Ingezonden | Eiland van de struisvogels

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Sharnon Isenia aan het woord.

Ja, ja, Curacao heeft een attractie erbij, de Curacaose struisvogel. Heb je die al gezien? Bij UTS volgt een volgende tranche van 280 werknemers die weggestuurd worden. Maar niemand zag dit gebeuren aankomen. Het is een onheil dat opeens uit het niets opduikt, vergelijkbaar met de voorspelde tweede komst van Jezus Christus, welke in het boek der openbaring wordt uitgelegd. Dus wees voorbereid. Hij komt onverwacht als een duveltje in de nacht. Je bent gewaarschuwd.

De struisvogel van nature vormt als soort een aparte orde binnen de vogels. Uniek is dat ze slechts twee tenen per poot hebben. De struisvogel is de grootste vogel ter wereld. Struisvogels kunnen niet vliegen, maar wel zeer hard lopen: ongeveer 65 kilometer per uur! 0ok kunnen ze met hun sterke looppoten harde trappen uitdelen aan belagers. De Curacaose struisvogel heeft twee benen, vijf tenen aan elk been, twee armen, één hand aan elke arm en een hoofd. De Curacaose struisvogel is aan haar specifieke gedrag te herkennen. Het betreft een wijze van handelen waarbij men zich geen rekenschap wil geven van de proble- men of gevaren waarvan men zich bewust is. Men vertoont een probleem-ontwijkende handelwijze in hun gedrag.

De Curacaose struisvogel voelt zich overvallen met problemen. Het aantal ontslagen werknemers begint dramatische hoogten te bereiken. Niet alleen in de commerciële en detailhandelssector wordt er geklaagd, maar ook de arbeidersvakbonden maken zich zorgen over de heersende situatie. Vanaf vorig jaar heeft een slechte tendens zich ingezet. Eind vorig jaar zijn 250 werknemers bij Marriott Hotel weggegaan in verband met koop en renovatiewerkzaamheden. Na afronding van de renovatie kunnen deze werknemers hopelijk terugkeren voor een baan in het vernieuwde hotel op Piscadera.

In dit jaar zijn vijftig werknemers bij Paradise Plaza Casino en zestig werknemers bij Plaza Hotel en Casino hun baan kwijtgeraakt. Tussen vorig jaar en dit jaar is het arbeidersbestand van InselAir met 380 tot 400 werknemers gereduceerd.

Het internetbedrijf Scarlet is failliet verklaard, waardoor 34 werknemers werden afgevloeid. En nu bij UTS staan voor dit jaar nog eens 280 werknemers op de ontslaglijst. Vorig jaar zijn reeds 105 werknemers op vrijwillige basis afgevloeid.

Het is zeker niet fijn dat op deze manier klappen moeten vallen bij het personeel. Maar het is wel de vraag of niet veel eerder inge- grepen had kunnen worden door betrokken stakeholders? Kan het verlies aan werkend personeel op een humanere wijze worden afgedekt en verzacht? Ik hoor het al. Het volk is beziggehouden met afleidings manoeuvres, welke door het lokale politieke circus zijn georganiseerd. Er was sprake van een echte ‘Local political soap entertainment’.

Twee achtereenvolgende volksverkiezìngen werden hiervoor gehouden, op respectievelijk 4 oktober 2016 en op 28 april 2017. We kregen ook tussenin een kort intermezzo met orkaan Matthew, waardoor de eerst geplande verkiezingen van 30 september 2016 noodgedwongen moesten worden afgelast. Deze werden verschoven naar 4 oktober 2016. Niemand had er tijd voor gereserveerd om over mogelijke ontslagen bij het personeel na te denken, laat staan daarover te gaan praten.

Zo werd het volk beziggehouden en afgeleid van ernstige kopzorgen die zich mogelijk in de toekomst voordoen. Na de zeer premature val van kabinet-Koeiman destijds, kon ik de tegenargumenten van de groep van 12 niet direct snappen. Dus, waarom is het houden van een nieuwe verkiezingsronde zo gevaarlijk voor het kiezersvolk? Maar nu met deze meer dan 1000 ontslagen-gevallen begint de functie van zo’n ‘Local political soap entertainment’ als een doelbewuste afleidingsmanoeuvre in betekenis toe te nemen.

Het is nu het werk van een onderzoeksjoumalist om de ‘relationele feiten’ boven tafel te krijgen.

Sharnon Isenia,
Curacao

10 Reacties op “Ingezonden | Eiland van de struisvogels

 1. @ToC,
  Samenwerking (samensmelting) kan. Het is niet zwart – wit. Kiezen voor het één hoeft niet tegen het andere te betekenen. Als iedereen het belang van het eiland voorop zet vind je oplossingen die ergens toe leiden. Maleisië is tot economische bloei gekomen doordat de president een beleid van “prosper thy neighbor” hanteerde. M.a.w. er bestaan vele bewezen ‘verdienmodellen’ naast de Angelsaksische. Op het eiland leeft nog steeds het idee dat het algemeen belang dienen via ‘supply side economics’ gerealiseerd kan worden.

 2. Trots op Curaçao

  @hoedanook

  Je heb me.

  Overigens staat in het zelfde artikel, wat
  een opinie is van Ronad van Raak (oppositie), dat Rutte als een personeelsmanager bij Unilever begon.
  Moeten we nu Unilever ook al naar het land van de eeuwige jachtvelden verbannen. Kom op, waar ben jij begonnen in je carriere als jurist?
  Punt is dat je het benoemd als jouw mening in een eerder comment. Daarmee de lezer op een verkeerd been zettend. Misleiden dus.

  Je bent heel goed in je vak en ik zou je graag als mijn raadman willen. Ik heb alleen een beetje twijfels of je dan voor mij of voor China zult gaan.

  Ik laat in het midden wat Xi wil, maar ik weet dat het met GZE er hier een hele boel mensen het dun in de broek loopt.

  Bon wekent.

 3. @ToC,
  😴💤, sorry door ogen dicht in slaap gevallen…wie zei wat?

  Voor de relatie Rutte III en Shell zie ook KKC: TPO | Rutte III: een kabinet van ambtenaren en consultants (en van de Shell)
  waarin staat; “En je ziet ook altijd de invloed van grote bedrijven, zowel minister Wiebes (Economische Zaken), als minster Hoekstra (Financiën) als minister Kaag (Buitenlandse Zaken) komen van Shell”.

  Verder heb ik Xi niet met Willem/Alexander vergeleken. Zijn verschillende systemen. Maar ik accepteer jou vergelijking met Rutte. Immers Rutte is politiek verantwoordelijk voor de koning en Xi Jinping is COE, Chairman (verantwoordelijk) Of Everything.
  Zie ook onderstaande link over President Xi:
  He has cleared the road, he can do whatever he likes, there is nobody to question him. He is the law Of the land China.

 4. Trots op Curacao

  @hoedanook,

  Dus afleiden mag, ondanks je daarmee een gehele bevolking negeert en alle stakeholders voorbij gaat? Interessante stelling. Volgens mij wordt dat als misleiden gezien.

  Ik ga weer ff met zand strooien, dus oogjes dicht en snaveltje toe…..

  Mijn mentor zei ooit treffend: Als je in jouw portemonnee hetzelfde ontvangt als je moet uitgeven, blijft er weinig over om te investeren en komt je bedrijf krakend en piepend tot stilstand.

  Dus er zijn 2 opties. 1) Zorgen dat je minder uitgeeft of 2) zorgen dat je meer verdient. In het geval dat je niet meer kan investeren denk je bij 1 aan ontslagen en bij 2 verhogen van de prijzen.
  Wat je overhoudt kan je investeren in een nieuw verdienmodel. Niks fancy aan.

  Je kan het ook anders zien. In het geval dat je niet meer kan investeren ga je zoeken naar een strategische partner. En daarna ga je achterover zetten.

  En dat is nu precies wat er bij de RvK gebeurd. Nu het einde van de lease inzicht komt is er geen geld meer om de oude dame op te knappen. Hoe dat komt laat ik in het midden. Dus is ze ineens niet meer aantrekkelijk voor huurders anders dan een met een grote zak geld. Of die zak met geld er gaat komen laat ik in het midden. Punt is dat die grote zak geld voor velen op dit eiland aantrekkelijk is. Als een magneet in “A carrot in front of a donkey.”

  De ezel is echter vrij om te beslissen om niet achter de peen aan te gaan, maar ergens anders te grazen. De regeringen na 10-10-10 hebben er echter voor gezorgd dat de ezel (de oude dame) nu achter de kar staat en dus alles goed moet vinden.
  Dus de keuze nu is of een nieuwe ezel of de ezel er weer voor. In het geval van een nieuwe ezel voor de kar moet je nog steeds de oude onderhouden. Dus in het geval van een nieuwe raffinaderij moet je iets doen met de oude. In het geval van de ezel er weer voor zou je kunnen denken aan een afgeslankte vorm waar minder geld voor nodig is om deze een upgrade te geven. Zeg maar in 2 ipv 4 krakers investeren op de oude locatie. Maar goed, daar wordt onderzoek naar gedaan.

  Blijft staan dat de Geus al lang aangeeft dat er een strategische partner moet komen, omdat UTS in z’n eentje niet meer mee kan met de veranderde markt. Dus niet verdiend wat ze moeten verdienen. Dat wil niet zeggen dat ze verlies lijden, het geeft wel aan dat ze niet meer in de markt mee kunnen.
  Of de PRC geïnteresseerd raakt in gUTS weet je maar nooit. Ze kwamen er pas bij de Isla achter nadat het MDPT ze er op gewezen had volgens jou.

  Zo je mag je oogjes weer open doen.

  Wat Xi aangaat, wil je hem op gelijke hoogte stellen als onze Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, zich noemend Willem-Alexander ???!???

  Die vergelijking gaat manco.

  Koning Willem-Alexander is voor het leven en Xi moet om de 5 jaar gekozen worden. Dus Xi is eigenlijk gelijk te stellen aan de Minister President van Nederlanden, tevens voorzitter van de Rijksministerraad.

  Nu weten wij hoe jij over Rutte III denkt, want dat is een vazal van de Shell. Toch?
  En die toko mogen we onder geen beding weer hier op het eiland krijgen?!

  Vandaar dat hameren op GZE. Klopt jouw verdienmodel dan beter?

 5. @ToC
  Afleiden mag, misleiden is kwalijk.

  Vandaar dat een verwijzing naar ‘nieuwe’ verdienmodellen onderbouwd dienen te worden. Graag met verifieerbare cijfers. Dus, als jij inzage m.b.t. UTS hebt dat de ARC of ander (forensisch) accountant nog moet onderzoeken, houden wij ons (het volk van Curaçao) ook aanbevolen. Let wel, juist om het probleem dat @Joep Meloen opsomt, m.b.t. personeel, zijn overheidsdiensten verzelfstandigd. Deze ‘reorganisatie’ is door onze belastinggelden betaald. Tegen vrije markt principes (liberaal) in werden deze nieuwe ‘verdienmodellen’ in stand gehouden. Oordelen vanuit de deskundigheid, volstrekt onafhankelijk (zonder last of ruggespraak) is uitgesloten. Wij ‘belonen’ een minister met een CBCS directeurschap voor aan het handje lopen van de Cft. Echter, met het herhaaldelijk aangeven van de Cft dat de ‘overheidsnv’s een ‘witte vlek’ in het geheel vormen, werd totaal niets gedaan. Zie nu, als gevolg, de staat van onze economie waar steeds meer mensen hun baan verliezen. Vervolgens steekt iedereen de koppen in het zand en volgen keurig de partij-lijn, ongeacht.

  President Xi Jinping positie in dit geheel is volstrekt anders dan dat van Rhuggenaath of zelfs de Gouverneur. Gekscherend wordt gesteld dat hij geen CEO maar de COE, ‘Chairman of Everything’, is. Dat is ook zo. Het gewicht van de staat China achter een staatsbedrijf is totaal niet vergelijkbaar met de relatie overheid en UTS op Curaçao. Dus, zand in de ogen strooien met nietszeggende cosmetische nieuwe logo’s gaat zeker niet werken voor Chinese strategische partners. Dat een nieuw jasje voor UTS de opmaat zou zijn voor het strategisch samengaan blijkt uit niets. Het veranderen van ‘jasje’ betekend geheel niet dat er ook iets gedaan wordt aan ‘integriteit’. Zonder controle van de boeken kan over integriteit geheel niets gezegd worden! Niet met betrekking tot het personeel, niet met betrekking tot de CEO of met betrekking tot de aandeelhouder.

 6. Trots op Curacao

  @hoedanook,

  Alles wat er in de wereld gebeurd wordt gebruikt om de aandacht af te leiden van GZE.

  Ik heb een voorkeur voor een integere regering. Ministers en Statenleden die integer zijn en onrecht bestrijden. Een regering die werkt aan onze toekomst en mij Trots op Curaçao maakt.

  Ook de Curaçaose overheid in het verleden onder leiding van de SP was niet vies van het aandacht afleiden. Een staking beginnen en dan het hele land platleggen om vervolgens in het geniep een MOU te tekenen met GZE. Out of the Blue! Niemand heeft dat aan zien komen, in ieder geval het volk en het bedrijfsleven niet. Waarom werden er in de Staten gelijk vragen gesteld en opheldering geëist? Waarom is er zoveel tegenstand, onder andere vanuit het bedrijfsleven. Omdat het naar corruptie en vriendjespolitiek ruikt!
  Geen wonder dat PS afgestraft is. Tot 2 maal toe de boel besodemieteren, eerst GZE deal, daarna met Club12. Die laatste hebben overigens wel heel erg goed laten zien waar de macht ligt.

  Ik heb een voorkeur die uitgaat naar een integere regering. Dat zijn de ministers, maar het zijn ook de Staten leden. En die integere regering zit er voor onze toekomst en zorgt dat ik Tros op Curaçao kan zijn.
  We hebben nu nog te maken met oud zeer, maar ook dat veranderd. Shit komt altijd bovendrijven en als je maar voldoende schone zuurstof aan dat rottingsproces toevoegt lost die shit op.

  Xi heeft heel wat jaren moeten strijden om de corruptie in de Partij te bestrijden. Dat is er nog niet helemaal uit, maar gaat de goede richting op.
  Waar denk je dat de achterdocht van de wereld door ontstaat is? Juist, door corruptie, vriendjes politiek en maffia praktijken. Niet alleen achterdocht naar China, maar ook naar Curaçao!

  Nu hebben we ministers die (hopelijk) voet bij stuk houden. Ze hebben gezworen zich integer te gedragen. Nu de corrupte deals uit het verleden opnieuw tegen het licht worden gehouden begint iedereen ineens te roepen dat de regering corrupt is en worden er stakingen voorbereidt. Gelukkig komt er een dag dat de beslissingen uit het verleden worden teruggedraaid en staan die corrupte haatzaaiers in hun blote kont met hun kop in het zand als fietsenstalling. Weet niet of ik van dat zien zo blij van zal zijn.

  Wat UTS betreft kunnen je stellen dat de ‘integriteit in het bedrijf’ aan het verbeteren is. Er wordt al langer geroepen om een strategische partner. Dit door verandering in het verdienmodel. Vaste telefonie verdwijnt, GSM komt daarvoor in de plaats. GSM levert ook internet en de gebruiker kan via WhatsApp of andere apps informatie uitwisselen. SMS loterij past niet meer in de integriteit die UTS wil uitstralen.

  Overigens, het feit dat wij nu met elkaar op dit medium onze mening uitschrijven is te danken aan die vernieuwingen.

  Vernieuwingen zitten oude verdienmodellen in de weg. En daar zit nu net de pijn. De wereld veranderd, dus veranderd ook Curaçao. Als je daar niet tegen kan dan moet je op de maan gaan zitten. Helaas ook die veranderd, want als de maan bevolkt wordt veranderd het daar ook.
  Juist schrijf ik “vernieuwingen zitten oude verdienmodellen in de weg” en niet andersom. Dit omdat de vernieuwingen toch doorgaan. En aanhangers van het oude verdienmodel denken dat bedreigingen bestreden moeten worden. Corruptie, maffiapraktijken, vriendjes politiek houden oude verdienmodellen in stand.
  Evenzo het vasthouden aan productiefaciliteiten en diensten die gedoemd zijn binnen 5 jaar overbodig te zijn. Dat kan je niet eeuwig blijven volhouden.
  Dus de bezem er doorheen en dan krijg je bedrijven die werknemers “moeten laten gaan”. Dat je zorgt dat deze werknemers elders in de vernieuwing weer aan de slag kunnen en is alleen maar positief te noemen.

  In 2030 produceert China 1/3 van de totale wereld behoefte aan energie.
  China is niet 1/3 van de totale bevolking, hoewel ik moet toegeven dat het er wel huel veul zijn. Wat denk je dat met het overschot aan energie wordt gedaan? Die kunnen ze aan andere landen verkopen. China is nu zo hevig aan het investeren om het 450 Senario te volgen, dat producten voor renewable energie (zon,wind,water) steeds goedkoper wordt. Andere landen kunnen goedkoper energie opwekken, maar daar zit een keerzijde aan. China maakt toevallig ook bv de PV panelen en nergens in de wereld zijn ze zo goedkoop. Dus de fabrieken in andere landen, die concurrerend zouden moeten zijn, verliezen hun markt en moeten mensen laten gaan. Dus kan je straks voor vervanging van je PV paneel alleen nog terecht in …. je raad het al, China. (overigens maken ze steeds betere panelen)
  China heeft het altijd al goed begrepen. Je moet je niet bekommeren om de kwaliteit van het eindproduct in eerste instantie, je moet het gewoon wegzetten in de markt. Later kan je de kwaliteit verbeteren als je een vervangingsmarkt hebt gecreëerd. Want tegen die tijd zijn er geen concurrenten meer.

  Het zal Xi’s grootste verdienste zijn als China zorgt dat er gezonde concurrentie is, buiten de Partij invloed om, op deze aardkloot. Want als dat niet lukt is het doemscenario dat China de dienst gaat uitmaken wie wat en waar er geproduceerd wordt en dit onder controle staat van de Partij.
  En die angst voor de toekomst kan je niet zomaar wegnemen, omdat deze ingebakken zit in het al oude geloof op Curaçao, eerst zien en dan geloven.

  Je ontkomt niet aan het feit dat we hier nu eenmaal Liberaal zijn, in China Communistisch en aan de overkant een Dictatuur. Drie verschillende basisvormen van hoe je een land kan besturen. Binnen elk van die basisvorm heb je nuances in de vorm van meer of minder overheidsbemoeienissen.
  Zo heb je conservatief liberalisme dat zich afzet tegen teveel overheidsbemoeienis. Het sociaal liberalisme wil juist meer overheidsinvloed. Daartussen heb je nog een nuance in de voor van democratisch liberalisme. Dat noemen ze het Centrum. Links van het Centrum is het sociaal, Recht is conservatief. Dus de Recht-Centrum regering die we nu hebben is democratisch liberaal met de neiging naar minder overheid bemoeienissen en meer samenwerken.
  Een nu vastgelegd punt in de Partij wetgeving geeft aan dat er een nieuw tijdperk is waarin China overgaat naar “Socialisme met Chinese karakteristieken” betekend eigenlijk dat de strakke hand van de Partij er gewoon blijft. Er worden nu wel prive-bedrijven toegestaan, alleen GZE is nog altijd een publiek-bedrijf en daardoor eigendom van de staat.
  Dus ook de directie van de RvK zou dadelijk te maken krijgen met een huurder die zelf geen zeggenschap heeft over het betalen van de huur.

  Over UTS.
  Bij UTS gaat het om meer. Je zou haast denken dat ze zich voorbereiden op een nieuwe strategische partner. Logo wijziging, markt imago, slanke organisatie en investering in nieuwe distributie methoden. Klaar voor overname.
  Wat mij is opgevallen is dat dat spermazaadje voor de letters UTS erg verdacht veel lijkt op een g, van in GZE. Liever had ik de k van KPN gezien, maar dan had je toch een verkeerde voorstelling van het bedrijf gehad.
  GUTS onze nieuwe telecom provider, GAqualectra onze nieuwe water- en energieleverancier en Guroil voor de gasoil. Straks de G in Gobièrnu?

  We gaan het zien.

 7. Joep Meloen

  Isenia doet het voorkomen alsof niemand het uberhaupt zag aankomen.
  Wellicht dat hij het niet zag aankomen, maar je hoeft geen glazen bol te hebben om te zien waar er veel en veel teveel personeel aanwezig is. Ik heb het doelbewust niet over werken, want dat doen we hier niet graag.

  Aqualectra ? De personeelskosten bedragen daar maar liefst 60 % van de omzet en dan weet je dat dit niet houdbaar is. 30 % zou nog acceptabel zijn, maar 60 % slaat nergens op en om het nog erger te maken besteedt Aqualectra vrijwel al het werk uit aan onderaannemers. Geen wonder dat de tent jarenlang verliezen heeft geleden, onnodige verliezen om wel te wezen, want met zo’n omzet moet je met gemak een zeer forse winst kunnen draaien. Moet je alleen wel weten waarmee je bezig bent.

  Nog zo’n bedrijf waar 400 man personeel werkt en dat alles uitbesteedde aan onderaannemers ? Het voormalig CDM, nu dan Damen shipyards. De vraag werd aan Damen gesteld hoe ze deze 400 man een baan konden garanderen ? Het antwoord was zo simpel als het maar zijn kon. Zorgen dat de orderboeken vol zijn (en dat zijn ze nu) en vervolgens gewoon zelf aan het werk gaan i.p.v. alles uitbesteden.

  UTS had maar liefst 600 man in dienst en dan begin je je toch af te vragen of het wellicht een sociale werkplaats is. Maar dan bedenk je dat het een overheidsbedrijf is en dus inderdaad een sociale instelling. Werken hoefden de aanwezigen niet, gewoon genieten van de politieke benoemingen en aan het eind van de maand mooi weer spelen met het onterecht opgestreken ‘salaris’.

  Insel Air. Werkte volgens het principe ‘zorgen dat je in no-time too big to fail’ bent geworden en het werkte, ze kregen maar liefst 30 miljoen van de overheid. Dat meer dan 250 man voor een paar vliegtuigen nog steeds volstrekt idioot was dacht niemand aan, dat moest kunnen. Ze hebben nog altijd een marketing department voor de volledige 3 bestemmingen die ze vliegen, Aruba, Bonaire en St Maarten ! Hoezo geld over de balk smijten.

  En wat te denken van Curoil. Ook zo’n club met een marketing department. Jarenlang waren ze monopolist, je kon nergens anders brandstof krijgen, maar toch werden er miljoenen besteed aan marketing ! U snapt het nog ? Ik niet.

  En zo gaat dat bij iedere instelling van de overheid. Mismanagement en ‘rotzooi maar aan’ viert hoogtij. Dat hierdoor de kosten voor de burger onnodig hoog worden is niet interessant. Dat daardoor weer de economie niet wil groeien is ook niet interessant. Zolang we maar gratis geld krijgen en er helemaal niets voor hoeven te doen is alles prima.

 8. @Sharnon Isenia
  UTS wordt dit maal gebruikt om af te leiden van het gestuntel met GZE.

  Ook wordt de (tweede) komst van Christus niet alleen in het boek Openbaring voorspeld. Voorts is het niet zo dat zijn komst ‘onheil’ voorspelt. Dit laatste is volgens mij een kwestie van ‘geweten’. Er zijn ‘religieuze groeperingen’ die nog steeds in afwachting zijn van Zijn 1ste komst.

  Hoedanook, sinds de oudheid worden mensen ingegeven door hebzucht, omkoping, corruptie en persoonlijke aanvallen op gewaande vijanden. Op Curaçao heeft men, als gevolg hiervan, het gedrag aangepast om, ongeacht aan welke zijde van deze wisselwerking men staat, toch met elkaar proberen ‘beste vrienden’ te blijven. Daar dit soms erg moeilijk gaat, gedraagt men zich alsof ‘de kop in het zand gestoken’ is. Economische ongelijkheid, het feit dat een kleine minderheid van de mensen steeds meer rijkdom verwerft en de overgrote meerderheid van mensen in het land wordt uitgesloten, heeft hiermee te maken. Het concentreren van rijkdom in handen van mensen die weigeren hun privileges met anderen te delen, ontwricht de wijze van samenleven. Sociale controle houdt tot nu toe de zaak enigszins overeind. Immers, respect voor wet- en regelgeving is enkel gebaseerd is op sociale gewoontes.

  Maar voorbeelden als dat van de Geus in UTS en de ruimte dat hij krijgt om te doen wat er geschied is niet zonder risico. ‘De kop in het zand blijven steken’ is riskant daar de groep die er absoluut van overtuigd is dat het systeem niet voor hen werkt alleen maar groeit. Via het Internet wordt deze psychologische polarisatie verder gevoed. Het Internet maakt het leven in volledig gescheiden bubbels mogelijk (geen zand nodig). De oudheid en geschiedenis geeft talrijke voorbeelden van wat er gebeurt als men weigert te erkennen wat er om zich heen gebeurt.

 9. Leuk onderbouwd stuk van Isenia.

 10. De bevestiging van wat ik al dacht, de Curaçaose struisvogel bestaat echt. 😆

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *