Ingezonden | Onze minister van justitie interesseert het geen zier wat er in de gevangenis aan de gang is

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we John Baselmans aan het woord

We hebben er al veel melding over gemaakt, justitie en in het bijzonder onze ministers van justitie interesseren het niet wat er in het huis van de toekomst gebeurt. Mensonwaardige zaken worden bijna dagelijks gerapporteerd. Dan praten we nog niet over martelingen en het aanpakken van die bewaarders die corrupt zijn of zelfs ver tegen de rechten van de mens handelen.

Uit gesprekken met de oud Procureur Generaal en ministers van justitie weten we dat de bonden een groot struikelblok zijn. Het zijn de bonden die alles beschermen wat illegaal en tegen alle rechten in van de mens wordt uitgevoerd in deze gevangenis (uitspraak van bovengenoemde personen). We weten ook dat de ministers van justitie en Procureur Generaal met handen en voeten gebonden zijn aan wat de maffia van hun eist.

Maar wat we nu mee maken door onze huidige minister van justitie heer Navarro breekt elk record. Buiten dat hij nooit zal reageren op aangiftes en zaken die hem voorgelegd worden, weten we ondertussen ook dat deze minister zwaar onder druk staat van de huidige maffia.

Waarom deze uitspraak? Nu, het is deze minister die de klokkenluiders van de SDKK gevangenis wil ontslaan en het is deze minister die niets doet met de gegevens die staan beschreven in alle aangiftes rond de SDKK gevangenis. Zelfs het verdwijnen van deze officiële documenten schijnt niet van belang te zijn voor deze minister! Erger nog, het is deze minister die nu ook een vrij nieuw traject (Het verbetertraject voor gedetineerden) op “hold” zet. Dat omdat hij niet de moeite heeft genomen en kennelijk geen inzicht heeft om te zorgen dat er meerdere politiefunctionarissen (volgens eerdere berichten 200 man) opgeleid moeten worden.

De gehele justitiële groep, of moeten we misschien troep zeggen, moet aangepakt worden en er zal duidelijk in de top al schoon schip gemaakt moeten worden. Als men vanuit het hoogste justitieel orgaan al vanaf onze eerste meldingen in 1998 niets wordt gedaan, dan alleen negeren en afbreken, moet het duidelijk zijn dat de ware fout niet zit bij een directie/ bewaarders van een gevangenis maar bij de verantwoordelijke minister en zijn Procureur Generaal.

In ieder geval is nu absoluut duidelijk, na de laatste actie van de heer Navarro, dat justitie niets meer is dan een orgaan dat valt onder de lokale maffia.

John H Baselmans-Oracle

Dokterstuin 237

tel 864-3595

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *