Internationale Mangrovendag 2013

Amigu di Tera –

amigu di teraAnno 2013 zijn onze mangroven nog steeds niet naar behoren beschermd. Het Regeerakkoord heeft het in het algemeen over de milieuwetgeving waaraan gewerkt zou moeten worden, maar zegt niets over de mangroven. Intussen blijft de overheid projecten goedkeuren die alleen maar tot meer mangrovenkap kunnen leiden.

Mangroven staan niet op zichzelf.
Zij maken deel uit van een groot systeem van koraalriffen, koraalvissen en andere organismen.
De mangrovenbossen in onze binnenwateren zijn de broedplaatsen van de koraalvissen.
Deze zwemmen vanuit de zee de lagune in, leggen de eitjes tussen de wortels van de mangroven, en zwemmen terug.
Als de visjes uitkomen worden ze door het wortelsysteem beschermd tegen grote vijandige vissen en voeden ze zich met ontbonden mangrovebladeren die in het water zijn terechtgekomen.
Als ze groter zijn zwemmen ze de lagune uit en gaan in zee het koraalgebied in.
Daar voeden zij zich met de algen die op de koraalriffen groeien.
De koraalriffen dreigen te verstikken onder een te dikke algenlaag en daarom is het werk van de koraalvissen zeer welkom.
Als het tijd wordt om eitjes te leggen vertrekken de vissen naar de lagunes en begint het verhaal weer van voren af aan.

Het gaat dus om een levend systeem, ecosysteem genoemd.
Verwijder je de mangroven dan is het gedaan met de broedplaatsen van de koraalvis.
Als er geen koraalvissen meer zijn overwoekeren de algen het koraalrif die dan afsterft.

Willen wij de koraalvis behouden, en willen we het koraal beschermen, dan moeten we niet toelaten dat de mangroven wegekapt worden en waar ze verdwenen zijn moeten we ze zelfs opnieuw aanplanten.

Bij verlies van de koraalriffen en vissen, en andere organismen die bij dit systeem horen, lijden we ook economische schade.
De duiktoeristen komen immers voor de prachtige koraalriffen en vissen van ons eiland.
Dit is een belangrijke bron van inkomsten voor Curaçao.
Met regelmaat houden de politici de bevolking voor dat natuur en economie in een evenwicht moeten worden gebracht.
Maar uit hun beleid blijkt daar niets van.

Hoe het fout kan gaan zien we vandaag in het binnenwater van Piscadera.
Daar heeft de overheid een toeristische ontwikkelingsproject toegestaan, kennelijk zonder noemenswaardige voorwaarden te stellen om de typische Curaçaose natuur zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen.
De ontwikkelaar gaat op brute wijze tekeer en schuift alles wat op natuur lijkt weg.
Ook de aangrenzende mangroven dreigen verloren te gaan.

Ondersteun de acties om de mangroven beschermd te krijgen.
Voor wie het nog niet gedaan heeft, plaats je naam op de lijst van de petitie www.petitononline.com/curacao .

Schrijf svp de naam voluit, plus adres of ID nummer, en indien gewenst een commentaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *