Ingezonden | SO2 Uitstootcontrole

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gregorio Donata aan het woord

THANS WORDT de concentratie (microgram per kubieke meter) van SO2 en fijn stof, in een gebied met meerdere vervuilers (Refineria Isla, CRU en Aqualectra), gecontroleerd. Door deze situatie is de SO2 concentratie nog steeds hoger dan de vastgestelde norm in de hindervergunning voor Refineria Isla. Met deze controlemethode is het vrij moeilijk om de bijdrage van elke vervuiler te bepalen. Vooral omdat de SO2 concentratie op leefniveau, naast de uitstoot in ton per dag, ook zeer afhankelijk is van de weersomstandigheden (wind, temperatuur, luchtdruk etc.). Daarom heeft StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) een systeem vastgesteld om de SO2 immissie (concentratie op leefniveau) van Refineria Isla te berekenen. Deze methode is bijzonder goed maar wel omslachtig.

Echter een beter controlemethode is om de SO2 uitstoot, in ton per dag, direct bij de bron te controleren. Er moet dan voor elke vervuiler een maximum uitstoot, in ton per dag, vastgesteld worden. Met deze controlemethode worden de eeuwige discussies en rechtszaken over de luchtkwaliteit voorkomen. Toepassing van deze controlemethode is eigenlijk mogelijk omdat de maximale toegestane uitstoot van SO2 in ton per dag voor Refineria Isla al is vastgelegd in haar hindervergunning. Bij de aanvraag (het “Isla operating License Application” document) voor een hindervergunning moest Refineria Isla een beschrijving van de inrichting indienen. Dit staat duidelijk vermeld in artikel 8 van de Nota van Argumentatie van de hindervergunning. Verder staat in voorschrift 1.1 van de hindervergunning, dat de inrichting alleen in werking mag zijn volgens de beschrijving in de aanvraag”. In het “Isla Operating License Application” document is de maximale hoeveelheid SO2 vastgesteld die Refineria Isla, vóór en na in bedrijf name van de nieuwe fabrieken, per dag kan uitstoten. Door toevoeging van deze Isla Operating License Application aan de hindervergunning was het mogelijk om de daarin vastgestelde maximale uitstoot SO2 in ton per dag als norm te hanteren voor de luchtkwaliteit. Jammer genoeg is toch gekozen om de concentratie (microgram per kubieke meter) SO2 op leefniveau en niet de uitstoot van SO2 in ton per dag als norm te nemen. Voor controle doeleinden is het beter geweest om de SO2 uitstoot, in ton per dag, als norm te nemen omdat het niet afhangt van weersomstandigheden. Bij de CRU (BOO) is dat wel toegepast. De laatste drie jaar heeft Refineria Isla een uitstoot van gemiddeld 58 ton SO2 per dag geregistreerd. De vraag is waarom de SO2 concentratie op leefniveau dan toch nagenoeg gelijk is gebleven. Zou de oorzaak misschien liggen bij de uitstoot van SO2 afkomstig van de nieuwe fabrieken van Aqualectra bij dokweg en op Isla terrein. Als al deze nieuwe fabrieken, die bovenwinds van de raffinaderij gebouwd zijn, samen in bedrijf zijn, kan de SO2 uitstoot oplopen tot om en nabij de 20 ton per dag. Daarbij zijn de schoorstenen van die nieuwe fabrieken erg laag (30, 50 en 60 meter) waardoor de impact van SO2, hoewel lager in hoeveelheid, toch wel aanzienlijk kan zijn op de concentratie (microgram per kubieke meter) op het leefniveau. Deze SO2 rijke rook gaat rechtstreeks naar een gebied die al vervuild is door andere bronnen(Refineria Isla en CRU).

Alleen een terdege studie kan een goed beeld geven over de bijdrage van elke bron. Dit kan een interessante taak zijn voor de overheid met mogelijke assistentie van Nederland.

GREGORIO R. DONATA

Curaçao

2 Reacties op “Ingezonden | SO2 Uitstootcontrole

  1. Ja, laten we vooral weer eens gaan onderzoeken, om daarna de resultaten niet in zijn geheel, of helemaal niet bekend te maken en het rapport op de stapel reeds eerder uitgevoerde onderzoeken te gooien, waar dus ook niets mee is gedaan. Water naar de zee dragen en het kost alleen maar geld en stelt telkens maar weer actie uit, “we zijn immers nog aan het onderzoeken”.

  2. Deze heer probeert de ISLA’s KK te klaren en sleept de nieuwe centrale aan de dokweg erbij, dan zou hij net als de burgers moeten weten dat dit nieuwe diesels zijn en dus niet op de zware olie van de ISLA draaien maar dieselolie en waarschijnlijk zwavel arme dieselolie en niets met de uitstoot van de ISLA te maken kunnen hebben. Een zielig figuur deze man die zn naam en kennis te grabbel gooit als PR man , het volk is niet gek hij zou naar noord Europa moeten gaan kijken hoe daar met uitstoot wordt omgegaan voor hij de ISLA goedpraat en zichzelf belachelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *