26 C
Willemstad
• donderdag 23 maart 2023

NOS | Aanklacht tegen Trump over zwijggeld lijkt vandaag niet te komen

Een mogelijke aanklacht tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump laat op zich wachten. Een speciale jury in New York, die zich over zijn zaak buigt, komt vandaag...

Democracy now! | Wednesday, March 22, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

NTR | ‘Caribische studenten willen eerlijke kansen voor medische studies’

Melissa Stamper Voor Caribische studenten die Geneeskunde, Tandheelkunde, Farmacie of Klinische Technologie willen studeren, is het ‘bijna onmogelijk’ om toegelaten te worden tot deze studies. Dat is erger...

CC | Could a digital Caribbean guilder improve financial inclusion in Curaçao & Sint Maarten?

WILLEMSTAD - Around the world, more than 60 central banks actively research the possibilities of a Central Bank Digital Currency (CBDC) as a digital form of cash...

CC | SER Curaçao advises on renewed gaming bill

WILLEMSTAD - The Social and Economic Council (SER) of Curaçao issued today its advice to the Minister of Finance on the renewed version of the draft National...

DH | Brison says he will never solicit anyone on social media that’s not his for illicit purposes

PHILIPSBURG--“It was a shocking moment for me,” United People’s (UP) party Member of Parliament (MP) Rolando Brison said on Wednesday as he addressed his recent detention on...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Carmabi op plek gezet

Minister Cooper legt uit dat Carmabi weinig zeggingskracht heeft

anp/hh

Willemstad – De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) lijkt met het gewijzigde Landsbesluit Spaw-gebied I vooral duidelijkheid te willen verschaffen over de taken van overheidsstichting en biologisch onderzoeksinstituut Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity). De wijziging is onlangs officieel gepubliceerd in het digitale publicatieblad Wet- en Regelgeving Curacao.

 

Spaw staat voor ‘Specially Protected Areas and Wildlife (Spaw)’. Bewindsman Cooper heeft de ‘bufferzone’ en het ‘mandaat’ ongeldig gemaakt. Uit het Landsbesluit valt niet direct op te maken waar het over gaat, maar in de Nota van toelichting wordt er een verband gelegd met de functie van Carmabi en de Landsverordening herziening Oostpunt.

In de toelichting wordt ingegaan op hoe de minister de taken van Carmabi ziet binnen alle wet- en regelgeving en hij benadrukt dat Carmabi geen mandaat heeft. Uitgelegd wordt dat het al dan niet toekennen van een mandaat betrekking heeft op het aan een ander toestaan om bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen namens, in dit geval, de minister van VVRP. Aangevoerd wordt dat Carmabi geen gebiedsbeheerder is, maar wel namens het land beheerstaken uitvoert op grond van de overeenkomst van opdracht.

,,Daarnaast is niet met Carmabi afgesproken in de overeenkomst van opdracht dat zij het toezicht op grond van de Landsverordening maritiem beheer zullen gaan uitoefenen, doch dat zij indien zij het vermoeden hebben dat sprake is van een overtreding, deze zullen melden aan de bevoegde autoriteiten”, aldus de uitleg.

Benadrukt wordt: ,,Aan Carmabi zijn bepaalde taken, bestaande uit feitelijke handelingen, uitbesteed. Echter heeft er geen mandatering, noch overdracht van bestuursbevoegdheden plaatsgevonden.” De uitleg vervolgt met dat de overeenkomst met het onderzoekscentrum een privaatrechtelijke rechtshandeling is, waarbij de minister van VVRP bepaalde beheerstaken heeft uitbesteed aan Carmabi.

Nogmaals: ,,Er is daarbij geen sprake van enig mandaat, omdat er door Carmabi geen bestuursrechtelijke rechtshandelingen zullen worden verricht namens de minister. Zo zullen er geen aanvragen voor vergunningen worden afgehandeld, noch zullen er beslissingen worden genomen op het gebied van handhaving. Deze laatste zijn bestuursrechtelijke rechtshandelingen, waarvan de minister het wenselijk heeft geacht dat deze bij de minister blijven en niet worden gemandateerd. Carmabi zal geen toezichthoudende taken uitvoeren en zal dan ook geen aanwijzingen kunnen geven aan de gebruikers van het Spaw-gebied I. Daarnaast heeft de minister van VVRP ingevolge de Landsverordening maritiem beheer de bevoegdheid om aanwijzingen vast te stellen die worden bekend gemaakt in het Publicatieblad.”

Het Spaw-protocol is gericht op de bescherming van de kust en niet de binnenwateren, zo staat in de toelichting. Ook wordt uitgelegd dat er geen wetstechnisch verband is tussen de Landsverordening herziening Oostpunt en het Landsbesluit Spaw-gebied I, dat betrekking heeft op het instellen van beschermde gebieden. Vermeld wordt dat de Landsverordening herziening Oostpunt een ander doel heeft, namelijk de bestemmingsvoorschriften, zoals deze zijn vastgesteld in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP), te herzien.

En in de Landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning wordt rekening gehouden met verschillende belangen die spelen bij het vaststellen van ontwikkelingsplannen en bestemmingsvoorschriften, waaronder de belangen van het milieu en de natuur. ,,Ook sociaaleconomische belangen zullen moeten worden meegenomen bij de invulling van de bestemmingsvoorschriften”, zo voegt Cooper eraan toe in de uitleg.

En: ,,Belangen op het gebied van milieu en de natuur worden in het bijzonder beschermd in de wet- en regelgeving die in het bijzonder deze belangen beoogt te borgen, zoals de Hinderverordening, de Rifbeheerverordening enzovoorts.”

De minister legt uit dat het aanwijzen van een bufferzone bij een beschermd gebied niet een wettelijke verplichting is en dat bij het elimineren van de bufferzone (een van de wijzigingen in het Spaw-protocol) ook niets afgedaan wordt aan het aangewezen beschermde gebied.

Vervolgens wordt in de toelichting gemeld dat de huidige bufferzone is ingesteld in de binnenwateren Caracasbaai, het Spaanse Water en in wateren te Oostpunt. ,,Deze wateren behoren niet tot de territoriale zee”, zo wordt eraan toegevoegd, waarmee gezegd wordt dat deze dus niet onder het Spaw-protocol vallen. Want de territoriale zee is de zeestrook, grenzend aan het landgebied van een kuststaat. Binnenwateren zijn de wateren van Curaçao gelegen landinwaarts vanaf de basislijn.

Vonnis Oostpunt
De ontwikkeling van Oostpunt mag doorgaan, zo is begin deze maand in hoger beroep gevonnist. Willy Maal, de regering en Staten van Curaçao winnen van Carmabi, Fundashon Pro Monumento (ProMo) en Fundashon Defensa Ambiental (FDA) die de rechtszaak aanspanden. In de toelichting bij de gewijzigde Landsbesluit Spaw-gebied I wordt naar de herziening van Oostpunt verwezen en ook naar de rol van Carmabi. De herziening Oostpunt is een landsverordening van 19 januari 2017 waarmee het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EOP) is gewijzigd om ontwikkeling van het gebied Oostpunt mogelijk te maken.

Die ontwikkeling is overigens aan allerhande voorwaarden gebonden die in de wet zijn opgenomen. In het vonnis wordt uitgelegd dat de verplichting tot ecologisch onderzoek of een milieueffectenrapportage door het bevoegd bestuursorgaan in het kader van de vergunningverlening worden opgelegd aan de ontwikkelaar of aan de aanvrager van een vergunning. Daarbij kan worden bepaald aan welke eisen een dergelijk onderzoek of een dergelijke rapportage dient te voldoen.

De organisaties vrezen voor onherstelbare schade en dat door de ontwikkelingen die de herziening Oostpunt mogelijk maakt, de natuur, het milieu en de cultuurhistorische waarden in het gebied Oostpunt onherstelbaar worden aangetast.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

6 reacties

 1. Beheer “Natuur parken”. Lees ik geef je geld en jij schuift terug.
  Wat de F is er te onderhouden aan een mundi.
  Zelfs als er toeristen verdwalen omdat er geen enkelen bewijzering is of dat de plekken niet gekpat zijn, moet iemand anders het oplossen.
  Uniek Curacao Theo maakt de plekken schoon. Die doen dingen.
  Die moet je subsidie geven.

  Carmabi versus Maal Politiek probeersel.
  Iemand met power wil geen Maal.
  Op persoonlijke titel.
  Dat is waar het om draait.
  De burger.. Belasting slaaf.

 2. Carmabi is een club, die van alle kanten wordt gesubsidieerd. In 2021 nog 7.5 milj vanuit NL voor koraal onderzoek rond de eilanden, het WNF, ze genereren 45% inkomen van de overheid voor het in beheer hebben van de verschillende natuurparken wat dus indirecte kosten van de overheid – lees u en ik – de belastingbetaler, maar ze zijn net nog geen ‘overheids nv ‘, maar vgs de wet wss wel.
  Er gaat hier veel geld in om, laat dat duidelijk zijn.

 3. Curaçao … onherstelbare schade en dat door de ontwikkelingen die de herziening Oostpunt mogelijk maakt, de natuur, het milieu en de cultuurhistorische waarden in het gebied Oostpunt onherstelbaar worden aangetast. 1 wat is onherstelbaar in de natuur ??? Niks. Laat het met rust en alles veranderd weer.
  Wat is er dan op oostpunt??? Behalve veel mundi… en wat oorlogs olie aanmeer punten Niks. Helemaal niks. Mundi heel veel mundi.

  Curaçao dat is eilandje met de grootste sloop raffinaderij in zuid Amerika in het midden toch. Hoor je Carmabi niet zo veel over.
  Dat stipje in de zee dat als je dat vergelijkt met Zuid America en zeker met de vernietiging van Zuid Amerikaans regenwoud…. Helemaal maar dan ook helemaal niks voorstelt. Dat als je het ergens laat vallen in de amazone je het letterlijk niet meer terug vindt.
  Waar geen enkele natuurlijk natuur meer over is, dat is eeuwen geleden al volledig gesloopt. De natuur bestaat uit kale rotsen en doornstruiken.
  Waar afvalwater van elke soort hoppa gewoon de zee in gaat. waar we al honderden jaren een hele berg afgraven. Beerputten in het grondwater verdwijnen en rooien bij een regenbui de zuidkust veranderen in afval pool. Dat eilandje met de hoogste auto dichtheid van heel zuid america zelfs hoger dan in Nederland. Toch ? En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Ben benieuwd. waar het afval water van Carmabi heen gaat…

  Carmabi moet niet zeuren. Research wat valt er nou nog te researchen precies. Laten ze eens een keer mundi.s schoon gaan maken… Het werk wat Uniek Curaçao zo super goed doet.
  En Y de C.s gaan op voeden niet overal afval te dumpen. Ga onderzoeken wat mal pais doet met het grondwater. Etc. etc. bobo’s

  Er is geen natuurlijk natuur op Curaçao
  We hebben geen geld voor afvalwaterzuivering maar kunnen alle nieuwe hotels verplichten dat wel te doen. We hebben werkgelegenheid nodig om die raffinaderij te vegen en er het mooiste green resort ter wereld van te maken.

  Dat Cooper een politieke dief is ja. En als er wat te smeren valt dan zoekt hij de boter voor z’n hoofd wel.
  Maar 30 jaar lang werd de familie Maal geblokt uit jaloersheid en politiek motieven. Nu heeft hij gewonnen en de honderd miljoen schadevergoeding is er niet. Dus ja dan gaat de deur eindelijk open voor ontwikkeling. Die we brood nodig hebben.

  Er is niks anders op curaçao dat geld maakt. We hebben wel een van de mooiste plekjes op aarde en om dat mooi te houden is ook veel geld nodig. Dus Carmabi moet reel zijn. Zij zijn non profit. Ze kunnen makkelijk praten.

  Godzijdank is de rechter hier niet zo idioot als in Nederland waar een stikstof onzinnigheid ten top is ontstaan. Je laat wel een half miljoen extra mensen binnen die meer stikstof uitstoten dan alles bij elkaar maar boeren kan niet. Terwijl ook nog eens 40% van over de grens komt. Maar we branden wel gebieden ter grootte van nl en België per jaar af in Brazilië.

  De ontwikkeling van Oostpunt op een frutsel mundi eilandje kan prima op een goede manier gaan. En is super voor het eilandje. En ook voor Carmabi. Meer toeristen is meer draagvalk voor hen. En meer aandacht voor funding. Dus laten ze de controle goed doen. In plaats van te vechten tegen iets wat nergens op slaat. Maar ja t zou me ook niet verbazen als Carmabi ook politiek gemotiveerd is . Omdat zij de enige waren die nog iets tegen konden houden. En er zijn altijd tegen partijen. Bij alles op het eilandje.

  En anders moeten ze maar echt de politiek in gaan. En laten zien hoe het beter kan.

 4. Well said, @LionFish !
  Dit soort schurkengedrag valt te verwachten van een arrogante pure machtspoliticus. Echt zo’n Alpha-predator, die geen mondige milieu/onderzoekplatform duldt, lekker een kans om compleet legale kritische meedenkers in de “lastige Macamba”-hoek te framen.
  Follow the money…… follow this guy’s dirty moneydeals.
  De minister die nooit niets weet van volkswoningen, maar zich daarover laat informeren op de Zuidas in Amsterdam. De Zuidas, waar je voor minder dan 8 ton €uris, geen duivenhok kunt aanschaffen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -