Marvelyne Wiels wil gegevens van klacht

Kabinet GevMin neemt afstand van beschuldigingen privacyschending

Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels wil de gegevens van klacht over afluisterpraktijken van het  College Bescherming Persoonsgegevens

Willemstad – Marvelyne Wiels, de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, heeft het College Bescherming Persoonsgegevens om nadere informatie gevraagd over de ingediende klacht tegen haar persoon voor het schenden van het privacyrecht van de werknemers van het Curaçaohuis. Dat heeft zij in een brief gedateerd 10 juli 2014 gedaan. Eerder meldde deze krant al dat er bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag een klacht is ingediend tegen Wiels. De anonieme indieners van de klacht verwijten de Gevolmachtigde minister de privacy van de werknemers van het Curaçaohuis te schenden.

Zo zouden alle in- en uitgaande telefoongesprekken op band worden opgenomen en al het emailverkeer automatisch worden gekopieerd en opgeslagen. Het Antilliaans Dagblad beschikt over een afschrift van de klacht waarin staat:

,,Mevrouw Wiels laat alle telefoongesprekken en mails van al het personeel in het geheim opnemen. Alles wordt gelezen. Iedereen weet dat zij een slecht mens is maar iedereen heeft angst voor haar. De politiek doet niets. Er gebeuren erge dingen, u moet helpen.”

In haar brief aan het College Bescherming Persoonsgegevens laat Wiels weten met verbazing kennis te hebben genomen van het artikel dat afgelopen donderdag in deze krant heeft gestaan.

,,De strekking van dit artikel bevreemdt ondergetekende ten zeerste aangezien zijn inhoud niet op de waarheid berust”, zo schrijft de Gevolmachtigde minister van Curaçao. En tot slot: ,,Derhalve verzoekt ondergetekende u hierbij haar nadere informatie te verstrekken over de bij u ingediende klacht over de vermeende schending.”

Ook in een persbericht laat Wiels aan de media weten zich te distantiëren van de beschuldigingen van privacyschending. Zo staat in het persbericht van het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao:

,,De strekking van het artikel suggereert dat de privacy van het personeel van het Curaçaohuis zou worden geschonden. Zo zouden ‘alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen en al het e-mailverkeer worden gekopieerd en opgeslagen’. Bijgevolg zou een benadeelde medewerker van het Curaçaohuis een klacht bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag hebben ingediend.

Het artikel suggereert tevens dat bovengenoemde activiteiten zouden hebben meegespeeld in de haastige verhuizing van het Curaçaohuis naar een tijdelijk pand dat ‘over een ultramodern netwerk en dito telefooncentrale’ beschikt. Middels dit persbericht distantieert de Gevolmachtigde minister van Curaçao zich van bovenstaande aantijgingen en weerspreekt tevens deze beschuldigingen.”

Brief Wiels aan CBP

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

2 Reacties op “Marvelyne Wiels wil gegevens van klacht

  1. en zij denkt dat ze marie antoinette is (volgens Arthur donker).
    ja, de Wielsjes hebben hoogmoed.
    en hoogmoed komt altijd ten val (zie levensloop Marie antoinette)

  2. Abraham Mossel

    M Wiels krijgt helemaal niks te zien over wat er ingediend is, dat zal lekker worden, deze vrouw?? denkt echt dat ze jezus is, haar broer wijlen dacht al dat hij Mandela, Martin luther king was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *