31 C
Willemstad
• zondag 19 mei 2024 18:13

Trouw | Curaçao rommelde belastingwet voor brievenbusbedrijven door het parlement

Lobby – Karlijn Kuijpers

Steen des aanstoots was o.a. de e-zoneregeling: een regeling waarbij bedrijven die zijn gevestigd in speciale economische zones slechts 2 procent winstbelasting betalen. Veruit de meeste e-zone bedrijven waren online casino’s (KKC onderschrift)

Onder druk van de minister van financiën van Curaçao heeft het parlement ingestemd met nieuwe belastingwetten zonder over voldoende informatie te beschikken. De nieuwe wet geeft een nieuwe impuls aan het imago van belastingparadijs.

Brievenbusbedrijven betalen op Curaçao sinds 1 januari 2020 geen winstbelasting meer. Eind 2019 nam de Curaçaose regering na een haastige en rommelige procedure een pakket nieuwe belastingwetten aan, waarin de winstbelasting voor ‘buitenlandse bedrijven’ werd afgeschaft. Parlementariërs hadden niet door waar ze mee instemden en de nieuwe belastingregels zijn tot dusverre onopgemerkt gebleven in de media.

De belastingwetten zijn relevant voor Nederland, omdat Curaçao tijdens de coronacrisis failliet dreigde te gaan en Nederland met leningen van ruim 400 miljoen euro moest bijspringen.

De wetswijzigingen kwamen tot stand na een sterke lobby van de Curaçaose financiële sector. Bedrijven dreigden eind 2019 Curaçao te verlaten als de winstbelasting niet snel zou worden aangepast, blijkt uit documenten in handen van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. De minister van financiën vroeg het parlement vervolgens de wetten alvast goed te keuren vóórdat ze officieel behandeld zouden worden, zodat een exodus van bedrijven voorkomen zou kunnen worden. Het parlement stemde in.
Te weinig informatie voor een goed advies

Enkele parlementsleden protesteerden en stelden dat zij te weinig informatie hadden om een goed besluit te nemen. Zo was er geen memorie van toelichting en nog geen rapport van de Raad van Advies, een officieel orgaan dat verplicht advies moet geven over nieuwe wetgeving. “Hoe kunnen wij debatteren over iets waar wij geen uitleg over hebben gekregen? Dat is ondemocratisch”, zei Statenlid Marilyn Moses destijds.

“We hadden totaal geen inzicht in waar we over stemden”, zegt een parlementariër die destijds voor stemde. “Ik had helemaal niet door dat het ging om afschaffing van belasting voor buitenlandse bedrijven.” Over de vraag of het wenselijk is om de belasting voor buitenlandse bedrijven af te schaffen, is het in het Curaçaose parlement destijds niet gegaan.
null Beeld

De Raad van Advies keurde de wet af, blijkt uit het adviesrapport, dat pas na goedkeuring van de wet naar het parlement werd gestuurd. Het rapport is in handen van Investico. De raad protesteerde bovendien, omdat zij te weinig tijd kreeg om de wetten te beoordelen, en verzocht de regering ‘in het licht van het waarborgen van de kwaliteit van wet- en regelgeving met klem om in het vervolg de juiste procedures in acht te nemen’.

Ook de Curaçaose Sociaal-Economische Raad (Ser) is zeer kritisch. De minister van financiën nam aan dat de wetswijzigingen geen effect zouden hebben op de belastingopbrengsten, maar de Ser noemt deze aanname ‘ongerechtvaardigd’. Het Curaçaose ministerie van financiën gaat niet in op vragen over de wetswijziging.
Zwarte lijst van belastingparadijzen

Curaçao moest in 2019 zijn belastingwetten aanpassen, omdat het land in 2020 op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen dreigde te worden geplaatst. Steen des aanstoots was onder meer de e-zoneregeling: een regeling waarbij bedrijven die zijn gevestigd in speciale economische zones slechts 2 procent winstbelasting betalen. Deze regeling werd onder druk van de EU eind 2019 afgeschaft en daarmee wist Curaçao plaatsing op de zwarte lijst te voorkomen. Tegelijkertijd werd besloten dat Curaçaose bedrijven die hun inkomsten in het buitenland verdienen nu helemaal geen winstbelasting meer hoeven te betalen, tenzij die winst uit dividenden, rente of royalty’s komt.

Toen corona in 2020 uitbrak, dreigde Curaçao failliet te gaan omdat de economie en overheidsfinanciën er slecht aan toe waren. Nederland sprong bij met leningen van ruim 400 miljoen euro. In ruil daarvoor werd afgesproken dat Curaçao de belastingwetten en overheidsfinanciën zou verbeteren.

Lees ook: Hooggeplaatsten op Curaçao betaalden jarenlang te weinig belasting: ‘De gewone man is de dupe’

Van het matsen van de rijken tot het aanslaan van overledenen: er gaat veel mis bij de Belastingdienst op Curaçao. Minister van financiën, Javier Silvania, laat het er niet bij zitten.

Bron: Trouw

KKC naschrift

Steen des aanstoots was o.a. de e-zoneregeling: een regeling waarbij bedrijven die zijn gevestigd in speciale economische zones slechts 2 procent winstbelasting betalen. Veruit de meeste e-zone bedrijven waren online casino’s (KKC onderschrift)

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties