30 C
Willemstad
• zondag 26 september 2021 18:46

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Trustkantoor in gelijk gesteld

Met vonnis | ‘Master-licentiehouder Cyberluck is geen toezichthouder’

Hof: Cyberluck (Curacao Egaming) directeuren Hans Minnaar en Angelique-Snel Guttenberg maakten misbruik van machtspositie

Willemstad – Cyberluck, houder van een master-licentie voor gokbedrijven, heeft een rechtszaak verloren die trustkantoor Xecutive Corporate Management (XCM) aanspande. Beide bedrijven zijn op Curaçao gevestigd. De vertrouwensbreuk leidde ertoe dat Cyberluck uitlatingen deed op haar website die schade toebrachten aan XCM.

Dit moet nu gerectificeerd worden. Ook mag Cyberluck de klanten bij XCM niet afraden zaken te doen met het trustkantoor en ook geen sub-licenties intrekken, laten vervallen of opzetten. Tot slot moet de master-licentiehouder zich onthouden van het doen van negatieve en schadelijke uitlatingen aan het adres van XCM.

- Advertentie -

,,Beledigende, lasterlijke, althans onrechtmatige uitlatingen die betrekking hebben op XCM en haar medewerkers en verder alle uitingen van gelijke strekking moeten verwijderd worden van internet, dan wel enig ander openbaar medium waarop zij zijn gedaan, waaronder de website van Cyberluck”, zo staat nog in het vonnis.

Het bedrijf wordt opgedragen een rectificatie te plaatsen waarvan de inhoud van de tekst in het vonnis is opgenomen. Cyberluck wordt dus samenvattend veroordeeld voor het belemmeren van de diensten van XCM en voor smaad en laster, dan wel onrechtmatige uitlatingen.

Rectificatie te bekijken op https://www.curacao-egaming.com/faq-3390257

Het gerecht oordeelt dat XCM een spoedeisend belang heeft want het handelen van Cyberluck maakt dat XCM in haar bedrijfsvoering belemmerd wordt. Diverse sub-licentiehouders beëindigden als de samenwerking met XCM. Als Cyberluck al enige klachten had, dan had dat besproken kunnen worden.

- Advertisement -

,,Van herhaalde gesprekken daarover tussen beide partijen zoals door Cyberluck gesteld en door XCM gemotiveerd betwist, is niet gebleken”, zo staat in het vonnis. Door sub-licentieverzoeken te belemmeren en klanten niet langer onder het beheer van XCM toe te staan begeeft ‘Cyberluck zich (onterecht) op het terrein van de toezichthouder en maakt zij misbruik van haar machtspositie’, zo oordeelt het gerecht verder.

Het gerecht oordeelt dat de smaad en laster op de website van Cyberluck voor iedereen zichtbaar was en niet, zoals het bedrijf zelf stelt alleen zichtbaar voor klanten. De rechter stelt ook dat Cyberluck niet heeft kunnen aantonen dat XCM eerder met belastende uitlatingen kwam.

Uiteindelijk oordeelt het gerecht dat het recht op bescherming van de eer en goede naam van XCM zwaarder weegt dan het recht van Cyberluck om zich in het openbaar kritisch en opiniërend uit te laten. Dat er sprake is van onregelmatigheden bij XCM, dat sub-licentiehouders zich hebben beklaagd over het trustkantoor en dat er een officiële klacht in behandeling is bij de CBCS, kunnen ook niet gestaafd worden. Er is weliswaar een klacht ingediend bij de CBCS, maar pas na indiening van het hier beschreven kort geding.

In het vonnis wordt geconcludeerd:

,,De vergaande beschuldigingen worden door Cyberluck onvoldoende gemotiveerd toegelicht – ook in de klacht bij de CBCS -, mede gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door XCM. Gelet op het verhandelde ter zitting lijkt de reden voor de problemen die thans tussen XCM en Cyberluck bestaan met name zijn terug te voeren op een vertrouwensbreuk.”

De relatie Cyberluck-XCM

In het vonnis wordt nog uitgelegd dat Cyberluck één van de vier master-licentiehouders is van Curaçao en wat betreft de nakoming van de licentievoorwaarden onder toezicht staat van de overheid.

,,Tussen Cyberluck en XCM bestaat geen samenwerkingsovereenkomst. XCM verleent op basis van een door de CBCS verleende vergunning trustdiensten, en voert het beheer van door Cyberluck afgegeven sub-licenties. XCM valt onder het toezicht van de CBCS. Ter waarborging van naleving van de licentievoorwaarden sluit Cyberluck onder meer IP-agreements af met sub-licentiehouders. XCM treedt op als managing director van een aantal van deze sub-licentiehouders en is in die hoedanigheid mede verantwoordelijk voor deugdelijke nakoming van de IPagreements. XCM sluit daarvoor een management agreement met sub-licentiehouders. Gelet op deze wijze van ‘samenwerken’ kunnen zich omstandigheden voordoen die maken dat het voor een master-licentiehouder schadelijk kan zijn dat haar sub-licentiehouders samenwerken met een bepaald trustkantoor.”

Maar, zo beschrijft het vonnis verder: ,,Naar het oordeel van het gerecht is binnen het kader van dit kort geding niet gebleken van feiten en omstandigheden die maken dat Cyberluck in dit geval zelfstandig mag afdwingen dat haar sublicentiehouders niet (meer) onder het beheer van XCM mogen vallen.”

Uitgelegd wordt dat het niet aan Cyberluck is om op basis van eigen onderzoek te oordelen dat XCM niet van onbesproken gedrag is. ,,De vraag of een trustkantoor en zijn directeur ‘van onbesproken gedrag’ zijn, ligt primair ter beoordeling van de CBCS onder wiens toezicht zij vallen.”

De klacht die Cyberluck later indiende bij de CBCS is voor zo ver bekend nog niet behandeld.

,,Door vooruitlopend daarop desalniettemin zelf verstrekkende maatregelen te treffen, zonder openbaarmaking van het door haar gestelde eigen onderzoek en zonder toepassing van hoor en wederhoor, heeft Cyberluck zich – in beginsel onbevoegd – op het terrein van de toezichthouder begeven.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 27 juli 2021

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2021 07 16 – VONNIS Kg Cur202101413 XCM Xecutive Rosberg vs Cyberluck by Knipselkrant Curacao on Scribd

In 2018 werd Cyberluck (Curacao Egaming) door het Hof veroordeeld dat zij samen met Carmanco NV hoofdelijk aansprakelijk is voor het faillisement van online casino Lockpoker van Stacktrace N.V.. Uit het vonnis en faillisementsverslag kwam een beeld naar voren dat Cyberluck verzuimde toezicht te houden op de exploitanten van het casino. Het Stacktrace NV faillisement is nog niet afgerond. Zie voor het faillisementsverslag onder. Onbekend is wie de aandeelhouders en Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van Cyberluck zijn.

2020 04 14 – CUR2018H00148 … by Knipselkrant Curacao

_2016 07 21 Eerste Openbaar Verslag v01 Cyberluck Carmanco Faillisement Stacktrace Lockpoker by Knipselkrant Curacao on Scribd

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | Morgen worden meer dan 200 werknemers van de raffinaderij naar huis gestuurd

Persbureau Curacao Maandag vallen er opnieuw harde klappen bij de raffinaderij. Meer dan tweehonderd werknemers krijgen dan hun ontslag toegezegd. Zij zijn niet geselecteerd om in het vervolgtraject met...

PBC | Minder covid-patiënten dan vorige week, maar meer op de IC op Curaçao

Persbureau Curacao Zondag zijn er 34 mensen positief getest op Corona. Daaronder dit keer geen geïmporteerde cases, maar mensen die lokaal besmet zijn geraakt. 53 Covid-patiënten mochten vandaag uit...

LuchtvaartNieuws | Prijsvechter Wingo hervat vluchten tussen Colombia en Curaçao

WILLEMSTAD - Prijsvechter Wingo hervat de vluchtuitvoering tussen de Colombiaanse hoofdstad Bogotá en Curaçao. De dochtermaatschappij van het Panamese Copa Airlines vliegt per 6 oktober weer naar...

PBC | Pippi’s Opvang op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Zo nu en dan is het nodig om een Stichting en/of persoon onder de aandacht te brengen. Gewoon, omdat ze fantastisch werk doen en...

PBC | Bonairiaanse journalist Zamir Ayubi overleden aan Covid

Persbureau Curacao KRALENDIJK – Vanochtend vroeg is de bekende Bonairiaanse journalist Zamir Ayubi overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dat maakte zijn broer, de eveneens bekende journalist Aimed...

PBC | Coronacijfers Curaçao 25 september

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Er is vandaag opnieuw een coronaslachtoffer gevallen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu 160 personen overleden op Curaçao aan...
- Advertentie -