind wordt naar MFK de schuld, zoals onze Verdraaide Dick al tracht te doen. Zoals men destijds al zei: “PAR ta OM i OM ta PAR” en OM is CORRUPTTTTTTT.

  Maar om een persoon te quoten die jullie elke keer weer een spiegel voorhoud, maar waarin jullie je beet genomen kop niet willen zien, DRECHI PA BOSNAN TUR. Sufferdsssss

 24. Hier zwijgt de spreker stilte. Hij zucht, snikt en kan niet meer. Wat een corrupte bende is het hier. Het hele zootje achter de tralies ! Ik kan niet begrijpen dat er no 1 euro deze kant op komt. Zijn ze blind in Nederland of lezen ze geen krant.

 25. De maffia regeert. Ik begin nu de kreet van Ruggenaath te begrijpen tijdens de verkiezingen dat hij zijn klus wilde afmaken.
  Hij had zijn vriendjes nog 200 mio beloofd. ( zeker niet voor het onderwijs)
  Je realiserend dat we een derde wereld landje zijn dat zelfstandig denkt te kunnen functioneren en onze ikke ikke mentaliteit valt de schade nog mee.
  Het zal een hele klus worden wil onze nieuwe regering deze malversaties nog weten te overtreffen. MFK en PNP, doe er wat aan en laat zien dat het ook zonder maffiapraktijken kan.

 26. Subsidiebeleid niet op orde, financieel beheer is niet “in or under controll” …is ook nooit onder controle geweest, zakenlui met een visie vertrekken naar de Dominicaanse Republiek en worden gearresteerd, een politicus met spiegelbril swaffelt er op los en er is nog steeds geen nieuw kabinet die de ernstige sociale en economische problemen gaat oplossen, schietpartijen aan de orde van de dag ….. en de toeristen worden gezien als prooi voor “e atrakandonan”. Een lichtpuntje, de helft van de bevolking heeft een prikje gehad om te blijven leven…..maar waarvan? Toch maar een gemeente worden van Nederland? Mijn advies: allemaal emigreren naar Suriname en Curacao op marktplaats zetten en de stop uit de bodem trekken. Op termijn loopt het land hoe dan ook onder water. Het was niks, is nooit wat geworden en het zal er ook niet van komen dat het ooit wat wordt. Afzinken die handel. Mission completed. Dit is namelijk nu en de komende 4 jaar een mission impossible. Alternatief: Zet nu een zakenkabinet op poten met een ondersteunende laag van ambtenaren die een duidelijke opdracht hebben voor 4 jaar.

 27. Op Sicilie hebben ze een duidelijke naam voor dit soort praktijken en de lieden die zich ermee bezig houden. Ook daar was enig zelfreinigend vermogen op het eiland totaal afwezig en was langdurig keihard ingrijpen van de centrale regering nodig om er een eind aan te maken.

 28. “Onderwijs: 204 miljoen gulden”

  En het mag “toeval” heten dat Eugene als minister van onderwijs heeft gefungeert.

  Met een investering van 204,000,000.00 gulden in onderwijs zou je op het eiland verwachten dat het onderwijs finacieel gezond zou zijn. Maar het tegenovergestelde is waarheid : scholen hebben te kampen met financiele tekorten.

  Als klap op de vuurpijl : “… Nederland bezuinigingen in het ambtenarenapparaat op het eiland als voorwaarde stelde voor het verstrekken van een noodlening aan het eiland. De Curaçaose regering zegt door deze voorwaarde genoodzaakt te zijn om in het onderwijs 12.5 procent te korten op secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook staat er een bezuiniging gepland van 45 miljoen gulden (22 miljoen euro) op het onderwijsbudget.”

  204 miljoen verduisterd en Gobierno & Sons gooien de financiele tekorten in onderwijs op Nederland.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 29, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 29 juli 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Regering Pisas neemt 42 vriendjes aan op negen ministeries

Persbureau Curacao De personeelsstop bij ministeries lijkt niet meer te bestaan. De regering Pisas heeft sinds haar aantreden 42 nieuwe mensen aangenomen op negen ministeries. Dat meldt de...

PBC | CMC: meeste Covid19-patiënten niet of niet volledig gevaccineerd

Persbureau Curacao De meerderheid van patiënten die met Corona worden opgenomen in het Curaçao Medical Centre blijkt niet gevaccineerd. Vandaag meldden zich drie nieuwe patiënten, twee moesten direct...

PBC | Economie Curaçao krimpt met 18,4 procent

Persbureau Curacao Curaçao zag in 2020 een zware terugval in economische activiteiten met een krimp in het bruto binnenlands product van 18,4 procent. Een krimp van die aard...

PBC | Curaçao host Concacaf under-20 kwalificatietoernooi vrouwen

Persbureau Curacao Het Concacaf Women’s U-20 Championship Qualifiers wordt op Curaçao afgewerkt. Het kwalificatietoernooi vindt plaats in het Ergilio Hato Stadion en het nabijgelegen FFK-stadion van 13 tot...
- Advertentie -