Democracy now! | Monday, May 15, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 17 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | ‘Nederland stuurt vaccins voor heel Suriname’

Nederland heeft toegezegd ongeveer 700.000 coronavaccins naar Suriname te sturen, ruim voldoende voor de gehele bevolking. De Surinaamse president Chan Santokhi zei dit zaterdag tijdens een bijeenkomst,...

Nu.cw | Voedselbank Curaçao krijgt donatie van 100.000 gulden

Stichting Johannes Bosco heeft een donatie van 100.000 gulden toegezegd aan de Voedselbank Curaçao. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat de Voedselbank vorig jaar ontving...

ParadiseFM | Stranden overdag toegankelijk; avondklok vanaf 23 uur

De regering kondigde vanmorgen nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Al deze maatregelen gaan in op woensdag 19 mei. Hier staan ze op een rij: De avondklok...

ParadiseFM | Morgen laatste vaccinatiedag in Sambil

Winkelcentrum Sambil stopt woensdag als vaccinatiecentrum. Dat betekent dat morgen, dinsdag 18 mei, de laatste dag is dat mensen daar voor hun coronavaccin terecht kunnen. De sporthal...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Reactie op reparatiewet bvz

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Reactie op reparatiewet bvz

Brief
Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Prof. dr. Henk Wolthuis aan het woord

Prof. dr. Henk Wolthuis
Prof. dr. Henk Wolthuis

De onlangs aangenomen Reparatiewet bvz (basisverzekering ziektekosten) is met name bedoeld om de gepensioneerden te ontlasten. Dat ouderen meer premie betalen over het inkomen als werkenden, waardoor volgens Statenlid Omayra Leeflang gedaan wordt aan leeftijdsdiscriminatie, wordt door minister Ben Whiteman afgedaan met de opmerking dat de ouderen ook meer zorgkosten hebben. Ik denk dat dit slechts een mening is van minister Whiteman die hij niet cijfermatig kan onderbouwen.
Mensen met een hogere opleiding en/of inkomen hebben bij diverse studies juist lagere zorgkosten en tevens een significant langere (gezonde) levensduur, waardoor zij, en dit punt heb ik in de discussies nog niet gehoord, tevens langer bijdragen aan een gezond financieel systeem. Volgens een RIVM-rapport uit 1993 (zie mijn publicatie ‘risico’s bij individuele verzekeringen’ uit 1994, verschenen in de afscheidsbundel prof. G.W. de Wit: Heterogeniteit in verzekering) is bijvoorbeeld het percentage rokers met lagere opleiding zo’n tweemaal zo hoog als dat van hogere opleiding; dit leidt natuurlijk voor hogere leeftijden tot hogere zorgkosten. RIVM staat voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. In het RIVM-rapport wordt aangetoond dat leefstijl, fysieke omgeving en endogene factoren (en de interactie hiertussen) van belang zijn voor het optreden van suikerziekte, beroerte, coronaire hartziekten, cara en longkanker. De hoogste gezondheidskosten doen zich meestal voor in het overlijdensjaar. Het is nodig deze kosten beheersbaar te maken door verzekerden zo lang mogelijk in eigen omgeving te verzorgen. Ook zouden artsen grenzen moeten stellen aan de behandeling van patiënten, waarbij herstel is uitgesloten.
Mensen met een laag sociaaleconomische status leven bijvoorbeeld gemiddeld 4,5 jaar korter. Bij gebrek aan postcode, zou men op Curaçao een onderscheid kunnen maken naar woonwijk.
Het verhogen van de premiegrens tot 150.000 gulden heeft tot doel te zorgen dat de reparatie budgetneutraal is. Het heeft niets met verzekeren te maken, want verzekerden met een dergelijk inkomen zouden juist een lagere premie moeten betalen dan iemand met een minimuminkomen. Als men iets dergelijks wil bereiken, zou dat moeten via de inkomstenbelasting, waarbij dan ook rekening kan worden gehouden met het feit dat deze groep ook al een hoge avbz-premie (algemene verzekering bijzondere ziektekosten) betalen, waarvan zij denk ik in de praktijk totaal geen profijt trekken.
Dat de situatie op Curaçao erg extreem is, maakt vergelijking met Nederland duidelijk. In Nederland is de verplichte basisverzekering ziektekosten (met meer rechten dan op Curaçao) al aan te schaffen voor 100 euro per maand. Iemand met een inkomen van 150.000 gulden betaalt op Curaçao na acceptatie van de reparatiewet zo’n 800 gulden per maand. In Nederland betalen gepensioneerden ook geen awbz-premie, de tegenhanger van de Curaçaose avbz. Dat is op zich natuurlijk prima, als een goede verantwoording wordt gegeven van de ontvangen gelden.

 

Door: Prof. dr. Henk Wolthuis
(emeritus hoogleraar Actuariaat UvA Amsterdam),
te, Curaçao

Dit artikel is geplaatst in

6 reacties

 1. @Henriques

  Ik heb het stuk prima begrepen.
  U gaat feitelijk alleen in op mijn opmerking over de AWBZ want u denkt ook dat gepensioneerden in Nederland geen AWBZ betalen. De andere opmerkingen laat u onweersproken.

  Daarom hier de link naar de belastingdienst in Nederland:
  http://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/tarieven_bedragen_en_percentages_per_1_januari_2014.html

  Daar kunt u zien dat gepensioneerden geen AOW premie meer betalen maar wel degelijk premies AWBZ en Anw.

  Dit is mijn laatste post over dit onderwerp. Feiten doen er nu eenmaal niet veel toe op dit eiland.

 2. @CC
  Het grappige is dat u het stuk van Wolthuis niet heeft begrepen, bewust dan wel onbewust. Wel jammer eigenlijk.
  Ik onderschrijf het uitstekende stuk van Wolthuis (en onderschrijf zijn titularia,) een zeer erkend wetenschapper en 1 van de trekkers van het Actuariaat in Nederland, maar ook waar op ons dushi Korsou veel van zijn oud-studenten werkzaam zijn op het gebied Actuariaat (levensverzekeringswiskunde) bij zowel Ennia, Fatum en de vele andere bedrijven die zich met Levensverzekering bezighouden..
  Nu komt even een moeilijke @CC: ook ondergetekende komt van de UvA af welke nog steeds hoort tot de top van de Nederlandse Universiteiten. Dit even als opmnerking. Ben wel een hele anderr richting opgegaan en wel als patissier. Wat ik ook altijd graag vermeld.
  Wolthuis heeft het in zijn stuk vooral over; “begin citaat”Mensen met een hogere opleiding en/of inkomen hebben bij diverse studies juist lagere zorgkosten en tevens een significant langere (gezonde) levensduur, waardoor zij, en dit punt heb ik in de discussies nog niet gehoord, tevens langer bijdragen aan een gezond financieel systeem. Volgens een RIVM-rapport uit 1993 (zie mijn publicatie ‘risico’s bij individuele verzekeringen’ uit 1994, verschenen in de afscheidsbundel prof. G.W. de Wit: Heterogeniteit in verzekering) is bijvoorbeeld het percentage rokers met lagere opleiding zo’n tweemaal zo hoog als dat van hogere opleiding; dit leidt natuurlijk voor hogere leeftijden tot hogere zorgkosten. RIVM staat voor Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. In het RIVM-rapport wordt aangetoond dat leefstijl, fysieke omgeving en endogene factoren (en de interactie hiertussen) van belang zijn voor het optreden van suikerziekte, beroerte, coronaire hartziekten, cara en longkanker, einde citaat”
  Hij geeft terecht aan dat “gezonde” mensen met een hoger inkomen in dit geval 150.000 meebetalen voor hen die bewust dan wel onbewust kiezen voor een ongezonder leven van roken, drank en wat daarbij komt. en daardoor een grotere claim op de gezondheidszorg leggen. Solidarity is OK maar niet als de ander er een potje van maakt.
  CC gaat voorbij aan het feit dat gepensioneerden hier 1.5% over hun inkomen aan de AVBZ afdragen (werkenden 2%)
  In Ned. stopt de AWBZ overigens bij 65jr. Op ons dushi K. betaalt de gepensioneerde wel degelijk nog steeds AVBZ. En ja, terecht dat er een keer gewezen wordt hoe de besteding daarvan gschiedt.

  Wie krijgt zorgtoeslag in Ned.
  Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de volgende criteria:
  •Leeftijdscriterium:
  Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering. Kinderen tot 18 jaar komen dus ook niet in aanmerking voor zorgtoeslag.
  •Vermogenscriterium:
  Sinds 2013 wordt er bij de zorgtoeslag ook naar het vermogen gekeken. Wie te veel vermogen heeft, krijgt minder of geen zorgtoeslag meer. Daarbij geldt in 2014 dat iemand geen recht meer heeft op zorgtoeslag als het vermogen hoger is dan het heffingvrije vermogen in Box 3 vermeerderd met € 81.360 (2013: € 80.000). Voor alleenstaanden komt dit neer op een heffingvrij vermogen van € 102.499 (2013: € 101.139). Bij samenwonenden (fiscaal partnerschap) komt dit neer op een heffingvrij vermogen van € 123.638 (2013: € 122.278).
  •Inkomenscriterium:
  De zorgtoeslag is een financiele tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Concreet houdt dit in dat een alleenstaande in 2014 in aanmerking komt voor zorgtoeslag zolang het inkomen niet hoger is dan € 28.482 (2013: € 30.939). Op het moment dat u een toeslagpartner heeft, geldt in 2014 een inkomensgrens (gezamenlijk inkomen) van € 37.145 (2013: € 42.438).

  saludos,
  H. Henriques

 3. @ JM Eustatia
  Misschien heeft u wel gelijk maar de uithaal naar de auteur komt omdat die het wel heel bont maakt want er staan nog meer fouten in zijn ingezonden stuk.
  Het is best als een auteur zijn stuk meer gewicht wil geven door te schermen met academische titels maar dan moet het wel een beetje kloppen.

  Overige fouten in dit stuk:
  – Ouderen betalen helemaal niet meer dan werknemers. Ouderen betalen 6,5% en werkenden betalen 13% waarvan 9% als werkgeverslasten maar dat is net zo goed onderdeel van het loon.
  – Het verhogen van de premiegrens tot 150.000 heeft niets te maken met verzekeren. Dat klopt maar dat geldt voor elke zorgverzekering met inkomensafhankelijke premie. Dus dat geldt voor Nederland en vrijwel alle andere Europeese landen, funding via progressieve belastingen heeft natuurlijk hetzelfde effect.
  – Ouderen hebben wel degelijk hogere ziektekosten. Bij elke commerciele ziektekostenverzekering (met alleen een nominale premie) kun je zien dat de premies met de leeftijd stijgen. Een 70 jarige betaalt al gauw 4 keer zoveel als een 25 jarige. En die premies zijn allemaal door actuarissen uitgerekend.
  – Volgens de auteur betalen de gepensioneerden in Nederland geen AWBZ premie. Ik kan hem uit de droom helpen: de AWBZ premie is 12,65% voor iedereen (2014). In Curaçao is de avbz premie 2%.

  De sneer naar de UvA is helaas ingegeven door jarenlange ervaring waarbij als wetenschappelijk gepresenteerde onderzoeken worden beinvloed door sociaal gewenste uitkomsten. Zo ook hier waar de professor het opneemt voor de Curacaose gepensioneerden met helaas onjuiste argumenten. De situatie op Curaçao is helemaal niet extreem.

 4. Het is jammer dat een op zich uitstekende reactie, ingeleid wordt door een uithaal naar de auteur op wiens stuk wordt gereageerd. De Nederlandse universiteiten en dus ook de UvA hebben een internationaal erkend hoog wetenschappelijk niveau .

 5. Jammer dat de hooggeleerde professor niet weet waar hij over praat (nou ja, het is dan ook de UvA). Misschien heeft hij een zonnesteek opgelopen in Curaçao toen hij op het terras wetenschappelijk werk deed.

  De zorgpremie in Nederland voor gepensioneerden is 100 euro per maand PLUS de inkomensafhankelijke premie van 5,65% (2013 tarief,) van het inkomen tot ongeveer € 51.000. Voor werkenden is de premie 7,75%
  Dus een gepensioneerde die het equivalent verdient van 150.000 gulden in Nederland betaalt in totaal ongeveer € 4100 per jaar aan ziektekostenverzekering, ongeveer hetzelfde als in Curaçao.
  Daar komt het eigen risico nog bij. Inderdaad wel met beperkte buitenlanddekking.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties