31 C
Willemstad
• woensdag 4 oktober 2023

Extra | Journaal 3 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, October 2, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 2 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | ’Trump maandag aanwezig bij opening proces over aandikken vermogen’

NEW YORK - Voormalig president Donald Trump woont naar verwachting maandag de opening bij van het proces waarin moet worden bepaald wat de straf wordt voor de...

PBC | Veiligheidsheffing maakt vluchten uit Curaçao weer een stukje duurder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een nieuwe heffing op vertrekkende passagiers op Curaçao, de Passenger Safety Oversight Charge (PSOC), gaat reizen van of naar Curaçao weer wat duurder maken. Het...

AD commentaar | Analyse: Dag van de waarheid nadert

Je zou het met alle fratsen van de regering-Pisas rond de controversiële aankoop van Campo Alegre en alle (zure) grappen die erover worden gemaakt, gezien de...
- Advertisement -spot_img

Isla moderniseren

HomeLandenCuraçaoIsla moderniseren

 

– Rapport noemt modernisering en investering beste optie

– Indien investeerder niet gevonden wordt, dreigt sluiting

Willemstad – De regering van Curaçao heeft een besluit genomen over de toekomst van de Isla-raffinaderij. De aanbeveling van onderzoeksbureau Ecorys, die in haar rapport concludeert dat modernisering van de Isla de beste optie is, wordt door de regering ondersteund.

Van de drie onderzochte mogelijke toekomstscenario’s voor de raffinaderij – namelijk moderniseren (upgraden), verplaatsen, of sluiten – biedt het moderniseren van de raffinaderij voor Curaçao het beste economische, sociale en financiële perspectief”, zo staat in het rapport dat gisteren naar buiten werd gebracht.

De economie zal met de modernisering van de Isla een bijdrage van 9 procent in het bruto binnenlands product (BBP) behouden, zo heeft Ecorys berekend. Bovendien zullen er door middel van modernisering en investering in de raffinaderij 1.500 arbeidsplaatsen behouden blijven.

De directe inkomsten uit de raffinage-industrie moeten 400 miljoen gulden per jaar worden.

,,Het openhouden en moderniseren van de raffinaderij zal bijdragen aan het in stand houden of zelfs uitbreiden van de Curaçaose haven- en wegeninfrastructuur. De slaagkans is echter afhankelijk van het resultaat en het succes van de te voeren onderhandelingen met PdVSA en een aan te trekken derde partij”, zo staat in het rapport.

PdVSA moet leverancier van ruwe olie blijven, maar tevens moet een derde partij gevonden worden.

,,Behalve het vinden van een investeerder, moeten we het ook eens worden met die investeerder over het te voeren beleid”, laat secretaris-generaal Stella van Rijn van het ministerie van Algemene Zaken weten.

,,Indien dit niet lukt, moeten we openstaan voor het alternatief, en dat is sluiting van de raffinaderij.”

De gezochte investeerder zal bereid moeten zijn drie miljard dollar te investeren in het moderniseren van de raffinaderij. Dit zijn onder andere de kosten voor het integreren van de huidige BOO elektriciteitscentrale en het gebruik van aardgas als schone brandstof voor de raffinageprocessen en voor de elektriciteitsopwekking.

,,Dit traject vereist tijdig onderhandelen met het oog op de naderende afloop van het contract in 2019 en de periode van enkele jaren die de modernisering vergt. Indien het staken van raffinageactiviteiten per 2019, wegens het uitblijven van een geschikte investeerder of een voor Curaçao niet aantrekkelijk onderhandelingsresultaat, onvermijdelijk wordt, dan sluit de raffinaderij uiterlijk 1 januari 2019 haar poorten en dient een aanvang gemaakt te worden met het slopen van de installaties, en het afschermen van de chemisch vervuilde terreinen in het Schottegatgebied, en tevens schoonmaak van de vervuilde terreinen”, aldus het rapport.

Twee paden bewandelen

De regering van Curaçao kiest er voor om, zoals het rapport van onderzoeksbureau Ecorys ook aanbeveelt, twee paden te gaan bewandelen:

1) aan de ene kant wordt er actie ondernomen tot het moderniseren van de raffinaderij,

2) aan de andere kant worden voorbereidingen getroffen tot een mogelijke sluiting en ontmanteling van de Isla en herinrichting van het terrein.

Indien dit laatste aan de orde zal komen, wanneer er in 2019 geen investeerder is gevonden, zal er zo’n 250 miljoen tot 1,7 miljard gulden beschikbaar moeten worden gesteld voor het schoonmaken van het Schottegatgebied, afhankelijk van het te kiezen schoonmaakscenario en toe te passen technologieën. ,

,Het is vooraf onduidelijk in te schatten hoe groot de slaagkans is van het succesvol afronden van het traject om te komen tot de moderniseringsinvestering. Tijdens de onderhandelingen moeten afwegingen worden gemaakt tussen voldoende opbrengst voor Curaçao (in economische, ecologische en sociale zin) en een aantrekkelijke rentabiliteit van de raffinaderij”, zo schrijft Ecorys.

Dat sluiting negatieve gevolgen met zich zal meebrengen, wordt door het onderzoeksbureau aangestipt in het rapport:

,,Er zal naar verwachting een gedeeltelijke brain drain op gang komen, waarbij hoog opgeleide Curaçaoënaars met hun gezinnen die voor de raffinaderij werkten zullen emigreren om elders passend emplooi te vinden. Voor het personeel zal zo veel mogelijk andere werkgelegenheid moeten worden gecreëerd.”

Er zal zo snel mogelijk een projectteam worden ingesteld dat regelmatig aan de Raad van Ministers moet rapporteren. De projectgroep kan door het ministerie van Algemene Zaken, waaronder Refineria di Kòrsou valt, worden aangestuurd, aldus het advies van Ecorys.

,,Vanuit dit ministerie dient de integrale benadering en de betrokkenheid van de diverse andere ministeries zeker te worden gesteld.” Het projectteam wordt in twee groepen verdeeld, die zich elk met een van de opties bezighouden: modernisering of sluiten.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in
 1. Comment by Jacob G.
  From; Facebook

  Smoc

  Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) vindt het gepresenteerde plan van aanpak ‘van zeer bedenkelijke kwaliteit en niet gebaseerd op deugdelijke onderbouwing’. “Feitelijk wordt gekozen om de Isla te verkopen indien er een koper wordt gevonden, zo niet wordt de raffinaderij gesloten. Verplaatsing is geen rendabele optie volgens dit plan, op basis van volstrekt verkeerde interpretatie/informatie over het gebruik van schone brandstof”, aldus voorzitter Peter van Leeuwen.

  Edgar ‘Gachi’ Leito van MSi meent dat de overheid ‘het ene moment praat over duurzame ontwikkeling en groen denken zoals zonne- en windenergie en het gebruik van koud water’ om vervolgens geheel in tegenstelling tot deze uitspraken de raffinaderij in stand te houden en verder te ontwikkelen. “Er worden geen adequate maatregelen genomen, waardoor wij uiteindelijk allemaal vergiftigd worden. De overheid kiest ervoor om levens en de gezondheid van de bevolking op te offeren om maar op goede voet te zijn met Venezuela en om van Curaçao een Venezolaanse kolonie te maken”, aldus Leito.

  Hij zegt dat het besluit van de overheid om in de raffinaderij te investeren werd genomen, terwijl de overige twee opties (de drie opties die zijn bestudeerd waren: investeren in de raffinaderij, verhuizen van de raffinaderij en het opdoeken van de raffinaderij) nog niet klaar zouden zijn. “Het meest opmerkelijke is dat dit betekent dat de vervuiling niet stopt. De premier heeft gekozen voor het Venezolaans kolonialisme op Curaçao, waarbij 18 doden per jaar, de vervuiling voor 20.00 burgers, de overlast voor scholen en overlast voor 160 bejaarden, genegeerd worden. Gedurende 27 jaar heeft PdVSA beloftes gedaan om te investeren. Dit is nooit gebeurd en waarom zou dat nu wel het geval zijn?”, aldus Leito.

  GroenLinks

  De politieke partij GroenLinks is bezorgd over het besluit van de Curaçaose regering om de Isla-raffinaderij te moderniseren en omschrijft het als een schrale toekomstvisie. Kamerlid Ineke van Gent wil dat minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toeziet op het naleven van de milieuregels.

  “Al jarenlang brengt de Isla ernstige schade toe aan mens en milieu op Curaçao. En al jarenlang roep ik ertoe op alternatieven te ontwikkelen. En nu blijkt dat minister-president Schotte niet veel verder is gekomen dan alles bij het oude te willen laten”, schrijft Van Gent. “Het is onaanvaardbaar dat we nu op 31 mei 2012 niet veel verder zijn dan een globale beslissing, die inhoudelijk weinig om het lijf heeft. Hoe precies milieuoverlast beperkt zal worden moet immers nog nader ingevuld worden. Dat is voor al die mensen die letterlijk onder de rook van de Isla wonen een onverkoopbare boodschap.”

  Van Gent vraagt aan minister Spies details over de afweging, die de Curaçaose regering heeft gemaakt, en op welke wijze Spies betrokken is bij de verdere uitwerking van de plannen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties