30 C
Willemstad
• zaterdag 21 mei 2022 18:38

Laatste reacties

- Advertentie -

JM | Minister Girigorie: “onze autonomie is aangetast”

Interview door Jericette Moniz

Interview Jericette Moniz met minister van justitie Quincy Girigorie | Extra

Gepaard met het nieuws dat Curaçao vandaag – min of meer noodgedwongen – akkoord ging met de voorwaarden vanuit Nederland om in aanmerking te komen voor liquiditeitsteun, zei Minister Quincy Girigorie (PAR) tijdens de persconferentie dat Nederland zich schuldig maakt aan machtsbruik. Deze woorden vielen niet bij iedereen in goede aarde. Maar wat bedoelde hij nou precies?

- Advertentie -

Zo vroeg ik Girigorie: Kunt u uitleggen waarom u dat zo ziet? En, ondanks het ‘machtsmisbruik’ gaat de regering tóch akkoord met de voorwaarden. Was het niet een beter signaal geweest de voorwaarden te weigeren, om zo te ontsnappen aan het vermeend misbruik? Stemt u er zo niet zelf mee in? Girigorie:

“Als kader noem ik het civielrechtelijk artikel 3:44 BW (rechtshandelingen die onder invloed van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden zijn tot stand gekomen, zijn vernietigbaar krachtens artikel 3:44 lid 1 BW, red.)” Maar dit even terzijde, volgens de minister, die niet de pet van jurist op had vandaag.

“Wat ik machtsmisbruik in dit geval noem is het volgende”, zo hervat hij:

“In het Koninkrijk bestaat samenwerking op verschillende gebieden. Er bestaan verschillen van mening en het is soms te begrijpen als Nederland wat meer voortvarendheid wenst. Dan willen wij ook, als regering. Maar als er sprake is van een crisissituatie zoals deze, dat niets, maar helemaal niets te maken heeft met autonomie en het wordt gebruikt om te doen alsof de landen ‘een te grote broek hebben aangetrokken’ en daardoor ingegrepen moet worden, is dit misbruik van macht.”

Er is volgens de minister getracht om via leningsvoorwaarden door Nederland eisen op te leggen die onder normale omstandigheden nooit in onze rechtstaat hadden kunnen worden opgelegd.

“Wij staan onder de druk van een liquiditeitsprobleem die het gevolg is van een pandemie en op geen enkel andere wijze kan worden opgelost. Vergeet niet dat Curaçao toestemming van het CFT (het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, red.) nodig heeft om zelfs lokaal te lenen en dat een verzoek daartoe op 6 april jl. niet eens werd beantwoord. Nu worden die voorwaarden gewoon onder druk van een groeiend liquiditeitsprobleem opgelegd.”

Het gaat Girigorie in deze niet om de voorwaarden an sich. Daarover bestaat weinig discussie, benadrukt hij.

“Een land met liquiditeitsproblemen kan niet 100 procent salarissen blijven uitbetalen in een crisissituatie, natuurlijk niet. Ook dat gezagsdragers moeten inleveren en dat de salarissen in (bepaalde) overheidsnv’s omlaag moeten is helemaal geen discussie. Die beslissingen hebben wij overigens reeds genomen en zijn in uitvoering. Wij hebben geen probleem met het stellen van voorwaarden. Dat doet elke financiele instelling die geld leent”, aldus de minister desgevraagd.

Waar het hem wél om gaat is de wijze waarop de voorwaarden zijn gepresenteerd. Zo zegt hij:

“Een betere manier in deze situatie zou zijn om ze voor te leggen en ons bijvoorbeeld een week de tijd te geven om ze aan te nemen óf met concrete tegenvoorstellen te komen, die tot hetzelfde of zelfs een beter resultaat zouden kunnen leiden. Dat is concreet en geeft waarde aan eigen verantwoordelijkheid (autonomie). Niet eens de kans om effectievere voorstellen voor te dragen is gegeven (binnen twee dagen moest er getekend worden, anders zou de leenovereenkomst komen te vervallen, red.). Maar het doel van Nederland is duidelijk anders.”

Hij verklaart dat de autonomie van de eilanden is aangetast, gebruik makende van de Covid-crisis.

Op de vraag of het, gezien zijn opvatting over het vermeende machtsmisbruik, niet een beter signaal zou zijn geweest de voorwaarden af te wijzen, zegt hij het volgende:

“Het niet aanvaarden van de lening zou de bevolking van Curaçao in een uitzichtloze situatie hebben gebracht. Binnen drie maanden zou het land niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Wat wij nu doen is een beslissing nemen ten goede van de bevolking en zelf onze verantwoordelijkheid in handen nemen om onze toekomst (via structurele hervormingen) te bepalen. Uiteraard met steun van en samen met belangrijke stakeholders in de samenleving.”

Bron: Jericette Moniz – Journalistiek & Tekstproductie

- Advertentie -

Artikel delen

32 reacties

 1. Halooooo Q G mijn antonomi op deze crim heuvel is al dik 19 jaar aan getast, gekozen voor een flesje rum door 80 % mondie volk, en ik hoor je niet praten over die 1000 miljoen waardoor Curacrim in 1010 met een schone lei kon beginnen als atonomi land, en ik hoor je ook niet over het punt dat Gerrit de Raaf & Co de staats kas in 2 jaar kon leeg jatten en waarvoor hij nu achter de tralies zit voor nog effe en de boef is weer vrij man en kan via Pik Pisas de dienst weer uit gaan maken, maar ik denk dat hij daar geen kans voor krijgt omdat zoals het er nu uit ziet NL de boel moet over nemen wegens een lege curacrim kas. Kijk er niet van op dat de Rat Gerrit gaat trouwen met C D aangezien die natuurlijk een bankrekening krijgt van papa die het leven voor het eeuwige heeft moeten verruilen, De Duivel schijt altijd op de goeie hoop stront.

 2. …..”Deze totaal incompetente medebewoner (mag ik zeggen Mede-*****) Girigorus wil niets weten van EIGEN verantwoordelijkheid.”……

  @Ook Dat Nog,LOL jij mag misschien zeggen ,niet iedereen.
  Dat is het idd, eigen verantwoordelijkheid.
  En dat soort figuren eisen autonomie?
  Ik heb ze steeds beter door, die streken van deze politici, hoe ze nu heel gewiekst naar de lichtgeschoolde “pueblo” hun typische anti makamba retoriek verkopen, ze doen dit zogenaamd als offer, voor de burger.

  Dit soort lui denkt maar aan één burger, zichzelf

 3. Deze totaal incompetente medebewoner (mag ik zeggen Mede-neger) Girigorus wil niets weten van EIGEN verantwoordelijkheid. Zij hebben omze rots naar de verdommenis geholpen, maar het is altijd makkelijk om (WITTE) macambatjes de schuld te geven.
  Stop met deze shit. JULLIE kunnen zelf niets. HOU OP!!!!

 4. Dit is gewoon een poltiek verkoop praatje naar de bevolking. Om draagvlak te krijgen. Niets meer en niet minder.

 5. Dit artikel (en het interview) tonen aan hoe diep sommige “journalisten” zijn gezonken op Curacao. Dé hamvraag “waarom heeft de regering het zover laten komen dat deze voorwaarden gesteld kunnen worden en ook als redelijk gezien worden” is niet gesteld. Bij het voortwoekeren van de corruptie, nepotisme en graaierij heeft de regering toegekeken en is niet actief geweest om dit tegen te gaan.
  Kortom, het was dus propaganda in “door de regering gevorderde zendtijd”.

 6. @konsensi di pueblo
  Laat je vooral goed nakijken. En je niet zo laten opjutten door een non figuur als Girigorie.
  Wat heb jij ooit voor de bevolking gedaan?
  Nog niet bezig geweest met het uitdelen van voedselpakketten voor de bevolking?
  Ik waag het te betwijfelen.

 7. Girigorie staat gewoon te liegen, want met geen woord rept hij erover dat het vóór COVID-19 al een puinhoop was.
  Dat het CFT moest ingrijpen omdat het kabinet de zaakjes niet op orde had. Die kwal speelt nu de verongelijkte minister. Maar ook nu geen woord over de exorbitante betalingen aan allerlei figuren incluis deze nep regering.
  Ga je diep schamen man!

 8. @ Konsenshi di Pueblo, hou toch je mond man. Ga je verdiepen in 30 di mei en de periode daarna. Die figuren waren en zijn nog erger dan de slavenhandelaren van weleer. Bomba sutado die hun eigen bevolking uitbuiten. Ga maar op de wc dat boekje ROOFSTAAT van Ewald Vanvugt lezen, kun je het gebruiken om de stank weg te wapperen. Jij bent waarschijnlijk een van die domooren die om het hardst loopt te gillen van diskriminatie en Hulanda ta pompa nos, terwijl je in je eigen vuil wentelt omdat de yu di Korsou die in de overheid zitten nooit zich wat van je hebben aangetrokken. Ga maar op Haiti wonen en kijk wat de liberalisatie van de kolonisator heeft gebracht. Het is pretu kontra di pretu en zo is dat ook op Curacao.

 9. Shame on you happy few on korsou..
  Shame on you dat jullie onder eigen bewind het zover hebben laten komen dat een substantieel deel van de bevolking afhankelijk is geworden van de voedselbank.
  Shame on you; dat meer dan 30% van de bevolking onder de armoedegrens leeft.
  Shame on you; dat jullie “gedwongen” moeten worden tot het inleveren van privileges en salarissen die direct of indirect door de bevolking betaald worden.
  Shame on you; dat Julie door wanbeheer alle reserves van de bevolking geplunderd hebben.
  Shame on you; dat jullie van de economie een mono cultuur gemaakt hebben en daarmee de gehele bevolking kwetsbaar gemaakt hebben.
  Shame on you; dat Julie structureel te grote uitgaven hadden voor een traag en in efficiënt ambtenaren apparaat.
  Schamen on you; dat jullie publieke exponenten zoals Fer en Bergita geplaats hebben en in dienst houden zelfs als ze, met hun uitspraken, een schade vormen voor het eiland en de eigen elite in het bijzonder.
  Shame on you; dat jullie zelf geen beslissingen kunnen nemen zonder het advies van een steciaal daarvoor opgericht, over betaald en overgewaardeerde, consultatiebureau’s.
  Shame on you; dat julie het “normaal” vinden dat parlementariërs en ministers eigen toko’s er op na houden die “voor de juiste beloning” werkzaamheden verrichten verstrekt door het zelfde parlement.
  Same on you; dat Julie personen op goed/over betaalde posten plaatsen op basis van partij en/of familie relaties en niet op basis van kennis en kunde.

  En helaas kan ik nog wel een paar pagina’s vullen.
  Een van de problemen is dat de elite daar voor absoluut geen schaamte gevoel heeft.
  Sticks and Stones.

 10. ……Liever onder capabel en efficient Nederlands gezag met een koloniaal roversverleden dan onder lokaal totaal incapabel gezag met een zeer actueel rovershistorie die nog steeds actief is.

  Autonomie is een land dat zichzelf kan bedruipen.
  Dat kunnen we niet, tenzij we de levensstandaard van uganda en zimbabwe willennhanteren als maatlat.

  Ook hele autonome landen

 11. Nederland heeft schaamteloos de wereldlijke corona pandemie misbruikt om maatregelen die los van de pandemie staan, door te douwen in de strot van drie autonome landen in koninkrijk. Er is de facto geen sprake meer van autonome landen, maar van neokolonialisme. De facto sprake van bedreiging en machtsmisbruik.
  Voor degenen die nu willen gaan poepen over mijn reactie het volgende:
  Zoek mijn antwoord op jullie geblèr in het boek: ROOFSTAAT van Ewald Vanvugt. Dat boek werpt een confronterend licht op het handel en wandel van Nederland met koloniën door de tijden heen. Shame on you Nederlandse politici.

 12. Twee dagen reactietijd? Ik heb begrepen dat de 1e brief al op 16 april jl. richting Willemstad is gegaan. En wat er in de brieft staat zijn geen verassingen, daar heeft CFT en IMF al eerder op gewezen. Nee, het is eerder een kwestie van jarenlang met de pet er naar gooien!

 13. @johana,
  “De autonomie van de “elite”, niet van het volk. Dat heeft geen autonomie want het volk heeft niets in te brengen bij die “elite”. Zelf gestemd op deze bestuurders? Hoe kun je echt uit een kliek goede bestuurders kiezen.”
  En dat is waar de schoen wringt: de hele elite/black jet set is fout en het maakt niet uit op wie je stemt. Het zorgt voor zichzelf verkiezingen schulden de kaarten maar het zelfde spel blijft op tafel. En een andere partij? Die niet tot het etablissement behoort? Kansloos om kans te maken moet het vieze vingers maken voor een verkiezingsfonds en moet zich daarmee verbinden aan de elite. Hier heerst de macht van het getal dus moet je aanspreken bij de meerderheid.
  78% of zo is afro Caribbean. Dat is ongeveer evenveel als autochtoon Nederland en het parlement hier 100% afro Caribbean. In Nederland is het een meer reëele afspiegeling van de bevolkingssamenstelling. En het electoraat is bewust, door het schoolsysteem en de bezuinigingen. Wat het beïnvloeden vergemakkelijkt en met onderbuik gevoelens gemakkelijk te manipuleren maakt. Dit maakt het moeilijk tot onmogelijk om van deze elite af te komen.

 14. Ik vraag mij af of het geen aanbeveling zou verdienen om Nederlands de voertaal te laten zijn in het parlement en in de personferenties van onze politieke ambtsdragers.
  Het vorenstaande zolang Nederlandse hulp noodzakelijk is en de Curacaose autonomie door de politieke ambtsdragers geen of onvoldoende inhoud wordt gegeven. Zo’n maatregel zou als vernederend kunnen worden ervaren. Dat is ten dele waar, maar helpt de inwoners zich te realiseren dat de wereld groter is dan Curacao. Om die reden mag het ook Spaans of Engels zijn.

 15. ….”De autonomie van de “elite”, niet van het volk”….

  @Johanna, mooier had het niet gezegd kunnen worden.

  De regering en in het bijzonder Girigorie, als min pres suplente is op zijn edele deel getrapt, want ja, nu valt er niet zo makkelijk meer te spatten.
  Hun autonomie om geld naar eigen goedunken over de balk te smijten is idd goed aangetast…en terecht..

  Was zowiezo een papieren autonomie.

  Geen van deze Ministers kan bestaansrecht hebben zonder Nederlandse geld zakken

 16. De autonomie van de “elite”, niet van het volk. Dat heeft geen autonomie want het volk heeft niets in te brengen bij die “elite”. Zelf gestemd op deze bestuurders? Hoe kun je echt uit een kliek goede bestuurders kiezen.

 17. ….”De pot verweet de ketel dat het zwart is,vergeet niet dat Nederland ook een corrupt land is”…..

  Misdchien waar, misschien gedeeltelijk waar.

  Maar in ieder geval kan Nederland haar eigen burgers voeden.

  Hier moeten vrijwilligers de hongerenden bijvoeren.

  De regering heeft tot de dag van vandaag nog geen cent ingeleverd, niet eens voor de goede smaak!

 18. Zo jammer, deze minister Quincey Girigorie hè.

  Kennelijk is hij de AMB (anno 2019) vergeten, dus zijn grote muil is voor de bühne.

 19. Deze arme domme kerel begrijpt slechts één ding niet. Morele autonomie, hebzucht en de bevrediging van de eigen verlangens lijken misschien aantrekkelijk, maar een wederzijdse vraag; leiden ze tot echt geluk, tevredenheid, vertrouwen en een betere relatie met een volk die je moet dienen? Kijk Girigorie, jullie wijsheid wordt gerechtvaardigd door jullie domme werken. De door jullie aangetoonde feiten zijn duidelijk geen tekenen van voldoening en succes, maar van verdriet en mislukking voor het volk. Wat in jullie ogen goed lijkt, is in werkelijkheid heel schadelijk voor het eiland. Begrijpen jullie dat niet domoor? Jullie hebben morele leiding nodig Girigorie. In plaats van in wijsheid te handelen, handelen jullie verstandeloos, leeghoofdig. Op welk school heb jij en je partij-consorten over autonomie geleerd? O ja, leerstof van na 30 Mei 1969. Kijk Girigorie, misschien wist je dit never; maar Vazalkoninkrijken genoten vaak in aanzienlijke mate autonomie, of zelfbestuur, hoewel ze zich aan de wil, de eisen, en de voorwaarden van de suzereine macht moesten onderwerpen. Dit wil niet zeggen dat de staat niet kan ingrijpen wanneer hij het nodig acht de autonomie te beschermen. De autonomie is geenszins onbeperkt.

 20. ….”waar ze zonder veel verdere schade samen ‘landje’ kunnen gaan spelen”….

  LOL, @Lionfish, Ja, laat het regeren maar aan Knops over, we hebben het in de 10 jaar geloof ik maar een enkele keer voor elkaar gekregen om een begroting op tijd ingeleverd, sluitend, goedgekurd én nageleefd te krijgen.

  Laat ze maar stage lopen en ” landje” gaan spelen op klein Curaçao.

  Op ” groot” Curaçao hebben ze tot nog toe alleen maar “vuil” gespeeld.

 21. Hij snapt het nog steeds niet, maar ik denk eigenlijk dat hij het prima snapt maar net doet of hij het niet snapt om bij zijn minder slimme aanhang alvast stemming te kweken. Opnieuw een bewijs dat de hele kliek met hun vriendjes en ieder ander die erbij wil horen beter per direct wordt verbannen naar Klein Korsow waar ze zonder veel verdere schade samen ‘landje’ kunnen gaan spelen.

 22. Waar onze autonomie toe geleid heeft kunnen Philip Martis, Franklin Sluis, Stella van Rijn, Tilly Pikerie, Emsley Tromp en nog een Chinees volkslegertje inhoudsloze zakenvullers ons precies uitleggen.

 23. Ik hoor velen spreken over 10 jaar. Neen al decenia lang is geadviseerd door vele instanties om nepotisme en verspilling aan te pakken. Ik wist het dat de regering het zo gaat draaien dat ze in eilandsbelang de lening aannemen. Hun hebben alles goed gedaan en Nederland is de boosdoener. Natuurlijk zullen velen op Curacao roepen van Hulanda a pompa nos i danki PAR/PIN/MAN we zullen weer op jullie stemmen. En daarom zal de situatie nooit veranderen. Het graaien zal doorgaan want het geld komt toch wel. De laatste begroting die is goedgekeurd dateert van eind jaren 80. Hierna is elke begroting afgekeurd, danwel soms niet eens ingediend. We hebben laatst nog kunnen lezen hoe de haastig in elkaar geflanste begroting 2018 op vele punten is afgewezen. Niet onderbouwde bestedingen etc. Dat heeft niks met MFK of Schotte te maken maar met wanbestuur van de partijen erna. Iedereen staart zich blind op wilde indianen verhalen van Mafia die op het eiland zou neerstrijken en dat we dankzij PAR/PIN/MAN dat afgewend hebben. Hiephiep hoera Gerrit Schotte zit in de gevangenis, vreugde ende jolijt. Onderwijl worden we door de mooipraters en “redders” belazerd, besodemieterd en genaaid. Maar nogmaals het volk verdient genaaid te worden door de boeven die men zelf verkiest. Elke waarschuwing werd in de wind geslagen (rapporten Norbert George, Hero Brinkman, Helmin Wiels, John Baselmans etc. Gerrit Schotte die waarschuwde tegen Tromp) sprookjes, leugens en fantasie werd er gezegd, gericht om de “goede” naam aan te tasten van onze professionals. Un atake riba nos professionalnan. En nu de beerput open is gegaan is men in schok.

 24. Was dit interview in het Nederlands of in het Papiamentu? De tijd gaat nu in tik tak. Even raden; in het Papiamentu.

 25. Girigorie zegt dat de Autonomie is aangetast?
  En het punt dat Girigorie wil maken is?

  Schuld vvan NL?
  Of schuld van de wanbestuurders en boeven die in Forti hebben gezeten?

  Het vertrouwen in de bestuurskunde van Girigorie en zijn regeergenoten is ook al heel lang aangetast.

 26. Leuterkoek van Girigorie. Geen tijd gekregen om ( nog) effectievere (!) maatregelen voor te stellen…. Met salarisvermindering waren we al bezig…..etc. etc.
  Alles bezijden de waarheid om geen passender woord te gebruiken .
  Alle kabinetten hebben 10 jaar lang gevochten tegen het CFT en naar Nederland een lange neus gemaakt. Laat G. voorbeelden geven welke daadwerkelijke significante financiële maatregelen zijn getroffen door het huidige kabinet ter bestrijding van de corruptie en ten voordele van
  de economie en de bevolking. Het enige wat G. en de zijnen deden was een nauwelijks onderbouwde maar maar wel snel vastgestelde claim bij de Nederlandse belastingbetaler neer te leggen van zo’n 800.000 euro waarbij ze de arrogantie hadden om te zeggen dat dat een gift moest zijn en dat Nederland zich niet moest bemoeien met de besteding er van. Zo maak je geen vrinden G. ( vele rapporten die in de loop der jaren zijn verschenen die misstanden blootlegden zijn na lezing in de onderste lade verdwenen. Dat schept geen vertrouwen G,). Kans gehad, kans niet gegrepen.

 27. Wees blij dat er een partij is waarbij je tegen 0% rente kan lenen. Met de betalings historie van Curacao ga je geen andere partij vinden die zo genereus is

 28. “Een betere manier in deze situatie zou zijn om ze voor te leggen en ons bijvoorbeeld een week de tijd te geven om ze aan te nemen óf met concrete tegenvoorstellen te komen, die tot hetzelfde of zelfs een beter resultaat zouden kunnen leiden. Dat is concreet en geeft waarde aan eigen verantwoordelijkheid (autonomie). Niet eens de kans om effectievere voorstellen voor te dragen is gegeven”.

  Hier heeft hij in principe volledig gelijk. Iemand die geld leent (om te investeren, of om een huis te kopen of voor wat dan ook) is óók een klant. De geldmarkt is óók een markt, waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Het is óók een onderhandelingsproces.

  Maar in dit geval had Nederland gewoon geen vertrouwen in de kwaliteit van eventuele tegenvoorstellen, of in de daadkracht van Curaçao, gezien (de resultaten van) het beleid de afgelopen 10 jaar.

  En er wordt wel geschermd met het feit dat CfT andere mogelijkheden tegenhoudt, maar zouden er partijen zijn die tegen soepeler voorwaarden dan Nederland geld willen verstrekken?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | ‘Curaçao deporteert Venezolanen als toerist’

Persbureau Curacao Zes Venezolaanse mannen die op Curaçao vast zitten omdat ze zonder papieren binnen probeerden te komen worden worden vandaag als toerist naar Panama gestuurd, maar in...

PBC | Ajax wint met 1-5 van Team Curaçao

Persbureau Curacao Ajax heeft het oefenduel met Team Curaçao ruim gewonnen. Christian Rasmussen was man van de wedstrijd. Mede door vier doelpunten van de Deen en een serie...

PBC | Verbond van protestantse voorgangers vindt overheid medeplichtig aan misbruik van vrouwen

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Het verbond van protestantse voorgangers APK protesteert tegen de plannen van de overheid om prostitutie te faciliteren in Campo Alegre. Ze zou daarmee medeplichtig...

Opinie Jeff Sybesma | Dag van de biodiversiteit

Opinie Dr. Jeff Sybesma | “Building a shared future for all life” Bios betekent in het Latijn: leven. Biodiversiteit betekent dus de verscheidenheid aan leven. Maar wat is...

NU | Ajax dankzij uitblinker Rasmussen en Ihattaren ruim langs Curaçao in oefenduel

Ajax heeft een vriendschappelijke wedstrijd tegen Curaçao in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) zonder problemen gewonnen. De Amsterdammers waren dankzij uitblinker Christian Rasmussen en...

Telegraaf | JA21 wil opvang veiligelanders verplaatsen: ’Asielzoekers naar Curaçao’

Valentijn Bartels en Niels Rigter Den Haag - Nederland moet de asielprocedure voor asielzoekers uit veilige landen verplaatsen naar het Caribisch deel van het koninkrijk. Dat voorstel doet...
- Advertentie -
- Advertentie -