26 C
Willemstad
• vrijdag 16 april 2021 04:39

ParadiseFM | 49.000 toeristen bezochten Aruba in maart

Bijna 49.000 verblijfstoeristen bezochten Aruba in de maand maart. Dat heeft het Arubaanse toerismebureau gisteren bekend gemaakt. Daarvan waren ruim 43.000 toeristen afkomstig uit Noord-Amerika. De rest kwam...

NRC | Curaçao verlengt lockdown tot 30 april

Flori Hofman De lockdown op Curaçao wordt zeker tot 30 april verlengd. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. Daarmee zal de avondklok, die tussen...

NTR | Curaçao verlengt lockdown, omdat er geen andere optie is

Oscar van Dam WILLEMSTAD – ‘‘Een versoepeling van de corona maatregelen op Curaçao is op dit moment geen enkele optie. We hebben te maken met de Britse variant,...

DH | Invest in kingdom relations, Council of State reemphasises

THE HAGUE--Relations in the Dutch Kingdom require constant investment, the Council of State reemphasised in its 2020 annual report. The relationship of mutual respect between governments and...

AntilliaansDagblad | Maatregelen Bonaire voorzichtig afgeschaald

Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna heeft tijdens de persconferentie van gisteren het risiconiveau verlaagd van niveau 6 naar niveau 5. Er is volgens Rijna verbetering opgetreden, maar hij...

AntilliaansDagblad | Perspectief politieplannen St. Maarten verdwijnt

Den Haag - Waar de voortgangscommissie eind 2019 optimistisch was over het Korps Politie Sint Maarten (KPSM), is het perspectief op verbeteringen nu erg laag. Anderzijds lijkt...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaJeugdgevangenis met nieuwe behandelingsmethode

Jeugdgevangenis met nieuwe behandelingsmethode

Tweede helft 2014 op te leveren

WILLEMSTAD — Het Masterplan voor de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao 2014 (JJIC) is onlangs door minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe naar de Staten gestuurd. In het plan worden de hoofdlijnen en de fasering voor de inrichting van de JJIC beschreven. Het belangrijkste aspect van het plan ter bestrijding van de toenemende jeugdcriminaliteit is de behandelingsmethode die gebruikt zal worden om het toekomstperspectief van de jongeren te verbeteren.

De jongeren krijgen een verbeterd behandelplan aangeboden voordat zij worden ontslagen, om de recidivekans te verkleinen.
De opname van jongeren werd vroeger bepaald door een aantal samenhangende elementen, die ontleend werden aan het competentiemodel.
Tegenwoordig vindt de behandeling op grond van het Youturn-model plaats.

Er wordt aandacht besteed aan de achterliggende triggers, die geleid hebben tot een bepaald gedrag. De emoties en denkfouten van de jongere worden geanalyseerd en aangepakt.
Uit een onderzoek in 2007 bij alle JJI’s in Nederland kan geconcludeerd worden dat de toegepaste methode een grote bepalende factor is voor veiligheid binnen JJI’s. De bevindingen tot nu toe geven aan dat de basismethodiek Youturn ook hier effectief toegepast kan worden, rekening houdende met bepaalde culturele aspecten.
De kernelementen van Youturn vormen een integratie van de twee methoden ‘Sociaal Competentiemodel’, dat gericht is op het aanleren van vaardigheden door veel positieve bevestiging, en ‘Equip’, gericht op het bevorderen van moreel denken en verantwoordelijk handelen en op een positieve groepscultuur, waarin jongeren elkaar helpen.

De doelstellingen van deze methodiek zijn het voorkomen van recidive, kwaliteitsverbetering door eenduidig methodisch handelen van groepsleiders, gestructureerde feedback op probleemgedrag, meer structurele toepassing van wetenschappelijke instrumenten en uniformiteit tussen JJI’s.

Er zitten veel jongeren opgesloten in de gevangenis te Koraal Specht, wat zeker niet ideaal is. Met dit gedragscode-bord, waarop de negen belangrijkste waarden staan, levert ook de gevangenis een bijdrage aan de veiligheid en het bewustzijn van deze jongeren. De waarde van deze maand is volharding.

Bovendien is er onder andere structureel aandacht voor ouderparticipatie, verhoging van een veilig leefklimaat vanuit de groepsbijeenkomsten, en frequente gesprekken tussen mentor en jongere over het gedrag op de groep en meetbare leerdoelen.
Ook de scholen waarmee zal worden samengewerkt, werken met de methodiek Youturn.
Het onderwijsaanbod voor de JJIC zal speciaal, voortgezet en vakonderwijs moeten omvatten, evenals mogelijkheden voor onderwijs op afstand, voorbereiding op arbeid en stages.Aanbevelingen
De eerste fase van de inrichting zal conform planning in de tweede helft van 2014 worden opgeleverd. Dat geeft het ministerie van Justitie nog twee jaar de tijd om de operationalisering van de JJIC voor te bereiden.
De projectgroep die afgelopen maart werd ingesteld om een organisatie-, bouw- en inrichtingsplan te maken, de uitvoering en oplevering van de bouwwerkzaamheden te begeleiden en een reorganisatieplan voor het Gouvernements Opvoedingsgesticht (GOG) voor de overgang naar de JJIC op te stellen, heeft enkele aanbevelingen gedaan voor de realisering van het plan.

Zo moeten er eerst verschillende werkgroepen ingesteld worden.
* Eén werkgroep dient ervoor te zorgen dat alle wetgevingsproducten gereed zijn bij de operationalisering;
* een moet er ingesteld worden voor het opstellen van het functieboek, het sociaal statuut, een reorganisatieplan GOG en een instroomschema personeel;
* daarnaast moet er een werkgroep komen die de begroting van de JJIC op basis van een kostprijsberekening opstelt.
* Ten slotte wordt aanbevolen om een werkgroep in te stellen waar zowel het ministerie van Onderwijs als het grootste schoolbestuur in vertegenwoordigd is om te komen tot een samenwerking met scholen voor de verzorging van onderwijs aan de jongeren van de jeugdinrichting.

Verder moet er een samenwerkingsovereenkomst met de Capriles Kliniek aangegaan worden ten behoeve van psychiatrische hulpverlening aan jongeren die dit nodig hebben. Het komt ook nog vaak voor dat sommige jongeren, die uit huis zijn geplaatst, op grond van hun gedrag tijdelijk in een gesloten afdeling geplaatst moeten worden.
Hier is echter nog geen juridische grondslag voor.
Een projectteam onder leiding van professor Hans de Doelder is bezig met het totale pakket aan uitvoeringswetgeving.
Er liggen wel twee concepten klaar, namelijk de Landsverordening justitiële jeugdinrichtingen en het Besluit straffen en maatregelen voor jeugdigen 2012.
Er zal nog gewerkt moeten worden aan de indicatiestelling voor de civiele plaatsing van de jongeren, de rechterlijke machtiging voor gesloten jeugdzorg en de rechtspositie van de jongeren.
Volgens de projectgroep is de realisering van de JJIC gekoppeld aan een fors kostenplaatje, maar moet dit gezien worden als een investering in de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit.
De uiteindelijke capaciteit van de gesloten afdeling wordt 98 plaatsen, waarvan 50 in de eerste fase (2012) worden opgeleverd en 48 in de tweede fase in 2016.
De open afdeling (begeleid wonen) zal aan tien jongeren zelfstandige huisvesting verschaffen. Dit project is echter geen onderdeel van de eerste fase.
De totale kosten met behoud van de huidige gebouwen van GOG zijn iets meer dan 18,3 miljoen gulden.

foto: Er zitten veel jongeren opgesloten in de gevangenis te Koraal Specht, wat zeker niet ideaal is. Met dit gedragscode-bord, waarop de negen belangrijkste waarden staan, levert ook de gevangenis een bijdrage aan de veiligheid en het bewustzijn van deze jongeren. De waarde van deze maand is volharding.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties