Ingezonden | Mens en haar gevecht met de biosfeer

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Bram Dubbelman aan het woord.

In Nederland kennen we de Groningse- en de kinderopvang toeslag affaire in Nederland dat de belastingdienst van het land met het uitvoeren van de gemaakte wetgeving medeburgers een enorme schade hebben bezorgd, de theorie liep niet parallel met de praktijk. Dit is in een democratie ongeoorloofd, hierbij wordt de democratie verkracht.

Tevens is er alleen minima grenzen bepaald v.w.b. persoonlijke inkomens, maximale grenzen worden niet bepaald mede daardoor is de graaicultuur ontstaan, de rijken worden rijker en de armen armer. Deze graaicultuur hebben we op Curacao inmiddels ook op een onsmakelijke manier gemerkt in het rechterlijk proces dat aanhangig is gemaakt v.w.b. solvabiliteitsperikelen bij ENNIA en de enorme renumeraties aan de raad van Commissarissen, het zelfde hebben we bij GIROBANK gemerkt waardoor de instelling zelfs over de kop ging!

Deze potentieel, enorme financiele aderlatingen ( over 1000 miljoen gulden) zullen op Curacao er zelfs voor zorgen dat de koopkracht word aangetast waardoor ook dienstverleners en producenten daar last van zullen hebben.

Verleden en toekomst in een spreekwoord samengevat: De mens gaat over lijken om zich aan de medemens te verrijken. Ons biosfeer is het gedeelte van de Aarde waar leven mogelijk is. Waarom vernietigd de mens haar leefomgeving?

Een voorbeeld in deze is de crisisjaren ’30. En dit wordt door de politieke belangengroeperingen democratie genoemd. Met de jaarlijkse bevolkingsgroei is in de afgelopen 50 jaar de bevolking verdubbeld en volgens de prognoses zal de wereldbevolking tot 10 miljard stijgen. Met de huidige coronavirus en zijn tweede variant zijn we naarstig op zoek naar een vaccine.

Zou het niet beter zijn om uit te zoeken waar het virus vandaan komt om zo meerdere virussen te voorkomen. We moeten ons afvragen of de virussen ontstaan zijn door vernietiging, en vervuiling van de natuur die de mens zelf heeft veroorzaakt door de massale groei van de wereldbevolking met zijn enorme veestapels en vraag naar energie,
– door de massa aangedreven en
– door een generale graaicultuur aan de top van de mensheid.

Dit geldt zowel in de overheid als bij de private sector. Mijn vraag is: is de natuur zichzelf niet aan het beschermen met virussen?

Bram Dubbelman
+599 9 512 5118

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *