29 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | Cft positief, maar zorgen niet weg

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | Cft positief, maar zorgen niet weg

Tekort Curaçao lager dan toegestaan

Willemstad – ,,Het Cft vindt het positief dat Curaçao in de tweede helft van 2021 succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige betalingen”, schrijft het College financieel toezicht.

Het Cft constateert dat het voorlopige tekort van Curaçao van 342 miljoen gulden voor 2021 ‘aanzienlijk lager is dan het door de Rijksministerraad (RMR) maximaal toegestane tekort van 488 miljoen voor het gehele jaar 2021’. Maar dat wil niet zeggen dat alles nu koek en ei is.

Een en ander staat in een recent schrijven van voorzitter Raymond Gradus aan Financiënminister Javier Silvania (MFK). Op 29 oktober 2021 besloot de RMR om Curaçao voor het jaar 2021 vooralsnog een maximaal tekort toe te staan van 488 miljoen; de verschillen tussen de kasbenadering en een baten-lasten-benadering dienen hierbij nog wel te worden betrokken.

De Uitvoeringsrapportage waar deze krant al eerder over berichtte, gaat dus uit van een lager tekort. Namelijk voorlopig van 342 miljoen. Overigens, normaal geldt de norm van géén tekort. Maar door de impact van de coronacrisis in 2020 en 2021 is daar met toestemming van de Koninkrijksregering in Den Haag van afgeweken.

Bij de beoordeling van de cijfers maakt de Cft enkele opmerkingen, zoals dat vanwege een wijziging in de verwerking van de aangifte van de bijzondere invoerrechten op benzine een bedrag van 41 miljoen nog niet in de baten is verantwoord op de gewone dienst. Ook de ontvangsten uit de afvalstoffenbelasting, 15 miljoen, zijn nog niet verantwoord in de baten op de gewone dienst.

Bij de niet-belastingopbrengsten identificeert het Cft enkele risico’s. Zo was in de begroting 2021 een verhoging van de licentierechten (license fee) voor een bedrag van 25 miljoen opgenomen. ,,Curaçao ziet af van de verhoging van de licentierechten, waarvoor een alternatieve vorm van financiering gevonden moet worden.”

De baten uit de stelpost van 12 miljoen voor activiteiten en diensten van de overheid waarvan de tarieven op basis van inflatieontwikkelingen of het profijtbeginsel aangepast kunnen worden, worden grotendeels niet gerealiseerd. ,,Het Cft acht het gebruik van deze stelpost onwenselijk.”

Het college maakt zich ‘zorgen over de ontwikkeling van de personeelslasten’ tot en met het vierde kwartaal. ,,De onderliggende post salarissen, lonen en bezoldiging ligt weer bijna op het niveau van pre-coronajaar 2019.” In de uitvoeringsrapportage ontbreekt informatie over de regeling Vervroegde Vrijwillige Uittreding (VVU) en de impact daarvan op de personeelslasten. De realisatie op de post ‘overwerk’ overschrijdt de prognose met 10 miljoen. Het Cft heeft in een eerder advies de regering van Curaçao verzocht de ontwikkelingen met betrekking tot het overwerk toe te lichten en aan te geven hoe overschrijdingen zullen worden gecompenseerd. ,,Hieraan is nog geen opvolging gegeven.” Voorzitter Gradus vraagt minister Silvania vóór 31 maart een toelichting te geven op de ontwikkeling van de personeelslasten, de in- en uitstroom van personeel en de effecten van de VVU-regeling.

Het Cft heeft meerdere malen gewezen op de ‘zorgwekkende ontwikkeling dat de realisatie op goederen en diensten steeds verder verschuift naar het einde van het jaar’. Hierdoor wordt, legt het College uit, de ruimte voor Curaçao om gedurende het jaar bij te sturen, beperkt.

Tot en met het vierde kwartaal realiseert Curaçao slechts 162 miljoen aan goederen en diensten, dat is 68 procent van de jaarprognose. Desgevraagd geeft de ambtelijke top aan te verwachten de hele jaarprognose, van 237 miljoen, nog te realiseren. ,,Dit betekent dat er nog omvangrijke naboekingen zullen plaatsvinden.” Het Cft maakt zich zorgen over de kwaliteit van het verplichtingenbeheer en wenst hierover en over eventuele naboekingen vóór het eind van deze maand geïnformeerd te worden.

Compensatie tekorten 2021 en 2020
Conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft) dient Curaçao, indien er sprake is van een tekort op de gewone dienst, in de uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal aan te geven welke maatregelen worden voorgenomen ter compensatie van het tekort. Dit is door de Rijksministerraad (RMR) op 26 maart 2021 bevestigd, waarbij Curaçao tevens is verzocht bij deze rapportage aan te geven welke maatregelen worden genomen om de tekorten over 2020 te compenseren.

Bij de aanbieding van de rapportage tot en met het vierde kwartaal 2021 ‘is niet aangegeven hoe met deze compensatie om te gaan’, merkt het Cft op. Het Cft verzoekt Curaçao ‘dit alsnog te doen’ en wenst ook hierover vóór 31 maart aanstaande geïnformeerd te worden.

In de vierde rapportage is wel een uitgebreid verslag opgenomen over de ‘Roadmap’ naar een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van het Land Curaçao. ,,Het Cft acht dit een wenselijke ontwikkeling.” Wel constateert het College dat de daadwerkelijke voortgang bij het verbeteren van het financieel beheer nog beperkt is.

Bovendien blijken uit de rapportage ‘significante knelpunten die een verbetering van het financieel beheer op de posten personeelslasten en verbruik van goederen en diensten in de weg staan’. Gezien het grote beslag van deze posten op de begroting van het Land, vindt het Cft het noodzakelijk dat deze knelpunten op korte termijn worden geadresseerd.

Ook is het van groot belang dat de overige deelprojecten van de Roadmap nu tot uitvoering worden gebracht. ,,Het Cft wordt daarnaast graag geïnformeerd over een realistische datum voor het bereiken van de goedkeurende controleverklaring.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties