27 C
Willemstad
• maandag 6 december 2021 00:35

Laatste reacties

- Advertentie -

Opinie | Hoe Den Haag het eiland Bonaire in armoede houdt

Geheel volgens kolonialistische lijnen ontmantelde Den Haag
de Antillen | Petra Meese, Historica

foto: Brook Ward

Zoals ik hier al eerder schreef, woonde ik tussen 2010 en 2016 op Bonaire. Recent kreeg ik de kans om er op vakantie te gaan en kon ik de situatie weer eens vergelijken met ‘toen’. Hoe was ’t ook alweer: sinds 10/10/10 vormen de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba het gebied ‘Caribisch Nederland’ oftewel BES. De andere eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, vormen aparte landen in het Koninkrijk.

De Bonaireanen zelf zijn nog steeds vriendelijk, de natuur boven en onder water is nog steeds fantastisch mooi (complimenten aan Stinapa etc), maar de rest? Een complete aanfluiting.

1. De wegen zijn slechter dan ooit. Met een auto, fiets, brommer, scooter is het bijna ondoenlijk om geen bandenschade op te lopen. Reeds op onze tweede vakantiedag, was mijn autoband kapot en nee, ik had niet te hard gereden want dat is onmogelijk op deze slechte wegen. Maximaal 40 km per uur in de bebouwde kom en 60 km per uur erbuiten. Wanneer het regent, zie je de extreme kuilen gewoon minder goed, dus nadat ik op de Kaya Amsterdam terechtkwam, was ook ik de sjaak. Om daar zonder bandenschade te rijden, heb je eigenlijk gewoon een tank nodig. Schandalig.

- Advertentie -

Later zal ik ingaan op de vraag, hoe de wegen beter kunnen worden, maar eerst even dit: Den Haag maakte Bonaire BES per 10/10/10 een soort Nederlandse gemeente, dan wel openbaar lichaam die het ‘overnam’ van de toenmalige Antillen. Wat Den Haag toen verzuimde, was zorg te dragen voor een zogenaamde ‘nulmeting’ en de wegeninfrastructuur op hetzelfde niveau als in Europees Nederland te brengen. Hier heeft Den Haag dus gewoon nog zélf achterstallig onderhoud uit te voeren, betaald uit de kas van Rijkswaterstaat. Ik herinner de lezer eraan dat in Nederland de wegen buiten de bebouwde kom veelal voor rekening vallen van de provincie of Rijkswaterstaat, maar dat instituut is er hier niet en daarom moet de gemeente Bonaire er zelf voor opdraaien.

2. De stroomvoorziening is nog altijd bijzonder slecht. Is het nou echt zo moeilijk om ervoor te zorgen dat de Bonaireaanse bevolking kan rekenen op een betrouwbare energievoorziening? Tijdens mijn bezoek, was er een aantal keren een lange black-out. Dat betekent gewoon dat het hele eiland soms bijna een dag lang geen stroomvoorziening heeft, behoudens – u raadt ’t al – de rijkere mensen die zich een noodaggregator kunnen veroorloven en surprise dat is niet de Bonaireaan maar de welvarende Nederlander of Amerikaan die er woont.

Bijkomend effect van de stroomuitval is niet alleen dat je etenswaar bederft en dergelijke, maar ook dat je elektrische apparaten er kapot aan gaan. Terwijl de mensen op Bonaire veelal moeten rondkomen van een maandinkomen van zo’n 1200 dollar per maand!

3. De prijzen van het levensonderhoud zijn 250% van in Europees Nederland… Ga naar de winkel en je krijgt een hartverlamming: vooral gezonde voeding is extreem duur, dus zoals groente en fruit. Voor een appel betaal je minimaal 1 dollar per stuk, maar ook brood of andere levensmiddelen zijn erg duur. Ok, ik was hier als toerist en kon het me wel veroorloven met m’n Europees Nederlandse salaris, maar de gemiddelde Bonaireaan kan dat niet. Enfin u snapt het: het Rutte-effect waarbij de middenlaag wegvalt, afkalft naar de armere klasse of opschaalt naar de rijkere klasse, heeft ook Bonaire bereikt: de rijken werden rijker en de armen werden armer…

- Advertisement -

Zoals iedere lezer weet, hou ik van het eiland en het lot van de Bonaireaan, in het bijzonder de kinderen en ouderen, trek ik mij zeer aan. Hoe kon het nu zo gebeuren, dat het slechter werd in plaats van beter? Mijn mening: achteraf gezien is het van politiek Den Haag van de jaren 2000 naar 2010 een tactische – kolonialistische – zet geweest om de voormalige Antillen volledig te ontmantelen. Immers, voordien trokken de eilanden nog gezamenlijk op, behoudens Aruba met haar status aparte. Toen kwam men nog voor elkander op. Maar nu? De Curaçaoenaar komt op voor de Curaçaose belangen, de Bonaireaan voor de Bonaireaanse belangen, de Arubaan voor de Arubaanse belangen et cetera. Het komt neer op verdeel en heers. De macht en kracht van het getal werd zo gebroken, want welke impact hebben nu 20.000 stemmers op Bonaire in Den Haag? Juist, minder dan voorheen.

Maar wat nu, wat belemmert vooruitgang? Als wetenschapper vind ik het interessant om te kijken, hoe het kan dat de situatie op Bonaire zo is en dat er blijkbaar niets verandert. Mij viel op dat de door mij eerder geconstateerde “vicieuze cirkels” die vooruitgang in de weg staan, nog steeds bestonden. Hierbij onderscheid ik:

1. de vicieuze cirkel van de ‘Kultura di Miedu’, de angstcultuur. In het verleden schreef ik hier ook al over. Het komt er in het kort op neer, dat veel mensen op het eiland gewoon bang zijn om hun mening te geven. Mijn constatering is dat de Kultura di Miedu nu groter is dan in de periode dat ik er werkte. Wanneer je je mond opentrekt omdat je werkgever zich bijvoorbeeld ergens niet aan houdt, loop je gewoon een groot risico dat je wordt ontslagen. Nee, natuurlijk mag dat niet, maar de kans is er en ’t gebeurt ook.

Een concreet voorbeeld van een wanstaltige maatregel van een werkgever die in strijd is met elke privacywetgeving: de openbare lagere school stichting SOOB (Fundashon Skolnan Publiko Boneiru) legt haar medewerkers per ingang van dit nieuwe schooljaar een prikklok op. Nee, niet de ouderwetse prikklok van de jaren ’60 maar veel extremer met je vingerafdruk. Hoezo privacy AVG? Er werken best veel mensen voor deze SOOB, maar toch ging slechts een enkeling – Europese Nederlander – hier tegen ageren. Bij deze: ministers Slob en Van Engelshoven: u draait dit terug neem ik aan?

Een ander concreet voorbeeld van een wanstaltige schending van woongenot, is de plaatsing van de rioolinstallatie (KLOAKA) middenin een woonwijk. Voorheen had op Bonaire elk huishouden een eigen septic tank, vanaf 2010 wordt er een rioolaansluting gemaakt. Maar de lokale overheid consulteerde de omwonenden niet toen ze het rioolverzamelpunt aanlegde, met te kleine pijpen. De bewoners werden van de ene op de andere dag geconfronteerd met enorme stank en zitten sindsdien letterlijk 24/7 in de stank. Een enkeling probeert verhaal te halen, maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd, ook door de Nationale Ombudsman. Dit kan gewoon niet. De meeste mensen zijn te bang om te ageren, dat is misschien nog erger…

2. De vicieuze cirkel van ‘minderwaardigheidsgevoel jegens moederland’. Net zoals in mijn provincie Limburg, zie ik dat de gemiddelde Bonaireaan een soort minderwaardigheidsgevoel bezit ten opzichte van de Hollander. Maar dit hoeft helemaal niet! Is de Curaçaoenaar bijvoorbeeld zeer trots op het eiland, de Bonaireaan is ondergeschikter en meer timide. Verander dit mensen. Jullie eiland heeft zoveel moois, jullie jeugd heeft zoveel talent. Het is niet nodig om je minderwaardig te voelen.

Wat kan er gedaan worden om dit te verbeteren? Daar ga ik weer: als eerste moet Rutte gewoon voor eens en altijd de excuses uitspreken voor het Nederlandse slavernijverleden. Dit is namelijk een grote oorzaak van het minderwaardigheidscomplex, hetgeen een blokkade vormt om te groeien. Toon respect voor hun gevoel, geef aan dat ze er toe doen in plaat van het steeds weg te wuiven.

Wat kan er nog meer gedaan worden? Het eiland kent vele talenten, ook onder de kinderen. Wat de kinderen vaak belemmert in hun groei, is de Nederlandse taal. Kom op mensen, het is 2021. In Europees Nederland zelf zijn er zoveel – middelbare – scholen die tweetalig onderwijs, TTO, bieden waarin de leerling dus het onderwijs in het Engels volgt in plaats van het Nederlands, behoudens de taalvakken. Introduceer dit op de scholengemeenschap Bonaire SGB. Wat ervoor nodig is, is dat je docenten traint om in het Engels onderwijs te geven. Het klinkt als een cliché maar ’t is echt zo: ik kwam als docent op de SGB-leerlingen tegen die extreem goed waren in bijvoorbeeld wiskunde, maar niet in Nederlands. Dan krijg je dus automatisch een minder technisch studieadvies: VMBO kader ipv VMBO TL-Havo. Niks mis met technische opleidingen, maar laat de keuze bij de leerling zelf en niet bij het taaltje Nederlands. Mijn eigen kinderen hebben nu, 5 jaar na terugkomst, nog steeds een achterstand met de Nederlandse taal maar wel een mega voorsprong met Engels, Spaans en natuurlijk Papiamentu.

En dan nog iets: sommigen vinden dat je alleen maar dankbaarheid mag tonen richting Nederland en verder moet zwijgen over wat er mis gaat maar dit is een veel te nederige opstelling. Ja, je mag benoemen wat goed gaat maar dat betekent niet dat je niet mag constateren wat fout gaat.

3. De vicieuze cirkel van het ‘staatsrechtelijke gedrocht Openbaar Lichaam, vlees noch vis’. Voor degenen die in beelden denken: de staatsvorm die Bonaire heeft is als een roeibootje met twee riemen, maar éen roeiriem is korter dan de andere met als resultaat dat het bootje in rondjes blijft draaien in plaat van vooruit gaat.

Wat bedoel ik hiermee? Ja, Bonaire heeft ook een eigen soort ‘gemeenteraad’, hier eilandsraad genoemd, maar als je gewoon eerlijk bent heeft die nauwelijks slagkracht. Het begint al met het feit dat er hier 9 in plaats van 13 raadsleden zijn. Maar dan nog: ook al zouden ze de allerbeste politici zijn, ze krijgen door de gekozen staatsvorm niks voor elkaar. Die moet dus echt worden aangepast door Den Haag en Bestuurscollege samen. Geef de lokale politici ook mandaat om zaken voor elkaar te krijgen. Dit is een farce, een nepdemocratische vertoning. En zo voelt de Bonaireaan dit ook.

Dus wat nu? Den Haag moet bereid zijn om de staatsvorm bij te stellen en aan te passen indien nodig. Den Haag moet achterstallig onderhoud aan wegen et cetera aanpakken. En het OLB Bonaire moet niet 32,2 miljoen dollar op de plank laten liggen. De eerste 6 maanden kwam er weer 6,5 miljoen dollar bij op die plank. Dat kan niet in deze omstandigheden BC.

Wat te doen? Project wegen: BC, ga bij je vroegere zustereilanden Aruba en Curaçao kijken of een wegenbouwer van daar wellicht kan assisteren in de wegenverbetering. Want BHM, de Bonaire Holding Maatschappij, lukt het gewoon niet om deze klus snel te klaren. Hetzelfde wat betreft de rioolverbetering: op Aruba is er geen overlast voor omwonenden, haal de know how en expertise van daar. Want niet alles wat uit Nederland komt is heilig hoor. De Antillen zelf hebben ook de know how in huis. Gebruik die.

En dan de vele ministeries die onder de koepel van RCN (Rijksdienst Caribisch Nederland) aanwezig zijn op het eiland: introduceer bij de Belastingdienst ook een toeslagenstelselsysteem, zoals in Europees Nederland, zodat de armoede wat vermindert, introduceer bij ziektekostenverzekering ZVK meer keuzevrijheid en verminder bureaucratische zooi. Zo woon ik volgens ZVK nog steeds op Bonaire en kon ik mijn voorgeschreven medicatie gratis meenemen, hetgeen ik natuurlijk niet deed.

Ter afsluiting: iedereen die naar Bonaire gaat, leer de taal van je gastland, dus Papiaments. Bonaire is niet van Nederland maar van de Bonaireaan, remember? Papia Papiamentu dus. Integreer zoals je dat ook verwacht van buitenlanders in Nederland zelf. Nos ta stima Boneiru.

Bron: BNN/VARA/Joop

- Advertisement -

Artikel delen

25 reacties

 1. @Knoek-koe, door de manipulatie en gelieg van Ramoncito en Ank stonden de bewoners met de rug tegen de muur. Alle terreinen bij de kust moesten verkocht worden. En dat ging voor een beurse appel en bedorven ei. Je bent wel heel erg naief als je denkt dat het zo goed gaat in Nederland. Hoge werkloosheid, voedselbanken kunnen de aanstroom bijna niet aan, telkens staat men te watertrappelen, openbaar vervoer dat stilligt omdat er een blaadje van de boom dwarrelt. Dan over de woningen dat zijn gewoon vieze krotten waar de schimmel op de spouwmuren staan. Onderwijs is zo afgebrokkeld dat zelfs iemand debiele neefje met een IQ <80 cum laude kan slagen, maar ja daarna heb je er niks aan op de arbeidsmarkt. En het is 1 grote vieze corrupte bende waar men "geen actieve herrinering aan heeft, het geheugen hen in de steek laat, het toch anders bekeken moet worden". Ik ben zo blij dat ik niet meer in dat door en door verrot land woon.

  Dan over die gekke zus van wijlen de heer Wiels. Nimmer heeft hij over haar gesproken, pas toen hij lafhartig vermoord werd was zij er opeens. Velen waren verbaasd want ze hadden nooit van haar gehoord en wisten niet eens dat hij een zus had. Hij streed voor het goede en zou nooit toestaan dat zij in de regering kwam. Niet voor niets had hij na het winnen van de verkiezingen een taken/zaken kabinet gepostuleerd. Telkenmale als men vroeg wanneer de regering zelf zou aantreden was zijn antwoord dat er eerst orde op zaken gesteld diende te worden door het taken/zaken kabinet. Hij had geen haast en indien hun de volle 4 jaar nodig hadden so be it. Dus tja. Over die body bags waar al heel veel leugens over zijn verteld en geschreven. Hij doelde op de staatsgreep die in St. Eustatius plaatsvond door Nederland. Hij stelde dat als Nederland dezelfde staatsgreep op Curacao zou proberen men terug zou vechten en de coupplegers in bodybags terug zouden keren naar Nederland. De eerste coupe destijds in 2012 was georganiseerd door de PAR. Een tweede coupe zou niet onbeantwoord blijven. Is het u nu duidelijk?

 2. Het schijnt dat (Koning/Keizer/Admiraal) @Ticco: de eeuwige bazelaar er genoegen inschept om meer dan geregeld tegen van alles en nog wat te schoppen/trappen,
  door het grootst mogelijke onzin uittekramen en er echt geen genoeg van krijgt!
  Is er hier misschien sprake van een chronisch calimero gedrag of een totaal verkeerd
  vorm van zelfoverschatting in de zin van “ikke weet het allemaal wel beter”?!

 3. @Tico zegt: …..”Helmin heeft toen gewaarschuwd maar tja de leugens van Ramoncito en Ank klonken zo leuk toch”….

  @Tico: had Wiels ons maar gewaarschuwd voor zijn corrupte byside broers en die heks van een zus van hem!
  Wat een graaiende oplichters dispoten waren dat.
  Hoop dat ze als nog gepakt worden voor de miljoenen die ze vergraaid hebben.

  Wiels is de grootste hypicriet de curaçao gekend heeft. Wiels wilde Mensen in zakken weg sturen? Uiteindelijk is hij zelf in een zak gegaan!
  Karma !

 4. @Tico zegt: ..”En breek me de bek niet open over corruptie”…

  Tico dat er corruptie is mag duidelijk zijn.
  Nederland stuurt niet altijd het beste volk hier naar toe. Net zoals Curaçso niet haar beste volk naar Nederland stuurt.

  Punt is dat nl haar zaken goed voor elkaar heeft, als het om begroting, besturen?, infrastructuur, sociale voorzidningen en voiruitzien gaat.

  Hier graaien de dikbetaalde ministers en directeurennook de reservepotjes van de eenvoudige burger leeg.

  Dat @Tico, is het verschil. De nederlandse bestuurder zorgt goed voir haar eigen volk. De antilliiaanse bestuurder zorgt helemaal niet zo goed voor het volk.

  Kijk E Tromp die ondanks zijn 2 miljoen per jaar toch nog zijn aquLectra rekeningen van 10K declareerde op het conto van de bank ipv een paar rekeningen van marginalen te betalen uit eigen zak

 5. @Tico!
  Vraagje!

  Je maakt je zo druk om rijke nederlanders die een prime stukje op bonaire hebben gekocht.

  Wie verkoopt die terreinen aan de Nederlanders? Zijn dat niet de bonairianen zelf.

  Overigens zitten er ook veel amerikanen op het eiland die daar de nodige duikscholen, boten etc.

  ..”Overal waar nederland komt wordt het een doffe ellende”…

  Lol, en waar de curaçaose en bonairiaanse local politicus komt niet?

  De pre 10-10-10 eilandsraad van Bonaire was een groot corrupt incestueus boevennest.
  Idem curaçO…na 10-10-10 ging het alleen maar beter met bonaire. Met curaçao alleen slechter.

  Ongelooflijk dat dd boef van 10-10-10 nu weer aan de touwtjes trekt

  Kijk op bonaire wie daar de terreinen verkoopt.
  Ga bij domeinbeheer na wie daar terreinen bezit, en wie aan de nederlander verkoopt.

  Genoeg bonairianen die goed verdiend hebben.

  Nederland is eerder de puinruimer van de politieke puinmakers

 6. @ Knoek-koe man je weet niet waar je over praat. Bonaire was al die tijd een vredig eiland en draaide goed voordat de corrupte boeven van Nederland er neerstreken. Helmin heeft toen gewaarschuwd maar tja de leugens van Ramoncito en Ank klonken zo leuk toch. Net als de ramp met autonomie Curacao. Kon de tijd maar teruggedraaid worden, dan was het leven zoveel beter. Overal waar Nederland zich mee aan bemoeit wordt het 1 grote doffe ellende. Eens een paradijs en nu onleefbaar voor de lokale bewoners. En breek me de bek niet open over corruptie. Nederland is een door en door verrot land die er niet voor terugdeinst om met leugens en bedrog en desnoods moord hun zin door te drijven. Er zijn zwartboeken corruptie in Nederland nog dikker dan het telefoonboek van China. Voor de buhne vroom proberen over komen maar het is 1 grote viesterij. De natuur heeft geprobeerd het land schoon te spoelen, maar kwam helaas niet verder dan Limburg.

 7. @Shimaruku! Stuk voor stuk ja! Zonder uitzondering!

  Daaronder valt uiteraard ook wegkijken! , niets doen en niet optreden, niets zeggen, doen alsof je neus bloedt en toch een coalitie aangaan met boeven !
  Dat valt allemaal onder corruptie!

  Is ook moeilijk op een klein eiland, iedereen is zo onderhand famiñie van elkaar!

  Alles om toch maar met zijn allen te zitten.

  Noem mij dan @ beste Shimaruku, als je daar zo overtuigd van bent dat ik drogredeneer, 3 integere oud bestuurders op van Bonaire. Als je het zo zonneklaar is dat bonaire een walhalla is vsn zuivere en daadkrachtige betrokken bestuurders is, moet dat een makkie zijn voor je zijn om er 3 op te noemen.

  O als je toch bezig bent met integere bestuurders bonaire, noem dan ook 3 integere (ex) ministers, gedeputeerde, etc op Curaçao..e

  Overigens, De armoede die op bonaire heerst, heerst ook op curaçao maar nog veel erger, op sxm ook.

  Doordat onze toppers hier aan de macht zijn, is het nooit een issuu toch!

  Ta nos mes hendenan! Dan mag het , dan is het ok.. todat nl aan het roer staat. Dan zijn de rapen gaar!!

  Totdat nl het roer overneemt, dan hoor je alle (met uitzondering van een enkelen misschien) de ex gezagdragende rovers de mond vol hebben over armoede en achterstelling.

  Net als black on black crime ( verantwoordelijk voor 92% van alle vermoordde zwarten)! Allemaal prima toch? Totdat een ander ras voor de verandering een zwarte burger een kopje kleiner maakt, staan de steden in brand!

  Daar hoor je niemand zo hard over roepen.

  hypocrisie en dubbele moraal van de vingerwijsbestuurders op deze eilanden tiert helaas welig @ Shimaruku. Mooier kan ik helaas het niet maken.

 8. Ach @KK, omdat je duidelijk geen idee hebt, wat een drogreden is : ” Denk aan (alle) gezaghebbers, eilandsraadsleden, gedeputeerden en ministers die het eiland gekend heeft!
  Stuk voor stuk hebben ze geplunderd en gespat!
  Terreinen verdeeld en viiral zichzelf verrijkt.” dat is je stelling, ongeacht of dat waar is of niet.
  Op basis van deze aanname van jou, is je conclusie “De oorzak van de armoede moet u zoeken bij de bonairiaanse (oud) bestuurders.” Enig duiding van verband tussen armoede nu, corrupte politici 10 jaar terug is nergens te vinden. Sterker nog de rol van Nederlands beleid in de afgelopen 10 jaar wordt nergens zelfs maar vermeld.
  Tenslotte kan je in het bekende Nederlandse woordenboek, Van Dale zelf wel de betekenis van een drogreden op zoeken.

 9. Ik heb voor 2010 op Bonaire gewoond en woon er nu weer.

  De wegen zijn inderdaad slecht, maar het Openbaar Lichaam krijgt jaarlijks een hele hoop met geld voor het wegennet. Je ziet ook dat de kuilen nu steeds meer opgevuld worden. De wegen zijn zeker niet slechter dan voor 2010 en langzaam is er verbetering. Zou dit sneller kunnen? Jazeker. Maar de schuld van Den Haag? Zeker niet.

  Er is al veel meer aandacht voor het Papiaments dan voor 2010. Van basisschool tot de MBO-opleidingen. Juist omdat er geen HBO of Uni op Bonaire is, is het wel belangrijk dat het onderwijs in het Nederlands blijft plaatsvinden. Lang niet alle HBO of Uni opleidingen zijn in het Engels (ook niet op Curacao of Aruba), dus een Engels schoolsysteem gaat Bonaire niet helpen. Al helemaal niet voor degenen die in de tourisme gaan werken, want het toerisme vanuit NL groeit. De getalenteerde leergierigen gaan immers in NL studeren en moeten wel de taal kunnen spreken en lezen. De tweetalige samenleving functioneert hier vrij goed, beter dan bijv. in Brussel.

  Je refereert naar de vele stroomuitvallen. Dan ben je inderdaad onlangs op Bonaire geweest. In een paar weken is de stroom toen vaak en lang uitgevallen. Vergeet alleen niet dat dit vele (!) maanden daarvoor niet is gebeurd. Wanneer ik in NL op vakantie ben en vaak een internetstoring heb, is toch niet de internetvoorziening in heel NL slecht en is dit de schuld van Den Haag?! Doe dan eerst wat onderzoek.

  Is Bonaire perfect? Welnee. Maar is alles te wijten aan Den Haag en het kolonialisme? Ook dat niet. Er is zoveel verbeterd sinds 2010 dankzij NL, daar zijn velen dankbaar voor!

 10. @Shimaruku!
  Je hebt recht op jouwmening uiteraard!

  Maar: Drogreden?
  Zijn “corrupteplunder politici Bonaire van voor 2010 een drogreden.

  Ik zeg niet dat NL geen schoonheidsfouten heeft gemaakt. Of dat nederland perfect is.

  Verre van!

  Wel denk ik dat jouw eigen argument zelf ook wat weg heeft van een drogreden is. Je komt niet veel verder dan het “trieste argumenten” te noemen zonder de aangehaalde argument te ontkrachten.

  Let me het nog even samenvatten:
  De bonairiaanse politiek was een groot corrupte dorpse kliek!

  De gaten zaten vol met stukjes weg. Riolering deugde niet, vliegveld had hard opknapbeurt nodig. Scholen en zorg schreeuwden om aandacht.

  Terreinen huurgrond erfpacht werd verdeeld onder de politieke vazallen.

  Kijk naar de gemiddelde kogelronde politicus op bonaire inclusief de gezaghebber!

  Waatom zijn zij zo rond? Hebben ze ook zon honger? Misschien moet dd bonairiasn eens wat beter aan zijn medemens denken!

  Net als op curaçao denket de politicus eerst asn zichzelf dan aannzijnnsponsors dan aan familie dan aan friends.

  Je hebt er niets aan.

  Want het enige wat groeit zijn hun buiken, de nationale schuld en de gaten en bobbels in de weg!
  ..

 11. @Tico Martina!
  Helmien wist het alkemaal zo mooi te vertellen!
  Independensia! Tot hij aan de macht kwam!
  Toen had hij plotseling niet zo een haast meer met zijn independensia.
  Zijn zus en broers hebben goed laten zien “surbi pueblo” betejent volgens de Wielsen.

  Dictatuur (curaçao huis) , rommelen met onroerend goed, en plunderen van fondsen! MDPT!

  Bonaire hoer van Nederlabd?
  Beter hoervan nederland dan hoer van de volgevreten egoistische klaplopers politici die niet verder komen dan snoepreizen, salarisverhogen en f&f bevoordelen.

  Zonder NL was Bonaire nu failliet.
  Met uitgehongerde bevolking en kogelronde bonairiaanse politici!

  Drechi pa ken? Drechi pa bo mes, zou iemand hebben gezegd LOL !

 12. DRECHI PA NAN. Wijlen Helmin Wiels heeft hun gewaarschuwd voor de leugens van Ramoncito Booi en Ank Bijltjesveld. Maar neen toch stemden ze in om openbaar lichaam te worden. Met andere woorden de HOER van Nederland. En zie daar, het eiland is overspoeld met Nederlanders; belastingen zijn skyhigh en er is weinig te vreten voor de lokalen. Ondertussen kunnen de CORRUPTE boeven van Nederland wel de huisjes aan de kust opkopen. Tja eigen schuld dikke bult. Lokalos vreten kaka di buriku en de indringers eten kaviaar. Korda Helmin Wiels a taha!

 13. De vraag is: Hoe zou Bonaire er uit hebben gezien zonder Nederland?
  Hoe zou Bonaire er financieel voor staan mét de lokale graaiers aan het stuur?

 14. Balans! Het gaat om balans in de stuk!
  Er is met geen woord gerept over:
  Upgraden vliegveld
  Upgrade scholen (airco-computer)
  Upgraden hospitaal
  Upgrade Afwatering/riolering
  Ziektekostenverzekering met fondsen!!
  Sluitend budget + overschot
  Natuur Milieu beleid/ afvalverwerking
  Bestrating!
  Sociaal vangnet is aanzienlijk verbeterd.

  Dus zoals @CRzegt: resultaten kwantificeren en afzetten tegennsituatie voor 10-10-10

  Bonaire was zo goed als failliet! Inclusief de sociale fondsen.

 15. “ls wetenschapper vind ik het interessant om te kijken, hoe het kan dat de situatie op Bonaire zo is en dat er blijkbaar niets verandert. Mij viel op dat de door mij eerder geconstateerde “vicieuze cirkels” die vooruitgang in de weg staan, nog steeds bestonden.”

  @shimaruku: geen probleem dat iemand kritiek levert, wat mij meer tegenvalt is dat iemand die zich als wetenschapper uitgeeft puur op basis van persoonlijke observaties conclusies trekt.
  * blackouts: waarom niet nagaan hoevaak die per jaar voorkomen en of dit over de tijd verbeterd of verslechterd is
  * wegennet: kwantificeren, hoeveel budget is er voor beschikbaar, wat wordt er mee gedaan
  * prijzen supermarkten. Is er geen CBS voor Bonaire? welke prijs ontwikkelingen hebben er plaatstgevonden voor zowel lonen als goederen?

  het bovenstaande verhaal is vooral een opsomming van persoonlijke observaties en interpretaties. Volgens mijn oma was vroeger ook alles beter. Zonder data valt dat niet te toetsen

 16. Oei,oei,oei wat is dat, iemand heeft kritiek op Nederland…..wat denkt die wel, stel je voor!! Wat een triestige ( shoot the messenger)”argumenten”; de mevrouw vergelijkt met de tijd dat ze daar woonde ( 2010-2016) , maar wordt weggezet als iemand die eens op Bonaire op vakantie komt, wordt aan D66 gelinkt, die kennelijk niet in de juiste schuif ligt, verder nog wat drogredenen zoals schuld van politici van voor 2010, haar opleiding , in Afghanistan, Haiti, Noord Korea, Curacao is het nog slechter.
  De vraag blijft waarom ligt enige kritiek ( terecht of onterecht) op Nederland zo gevoelig? Zelfs een scheet van Nederland zal reukloos zijn, als ik jullie reacties lees.

 17. En dit komt van een historica ?

  Eenmaal een eiland bezoeken en dan meteen weten hoe de vork in de steel zit ?

  Dat is altijd het probleem bij D’66’ers, het zijn en blijven deugmensen, ook al moeten ze de hele geschiedenis herschrijven, ze zullen het doen, anders vindt men hen niet leuk.

  Trieste club.

  Kaag is nog zo’n figuur. De uittocht uit Afghanistan was lang bekend en dat de Taliban het land zouden gaan heroveren was ook bekend, maar muts Kaag stak de kop in het zand en doet nu alsof ze heel verbaasd is.
  Grote probleem is dan ook dat ze geen contingency planning heeft gedaan. Een goed bestuurder denkt vooruit en zorgt voor ‘what if’ plannen, zeker in oorlogsgebieden. Maar niet muts Kaag, die laat zich keer op keer verrassen.

  Besturen is vooruitzien, maar bij D’66 is het vooral besturen is de geschiedenis vervalsen.

 18. Wat de wegen betreft moet Petra M even hier langskomen. Je kartertje gaat echt naar de knoppen.
  Van welke partij zij is interesseert me geen hol eigenlijk.
  Het is hier ook een bende, mw M.
  Just saying.

 19. De onder staande geschreven in gezonden stuken slaan de spijker precies op zijn kop, mvr cq meneer uit wat voor ei bent u gekropen, een struisvogel ei?.

 20. @Petra Meese

  Hoe komt het toch dat voor 10-10-10 alles koek en ei was op het eiland. Stroomvoorziening pico bello, wegen in goede staat, et cetera.
  Tenminste dat maak ik op uit hetgeen u schrijft.
  Pas toen niet de Nederlandse Antillen ( zeg Curacao) het voor het zeggen hadden op het eiland maar Nederland is alles veel slechter geworden maak ik uit uw worden op. Dus nogmaals: hoe deed men dat voor 10-10-10?
  Of was het voor die datum niet veel anders dan nu…..? Geef dan niet Nederland de volledige blamage alstublieft en maak uw verhaal wat genuanceerder en minder opruiend.
  Soms maakt liefde blind dat blijkt hier maar weer eens.

 21. Mevrouw is op vakantie geweest en denk interessant te doen door anderen de les te lezen. Duidelijk iemand die over het paard getild is en denkt de d66 wijsheid in pacht te hebben. Wat een looser.

 22. Bonaire ziet er in in veel opzichten veel beter uit dan Curaçao.

  De oorzak van de armoede moet u zoeken bij de bonairiaanse (oud) bestuurders.

  Denk aan (alle) gezaghebbers, eilandsraadsleden, gedeputeerden en ministers die het eiland gekend heeft!

  Stuk voor stuk hebben ze geplunderd en gespat!
  Terreinen verdeeld en viiral zichzelf verrijkt.

  Denk aan; Ramoncito Booi, de Abraham clan, Burney El hage, Saleh clan, familie van de Curaçaose Saleh clan (ennia, hof, Abn-amro) en zelfs de huidige gezaghebber Edison Reina heeft gerommeld met terreinen.

  Dus mevrouw tuttebel, niet aan symptoonbestreiding doen, maar de oorzaak bij de wortel aanpakken: pijlen oo in en in Corrupte bonairianenen richten, bonaseras zeg maar! Mooie naam voor deze graaiers.!

 23. Mevrouw Meese zegt erniet bij dat ze een (voormalige) D66 politici is. Volger van mevrouw Kaag.

  Mevrouw komt op vakantie en denkt alles te weten.

  Mevrouw D66. Juist de dubbele bestuurslaag betekende meer corruptie en meer verspilling van openbaar geld. En ook toen was er haat tussen de eilanden! Waarom denkt u dat Aruba een status aparte wilde. Vooral om weg te kunnen komen van Curacao en de Yu di Bonaire is nog net zo trots als toen!

  Misschien moet u naar Curacao komen en u zalt zien dat mensen hier juist nederig zijn en er een angstcultuur heerst. Trouwens de wegen zijn hier nog slechter! dus eigenlijk zit is uw verhaal gebaseerd op leugens en blijkbaar eigen gedachten!

  En dat voor een historica!

 24. Wat een kansloos verhaal. Bonairianen moeten juist superblij zijn met de link met NL. De lokale idioten die onafhankelijk willen worden moeten maar eens de andere kant opkijken, naar Haiti of Venezuela ofzo.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

CL | De moraal van een oud-gouverneur

Ton de Jong | Werkgroep Caribische Letteren De personen die genoemd worden in het ontluisterende Ennia-vonnis zouden als bijkomende straf dit zinnetje laten we zeggen honderd maal moeten...

Column Youp | Rijmelarij

Geen idee of de familie van onze minister van Volksgezondheid de sinterklaasgedichten al klaar heeft, maar als ze te elfder ure nog wat rijmwoorden zoeken, dan heb...

DH | Lo-Fo-Wong: Country needs to be adaptable, keep markets efficient

PHILIPSBURG--St. Maarten needs to become adaptable and keep its markets efficient, fair and attractive in an ever-evolving and innovative environment, remarked Director of the Central Bank of...

Ingezonden | Waardering HiMA

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AD commentaar | Friends and family

Minister-president Gilmar Pisas (MFK) kan goed en snel praten, maar - na in eerste instantie mogelijk wat overdonderend te zijn - zo simpel als hij het zegt,...

AntilliaansDagblad | Verhoging van 10 procent voor minimumloon

Den Haag - De zo goed als Kamerbreed aangenomen motie Wuite (D66) voor verhoging van het wettelijk minimumloon met 10 procent op 1 januari 2022 is uitgewerkt...
- Advertentie -