25.6 C
Willemstad
• zondag 29 januari 2023

PBC | Dagje vrij voor Oranjes

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De koninklijke familie kan vandaag even op adem komen. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geen activiteiten op de planning staan. Vanmiddag...

PBC | Winstbelasting Curaçao zeven procent omlaag

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao verlaagt de winstbelasting voor ondernemers van 22 naar vijftien procent. De verlaging geldt voor de eerste 500.000 gulden. Dat meldt het ministerie van...

AD | Op Bonaire hoort Amalia overal haar eigen naam

Jeroen Schmale | Algemeen Dagblad De introductiereis van prinses Amalia met haar ouders op de Antillen begon zaterdag echt op Bonaire. Conclusies na een dag in het spoor...
- Advertentie -

NOS | Oranjes stappen dansvloer op bij bezoek aan Bonaire

Met een dag vol activiteiten, waarbij er zelfs een dansje werd gewaagd, is het bezoek van de koninklijke familie aan Caribisch Nederland officieel begonnen. Prinses Amalia, koning...

NTR | Leerorkest Aruba oefent met eigen ‘prinses’ Amalia

Melissa Stamper Voor de 9-jarige Amalia Hazel is de komst van haar koninklijke naamgenoot naar Aruba extra bijzonder. Samen met de andere kinderen in het Leerorkest van Aruba...

DH | Fire at District 721

SIMPSON BAY—Entertainment complex District 21 on Welfare Road caught fire early Sunday morning and largely burned down. The blaze started around 5:30am and quickly spread through...

BNR | Greenpeace: rechtszaak tegen Staat om Bonaire is noodzakelijk

Greenpeace verwacht dat de Nederlandse overheid voorlopig onvoldoende zal ingrijpen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zal uiteindelijk een rechtszaak tegen de Staat...
- Advertentie -

Ingezonden | Oproep aan Kabinet Rhuggenaath: inleveren salarissen publieke sector

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord.

OPROEP AAN KABINET RHUGGENAATH:

LAAT PER DIRECT DE HELE PUBLIEKE SECTOR SALARIS INLEVEREN EN BEGIN MET UZELF.

Geachte heer Rhuggenaath,

De huidige corona crisis is niemand ontgaan op dit eiland en op de hele wereld. Doch deze crisis is niet slechts een medische crisis, het is ook een economische crisis.

Ik denk dat ik namens het eiland spreek wanneer ik zeg dat dr Gerstenbluth momenteel de enige is op wie het eiland kan vertrouwen. U, en het gehele kabinet, hebben tot op heden geen leiderschap laten zien. Ja, u heeft de aanwijzingen van Gerstenbluth opgevolgd, dank daarvoor.

Doch daarna had u als leider op moeten staan en dit eiland door de economische crisis heen moeten gaan lozen.

Bij vrijwel de gehele bevolking zijn de salarissen tot stilstand gekomen, bedrijven hebben geen inkomsten meer en dus wordt er ook geen belasting meer afgedragen. Dat laatste was geheel te verwachten, een kind op de lagere school had dat nog kunnen bedenken. Minder belastingopbrengsten betekent dus ook dat u, als regering, minder te besteden zult hebben.

Iedereen die een inkomen heeft weet, dat wanneer het inkomen omlaag gaat, men de uitgaven zal moeten verminderen. Echter uw regering heeft daar totaal geen besef van. Het geld spenderen gaat onverminderd voort en dat dit niet oneindig door kan gaan moge duidelijk zijn.

U heeft in een persconferentie een keer opgeroepen tot SOLIDARITEIT. Ik vraag mij af of u, de regering, de ambtenaren, de gehele publieke sector weten wat solidariteit inhoudt. U praat er leuk over, maar daar blijft het bij, het zijn loze woorden.

Solidariteit komt er in de praktijk op neer dat wij iets SAMEN doen en in dit geval betekent dit dat wij als GEMEENSCHAP door deze crisis moeten komen en dus niet als 2 groepen, te weten zij die wel salaris hebben en zij die geen salaris hebben.

Een echte leider verbindt het volk, een echte leider leidt van voren, niet vanuit de achterhoede. Een echte leider geeft het goede voorbeeld. U bent minister-president, doch u leidt in het geheel niet, niet van voren, maar ook niet van achteren, u leidt vanaf een andere planeet, maar ik heb geen enkel idee aan wie u denkt leiding te geven.

Een goed leider had deze situatie kunnen zien aankomen, want dat corona naar het eiland zou komen was eind januari al bekend. Op dat moment had u aan plannen moeten gaan werken om de economie te ondersteunen, doch dat heeft u nagelaten. Ik weet dat bij velen op het eiland het verwachtingsniveau van onze politici zeer laag is en ik weet ook dat veel politici en ambtenaren niet adequaat zijn opgeleid om weloverwogen beslissingen te maken. Maar dat er in het hele ambtenarenapparaat niemand te vinden zou zijn die een voorstel heeft gedaan om een contingency plan te maken is voor mij onbestaanbaar. U, als minister-president, had dit in goede banen moeten leiden, doch ook daar heeft u in gefaald.

Uw eerste actie als minister-president, na het afkondigen van de corona maatregelen, zou moeten zijn geweest de aankondiging dat uw salaris, en dat van de overige ministers, tot 1 NAF zou worden gereduceerd. Dat zou dan nog altijd 1 NAF meer zijn dan het grootste deel van de bevolking en ik weet zeker dat u uw schaapjes al zeer lang op het droge heeft, dus kom aub niet aan met de mededeling dat u het zich niet kunt veroorloven.

Hoe denkt u leiding te kunnen geven wanneer u de bevolking vraagt offers te brengen, offers die u vervolgens zelf weigert te brengen?

Wanneer u uw geschiedenis had gekend dat had u kunnen weten dat Lee Iacocca destijds Chrysler heeft gered en zijn eerste actie was inderdaad zijn salaris op 1 USD per jaar zetten. Met die maatregel kreeg hij iedereen met zich mee, hij snoerde alle kritici de mond en kon op die manier draagvlak creëeren voor zijn maatregelen, verkreeg zo financiële adem, waarmee hij de banen van de werknemers kon redden en op die manier klom Chrysler weer uit het dal.

Afgelopen week zijn de salarissen van u, de regering, de politici, de ambtenaren en de gehele publieke sector weer uitbetaald alsof er niets aan de hand is. In veel gevallen spreken we over bedragen van meer dan tienduizend guldens en in een aantal gevallen spreken we over bedragen van vele tienduizenden guldens en dit in een tijd waarin 15.000 mensen vrijwel zonder inkomen zitten. En zoals het er nu uitziet zal dit de komende maand wederom het geval zijn. Het kost de Curacaose belastingbetaler enige tientallen miljoenen per maand

Vandaag wist u echter schaamteloos te melden dat er de komende maanden 400 miljoen euro, oftewel 800 miljoen gulden, nodig is om het eiland overeind te houden. Een betere omschrijving zou zijn geweest: ‘om de salarissen van mij, de regering, ambtenaren en onze vrienden te kunnen garanderen’.
Het mag de gemiddelde inwoner wellicht zijn ontgaan, maar mij niet, het geld dat Nederland aan Curacao zou moeten lenen is afkomstig van de Nederlandse belastingbetaler !

Schaamteloos durft u de bevolking van een ander land te vragen een offer te brengen voor Curacao, een offer dat u en uw regering zelf niet wensen te brengen!

U vraagt om de solidariteit van Nederland met Curacao, doch zelf wenst u niet solidair te zijn met uw eigen bevolking noch met degenen die solidair met dit eiland zouden moeten zijn. Het geeft aan hoe diep u en velen met u op dit eiland gezonken zijn.

Derhalve mijn oproep en dringend advies:
Alvorens u de Nederlandse bevolking om een offer vraagt breng eerst zelf het hoogst noodzakelijke offer, namelijk het aanpassen van de salarissen van de gehele publieke sector aan de huidige, gewijzigde omstandigheden.

Het is hopelijk toch ook nu voor u zo langzamerhand wel duidelijk dat deze huidige crisis niet in een paar maanden voorbij zal zijn. Wellicht dat de bevolking op het eiland weer vrij zal mogen bewegen, doch de toeristenindustrie zal nog vele maanden werkloos thuiszitten. Zolang corona over de wereld dwaalt en er geen werkend vaccin of medicijn is zal Curacao geen toeristen kunnen ontvangen. De gevolgen daarvan zijn, neem ik aan, wel bekend.

In dat geval praten we nog altijd over meer dan 10.000 werknemers die dan nog geen werk of inkomen hebben. En dat laatste houdt in dat zij financiële steun hard nodig hebben gedurende al die tijd. En dat is dus een periode die veel langer gaat duren dat slechts 3 maanden. Het zal hopelijk toch ook voor u wel duidelijk zijn dat dit eiland niet door kan blijven gaan met ongelimiteerd lenen in Nederland. Onze schuldenlast zou onoverbrugbaar worden en uiteindelijk draaien we dan op die manier onze economie alsnog de nek om. Dit hebben we al in de jaren 90 en begin van het nieuwe millenium gedaan, uiteindelijk moest Nederland dit eiland saneren.

Het idee dat we na corona weer teruggaan naar de oude situatie moeten we dan ook maar heel snel leren vergeten, dat gaat niet gebeuren. De wereld staat in brand, de levens van velen worden vernietigd en de economiën van landen gaan hard onderuit. Wat in vele decennia is opgebouwd wordt nu in korte tijd vernietigd.

We zullen er niet aan ontkomen geld te lenen in Nederland, maar dan zijn we als eiland verplicht om zelf al het mogelijke te doen om het te lenen bedrag ten eerste zo laag mogelijk te houden en ten tweede om het zo goed mogelijk te besteden.

Het eerste kunnen we doen door een herverdeling van de beschikbare middelen. Dit zijn uitzonderlijke tijden en vragen dus ook om uitzonderlijke maatregelen. Alle salarissen in de publieke sector kunnen en moeten worden teruggebracht tot een absoluut minimum. Het is in deze tijden niet verantwoord door te gaan met geld uitgeven aan salarissen, welke zijn gebaseerd op een economische situatie uit het verleden. Er is zijn een aantal sectoren, welke u mag overslaan en dat zijn uiteraard de verpleegkundigen.

Het zo goed mogelijk besteden kan worden bereikt door het toekennen van het geld aan onze bevolking uit te besteden aan Nederland. Het kan niet zo zijn dat personen in deze tijd nog een poging kunnen wagen om het geleende geld in hun achterzak te laten verdwijnen. Wanneer we ons hier aan houden komt het er in de praktijk op neer dat solidariteit ook echt solidariteit gaat inhouden.

Ik weet dat u snel zult komen met gemaakte afspraken en rechten, doch deze zijn vrij eenvoudig buiten werking te zetten. Het kan niet zo zijn dat 1 deel van het eiland alle rechten heeft en het andere deel de verplichting hen te onderhouden. Is het niet nu dan is het wel in de toekomst door verhoogde belastingen om het geleende geld weer af te betalen.

Het is dus noodzakelijk dat de u en de gehele publieke sector worden gereduceerd in salaris tot een niveau dat zij hun vaste kosten kunnen betalen en dat wordt dan aangevuld met geld om van te eten en drinken. Dit zal beduidend minder zijn dan wat men nu ontvangt. Het is dus niet de bedoeling om een symbolisch gebaar te maken van 100 NAF per maand korting op het salaris. Ik praat hier echt over inleveren van vele duizenden guldens en voor sommigen vele tienduizenden guldens per maand. Doch het geld dat hiermee wordt uitgespaard kan worden gebruikt om degenen die momenteel geen enkele cent hebben in leven te houden. Het voorkomt ook dat we hier uiteindelijk te maken gaan krijgen met een volksoproer.

Het is jammer dat ik dit in een open brief aan u moet vragen. Ik heb lange tijd de hoop gehad dat u over de morele en ethische capaciteiten zou beschikken zelf in te zien dat de salarissen van u zelf, uw regering, alle politici en de gehele publieke sector zouden moeten worden aangepast.

U beschikt kennelijk niet over een moreel kompas, u bent ook geen leider, geen van uw ministers en geen van de overige politici is dat, derhalve beter dat u naar goede adviezen luistert. En wanneer u denkt dat dit niet nodig is. Geloof me, zelfs de meest corrupte landen in Europa hebben deze maatregelen al genomen en helpen daarmee de situatie in hun land te stabiliseren.

Sla dit advies in de wind en ik kan voorspellen dat u over 1 tot 2 maanden te maken gaat krijgen met een volksopstand. Een bevolking zonder eten, zonder werk, zonder geld, maar die wel moeten betalen om een ander deel van de bevolking van geld te voorzien, zo’n bevolking blijft niet thuis zitten. In 1969 hebben we mogen zien wat er kan gebeuren, u bent momenteel bezig een 2e 1969 in de wieg te leggen.

In het geval u het niet snapt, u heeft de schakelaar van een tikkende tijdbom in uw hand. Het is aan u deze tikkende tijdbom onschadelijk te maken.

Een zeer bezorgde burger van dit eiland,
Curacao

Naschrift KKC:

Paul de Geus (UTS en CETX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)
Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra
SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Foto Extra
BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”
Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”
salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes

 

salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje
salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes
salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) Franklin Sluis (BTP) Philip Martis (SVB) en Yamil Lasten (Curoil) | b… by Black Lion on Scribd

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

69 reacties

 1. Ingezonden brief van 6/4.
  Nog geen enkele reactie van dit ship of fools? Ze blijven gewoon maandelijks uit de ruif graaien…

 2. Van af 31 maart konden die NL eiland ondernemers al een tegemoetkoming aanvragen. Met PDF formulier en al. Alles keurig geregeld.
  Noodhulp St. Maarten het is dat ze niet meteen aan wal mochten door de jaloerse stelende politicie en nu ook door dat liggen er nog honderden miljoenen op de plank.
  Mama NL is kritisch voo z.n kinderen maar zorgt er wel voor.
  Want zolang we zelf de dingen niet gelijk of beter kunnen blijven we kleine afhankelijke kinderen.
  Een van de sociaalste en rijkste landjes ter wereld.

 3. Kapiteins met zwemvesten en reddingsboeien om, die als eerst op de reddingssloepen zitten, terwijl het schip met de burgers zinkt.
  En dit is de manier waarop de elite de rest van de bevolking (en het maakt niet uit welk gedeelte van de koekjes winkel) in gijzeling houdt. Zij hebben reddingsboten (heel luxe zelfs) wij niet. En nu wordt er naar Nederland geschreeuwd help ons. Als Nederland een nieuwe boot stuurt kunnen ze weer het commando over nemen. Als er geen nieuwe boot komt kunnen ze in luxe door gaan naar een ander land. En de bevolking? Die heeft daar zelf voor gekozen.

 4. Curaçao, en voorál de Curaçaoënaar met de kleine buidel, is veel beter af als Curaçao een integraal onderdeel van Nederland wordt.

  Nu betalen we “Kapiteins” salarissen Naf 1 miljoen om Nederland Naf 1 miljard te vragen, waar ze 90% van in hun eigen zak steken.

  Beter deze dure Kapiteins uit de doorgeefluik “schakel” te zetten.

  Kapiteins met zwemvesten en reddingsboeien om, die als eerst op de reddingssloepen zitten, terwijl het schip met de burgers zinkt.

  Beter direct met NL bestuur dealen, en die peperdure inefficiente bestuurslaag van vriendjes en familieleden volledig op te heffen.

  Op Bonaire is het corrupte eilandsbestuur ook behoorlijk beteugeld met strakke richtlijnen en regels.

  Veel eilandsraadsleden hebben geroepen dat dit een inbreuk was op de autonomie van Bonaire.
  Bonaire heeft voor het eerst sinds mensheugenis een overschot op de begroting.

  Een overschot die normaal gesproken in de zakken van die zelfde eilandsraadsleden en gezaghebbers zou zijn verdwenen.

  Transparantie, nepotisme vrije functiescheiding en strakke budgetregels lonen!!!

  Dit eiland is de graaiers , verspilling en arrogante familie-nepotisme (“ga niet in op persoonlijke derails”) zat!

 5. Het is weer een voorbeeld van de geblinddoekte schiet wedstrijd. Er zit geen plan of beleid achter. Het is reageren op de berichtgeving dat bestuurders van departementen en overheids NV’s boven matige beloningen binnen harken en de wetenschap dat dit, in deze situatie, tot burgerlijke onrust zal lijden. Gecombineerd met de hulp vraag die om de zelfde redenen wel eens niet (volledig) gehonoreerd kan worden. Vandaar deze onzalige plannen. Maar gevolgen is iets waar niet over wordt nagedacht;
  Het eiland heeft geen economie meer en met deze maatregelen wie gaat in het eiland investeren als hij zwaar belast gaat worden?
  Hoe ga je zonder investeerders/ondernemers banen creëren?
  Waar ga je als overheid je inkomen vandaan halen als er geen investeerders/ondernemers zijn?
  Is de schijn dat je gaat korten op exorbitante beloningen in de (semi) publieke sector dit waard?
  Het zou een stuk slimmer zijn om de blinddoek af te doen voordat je gaat schieten. In forti zitten geen jeddi knights, en de force is een verzinsel.

 6. De burger moet het weeeeeeeeeeeeeer vergelden met een solidariteitsheffing. Geen hond wil nog op Curacao wonen binnenkort, behalve deze (semi)overheidsgeldwolven zonder enige moraal! Elk normaal mens zou zich doodschamen als je zo’n hoog salaris binnenharkt opgehoest door de burger. Maar betalende burgers / bedrijven zijn er binnenkort helemaal niet meer.
  Trek de stop uit dit eiland en laat het zinken naar de bodem van de oceaan.

 7. Ik lach me wel suf hier om de reacties van al die ‘aliasses’, de Wim’s, Bert’s, Maurice’s, Johanna’s (zet je gewoon een achternaam erbij)

  Zegt William???

 8. @kk: eens de reacties van deze “leiders” is niet conform hun functie. Salarissen per direct aanpassen en in sommige gevallen oneervol ontslag

 9. …..”UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar.

  Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand:

  Paul de Geus: “geen commentaar”
  De bedragen spreken voor zich en uw daden spreken luider dan de holle retoriek die u uit.

  Geen commentaar is het antwoord van een Directeur die qua argumenten uit het veld geslagen is.

  Vriendjes met benefits salarissen.

 10. …..”SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar.

  Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand:

  Phillip Martis: publiekmaking “ongehoord”
  Waarom is dat ongehoord?
  Ongehoord is dat er op dit eiland dit soort bedrsgen betadld wordennen dat het publiek het “zogenaamd” niet mag weten.

  Ongehoord is ook de puinhoop bij de SVB als het om de controle van het ddclaratiegedrag van de artsen en specialisten aankomt.

  Ongehoord is ook de ethos die er opna gehouden wordt tav getrouwheid. Getrouwheid aan de principes van goed fatsoen en transparantie en bepaalde principes en voorwaarden.

 11. ……”Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld, riant beloond met nafls 827.704 per jaar.

  Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand.

  Yamil Lasten: “ik ga niet in op persoonlijke details”

  Persoonlijke details? Een salaris van Naf 70.000 per maand in de publieke sector, betaald door het publiek afdoen met persoonlijke details..
  Een “Goedbestuur” onvriendelijk antwoord.

  De tijd dat je dit soort “retorisch” lege antwoorden kunt geven is ruim voorbij.

  Na dit virus zal er een eis worden afgedwongen bij het Ministerie dat over Goed bestuur gaat dat salarissen + bonussen + gratificaties etc gewoon in de jaarrekening en op een webpagina staan ter kennisgeving.

 12. Het blijft in mijn hoofd spoken. Waarom wordt er geen aanspraak gemaakt op de nationale reserve bij CBCS? De economie wereldwijd ligt niet voor 3, 4 of 6 maanden stil, waarschijnlijk voor een jaartje of anderhalf zeker hier. Er wordt op de kapitaal markt niks verdiend geen inkomsten voor CBCS (land). Dan kun je toch beter in eigen bevolking / land investeren en na de crisis zien hoe wij bet weer aanvullen. Wel eerst de zakkenvullers en klaplopers korten op hun riante salaris. btw. Zowel het concept sociale plan van regering als advies CFT gelezen beiden zorgen niet voor genoeg opbrengsten om deze crisis op lang termijn te kunnen overbruggen. Wat ik zeker weet is dat de minimum loners zwaar de dupe worden.

 13. Eens met kk: het is ook tekenend dat geen van onze “toppers” ooit in het buitenland een top functie heeft vervult. Daar moet je wel kundig zijn en hard werken. YDK wordt misbruikt om wanprestaties te verbloemen (nos mes por!)

 14. Oh mossel dus jij weet dan precies wat het paard achter de wagen spannen betekend.
  Dat paard dacht waarom zal ik als een gek gaan lopen rennen ter vertier van iemand die toch niet om me geeft en me allen als een object ziet om mee te verdienen. En mee te pochen. Slim paard dus.
  Lach maar. Maar weet wat je terug krijgt ook.

 15. …..”Schaamteloos durft u de bevolking van een ander land te vragen een offer te brengen voor Curacao, een offer dat u en uw regering zelf niet wensen te brengen!”…..

  De “kroon” stelling van dit betoog.

  Van “anderen” ( outsiders) van alles eisen en vergen…. maar zelf?

  Tekenend voor deze bestuurscultuur met haar verwende ,”entitled” bestuurders.

 16. Ik lach me wel suf hier om de reacties van al die ‘aliasses’, de Wim’s, Bert’s, Maurice’s, Johanna’s (zet je gewoon een achternaam erbij) etc etc.
  Vermakelijk in deze treurige tijden.

 17. @ Ambulant, ik heb vroeger eens een zeer goed gefokte jaarling hard draver gekocht op een veiling, koste een vermogen, gaf haar de naam Univers Spesial, heb haar tot vierjarige opgepast omdat zij een crack leek te zijn en inderdaad ze kon hard draven, ze leek Speedy Volita wel, ze koerste 2 keer goed met winst, daarna nooit te nimmer meer een keer goed gelopen, staakte na 1000 meter, het leek ook wel of zij corona had, maar dan in het hoofd, nooit meer goed gekomen, heb jij er ook last van Ambulant????.

 18. Aan Iedereen.
  Vorm je eigen mening ook.
  Laat je niet te veel meesleuren in de stroom van mensen die dit gebruiken om zichzelf een bestaansdoel te geven. Die geven alleen om zich zelf en zoeken van alles en nog wat om de angst instand te houden.
  Durf voor je zelf en je familie te leven.
  Dit gaat sneller weg dan je nu zult geloven.
  En nog sneller als we niet meer bang zijn.
  De universe, sommigen noemen het god, zijn wij allemaal. En als we allemaal bang zijn creeren we monsters. Zijn we blij dan kunnen we de mooiste dingen creeren die je je maar kan voorstellen.

 19. @ Ambulant,

  Weet niet of je de kranten in de VS en Europa een beetje volgt, maar vandaag stond daar een artikel in dat corona nog vele maanden zal blijven. En dat houdt gewoon in dat de grenzen hier voorlopig dicht zullen blijven. Vandaag hier 2 nieuwe cases, dus kun je er weer 2 weken bij optellen. Hopelijk waren dit de laatste 2, zo niet mag je na iedere bekendmaking er 2 weken bijtellen.
  Net zolang totdat we geen nieuwe besmettingen meer hebben, pas dan mag iedereen weer op straat.
  Maar toeristen ? Dat mag je voorlopig wel vergeten, gaat niet gebeuren. Dan lopen we een zeer groot risico om, net zoals de eerste keer, corona weer binnen te halen. Het is hopelijk ook voor jou duidelijk dat corona op Hato niet wordt onderschept en zelfs een test zegt niet veel. Je kunt vandaag negatief testen en morgen positief, dat hebben we nu al een paar keer gezien.
  Bovendien heeft helemaal niemand in Nederland nu nog zin of geld om op vakantie te gaan. Ook dat is al uitgebreid aan bod geweest in de kranten in Nederland.
  En cruises ?
  De VS zit nog aan het begin van deze coronacrisis. Iedereen heeft kunnen zien wat er met een schip gebeurt wanneer er ook maar 1 geval van corona mogelijk is. Dat wil niemand meemaken, dus geen hond gaat nu een cruise boeken. Voor je het weet zit je weken vast aan boord. Komt nog bij dat de maatschappijen daar geen zin in hebben, zij moeten die ongein betalen als er een patiënt aan boord zou zijn.

  Dus helaas, zodra het eiland schoon is mag iedereen weer op straat, maar toeristen gaan we hier echt niet zien. Als jij denkt dat het wel zo zal zijn dan kan ik alleen maar zeggen: ‘we praten over een paar weken wel verder’. Maar tegen die tijd zul je wel weer geen antwoord geven, net zoals je geen antwoord geeft op de vraag wat je niet begrijpt aan het feit dat er hier maar maximaal 32 bedden op de IC zijn ?

 20. Joep, geen appels met peren vergelijken, dat is typisch populistisch gedrag.

  Deze appel, WO opleiding, mag je niet vergelijken met een LBO peer in de horeca.

  En in mijn financiele functie verdien ik minder dan in een vergelijkbare functie in de financiele dienstverlening.

  Verder heb ik helemaal niet gezegd dat ik niet wil inleveren, nog zo’n populistische opmerking van je.

 21. Ok iedereen begint t te begrijjpen nu.
  De paniek begint te zakken.
  Niks wat ik niet al 10 keer heb gezegd.
  Begint nu door te dringen.
  T slot moet er af.
  Kinderen terug naar school.
  Geef ze geen reden om t erger te kunnen maken on nl onder druk te zetten.
  Wij moeten t doen en niet de corruptie.
  Die alleen kansen ziet om te stelen.
  De sharks die al vechten om wat komt.

  Dictatuur van de corruptie.

 22. @ Wim,

  Wellicht denk jij dat de salarissen een stuk hoger liggen, doch de praktijk is helaas volledig anders. Kijk naar alle nulurencontracten in de horeca, dat is werken tegen een minimum uurloon zonder enige zekerheid. En wat te denken van de vele werknemers in winkels, ook werken tegen een minimum loon.
  Feit is dat het grootste deel van onze bevolking tegen een zeer laag loon moet werken, terwijl de meesten bij de overheid al snel op 3000 a 4000 netto zitten. Er is al eens een onderzoek gedaan en toen bleek dat overheidspersoneel ong 1,5 keer boven het gemiddeld salaris van niet overheidspersoneel zat. Dat is dus niet boven het minimum, dat is boven het gemiddelde.

  Maar los van dat, ben jij van mening dat jij deze maanden helemaal niets hoeft in te leveren omdat je geen topsalaris hebt ? Er worden momenteel inzamelingsacties gehouden om mensen van voedsel te kunnen voorzien. Dick Drayer had vorige week een item over een moeder wiens kinderen al meer dan een week geen brood hadden gegeten.
  Wil jij dan nog altijd volhouden dat jij niet wilt of kunt inleveren ?

 23. Ik werk bij de Curaocaose overheid en kan zeggen dat de salarissen er een stuk lager liggen dan in het bedrijfsleven.

  Met uitzondering van Bureau Post en Telecom, dat een waanzinnig salarishuis kent (met top- of beter dieptepunt de fraudeur Franklin Sluis met een salaris van een miljoen). Het is niet voor niets dat Aal-vin Daal daar maandelijks zijn bus parkeert.

  Probleem bij de overheid is niet de hoogte van de salarissen maar:
  (1) de overbodige banen die makkelijk geschrapt kunnen worden
  (2) De Tillie Pikerys, ambtenaren die al jaren thuis zitten maar riant doorbetaald worden

 24. Dit stuk geeft precies de waarheid weer en het is jammer dat het anoniem moet worden gepubliceerd. Johanna Duinker werkt of bij de overheid en wil graag weten op wie ze wraak kan nemen of ze woont hier net en heeft geen benul hoe het er hier aan toegaat op dit eiland.
  Feit is en blijft dat veel ambtenaren dit zullen zien als een aanval op hen, zij wensen in het geheel niet in te leveren, waarom zouden zij solidair moeten zijn met anderen ? Dat is niet voor hen dat is voor Nederland.
  En degene die ervoor zou zorgen dat zij in moeten gaan leveren, tja, die wordt natuurlijk verschrikkelijk hard teruggepakt zodra corona eenmaal voorbij is. Zo werkt dat hier op het eiland, dat is de realiteit Johanna, dus ja, dat is de reden dat je zo vaak anonieme brieven in de krant kunt lezen. Maar zoals hier al eerder iemand opmerkte: ‘omdat een brief anoniem is wil dat niet zeggen dat de inhoud niet correct is’.

  Maar ik las net dat St Maarten de volledige 10 % wil gaan inleveren, een aanfluiting natuurlijk, maar nu ben ik toch wel benieuwd geworden wat Curacao dan denkt te gaan doen. Woensdag zitten ze kennelijk in een video conference met Nederland, dan hoop ik toch dat er wordt gevraagd: ‘en,, wat hebben jullie zelf gedaan ?’

  Kortom, het stuk is to the point, legt de vinger op de zere plek en wie facebook enigzins had gevolgd deze week had al kunnen lezen dat zeer velen op dit eiland deze mening delen. Iedereen vraagt zich af waarom de regering niet met loonmatiging komt ?

  @ Maurice,

  Wat is er populistisch aan wanneer jij zelf al aangeeft dat het hele eiland er zo over denkt ? Ik ben niets tegengekomen in het stuk waarvan ik dacht: ‘goh wat een onzin, hij leeft in een droomwereld’.
  Afgelopen weekend kon ik in veel kranten lezen dat overal, bij bedrijven en overheden over de gehele wereld salaris wordt ingeleverd om de boel draaiende te houden. Alleen hier op Curacao dus kennelijk niet.
  Dan lijkt dit stuk mij dan ook volledig terecht en juist geschreven, ik zie er niets ‘populistisch’ in.
  En dat er een opmerking wordt gemaakt over verpleegkundigen. Ach, hij had er ook de andere instanties, die nu de veiligheid moeten garanderen, bij kunnen noemen. Maar inderdaad, de artsen komen niets te kort, dus daar ben ik het met je eens.

 25. Ontslag op staande voet kan niet voor politici. Zij zijn nl democratisch gekozen.
  Motie van wantrouwen tegen de hele regering is mogelijk maar gezien de verhoudingen binnen het parlement kan je dat vergeten. Bovendien willen ze allemaal het laatste jr nog veel binnenharken, want het is nog naar de vraag of je weer op een lijst kan komen. Maar niet getreurd dan stap je gewoon weet over naar een andere. Zo zijn opportunisten namelijk en zeker op Curaçao-:)

 26. De toppers horen geen bijbaantjes te hebben zij horen zich volledig de wijden aan het uitvoeren van hun bestuurlijke taak. De bijbaantjes lijden vaak tot belangen verstrengeling en worden gebruikt als middel tot zelf verrijking. De beloningen van de top functies zijn voldoende om ruim van te leven.

 27. Ondslag op staande voet is mogelijk. Ministers en top ambtenaren zijn verandwoordelijk voor het geen waar zij de leiding over hebben het niet afdoende uitvoer geven aan die verandwoordelijkheid is reden tot ondslag. Dat het niet gebeurd is komt doordat het systeem geen onafhankelijke controle kent, omdat het controlerende element meedoet in de zelfde corruptie. En dat is de status quo die gebroken moet worden.

 28. In de salarissen van deze 4 zijn trouwens de extra verdiensten in de vorm van bestuursfuncties niet meegenomen. Martis zat zowel bij apc als giro in het bestuur/rvc (waar is kuhneman?). Dit lijkt mij dan ook een goed moment om een maximum te stellen aan het aantal bijbaantjes voor onze “toppers “ omdat ze al moeite genoeg hebben hun vaste baan tot een goed einde te brengen

 29. Een MP kan niet alleen beslissingen nemen. Er is een kabinet en er zijn adviseurs die de regering op een correcte manier dienen te adviseren.
  Of wilt u dat er een dictator aan het roer komt te staan? Maduro b.v.?
  En dat is precies zoals het de laatste 50 jaar gegaan is en kon, na elk falen en graai actie, het vinger wijzen beginnen gevolgd door een kostbaar onderzoek door de bevriende experts en uitgesmeerd worden waardoor er nog meer geld weg gaan nog en als er al een schuldige aangewezen werd, was deze een zondebok. Als deze de straf (meestal niet zo lang) accepteerde was hij een trouw bestanddeel van het systeem en kreeg hij (hij heeft zijn straf uitgezeten en is dus schoon) weer een positie. Dit is systeem dat gehanteerd is en afgebroken moet worden. De PM is in het geheel niet onschuldig net als parlement, ministerraad, en top ambtenaren. En alles moet opzij gezet worden zonder uitzondering.

 30. ” Opmerker, die Dictator en kas leeg haler hebben wij hier op de crim al gehad, en die zit nu in het gevang genaamd Gerrit de SUPER Raaf maar daar hoor je weinig tot niks nada nopes over van MFK, Pikpisas, Amparo D S, etc politici losers, zij hebben de Buffer van 2 miljard binnen 1,5 jaar laten verdwijnen en nu het even tegen zit is er geen piek in kas en dat licht echt niet alleen aan de politici van de laatste jaren, die zijn met een pak schuld aan een karwij begonnen die niet te over zien was, en er liggen nog meer lijken verborgen in de kas. En geloof Abraham nu maar curacrim komt er niet meer boven op zonder hulp van NL, Nederland zal inderdaad 3 maanden bijstand geven maar dan is ook de koek op. Eerst effe kijken wat er met het noodhulp $$$$ word gedaan en verdeeld, waar ik mijn hart voor vast hou met deze regering, welke regering het ook is het blijven zakkenvullers 1e klas. NL, Ik zou zeggen maak het WIJ KUNNEN HET ZELF maar waar, jullie zijn toch slimmer als die MAKAMBA

 31. Feiten: Isla ligt stil, cruiseterminal leeg, airport gesloten voor toerisme, gedeeltelijke lockdown.
  Hulp vragen moet en het “nos por” moet opzij geschoven worden want we kunnen het zelf niet meer ophoesten. Zet die “trots “eens opzij!
  De Nederlandse belastingbetaler zal je amper horen over de miljardensteun die Nederland gaat geven aan Italie en Spanje ( landen die zich nimmer gehouden hebben aan begrotingsregels).
  Ook zal men zich niet laten horen als er opnieuw financiële steun gegeven wordt aan Griekenland i.v.m. de vluchtelingen die daar in overvolle kampen zijn ondergebracht. De ambtenarensalarissen zullen in Nederland echt niet gekort worden. Er zijn nog vele (semi) ambtenaren die boven de Balkenende norm maandelijks hun katje op hun rekening gestort krijgen.
  Dat wil niet zeggen dat de enorme salarissen die hier uitgekeerd worden aan diverse personen correct zijn. Daar heeft de overheid inderdaad in gefaald. Draai dat terug maar dat gaat wel ten koste van diverse processen die gevoerd zullen gaan worden. Vandaar het instellen van een noodwet, en wel op zeer korte termijn, die deze abnormale uitbetalingen (en vergeet niet de bonussen) gaan reduceren.
  Als laatste; Een MP kan niet alleen beslissingen nemen. Er is een kabinet en er zijn adviseurs die de regering op een correcte manier dienen te adviseren.
  Of wilt u dat er een dictator aan het roer komt te staan? Maduro b.v.?

 32. @Johanna Duinker
  Ik weet niet of u binnen deze overheid werkt of dat uw naam een @alias is wat me niet zou verbazen maar als de schrijver een klokkenluider is dan moet hij beschermd worden!!
  Maar ja de waarheid nog eens onder je neus gewreven te krijgen is salto’s vervelend nietwaar?

 33. De regering, heeft voor zekerheid, aangenomen dat Nederland wel over de brug komt met ze €400 miljoen. Het volk is hiermee in gijzeling genomen. Het niet ontvangen van de €400,- miljoen betekend het acute faillissement van het eiland en direct een toestand die slechter is als Venezuela of Haïti en dat binnen het koninkrijk. En het pakket is zo dat deze situatie elke 3 maanden zich herhaalt. Dus wat kan Nederland onder de Rijkswet anders dan betalen? Persoonlijk vind ik het walgelijk en zie ik geen andere optie dan de regering aan de kant schuiven en start maken met een plan om de economie opnieuw leven in te blazen met vast gelegde garanties dat er geen bestuurlijke kaste meer kan ontstaan. Het huidige systeem geeft die garanties niet. Sterker nog het huidige systeem is gemaakt en aangepast om de kaste op zijn plek te houden.

 34. Solidariteit, iedereen moet zijn bijdrage leveren! @Opmerker, mee eens.
  En als “Premier”, leider, eerste minister, eerste burger, heb je een enorme VOORBEELD rol hier in. Te vaak zijn wanbeleid en fouten van regeringen EERST en VOORAL afgewanteld op de burgers.

  We hebben nu eens een kapitein nodig die NIET als eerste het schip verlaat ( = de bezuinigingen dans ontspringt)

  Maar een “Kapitan” die de toon aangeeft
  TONE at the TOP! Is zeer belangrijk..
  En nu is die toon: Burgerd op het zinkend schip, regering + politieke vrienden kijken toe vanuit de reddingssloepen..

  En ja , hoge bomen vangen veel wind, dus terecht dat de kritiek gericht is aan de “Premier”…de regeringsleider..het beegbeeld

  En als hij dat soort “heat” niet aankan, moet hij uit de kitchen moven! Maar ik ga er vanuit dat hij tegen terechte krasse kritiek kan en hij er wat mee doet.

 35. @Opmerker. Het is een feit dat de salarissen van een fors deel van de bestuurders en hun nutteloze vriendjes op deze rots volstrekt idioot hoog zijn en niet in verhouding tot het kleine dorpje wat het hier naar nederlandse maatstaven is. Juist om te voorkomen dat de nederlandse belastingbetaler die moet opdraaien voor het feit dat men op deze rots nog nooit van sparen voor slechte tijden heeft gehoord tegemoet te komen, zou het minste zijn dat deze salarissen in lijn worden gebracht met wat ze daadwerkelijk uitvoeren. En ja, dat zal voor een heel erg groot deel van hen behoorlijk schrikken zijn. Het feit dat de bevolking alhier deze lieden gekozen heeft en het allemaal prima lijkt te vinden betekent niet dat daarmee de discussie van tafel is, de nederlandse belastingbetalers zullen dit namenlijk nooit pikken.

 36. Ja een geweldig geschreven stuk, en oh zo waar. En mocht Nederland over de brug komen met geld dan hoop ik dat ze mensen meesturen om te zorgen dat het geld op de goeie plek terecht komt, en niet in handen van de graaiers hier!!!

 37. @Dislect; Dus volgens Artikel 140 stoppen we met belastingen te betalen anders maken we ons schuldig aan deelname van georganiseerde misdaad.
  Zou dat houdbaar zijn bij een rechter??
  Grapje opzij…
  Simpel; I pay taxes, you work for me

 38. Het is een oproep aan “Het Kabinet Rhuggenaath” maar de MP wordt persoonlijk aangevallen op het feit dat hij niets zou doen!
  Hij volgt alleen de adviezen van Gerstenbluth opgevolgd.
  Dhr Rutte volgt de adviezen van het RIVM op. Wat is het verschil?
  Ieder land krijgt zijn regering die het volk gekozen heeft maar nu blijkt dat in een noodsituatie men diezelfde regering aanvalt op zaken die al jaren een misstand zijn. Waarom heeft men niet eerder, bij welke door u gekozen regering dan ook, deze zaken aan de kaak gesteld?
  “Ja, dat hebben we maar er wordt niets aan gedaan”. En zo gaat dat op Curaçao. Veel kletsen maar weinig daden.
  Zijn de salarissen van alle werknemers, overheid en particulier, per eind maart betaald? Ik dacht van wel.
  Heeft de regering plannen om een noodwet in werking te stellen t.a.v de overheids salarissen??? Weet u het?
  Er wordt gesproken over solidariteit. Ook een deel van de eigen bevolking is niet solidair. Toestaan van zwartwerken, geen belasting en sociale lasten afdragen etc.etc. Electra en water stelen, vuil dumpen etc. Wat zijn we solidair!
  Velen van ons moeten maar eens voor de spiegel gaan staan en zich afvragen “ben ik ook solidair”?

 39. Volgens wetboek van strafrecht:
  Deelname aan criminele organisatie
  De deelname aan een criminele organisatie is een zelfstandig delict. Dit houdt in dat u deel kunt nemen aan een dergelijke organisatie, terwijl u nog geen ander strafbaar feit heeft gepleegd. Het artikel luidt:

  Artikel 140 Wetboek van Strafrecht
  Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Het delict bestaat uit drie onderdelen:

  De deelneming
  Het oogmerk
  Organisatiebegrip
  Deelneming
  Allereerst zult u moeten deelnemen aan een criminele organisatie. Met deelnemen wordt bedoeld dat u een aandeel in de organisatie moet hebben of de gedragingen van de organisatie ondersteunt. Het is niet vereist dat u alle overige leden kent of daarmee heeft samengewerkt. Aan dit vereiste wordt daarom snel voldaan. Een voorbeeld: het wachten in de vluchtauto met lopende motor is deelneming.

  Oogmerk van de organisatie
  Naast het deelnemen moet de organisatie het oogmerk hebben tot het plegen van misdrijven. Het oogmerk is het naaste doel. Het doel van de organisatie moet zijn het plegen van misdrijven. Deze misdrijven hoeven nog niet gerealiseerd te zijn. Het duurzame en gestructureerde karakter van de samenwerking kan dit oogmerk bewijzen. Het oogmerk veronderstelt opzet. Dit houdt in dat de organisatie strafbare feiten wil (gaan) plegen. Dit onderscheidt de organisatie van een normale organisatie zoals een vereniging.

  Organisatiebegrip
  Het laatste onderdeel betreft de organisatie. Wat is een organisatie? Van een organisatie is sprake wanneer het gaat om een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen de verdachte en minstens één ander persoon. U ziet dus dat de samenwerking met bijv. uw buurman een criminele organisatie kan opleveren als u het oogmerk heeft tot het plegen van misdrijven (meervoud).

  Concrete vormen van criminele organisaties
  Aan de vereisten om te kunnen spreken van een criminele organisatie wordt snel voldaan. Dit is ook de reden dat het Openbaar Ministerie ook vaak dit delict ten laste legt, naast ander delicten. Een criminele organisatie kan vorm hebben als:

  Jeugdbende
  Terroristische organisatie (art. 140a Sr)
  Skimming door een bende
  Belastingfraude door samenwerking belastingadviseur en belastingplichtige

  En ik denk dat forti aan die vereisten voldoet en bescherming geniet door dat het democratisch verkozen is.

 40. …..”Als je zo flink bent om kritiek te leveren, wees dan ook zo flink je naam erbij te zetten”….

  Waarom eigenlijk?
  Waarom moet de naam er bij gezet worden?

  Maakt het uit om te weten wie de persoon is?
  Moet de persoon aan bepaalde uiterlijke kenmerken voldoen ofzo, om kritiek te mogen leveren?

  Maakt het kennen van de naam van de persoon die het stuk geschreven heeft, het suk meer of minder persuasief?

  Het maakt mij niet uit wie het stuk geschreven heeft. Het maakt me meer uit wát de persoon geschreven heeft.

  En blijkbaar irriteren de onomstootbare oncomfortabelheden die deze persoon geschreven heeft over de slappe bestuursethos van de gevestigde orde behoorlijk.

  Tenzij u de schrijver “iets” aan wil doen, vervolgen, monddood maken of zelfs omleggen, iets waar al vaker mee gedreigd is en zelfs uitgevoerd is, , zie ik geen enkele toegevoegde waarde in het kennen van de naam van de schrijver?

  Had u ook nog iets te melden over de inhoud van het stuk?

  Want die slaat nogal wat spijkers op de kop…
  De gevoelige kop..

 41. Een andere reden om anoniem te blijven is als je mensen kent in forti of dat je, boven gemiddeld, afhankelijk bent van de “good Will” van de staat:
  Bijvoorbeeld voor
  – vergunningen
  – controles
  – werk
  -of inkomen.

  Reden te over om de bescherming van “anonimiteit” te zoeken.

 42. Als je zo flink bent om kritiek te leveren, wees dan ook zo flink je naam erbij te zetten.
  Over slap gesproken. Bah.
  Beste Johanna zeg me dat ik ongelijk heb. En zeg me dat ik de bescherming van “anonimiteit” niet nodig heb. Als mogelijk gevolg gegeven gaat worden aan een suggestie hier gepost waar ik tegen aggeer is een criminele organisatie die een geweld niet schuwt en de middelen van legitiem bestuur hebben.

 43. Een Nederlandse accountant ligt voor de hand, het is veelal geld, direct of indirect, dat gebruikt is door de betrokken bestuurders. En voor hen die meteen op de banken klimmen om kolonialisme te schreeuwen: Het is geld dat bedoel was voor de bevolking dat verdwenen is in de bestuurders zakken. En wat terug gehaald kan worden ten gunste van de bevolking

 44. Als je zo flink bent om kritiek te leveren, wees dan ook zo flink je naam erbij te zetten.
  Over slap gesproken. Bah.

 45. Eigenlijk is het opgegeven deel van het inkomen, volgens mij, nog niet eens het grootste probleem. Het deel dat “er bij” binnen wordt gehaald moet het opgegeven deel vele malen overstijgen. En dat is het deel dat oud bestuurders tot miljoenaire gemaakt heeft. Graag zou ik een forensisch accountant aan het werk zien om dat geld terug te halen. Ik denk dat het eiland dan geen steun meer nodig heeft. En misschien dat er zelfs geld over is om projecten op te starten in onderwijs en diversificatie van de economie.

 46. Wat een inhoudsloos populistisch gebral van ‘Een zeer bezorgde burger van dit eiland’ die doet alsof hij/zij het wiel heeft uitgevonden terwijl iedereen, behalve de publieke topfuncties, er al lang min of meer zo over dacht.

  En dan: ‘Er is zijn een aantal sectoren, welke u mag overslaan en dat zijn uiteraard de verpleegkundigen.’.

  Alle verpleegkundigen die ik ken zitten al weken betaald thuis.

  Er liggen ook slechts een handvol Corona patienten in het ziekenhuis, en de toename van het aantal patienten door hen wordt ruimschoots gecompenseerd door de afname van verkeersslachtoffers ten gevolge van de meer dan halvering van het autoverkeer.

  NB
  Redactie, dank voor het toevoegen van de directiesalarissen van overheids NV’s. Die zijn werkelijk schandalig, en Ruggenaath heeft daar ondanks zijn belofte van augustus 2019 nog helemaal niets aan gedaan. Zou voor Nederland een goede reden moeten zijn om vooralsnog alleen geld te lenen en niets te geven.

 47. Solidariteit dat mis ik al sinds ik hier op curacrim woon en helemaal sinds 1999. Had de MFK maar aan de macht gebleven dan was curacrim in 2004 al net zo geweest als Haiti en Venezuela nu. En was de klap die we nu meemaken bijna niet voelbaar geweest. Curacrim gaat die zelfde kant op binnen 3 maanden aangezien NL niet kan en blijft geld pompen in een hopeloos geval
  , lees land! en een 1969 gaat niet gebeuren, toen reden de politie nog op Ezels om de boel te bewaken, en de grootste opstoker G de R ( lees/ zie in gezonde brief ) zit zijn vingers te af te likken. Maar Curacrim komt er met een paar jaar weer bovenop, ISLA weg / afbreken, veel werk en toeristen dorp/ woningbouw op bouwen etc etc
  Elk nadeel heeft zijn voordeel.

 48. Waar is de Bank nu, die zich altijd je grote “vriend” noemt, in deze tijden van nood?
  Ze zijn zo stil.

  Gaan ze ook iets doen aan die amigitu “tarieven”?
  En gaan zo ook een noodfonds oprichten uit hun winstreserves, die opgebouwd zijn uit deze “amigitu” tarieven ?

 49. ……”Het kan niet zo zijn dat 1 (elite) deel van het eiland alle rechten heeft, en het andere deel de verplichting heeft dat deel te onderhouden”………

  Zo gaat het toch al 50 jaar?
  Na 1969 zouden een paar luide politici en voorvechters van gelijkheid wel even laten zien wat opkomen voor de arbeider en zwakste der samenleving inhield.

  Er is sindsdien nog nooit zoveel gestolen en aan zelfverrijking gedaan, vooral door de partijen die zo hard riepen dat ze voor de “armsten der armsten” opkwamen ( FOL, MAN, PS MFK) maar de anderen hebben net zo goed meegedaan ( PAR,PNP, PIN DP etc)

  Alle regeringsleiders (en nagenoeg alle ministers) die ooit gezeten hebben zijn miljonair geworden,/ hebben hun schaapjes op het droge, opleiding of niet. DON MARTINA, MARIA LIBERIA PETERS, ANTHONY GODETT, EMILY DE JONGH EL HAGE, HELMIN WIELS, SCHOTTE, RHUGGENAATH , IVAR ASJES ETC ETC ETC ETC

  Maar wat hebben ze defacto gedaan in de 50 jaar.
  Er is alleen maar afgebroken en uitgehold.
  Veiligheid ( geen adequaat noodplan ) Onderwijs ( schoolkwaliteit en scholen zijn verwaarloosd) cultuur, waar we zogenaamd zoveel omgeven ( Centro pro Arte) sport ( koredor , SDK, sportvelden zwaar verwaarloosd) , zekerheid ? Bankgarantieregeling?, Pensoenregeling AOV? ,Milieu ( ISLA, Gifwaterdumping, geen vuilscheiding, geen recyclatie?), Utiliteiten ( BLACKOUTS) en ga zo maar door.

  Steeds duidelijker wordt, vooral in tijden van nood, hoe uitgehold de bestuursethos en hun bestuurskwaliteiten zijn.

 50. “Kan @KKC ook de foto’s van:
  ●Leila Lasten,
  ●Gilbert Martina,
  ●Jose Jardim en
  ●Darrick Jonis er bij plaatsen?

  Ze vallen ook in de categorie “buitenproportionele” onhoudbare, door vriendjespolitiek verkregen bezoldigingen?”
  Eens deze mensen krijgen niet altijd de aandacht die zij verdienen. Zelfde geldt voor Reinald Curiel en Leila Lasten

 51. “Horen ze het ook eens van een ander, maar dan in de grootste avond krant van Curaçao.”
  natuurlijk wel erg triest dat dit soort brieven nog steeds anoniem moeten worden geschreven omdat mensen bang zijn voor consequenties/represailles. Geeft ook wel aan hoeveel vertrouwen de gemiddelde burger heeft in onze “toppers”

 52. ……”Afgelopen week zijn de salarissen van u, de regering, de politici, de ambtenaren en de gehele publieke sector weer uitbetaald alsof er niets aan de hand is”…….

  Hoe onbetrokkennen kun je zijn als regeringsleider.

  Het is tekenen voor de egoïstische signatuur van de bestuurdscultuur.

  Doet me denken aan Tromp, die ipv elke maand een paar aqualectrarekeningen te betalen van de armste der armsten met zijn 1 million dollarman salaris, zijn EIGEN Aqualectra rekening declareerde. Wat een schandalig hebberige en egoïstische leiders en directeurens moraal hebben we toch op dit eiland.

  Wat een wijze boedhist ooit zei: 3 dingen kunnen niet lang verborgen blijven, de zon de maan en de waarheid…..

  En de waarheid over het leiderschap, maar vooral de morele INBORST van onze Curaçaose leiders wordt steeds duidelijker..

 53. …….”U beschikt kennelijk niet over een moreel kompas, u bent ook geen leider, geen van uw ministers en geen van de overige politici is dat”……

  Horen ze het ook eens van een ander, maar dan in de grootste avond krant van Curaçao.

 54. Met kromme tenen, angst en woede heb ik deze brief vannacht om 04.41 (iets over half vijf) gelezen, gelezen, en nog ‘ns gelezen. Onbegrijpelijk en onvoorstelbaar wat deze kerel Rhuggenaath en consorten uitvreten. Op gebied van een diagnose met betrekking tot het menselijke hart is deze man heel, maar ook heel slecht gesteld. Deze kerel voldoet helemaal niet aan rechtvaardige maatstaven. Hij kán niet gelukkig zijn. Stel je voor, een arm volk die het al moeilijk heeft om rond te komen wordt bestolen, kaal geplukt. Zijn geweten ondersteunt elke vorm van wreedheid en/of onbedachtzaamheid. Zijn denkwijze heeft een negatief effect op zijn beoordelingsvermogen en zijn morele besef. Hij is verontreinigd en is in niets rein. Iemand die bedriegt zoals Rhuggenaath, bedriegt zichzelf ten slotte daarom het meest. Zulke mensen die denken dat oneerlijkheid tot een beter en gelukkiger leven bijdraagt zijn in werkelijkheid erg kortzichtig. Áls, jawel, áls Nederland het geld toeschiet, moet er een kei en kei harde én regelmatige controle plaatsvinden. Persoonlijk ben ik ertegen dat Nederland het geld LEENT, alhoewel het geen GAVE is, het is geen SCHIKKING, maar toch. Maar het arme volk zit in een precaire toestand en heeft het geld heel hard nodig. Dus Nederland moet strenge regels opstellen voordat het geld naar deze maffiosos gaat. En zelfs wanneer er overeenkomsten worden getekend, onttrekken die dieven(Rhuggenaath en consorten) zich later aan hun verplichtingen. Zij vinden dat de onkosten van zo’n lening met zich meebrengt niet voor hun rekening kunnen nemen, maar voor het volk. Dus Nederland, kijk goed uit je doppen met deze onbeschaamde gluiperd van een Rhuggenaath. LET OP: Je doet melk in je koffie, je roert het, je draait je even om, en Rhuggenaath haalt de melk ongezien uit je koffie. Dus je drinkt……..zwarte koffie.

 55. Kan @KKC ook de foto’s van:
  ●Leila Lasten,
  ●Gilbert Martina,
  ●Jose Jardim en
  ●Darrick Jonis er bij plaatsen?

  Ze vallen ook in de categorie “buitenproportionele” onhoudbare, door vriendjespolitiek verkregen bezoldigingen?

 56. Mooi om weer even de foto’s van onze ” helden” voorgeschoteld te krijgen.

  “Helden” die stuk voor stuk een miljoenen salarissen verdienen die ze in Duitsland of Zwitserland nog niet verdienen.

  Helden die STUK voor STUK geplaatst zijn door leden van deze regering, of hun voorgangers.
  Gijsbertha —> Y. Lasten, P. De Geus
  Suzy —-> F. Sluis

  Helden die het predicaat leider niet verdienen.
  Een echte leider geeft het goede voorbeeld. Deze leiders zijn directeur, doch leiden in het geheel niet, integendeel: ze laten hun ware aard zien, maken er bovendien een puinhoop van, gaan onachtzaam om gemeenschapsmiddelen, ( toko den toko -curoil-, met een familielid)

  Dit artikel geeft perfect de bestuursmoraal van regeringen weer. Pakken wat je kunt en ook nog schaamteloos denken dat je er mee weg komt met een of ander lulpraatje. Maar volgens sommigen is dat een “normale” modus operandi, en hoeft een zittende regering of partij géén verantwoordelijkheid te dragen voor corruptie van haar partijgenoten uit vorige regeerperiodes.

  Wat hebben Rhuggenaat en de regeringvenalle directeuren zich laten kennen.

  In tijden van nood leer je ( de ware aard van) je regeringsleiders kennen.

 57. Statenleden die nooit naar de staten gaan horen sowieso geen salaris te vangen!

  Laat Rhuggenaath ook de misbruikte gelden terug halen

 58. en wanneer volgen de directies van CBCS, Giro, en ENNIA?

  @Drechi: ik zie graag jou reactie tegemoet waarom het meer dan terecht is dat in tijden van crisis onze YDK toppers gewoon nog hun miljoenen ontvangen

 59. Ik zou eraan willen toevoegen: Maak een noodwet, die zo snel mogelijk in werking treedt om het een en ander te bewerkstelligen.
  Als er solidariteit gevraagd wordt, dan begint het bij jezelf. In dit geval de premier. Rhuggenaath, laat zien dat je de gevraagde solidariteit waard bent.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -