31 C
Willemstad
• donderdag 18 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Elektrisch rijden in 2030: wat zijn de gevolgen voor de toekomst?

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Elektrisch rijden in 2030: wat zijn de gevolgen voor de...
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ronald Lieuw-Sjong aan het woord.

Elektrisch rijden staat in de belangstelling en zet in 2030 de wereld op zijn kop. Dat veroorzaakt een groot aantal uitdagingen, maar creëert ook nieuwe kansen.
De voordelen voor het klimaat zijn groot, de overheidsinkomsten gaan bij de huidige maatregelen omlaag, oude bekende banen zoals automonteur zullen verdwijnen en de nieuwe monteur zal zich moeten gaan specialiseren in batterijen, elektrische motoren en besturingselektronica.

Pompstations zoals wij die vandaag de dag kennen zullen minder worden en gedurende de transitieperiode ook laadpalen voor het opladen van de batterijen moeten aanbieden.

De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk zal moeten worden geüpgraded en vergt wellicht een flinke investering.

De overgang van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen naar elektrische is echter niet te stoppen. In dit artikel wordt een aantal gevolgen van deze verandering onder de loep genomen.

Gevolgen voor het milieu
Elektrische voertuigen stoten in tegenstelling tot de huidige benzine- en dieselauto’s geen kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2) uit.

Toch zijn elektrische auto’s niet per definitie klimaatneutraal. Bij de productie van ondermeer de batterij komt namelijk ook kooldioxide vrij. Hetzelfde gebeurt bij de opwekking van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen.

Het is te verwachten dat technische verbeteringen aan conventionele auto’s zullen resulteren in een reductie van de uitstoot van vervuilende stoffen. Dit betekent dat volledig elektrisch rijden en ten gevolge hiervan als een verdere ontwikkeling van de conventionele voertuigen, de emissies in de toekomst fors zullen afnemen, met als gevolg een reductie van onze “carbon front print”. Maar belangrijker is dat we minder afhankelijk worden van geïmporteerde fossiele brandstoffen en van prijsschommelingen op de “crude oil” markt, wat weer een positief effect heeft op onze betalingsbalans.

Geluidsbelasting
Auto’s met elektromotoren zijn niet alleen schoner en zuiniger, maar ook stiller dan auto’s met conventionele verbrandingsmotoren. Vooral bij lage snelheden rond de 20-30 kilometer per uur is het geluidsverschil substantieel.

Financiële gevolgen
De omschakeling naar elektrisch rijden gaat zowel de overheid als de automobilisten geld kosten.

Voor we massaal op de elektrische auto overgaan, moet deze nieuwe technologie flink (door de overheid) worden gestimuleerd. De standaardmethode die overheden gebruiken om nieuwe (en vaak nog dure) technologieën te promoten, is het toekennen van subsidies.

Op Curaçao worden elektrische voertuigen gesubsidieerd, eigenaren van deze auto’s betalen geen invoerbelasting. Voor overige voertuigen geldt een importbelasting van 27%.

Voorlopig is het aandeel elektrische voertuigen relatief klein, schattingen gaan uit van 60, dat is minder dan 1% van het totale wagenpark. Bij deze kleine aantallen zijn de gevolgen voor de overheidsinkomsten nihil.

De vraag is of dit soort “groene regelingen” onze schatkist niet veel meer kosten dan er van tevoren was gedacht. Hebben onze beleidsmakers er trouwens wel over nagedacht?

Beter werkt een gerichte subsidie: zet een potje geld voor elektrische auto’s opzij en als dat op is, is de regeling ten einde. Bij fiscale regelingen is er vaak geen rem wanneer de aanvragen de verwachtingen overstijgen.”

Wat gebeurt er nu als wij op “grote schaal” elektrische voertuigen gaan importeren, wat zijn dan de gevolgen voor de overheidsinkomsten?

De overheidsinkomsten op voertuigen zijn: belasting op gasoline en diesel (de “Excise Taks” – nu ANG 0.4134 per liter, 6% Wholesale Trade Turnover Tax en 6% Retail Trade Turnover Tax op gasoline), de importbelasting (27%), motorrijtuigenbelasting (afhankelijk van type en ouderdom), OB (9%) op de importwaarde van de auto, auto-onderdelen en onderhoudsdiensten van garages ed.

De introductie van elektrische auto’s zal leiden tot lagere import van fossiele brandstoffen, met als gevolg een verlaging van de inkomsten op gasoline, diesel en de services van bijvoorbeeld garages; elektrische voertuigen hebben minder draaiende onderdelen en de onderhoudskosten zijn een stuk lager dan conventionele voertuigen. De 9% OB inkomsten van onderdelen en reparatieservices gaan dus omlaag.

Al met al zullen bij elektrisch rijden de overheidsinkomsten lager uitvallen dan bij conventioneel rijden.

Het gevolg hiervan is dat de overheid ongetwijfeld zal besluiten die misgelopen inkomsten te compenseren. Daarbij kan zij ervoor kiezen om een herintroductie van de importbelasting, om de vaste kosten (bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting voor elektrische voertuigen) of de variabele kosten (OB op elektrische energie bij het laden in te voeren) te verhogen.

Macro-economen gaan ervan uit dat als de overheid belasting misloopt op brandstof en andere services, dat winst betekent voor de consument. Deze consument heeft nu meer koopkracht omdat zij geld overhoudt. Dat gaat zij ongetwijfeld aan iets anders uitgeven (consumptie verschuiving). Dat ziet de overheid weer terug in extra OB en als het goed is in de Winstbelasting in andere sectoren.

Gevolgen voor de automarkt
Nieuwe elektrische auto’s zijn nu veel duurder in aanschaf, de verwachting is volgens experts dat rond 2025 ze echter goedkoper worden dan auto’s met benzine- en dieselmotoren.

In een aantal opzichten is elektrisch rijden echt heel goedkoop.
De kosten voor brandstof (elektriciteit) vallen lager uit, onderhoud aan een elektrische auto is veel goedkoper, er zijn bijvoorbeeld geen “kleine/grote” onderhoudsbeurten meer nodig

Tweedehandse automarkt
Tweedehandse elektrische auto’s zijn een stuk goedkoper dan nieuwe elektrische auto’s en de kosten per verreden kilometer zijn nu al 15-20% lager dan conventionele auto’s.

Maar let op, ook een elektromotor kent slijtage en hoe lang houdt de accu het uit?

Dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Vervangen door een nieuwe accu is mogelijk, maar kan relatief duur uitvallen. Voor de overige onderdelen geldt hetzelfde als voor een normale auto. Helemaal vrij van onderhoud en reparatie is een elektrische auto op leeftijd dus beslist niet.

Tweedehandse markt voor batterijen
De batterij in een elektrische auto gaat grofweg tien jaren mee. Daarna kan de “oude batterij” dienen als thuisbatterij in een zonne-energie installatie.
De thuisbatterij slaat dan overdag de overtollige energie uit zonnepanelen op en geeft deze energie dan ‘s avonds weer af voor bijvoorbeeld verlichting, de tv en de ijskast. Deze manier van recyclen van de autoaccu begint al populair te worden in de westerse wereld en er is een markt ontstaan voor deze tweedehandse batterijen.

Wat zijn de effecten voor pompstationhouders en garages?
De inkomsten van pompstations gaan bij elektrisch rijden drastisch omlaag en het huidige verdienmodel is niet meer van toepassing. Dit heeft ongetwijfeld gevolgen voor de inkomsten van de eigenaren en de werkgelegenheid.
Autodealers en garages moeten veranderingen aanbrengen en nieuwe merken en modellen auto’s importeren, maar tegelijkertijd hun onderhoudsdienst fors afslanken.

De weinige monteurs die overblijven, moeten worden omgeschoold in het repareren en onderhouden van elektrische auto’s.

In de transitieperiode zal een hybride structuur van benzinepompen en snelle laadstations (10-15 minuten) een alternatief worden.

Het is wel te verwachten dat het aantal hybride pompstations beduidend lager zal zijn dan momenteel het geval is met conventionele pompstations. Dit heeft te maken met de mogelijkheid om de elektrische auto enerzijds thuis te laden en anderzijds tijdens het parkeren bij het werk of een winkelgebied. Locaties waar de consument langer dan 30 minuten verblijft, zoals supermarkten, winkelcentra, overheidskantoren worden aantrekkelijk voor het plaatsen van openbare laadpalen.

Ik voorzie in 2030 dat de minister van Financiën een deel van het parkeerterrein van het belastingkantoor in erfpacht heeft uitgegeven aan een ondernemer die een infrastructuur van snelle laadpalen beheerd. Terwijl ik mijn belastingzaken afhandel, laad ik mijn auto op. Leuker kunnen ze het niet maken, wel groener.

Bedrijven die investeren in snelle laadpalen zullen hogere kosten voor elektriciteit in rekening brengen. Welke tarieven gaan gelden voor het opladen van auto’s bij openbare stations?

Gevolgen voor de capaciteit van het elektriciteitsnet
De behoefte aan elektriciteit zal toenemen wanneer conventionele auto’s worden vervangen door elektrische auto’s. Wat zijn de gevolgen voor de capaciteit van de elektriciteitsproductie en het elektriciteitsnet en hoeveel investeringen zijn vereist?

De capaciteit van een volledig elektrische auto zal op termijn rond de 40 kilowattuur liggen. Mogelijk zal daarmee de grens van het elektriciteitssysteem worden overschreden.

De infrastructuur en het elektriciteitsnet van thuisopladers moeten de groei van e-auto’s aan kunnen, spanningsproblemen en overbelastingen zullen vaker kunnen optreden in buurten met slechte configuraties, zeker als meerdere eigenaren min of meer tegelijk de e-auto’s willen opladen.

Elektrische auto’s zijn een feit, we komen er niet onder uit en we kunnen de vooruitgang niet stoppen.

Ook voor ons eilandje moeten we de uitdagingen en de gevolgen onderkennen en oplossen.

Ronald Lieuw-Sjong,

Curacao
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Dit artikel is geplaatst in

8 reacties

 1. Zolang de elektriciteit gemaakt wordt door het verbranden van olie met 100 x zoveel zwavel als in de (vuile) benzine op Curaçao, wordt elektrisch rijden nooit schoner.

 2. @HyperteHk: er zit idd ongeveer (net geen) 10 kWh in een liter, echter deze 10 kWh moeten ook nog getransporteerd worden, er moet een compleet nieuw netwerk worden aangelegd, er moeten voldoende paaltjes worden geplaatst en dit moet ook nog allemaal onderhouden worden. Allemaal factoren die de al heel dure elektra hier in Curacao nog duurder maken. Ook de elektra die je gebruikt om je AC te laten draaien en een koud pilsje te krijgen

  Wind- en zonne-energie gaat hier niet werken. Simpelweg omdat hier niet voldoende overcapaciteit is aan “niet groene” elektra. Dagje geen zon en geen wind en Aqualectra moet zich nu al het leplazarus schakelen.
  Een vast kabeltje naar Venezuela bestaat helaas niet.

  Daarbij, laat mij een apparaat zien dat op ruwe olie draait. Waarschijnlijk bedoel je (zware) stookolie.

  Dan nog wat,
  jij zegt: “…En wordt er voor stroom ruwe olie gebruikt en zijn er behoorlijke verliezen bij het raffineren naar benzine en diesel…”
  Wat een onzin zin.
  bekijk dit filmpje even:
  https://www.youtube.com/watch?v=KRqZR4vv1hg
  dan weet je wat raffineren is.

 3. @LaStiwz

  Veel van je punten zijn gebaseerd op de door aanname dat olie verbranden om het net te voeden en een ev op te rijden met km op leverd als km in een fossiel aangedreven vorig.

  Er zit 10kwh aan energie in een liter benzine.
  Zelfs met 40% rendement gaal je daar nog 4kwh uit. Na laad en transportverliezen blijft daar ongeveer 3.2kw van over. Daar rijd een ev tussen de 16 en 25 km mee zover enige moeite.
  Neem nu even de praktijk verbruik cijfers en geen nedc of wltp onzin. Dan komt alleen een hybride met atkinson motor daarbij in de buurt.

  We hebben het hier niet over kleine compacte autootjes.
  In werkelijkheid is je claim helemaal onzin want de energiekosten kunnen voor een deel met zonnestroom en windenergie worden opgevangen. En wordt er voor stroom ruwe olie gebruikt en zijn er behoorlijke verliezen bij het raffineren naar benzine en diesel.

 4. @Lieuw-Sjong:
  “…Maar belangrijker is dat we minder afhankelijk worden van geïmporteerde fossiele brandstoffen en van prijsschommelingen op de “crude oil” markt, wat weer een positief effect heeft op onze betalingsbalans….”
  – Men wordt maar zéér minimaal minder afhankelijk. De stroom wordt voor het grootste deel opgewekt door olie.
  – prijsschommelingen hebben net zo goed een positief effect op de betalingsbalans. soms valt het mee, soms valt het tegen.

  “…Auto’s met elektromotoren zijn niet alleen schoner en zuiniger, maar ook stiller dan auto’s met conventionele verbrandingsmotoren…”
  – Op dit moment zijn auto’s op batterijen nog steeds vervuilender dan auto’s met een verbrandingsmotor. Tel de complet productie mee, van auto en brandstof, met name die van de batterij. Langzaam gaat het tij omslaan naar het voordeel van elektrische auto’s.

  “…Vooral bij lage snelheden rond de 20-30 kilometer per uur is het geluidsverschil substantieel…”
  – de conclusie dat het geluidsverschil bijlage snelheden substantieel is klopt niet. Het geluidsniveau van elektrische auto’s bij een lage snelheid is laag. Bij hogere snelheden is het rolgeluid voldoende. Het geluidsversvchil is dan echter nog substantiëler.

  “…Bij fiscale regelingen is er vaak geen rem wanneer de aanvragen de verwachtingen overstijgen…”
  – wat dacht je van de regeling afschaffen? Doen ze in andere landen ook.

  “…De introductie van elektrische auto’s zal leiden tot lagere import van fossiele brandstoffen, met als gevolg een verlaging van de inkomsten op gasoline,..”
  – aangezien hier in Curacao het meerdere aan stroom opgewekt gaat worden met fossiele brandstof, zal de vraag naar brandstof stijgen. Een liter benzine in een auto levert meer kilometers op dan 1 liter benzine omzetten naar elekticiteit, dit transporteren, in een batterij stoppen en daarna te gaan rijden. Zolang de electriciteit niet “groen” opgewekt wordt, zal het gebruik van fossiele brandstoffen stijgen.

  “…Macro-economen gaan ervan uit dat als de overheid belasting misloopt op brandstof en andere services, dat winst betekent voor de consument. Deze consument heeft nu meer koopkracht omdat zij geld overhoudt. Dat gaat zij ongetwijfeld aan iets anders uitgeven (consumptie verschuiving). Dat ziet de overheid weer terug in extra OB en als het goed is in de Winstbelasting in andere sectoren…”
  – what’s your point?

  “…Tweedehandse elektrische auto’s zijn een stuk goedkoper dan nieuwe elektrische auto’s en de kosten per verreden kilometer zijn nu al 15-20% lager dan conventionele auto’s…”
  – je hebt dus minder onderhoud, lagere energiekosten, maar een berg meer aan afschrijvingen. De aanschafwaarde is substantieel hoger en de verkoopwaarde substantieel lager dan bij een conventionele auto.

  “…Ik voorzie in 2030 dat de minister van Financiën een deel van het parkeerterrein van het belastingkantoor in erfpacht heeft uitgegeven aan een ondernemer die een infrastructuur van snelle laadpalen beheerd…”
  – ik voorzie dat in 2031 deze ondernemer failliet is omdat er geen onderhoud aan de laadpalen is uitgevoerd, de stekkers zijn gestolen en 27,5% van de palen omver is gereden

  “…De capaciteit van een volledig elektrische auto zal op termijn rond de 40 kilowattuur liggen. Mogelijk zal daarmee de grens van het elektriciteitssysteem worden overschreden…”
  – de capaciteit van een batterij heeft niets te maken met het verbruik. Overigens ligt de capaciteit van een Tesla, een Audi, Skoda, Volvo en BMW al ruim boven de 70 kWh. Het streven is om dit vele male hoger te krijgen in een kleinere en snellere batterij, Daarbij kan een batterij opgeladen worden in de tijd dat er een lager algemeen stroomverbruik is.

  “…Ook voor ons eilandje moeten we de uitdagingen en de gevolgen onderkennen en oplossen…”
  – doe het dan wel op basis van de juiste gegevens.

 5. In Belgie rijden er 5 000 000 particuliere
  voertuigen. Een oplaadbeurt gebruikt 40Kwh.
  Dit is een piek van 200 000 000 kwh die er even op
  het normale verbruik bij komt.
  We spreken hier nog niet van het goederentransport, landbouwmachines enz.

 6. Electrische auto’s worden voor gebruik op Curaçao uitgerust met een werkende achteruitrij toeter ook in de voor uit stand …..

 7. Wat gebeurt er als Aqualectra in 2030 nog asn het schakelen is ?
  Ik bedoel als er steeds constant stroom uitvalt zoals nu ?

  Dit klopt niet:
  Auto’s met elektromotoren zijn niet alleen schoner en zuiniger, maar ook stiller dan auto’s met conventionele verbrandingsmotoren.

  Want de overheid zal gaan eisen dat de electrische auto’s nog lawaai moet msken. Anders gebeuren er ongelukken.
  De voetgangers en ander verkeer moeten de andere auto’s horen aankomem. Ik betwijfel dat men dit met sensoren kan oplossen.

 8. Wat gebeurt er nu als wij op “grote schaal” elektrische voertuigen gaan importeren? Simpel, AguaElectra kan het niet aan.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties