32 C
Willemstad
• maandag 5 juni 2023

PBC | Oplossing voor wachtlijst bij CMC

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft ingegrepen in de problematiek van de wachttijden voor operatiepatiënten. Met ingang van maandag 5 juni een wordt een...

PBC | ‘Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles zitten ver onder de inkomensnorm van de LNT’

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Psychiaters in dienst bij Klinika Capriles/GGz Curacao verdienen niet een veelvoud van het maximum, dat is vastgesteld in de nieruwe Wet Normering Topinkomens, LNT....

PBC | Eerste kwartaal 2023 ziet honderden onbeantwoorde brieven aan ministers

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Tijdens het eerste kwartaal van 2023 zijn er maar liefst 181 brieven, afkomstig van Statenleden en gericht aan ministers, onbeantwoord gebleven. Minister van Algemene...

PBC | Regering Curaçao zoekt 650 miljoen om pensioenen ENNIA te redden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Er is zeker 650 miljoen nodig om de pensioenen van ENNIA te redden. De regering van Curaçao heeft besloten op zoek te gaan naar...

PBC | Uitspraak in hoger beroep tegen Ansary uitgesteld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD.- Halverwege deze maand kondigt het Gemeenschappelijk Hof de datum van de uitspraak aan in de zaak die de Centrale Bank/ENNIA tegen Ansary & Co hebben...

PBC | Rojer wil in Parijs revanche op Spelen

Persbureau Curacao PARIJS – Jean-Julien Rojer wil zich volgend jaar op de Olympische Spelen revancheren. Twee jaar geleden liepen de Spelen van Tokio op een grote teleurstelling uit,...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | De nieuwe generatie zal niet langer wegkijken voor het onrecht dat Caribisch Nederland wordt aangedaan

HomeAuteursIngezondenIngezonden | De nieuwe generatie zal niet langer wegkijken voor het onrecht...
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ilyas Fdis aan het woord.

Open brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Meneer Knops

Geachte meneer Knops,

Ik heb recentelijk twee maanden op het eiland Bonaire doorgebracht voor een stage bij een mensenrechtenorganisatie. Een tekenende ervaring. De tweedeling tussen Europese Nederlanders en Caribische Nederlanders is op z’n minst gezegd confronterend: de Europese Nederlanders bekleden de hoge(re) posities op het eiland, veelal met royale bijkomstigheden. Bovenop het normale salaris een gratis huis, auto, en allerlei bonussen waar je u tegen zegt. Dit terwijl Caribische Nederlanders worden bestempeld als lui, incompetent en het welbekende ‘corrupt’. Een racistisch narratief dat voortkomt uit het slavernijverleden. De armoede die ik heb meegemaakt op het eiland is verblindend en iets wat ik op geen enkele manier had kunnen zien aankomen. We houden in Nederland onze oogkleppen op, want wat niet weet wat niet deert.

Het is 11 jaar sinds Bonaire is uitgeroepen tot een bijzondere gemeente, met de belofte dat de sociale voorzieningen beter zouden worden. Onderzoeksrapporten uit 2018 laten echter zien dat de armoede alleen maar is toegenomen. Daar waar er structurele veranderingen doorgevoerd zouden moeten worden om de armoede te bestrijden en de sociale voorzieningen te verbeteren, kiest u er voor om de teugels aan te sterken. Daar waar u verantwoordelijk bent voor een menswaardig bestaan, besluit u zich te focussen op belastingsystemen en douaneregelingen. Een BV Nederland-aanpak, die in de afgelopen 11 jaar heeft geleid tot meer armoede en een duidelijk zichtbare tweedeling op het eiland.

Het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft Nederland in 2017 opnieuw gewezen op de verplichting om te zorgen voor gelijke economische en sociale rechten binnen alle onderdelen van het Rijk der Nederlanden. De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft in 2019 meermaals aan de bel getrokken om de erbarmelijke omstandigheden op Bonaire aan de kaak te stellen. Ouderen die niets te eten hebben, en het moeten doen met een ouderdomsvoorziening van 590 dollar. Ik schaam me als Nederlander diep voor het feit dat Caribische Nederlanders op Bonaire voor het dilemma staan van een maaltijd of het afstaan van de erfpachtbelasting.

Op 28 februari 2020 sloeg het bestuur op Bonaire alarm. Dertig procent van de inwoners op Bonaire leeft in armoede. Het bestuur van Bonaire is met zijn handen en voeten gebonden, omdat ze niets kunnen doen aan de armoede op het eiland. Het is zelfs zo ver gekomen dat het bestuur op Bonaire op dit moment actief beleid voert om mensen in de armoede te waarschuwen dat hun situatie niet snel zal verbeteren. Waarom heeft u hier niets mee gedaan? Het is absurd en bovendien neokolonialistisch dat Europees-Nederlandse gemeenten hun eigen regels mogen bepalen rondom het verstrekken van extra sociale voorzieningen in tegenstelling tot bijzondere gemeenten, die te allen tijde gebonden zijn aan een beslissing van u.

De status van bijzondere gemeente houdt de historische ongelijkheid in stand, en is in dat opzicht institutioneel racistisch jegens Caribische Nederlanders. Het aangevoerde beleid en de regelingen vanuit Den Haag houden de ongelijkheid actief in stand. Het is tijd om te kijken naar een radicale oplossing van de ongelijkheid tussen Europese Nederlanders en Caribische Nederlanders. Een land als Nederland dat haar mond zo vol heeft over mensenrechten en een gelijkwaardig bestaan. Den Haag kan het, maar doet het niet. U, meneer Knops, bent hier direct verantwoordelijk voor.

Het is tijd dat er opnieuw een evaluatie plaatsvindt van de verkregen status als “bijzondere gemeente” door Bonaire. Er moet getoetst worden of deze staatkundige hervorming proportioneel heeft geleid tot betere sociale en economische omstandigheden op het eiland, in lijn met het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVESC), het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR), en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM).

Meneer Knops, Caribisch Nederland verdient een staatssecretaris die voor economische en sociale gelijkheid staat. Die drastische stappen onderneemt om fundamentele rechten te waarborgen. Ik sta voor de mensen op Bonaire die ik de afgelopen twee maanden heb ontmoet. Ik sta voor mensenrechten, ik sta voor anti-racisme, en ik sta voor een menswaardig bestaan voor alle Nederlanders. Jammer, dat u dat vertrouwen zo beschaamt. Jammer dat u zich zo tegen uw eigen mensen keert, of zijn het niet uw mensen? De nieuwe generatie zal niet langer wegkijken voor het onrecht dat Caribisch Nederland wordt aangedaan.

Hoogachtend,

Ilyas Fdis
Een Nederlandse stagiair

19 reacties

 1. @Dino, Bonaire heeft altijd een armoede gekend. Er is weinig op het eiland en de stelende elite heeft het goed. Niet voor niets wonen veel yu di Bonaire op Curacao of in Nederland. Zelfs veel van het RCN werk op Bonaire wordt gedaan door YDK! en niet door de yu di Bonaire.
  De dollarisatie is inderdaad 1 van de factoren geweest dat er nog meer inkomensongelijkheid is echter uiteindelijk is er geen behoorlijk bestuur.
  Je kan Hulanda niet voor alles de schuld geven. Zelfs een klein klein beetje zelfkritiek zou al helpen maar dat is nergens te vinden.

 2. @Lionfish&knoek-koe:
  Het schijnt dat jullie niet begrijpen dat in een maatschappij waar ,voordat ze de nieuwe status hebben gekregen, bijna geen armoede bestond. Nu weldegelijk armoede bestaat. En deze armoede komt door de keuze die gemaakt is met betrekking tot de USDollar en de daarbij horende belasting verplichtingen die eerder niet aanwezig waren.
  Nederland hoort, deze in armoede verkerende (meestal) oudere generatie, uit het sociale isolement te helpen, door A. redelijke pensioen/AOW gelijkmatig aan de levenstandaard te verhogen en B. ervoor te zorgen dat deze groep een menswaardig bestaan kan hebben.

  Zoals je ziet, heb ik het niet over stelende Politic en dergelijke.
  Ik kom op voor de mensen die het zelf niet meer kunnen redden.

 3. ….”het is gemakkelijk om te zeggen dat er verschillen bestaan, het is veel lastiger om te achterhalen waarom deze verschillen er zijn”….

  @CR, precies!

 4. …”de Europese Nederlanders bekleden de hoge(re) posities op het eiland, veelal met royale bijkomstigheden”….zegt de @schrijver

  Is Edison Reina een Europese Nederlander?
  Hij bekleedt een hoge functie te weten “Gezaghebber” of iets soortgelijks.

  Hij verdient een topsalaris met zeer royale emolumenten, en heeft zeker geen honger (!).

  Dus eigenlijk een Elite Bonairiaan .
  Misschien kan de gezaghebber en elke krioyo Bonairiaan die het net zo “breed” heeft als de gezaghebber, de hand in eigen boezem steken en een deel van hun royale inkomen overhevelen naar de arme Bonairiaan.
  Ipv altijd maar naar nl te wijzen!

  Dan hoeft de schrijver zich ook niet te schamen voor gezagdragers die hun eigen mensen zo in de kou laten staan. Iets wat de bonairiaanse politici / bestuurder decennialang heeft gedaan.

 5. Knoek-koe je hebt volkomen gelijk en je slaat de spijker recht op zijn kop wat betreft de aas gieren cq ambtenaren gezag-zak vullers. Op curacrim is het op dit moment nog erger, ondanks de pot bijna geheel leeg is. Maar ja zolang het klotjes volk nog steeds kan rekenen op de Makamba poen is alles goed, we wachten af tot dat de BOM barst in de 2e kamer in Nederland.

 6. ” …….en iets wat ik op geen enkele manier had kunnen zien aankomen.”

  Hoewel de brief mijns inziens gezien de zinsbouw en woordgebruik wel 7 keer opnieuw is geredigeerd, blijft het een rare brief.
  Zie citaat. Geeft hij daarmee iets of iemand de schuld of geeft hij zichzelf een brevet van onvermogen? Wat voegt die zin voor de lezer toe? Geen idee. Ik ga verder maar niet in de verdere inhoud. Teveel om op te noemen.

 7. Bij1 voorvrouw, v/h vj bij TMF, eiste in een motie in de 2de kamer dat Nederland een blanco cheque moest uitschrijven voor de eilanden en wel zonder voorwaarden.
  Zo diep is de politiek gezonken.
  ( onder een bepaald aantal zetels behoor je niet in de Kamer te komen. Als men niet oppast zijn er binnenkort 37 politieke partijtjes in de 2de Kamer. Dan is het land onbestuurbaar. Allemaal 1 issue partijen die overal hun mening over mogen ventileren of ze er wel of niet verstand van hebben is dan onbelangrijk geworden).

 8. Meneer was 2 maanden op Bonaire en weet nu al hoe het precies in elkaar zit.

  De Europese Nederlanders bekleden de hoge(re) posities op het eiland, veelal met royale bijkomstigheden. Bovenop het normale salaris een gratis huis, auto, en allerlei bonussen waar je u tegen zegt. Dit terwijl Caribische Nederlanders worden bestempeld als lui, incompetent en het welbekende ‘corrupt’.

  Grappig dat hij nu 2 punten erbij haalt en dat optelt als 1 en 1 is 2 terwijl hij een appel en een banaan vergelijkt. Ook weet ik zeker dat niet alle makambas daar hoge posities hebben met een gratis huis en autos. En dat alle yu di Bonaire dat niet hebben.

  Maar goed. Onze Bij1 vriend is duidelijk met een bepaald doel naar Bonaire gegaan en dat is wel duidelijk.

 9. ” Meer drive om daadwerkelijk iets voor deze rots te willen betekenen?”
  Drive is lastig om vast te stellen, maar aspecten zoals opleidings niveau, zwaarte van een functie etc zijn relatief makkelijk te achterhalen. Het zou mij niets verbazen dat als je naar bv opleidings niveau gaat kijken dat de verschillen in Bonaire overeenkomen met die van andere landen
  https://i.insider.com/5009a6a8eab8ea7a55000014?width=750

 10. “de Europese Nederlanders bekleden de hoge(re) posities op het eiland, veelal met royale bijkomstigheden. Bovenop het normale salaris een gratis huis, auto, en allerlei bonussen waar je u tegen zegt”
  en waarom zijn deze verschillen er?
  * andere opleiding?
  * andere functies en verantwoordelijkheid?
  * meer specialisatie?
  het is gemakkelijk om te zeggen dat er verschillen bestaan, het is veel lastiger om te achterhalen waarom deze verschillen er zijn.

 11. Hi @Dino. Huilen met de wolven helpt niet. Geen kwaad woord over Knops, hij heeft al veel en veel teveel nutteloos geld in deze bodemloze put gestort. Het wordt hoog tijd dat de yu stoppen met graaien en zelf nu eerst zelf eens de habden uit de mouwen steken.

 12. Ah @ Brian S.
  Thank you, gracias,
  Een Bij1 justice warrior!
  Je kon het raden!!!
  Ik weet genoeg!
  De naam klonk al verdacht.
  Nooit is iets de schuld van de coloured jet set!
  Altijd van iemand anders

  Lees het kamerstuk van corruptieonderzoek op o.a. bonaire maar eens na..dannzie je dat de bonasera-rover nooit een vinger heeft uitgestoken om de armoede te bestrijden op bonaire , maar ze allemaal stuk voor stuk hun djogogo zakken gevuld hebben!

 13. ….”Dit is niet de eerste keer dat Nederland op de verantwoordelijkheden worden aangesproken”…..

  @Dino, Nederland heeft geen verantwoordelijkheden genomen?
  Weet je hoeveel er is gestoken in het upgraden van A. Het vliegveld, B. Alle scholen. C. Afwateringssysteem D. Toezicht E defensie F vertegenwooediging. G opkrikken niveau gemeenteraadsleden H. Bestrating I .goodgovernance, politie, brandweer, ?

 14. Dit is niet de eerste keer dat Nederland op de verantwoordelijkheden worden aangesproken

  Want Nederland stuurt elke keer veel geld naar de eilanden dat daarna weer verdwijnt!
  Nee, Wij moeten onze politici hierop aanspreken!

 15. Laten we niet vergeten wie deze Ilyas is.

  Meneer Ilyas is namelijk prominent lid van de racistische partij in Nederland Bij1.
  Dat hij door heeft dat BLM momenteel een verdien model geworden is is de heer Ilyas druk bezig om zichzelf en klanten (want hij heeft een eigen boekingskantoor) om rijk te worden door te eisen dat zijn klanten op dance festivals mogen optreden. Het eisen van meer kleur werkt contraproductief en sowieso termen als institutionele racisme en neo-kolonialisme dan weet je al wat voor vlees in de kuip heeft.

  Natuurlijk zullen we mensen als Ilyas nooit 1 woord horen zeggen over de corrupte zwarte elite op de eilanden want daar kan hij nooit 1 cent aan verdienen.

 16. Goed stuk Ilyas Fdis.
  Laten we hopen dat dhr. Knops nu daadwerkelijk iets gaat doen.
  Dit is niet de eerste keer dat Nederland op de verantwoordelijkheden worden aangesproken

 17. 25% tot 30% leeft onder de armoedegrens.
  Pijnlijk feit!
  Maar erg ongenuanceerd!
  Wel zaken in balans presenteren.
  Kijj ook naar de hulp die geboden wordt.

  Er is inmiddels heel veel verbeterd op bonaire (vliegveld, afwatering, infrastructuur, ziekenhuisje, ziektezorg, sociale voorzieningen, nieuwe moderne scholen!!!! met airco en computers etc)

  Nu naar de rootcause!
  Wat totaal ontbreekt in dit schrijfsel is het decennialange destructieve geroof en gegraai van de politieke elite van bonaire , voordat bonaire een buitengewone gemeente werd, met verstrekkendegevolgen voor de “kleine” burger!

  Kersenselecterend vergeten dit te noemen?
  De decennia lange roofbouw op de reserves, verkwisting en welig tierende corruptie door de politieke elite inclusief elke gezaghebber?

  Nog nooit was er een sluitend budget, nog nooit was er een surplus, nog nooit was er een jaarrekening tijdig ingediend, laatstaan tijdige rapportage, verschillenanalyse etc!!!!

  Kijk naar alle terreinen, projectnepotisme en erfpachtgerommel onder ministers, gedeputerden, parlementariers/ statenleden, en last but not least de gezaghebbers die zonder uitzondering royaal meegesnoept hebben uit de ruif waar de arme bonairiaan nooit bijkon.

  Niemand hoorde je toen zo luid roepen over armoede! Dat was een gegeven waar geen enkele gezaghebber/drager van wakker lag.

  Een hoop is juist verbeterd sociaal financieel. Alle fondsen waren immers zo goed als opgedroogd! Gedaan Door de zelfde lokale bonasera rovers die nu zoveel kritiek hebben op de nieuwe status.

  Ze zijn boos (ex gezaghebbers, statenleden en ex ministers en gedeputeerden , gezaghebbers etc.

  Ze kunnen niet meer ongemerkt graaien, of vriendjes bevoordelen!

  Kijk welke politici , gezaghebbers etc terreinen , en rijkdomnen etc hebben vergaard en gefeest hebben met projectfondsen, en je kijkt naar de structurele oorzaak van je armoede!

  Beetje kort door de bocht en op zijn minst ongebalanceerd dus een valse representatie van de feiten om alles in de schoenen van nederland te schuiven!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties