Ingezonden | In memoriam Donald Bakhuis

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Vsbo St. Jozef aan het woord.

In onze gemeenschap zijn er verscheidene personen die met toewijding bijdragen aan de vorming en ontwikkeling van onze jongeren, zonder ruchtbaarheid: ze brengen hun goede daden niet in de publiciteit. Een van deze personen is wijlen Donald Bakhuis. Zijn bijdrage aan het onderwijs van de leerlingen van vsbo St. Jozef was zeer waardevol.

Een docent herinnert zich hoe Donald Bakhuis, sinds het begin, hij was al gepensioneerd, trouw iedere maand persoonlijk een financiële bijdrage op school afleverde, bestemd voor de leerlingen die voor hulp in aanmerking kwamen, ter vergoeding van hun onkosten op school en thuis. Deze hulp was mogelijk middels het Mgr. Kieckens Fonds, waarvan Bakhuis zelf ook lid was.

Maar Bakhuis zorgde niet alleen voor financiële hulp. Ook aan het sociaal-emotionele aspect van de leerlingen besteedde hij aandacht. Hij had een luisterend oor voor de leerlingen en voerde gesprekken met hen en motiveerde hen. Een integraal onderdeel van het onderwijs op vsbo St. Jozef is tegenwoordig een goed opgezet zorgorgaan, genaamd SEB, dat staat voor Sociaal Emotionele Begeleiding die aan leerlingen van de school gegeven wordt.

De persoon die jaren geleden, op zijn manier, de basis voor de SEB legde was Donald Bakhuis. De St. Jozef-familie, directie, docenten en leerlingen, willen hierbij hun dank betuigen voor al hetgeen wijlen Donald Bakhuis met veel toewijding voor onze leerlingen gedaan heeft. Wij zullen zijn nagedachtenis altijd in ere houden.

Vsbo St. Jozef,
Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *