28 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | CBCS wil de volle mep

HomeLandenCuraçaoAntilliaansDagblad | CBCS wil de volle mep

RvC verzoekt salarissen van half miljoen voor directieleden


Willemstad – De raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank CBCS gaat voor de maximaal toegestane hoogte van het salaris voor de raad van bestuur (RvB; lees: de president-directeur en beide directeuren): dat wil zeggen ruim een half miljoen gulden per jaar per functionaris.

Het Bankstatuut is nog niet aangepast, maar gevraagd wordt om nu al over te gaan op de maximumbezoldiging.

De RvC van de CBCS acht het mede gezien de uitkomst van de door KPMG uitgevoerde benchmark in 2017 ‘noodzakelijk en gerechtvaardigd’ dat de bezoldiging van het topkader van de CBCS door beide landen vooruitlopend op de aanpassing van het Bankstatuut zal worden vastgesteld op maximaal 501.800 gulden, zijnde 130 procent van de maximale bezoldiging conform de Landsverordening normering topinkomens Curaçao (LNT).

,,Hierbij verzoeken wij u dan ook om in welwillende overweging te nemen om de maximumbezoldiging voor RvB-functies van de CBCS op dit bedrag vast te stellen”, schrijft de voorzitter ad interim van de RvC aan beide bewindspersonen van Financiën.

De kwestie speelt al langer; sinds de inwerkingtreding van de LNT en zelfs daarvóór al, maar sinds een jaar wordt er ook over gecorrespondeerd tussen de Centrale Bank en de regeringen. Het gaat er daarbij om dat voor de directieleden een salaris wordt vastgesteld ‘in lijn met de bedragen zoals die uit het benchmarkonderzoek naar voren zijn gekomen’.

Uit het eind 2017 door KPMG Advisory Services uitgevoerde marktvergelijkingsonderzoek met betrekking tot de toen geldende arbeidsvoorwaarden van de RvB en RvC is vast komen te staan dat ‘de in het verleden geldende bezoldiging voor de RvB hoger was dan het gemiddelde in de verschillende sectoren die vergeleken zijn’. Ook dat de per eind 2017 veel lager vastgestelde bezoldigingsstructuur van de huidige bestuurders in lijn is met het gemiddelde van genoemde sectoren.

De CBCS gaat (op dit moment) vooralsnog voor de maximale bezoldiging van het topkader werkzaam op Curaçao uit van de LNT. De maximale bezoldiging van 386.000 gulden voor Curaçao bij een grote overheidsvennootschap is echter ‘een stuk lager dan de uitkomsten van de benchmark zoals die door KPMG is uitgevoerd’.

,,Vasthouden aan deze maximale bezoldiging voor de RvB van de CBCS zal aldus naar alle waarschijnlijkheid leiden tot concessies op de kwaliteit van aan te trekken bestuurders en dientengevolge voor het topkader”, schijft interim-voorzitter Julian Lopez Ramirez aan de ministers Javier Silvania en Marinka Gumbs. ,,Er zal immers, gezien het verschil in zwaarte van de functies, een verschil in beloning moeten worden gehanteerd tussen de RvB en de managementlaag die aan de RvB rapporteert.”

De LNT biedt de mogelijkheid om verhoging van het bezoldigingsmaximum toe te passen van 130 procent, hetgeen uitkomt op 501.800. ,,Dit bedrag ligt nog steeds onder de huidige gebenchmarkte bezoldiging van de RvB, maar (kandidaat)bestuurders zouden zich in het algemeen belang moeten willen aanpassen aan deze bezoldiging die iets lager ligt dan een marktconforme beloning in de private sector.”

Toch moet het verschil ‘niet te groot zijn’, motiveert de RvC-voorzitter, aangezien dit dan gevolgen zal hebben voor de mogelijkheden om voor de vitale functies van de organisatie kwalitatief hoogwaardige professionals aan te trekken.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 reacties

  1. Schaamteloos, na de Girobank en Ennia gates waarbij CBCS hopeloos gefaald heeft maar niemand daarvoor ter verantwoording is gehouden.

    CBCS haalde zelfs extra bonussen voor directieleden uit de bijna failliete Girobank boedel!

  2. Ze kunnen een volle mep in hun smoel krijgen. Stelletje vieze vuile rommelpotten dat het zijn. De erfenis van PAR zal tot in den einde blijven dooretteren.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties