Marvelyne Wiels schendt afspraak

Advocaat: Alle reden voor een aanklacht voor beschadigen reputatie ex-werknemer

Marvelyne Wiels Foto |  Cainva Isenia

Advocaat ex Voorlichter Marvelyne Wiels: Alle reden voor een aanklacht voor beschadigen reputatie ex-werknemer. Foto | Cainva Isenia


Den Haag – Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) heeft haar geheimhoudingsplicht geschonden door in een uitzending van Notisia360 uit de school te klappen over de vertrekregeling die zij met het voormalige hoofd Communicatie en Voorlichting van het Curaçaohuis heeft getroffen.

,,Alle informatie omtrent mijn dienstverband met het Kabinet van de Gevolmachtigde minister valt onder geheimhouding.

Werkgevers dienen sowieso de privacy van werknemers te respecteren.

Volgens mijn juridisch adviseur schendt mevrouw Wiels met haar uitspraken tijdens het interview met Notisia360 niet alleen dit wettelijk recht, maar ook de afspraken die expliciet met mij zijn gemaakt om naar buiten toe geen inhoudelijke mededelingen te doen”

 

, aldus Marije Berkhouwer in een schriftelijke verklaring die zij, na raadpleging van haar advocaat, heeft verstrekt.

Bij Notisia360 reageerde Wiels op de onthulling in het Antilliaans Dagblad van maandag dat zij om een rechtszaak te voorkomen haar voormalige voorlichter een vertrekpremie van 300.000 gulden heeft meegegeven.
De Gevolmachtigde minister ontkende dat in alle toonaarden.

Zij zei onder meer: ,,De dame heeft haar maanden betaald gekregen”;

,,Laat men maar met bewijzen komen voor de 300.000 florin”; ,,Dat dit onzin is”; en: ,,We waren klaar om naar de rechter te gaan, maar zij ging voor een schikking.”

Mevrouw drs. Marije Berkhouwer

Mevrouw drs. Marije Berkhouwer

Volgens Berkhouwers juridisch adviseur heeft Wiels met haar uitspraken de suggestie gewekt alsof zij gegronde redenen zou hebben gehad voor ontslag, daarmee ‘willens en wetens’ de reputatie van haar ex-voorlichter beschadigend.

,,De informatie die mevrouw Wiels in het interview met Notisia360 vrijgeeft, is, aldus mijn raadsman, provocerend en vooral zeer indiscreet.”

De advocaat stelt dat Wiels met haar schending van de vertrouwelijkheid haar boekje als ex-werkgever ver te buiten is gegaan en dat er alle reden is om haar aan te klagen ‘voor het op grove wijze schenden van de integriteitsregels’.

Berkhouwer wil niet ingaan op het bericht in deze krant dat zij voor ruim 3 ton is afgekocht:

,,Ik heb kennisgenomen van het artikel in het Antilliaans Dagblad. Ik kan de juistheid ervan niet bevestigen en niet ontkennen.”

De voormalige voorlichter benadrukt in haar verklaring zich te houden aan de afspraak die Wiels en zij hebben gemaakt om geen inhoudelijke mededelingen te doen over de ontbindingsovereenkomst.

,,Daarom ben ik op geen enkele vraag van de media ingegaan. Wat ik wel kan bevestigen, is dat ik per 1 april 2014 niet meer in dienst ben van het kabinet waar ik vanaf 2005 werkzaam was. Ik heb mijn functie altijd met zeer veel plezier uitgevoerd.”

Uit de verklaring klinkt door dat de uitlatingen van Wiels Berkhouwer hebben geschokt.

,,Zo behoort er niet te worden omgegaan met een werknemer die negen jaar lang tot grote tevredenheid onder vier Gevolmachtigde ministers heeft gediend. Ik ervaar het als uiterst vervelend ‘lijdend voorwerp’ te zijn in een discussie waaraan ik niet kan deelnemen.”

 Wiels heeft een beetje gelijk

Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels heeft een beetje gelijk met haar bewering dat het door deze krant genoemde bedrag van 300.000 gulden waarvoor zij een schikking heeft getroffen met de door haar weggestuurde voorlichter Marije Berkhouwer niet juist is: zij heeft de dreigende, voor haar pijnlijke rechtszaak niet afgekocht voor 3 ton, maar voor een nog veel hoger bedrag, namelijk ruim 315.000 gulden.

De informatie waarover deze krant beschikt, laat er niet de geringste twijfel over bestaan dat Wiels de waarheid geweld aan doet door vol te houden dat de aan Berkhouwer toegekende vertrekpremie slechts een paar maanden salaris zou bedragen.

Bron: Antilliaans dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *