27 C
Willemstad
• dinsdag 24 mei 2022 01:47

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Streep door zorgbudgetten

Rechter: Binnen 3 maanden nieuwe besluiten
CMC: Vonnis lost financiële problemen niet op

| Persbureau Curacao

Willemstad – De door de regering vastgestelde, maar door het ziekenhuis CMC altijd als ontoereikend bestempelde, zorgbudgetten voor de jaren 2020 en 2021 zijn gisteren door de rechter ‘vernietigd’. Juridische winst voor CMC, maar in een eerste reactie zegt algemeen directeur Gilbert Martina dat ‘dit vonnis de financiële uitdagingen van CMC niet oplost’.

- Advertentie -

,,De druk op de liquiditeitspositie blijft hoog en de verliezen zullen verder toenemen.”

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) – Dorothy Pietersz-Janga (MFK) – is aan zet en moet nu binnen drie maanden nieuwe besluiten (beschikkingen) nemen over de jaren 2020 en 2021. Daarbij dient GMN wel degelijk te reageren op de argumenten van CMC; iets wat tot nu toe niet gebeurde.

De hoogte van zorgbudgetten is van wezenlijk belang voor het al vanaf de start verlieslatende nieuwe ziekenhuis; -13,5 miljoen gulden in 2019 (na opening medio november dat jaar); -42,8 miljoen in 2020; en maar liefst -58,2 miljoen vorig jaar.

Met de uitspraak is woensdag na een lange procedure in het voordeel beslist van CMC. Dit gebeurde door de LAR-rechter (Landsvordering Administratieve Rechtspraak). Maar, het ziekenhuis krijgt niet op álle punten gelijk.

Zo heeft CMC altijd gesteld dat op grond van het Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen (LMTSV) bij de vaststelling van het zorgbudget ‘uitgegaan moet worden van de werkelijke kosten van CMC’. De rechter komt tot een ander oordeel en wijst dit af, mede gebaseerd op een eerder vonnis van het Hof.

Dus, niet alle argumenten van het CMC slagen. Zo hoeft de minister niet alle kosten van het CMC te vergoeden en mag GMN een werkgroep instellen die de bewindsvrouw adviseert over de vaststelling van de budgetten.

Andere argumenten van het CMC slagen wel, zo legt het gerecht uit: ,,De minister stelt de budgetten jaarlijks vast door correcties toe te passen op de door het CMC ingediende begroting. De minister is over die correcties geadviseerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en heeft de adviezen van de SVB overgenomen. Het CMC heeft echter steeds gereageerd op de adviezen van de SVB over de correcties en onderbouwd waarom die correcties niet juist zijn. De minister had in de budgetbeschikkingen over 2020 en 2021 inhoudelijk moeten reageren op de punten van het CMC over de door de SVB geadviseerde correcties. Dat heeft de minister ten onrechte niet gedaan.” GMN moet dat nu alsnog doen.

Verder heeft de minister in de budgetbeschikkingen opgenomen dat GMN taakstellende aanpassingen met betrekking tot het zorgbudget kan vaststellen, waarvan de niet naleving door het CMC tot inkorting van het budget kan leiden. ,,Daarvoor bestaat echter geen wettelijke grondslag, dus dat mocht de minister niet doen”, licht het gerecht toe.

Ook voor de door de GMN-minister toegepaste korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden bestaat (nog) geen wettelijke grondslag. Dat mocht de bewindspersoon dus evenmin doen. Tot slot kon de minister het CMC ook niet opdragen om te gaan werken met de Paho-managementtool Performance Efficiency, Resources & Costs (Perc).

‘Er spelen grote belangen’

De minister van Gezondheid moet – het is al gezegd – opnieuw beslissen over de budgetbeschikkingen van het CMC. Maar, waar gaat de zaak over? Het CMC is het nieuwe ziekenhuis op Curaçao dat sinds november 2019 zorg verleent. Het CMC krijgt van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) jaarlijks een budget. Het budget is voor de dekking van de kosten die het CMC maakt bij het verlenen van zorg aan SVB-verzekerden die vallen onder de basisverzekering ziektekosten (BVZ). De rechtszaak gaat over de vastgestelde budgetten voor de jaren 2020 en 2021. Het CMC vindt dat de budgetten te laag zijn en de Minister vindt van niet.

Welke belangen spelen er? Als het budget niet wordt verhoogd, staat volgens het CMC de continuïteit van de zorg op het spel. De verliezen bij het CMC worden veroorzaakt door in het verleden gemaakte politieke keuzes van het Land over de locatie van het ziekenhuis, over de overname van personeel van het Sehos, over de verplichte samenwerking met een extern laboratorium en de problematiek van de onverzekerden.

Het is volgens het CMC dan ook de minister die nu namens het Land de consequenties van die politieke keuzes zou moeten dragen en niet het CMC. De minister wijst erop dat het budget van het CMC uit het BVZ-fonds komt. Dat fonds wordt gevuld door mensen in Curaçao die premie betalen en door bijdragen van het Land. Uit dat fonds wordt ook andere zorg bekostigd, zoals huisartsenzorg en farmaceutische zorg. Het fonds kent al een tekort.

Meer budget naar het CMC betekent minder budget naar de eerstelijns zorg. Als de zorg in de eerste lijn minder budget krijgt, kan de kwaliteit daarvan afnemen waardoor er meer druk ontstaat op de tweedelijnszorg bij bijvoorbeeld het CMC. En als het tekort van het fonds verder oploopt, komt de liquiditeitssteun uit Nederland in gevaar. Voorwaarde voor verdere liquiditeitssteun is immers onder andere dat de tekorten in de sociale fondsen niet verder mogen oplopen. De liquiditeitssteun uit Nederland is volgens de minister van groot belang voor de gehele Curaçaose bevolking.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Er wordt veel geld aan belastingen opgehaald, dus er is geld genoeg. De kortingen op salarissen worden terug gedraaid ( op de hogere salarissen is nooit ingekort) dus COHO mag dan ook opzij gezet. Dus longterm denken kunnen de ezels in deze regering niet. Kortzichtigheid voert de boventoon. Na de inhaalslag bij de inspectie waar gaan ze geld halen? Aha de rechter vindt dat Curacao niet zonder bijstand kan draaien. Maar keuze voor geen COHO is al genomen! De raffinaderij wordt binnenkort overgenomen door “Venezolanen”, dus krijgen zij de Isla terug onder dezelfde voorwaarden als voorheen. Maar waar krijgt de ezelregering dan inkomen? Tja Nl. zal wel gedwongen worden om geld naar ons te sturen. Maar degelijk bestuur???? We hebben al gekozen voor autonomie. Maar dat is voor politici niet voor het volk. Wij het volk zal dan niet meer inleveren want er is geen geld voor salarissen. Dus alleen de ambtenaren zijn degenen met een vast inkomen op papier! We hebben al te maken met stagflatie al 25 jaar. Dat is de schuld van de vorige regering. De huidige is of aan het reizen of op vakantie of op ziekte verlof, want zij hoeven niets op lossen, dat gebeurt van zich zelf.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

AV | Europees parlement stemt in met minimumtarief vennootschapsbelasting

Het Europees Parlement is in meerderheid voor de invoering van een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting. Het beoogde minimale belastingtarief is onderdeel van een akkoord...

Column Youp | Sussende Wiske

Wiske Rutte. Lieve stripfiguur. Met zijn Nokia zonder geheugen. Soort zoekt soort. Na drie lettergrepen moest hij zijn telefoon om het uur opschonen. Hoe? Schudden. Keihard schudden....

Trouw | Curaçao wacht al jaren: eerherstel voor vrijheidsstrijder Tula gaat traag in Den Haag. ‘Klap in ons gezicht’

Lodewijk Dros De Curaçaoënaar Gilbert Bacilio ijvert voor eerherstel voor Tula, de leider van de neergeslagen slavenopstand in 1795 op Curaçao. De Nederlandse regering werkt daar nog niet...

Investico | Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

Romy van der Burgh en Linda van der Pol ‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het...

Nu.cw | Honden sterilisatieproject krijgen hartjes tattoo

De honden die gesteriliseerd of gecastreerd zijn bij het sterilisatieproject van Rescue Paws Curacao (RPC) en Feed Friends Foundation (FFF) krijgen een hartje in het oor getatoeëerd....

PB | The Aruba International Regatta, slated for August 20th & 21st

Aruba’s most important life-partner is the ocean around us. Ask yourself: When was the last time you went to the beach? Swimming? Snorkeling? Sailing? Visitors pay fortunes...
- Advertentie -
- Advertentie -