Ingezonden | Community boxes

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix Pinedo aan het woord

HIERBIJ EEN schrijven dat ik eerst de minister van VVRP doe toekomen. Het gaat erom dat de overheid niet mag tolereren dat Cpost onrechtmatig handelt tegen de bevolking. Indien geen reactie zal na twee maal 24 uur na aflevering, deze brief bij het Openbaar Ministerie worden geplaatst.

Op grond van een doen en nalaten vanwege de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, mw. mr. Suzanne Camelia-Römer, verzoek ik het Openbaar Ministerie, de minister in kwestie erop te attenderen dat:

1. gezien haar handelingen en ‘nalaten’, in verband met de plaatsing van zogenoemde ‘community boxes’ door Cpost, en dat daardoor Cpost geen post meer aflevert bij huisadressen, zij Cpost hierin ondersteunt;

2. zij willens en wetens Cpost permitteert om artikel 9 lid 1 van de Postlandsverordening te overtreden;

3. zij willens en wetens Cpost artikel 2 lid 5 van de Ministeriële Beschikking met algemene werking van 18 april 2012, ter uitvoering van artikel 9 van de Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997), no. 319, laat overtreden;

4. zij willens en wetens het plaatsen van groepsgewijze postbussen (community boxes) voor het gehele volk ondersteunt terwijl artikel 2 lid 5 van de Ministeriële Beschikking, slechts uitzondering toelaat voor het plaatsen van groepsgewijze brievenbussen in gevallen zoals genoemd in de Ministeriële Beschikking onder artikel 2 lid 5 a en b, namelijk bij galerijflats en alle overige collectieve gebouwen;

5. zij niet optreedt conform het gestelde onder artikel 15 lid 1 Postlandsverordening om Cpost een aanwijzing te doen toekomen doordat Cpost tegen de Postlandsverordening en de Ministeriële Beschikking handelt;

6. zij er geen blijk van geeft tot een aanwijzing over te gaan en ook niet van het opleggen van de boete van 100.000 gulden conform het gestelde in artikel 15 lid 2 van de Postlandsverordening;

zij op grond van het gestelde in artikel 2:344 in dit geval voornamelijk artikel 2:344 lid c en d en 2:345 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao vervolgd kan worden door het Openbaar Ministerie met oplegging van genoemde strafmetingen in vermelde artikelen.

In geval de minister geen gehoor geeft verzoek ik u na 3x 24 uur, over te gaan tot onderzoek om tot vervolging over te gaan op grond van de door mij aangehaalde artikelen van het Wetboek van Strafrecht.

Aangehecht doe ik u toekomen kopie van mijn brieven (juli 2015 en april 2016) aan de BTP, Staten en de minister van VVRP samen.

Tot heden heb ik geen antwoord ontvangen van geen van de geadresseerden.

Ik heb een andere strategische invalshoek gekozen door het Openbaar Ministerie te benaderen met bovenstaand verzoekschrift, waardoor misschien nu wel een snelle reactie komt.

Ik hoop dat u spoedig acties onderneemt ten aanzien van bovenstaande, doordat Cpost met ondersteuning van de minister van VVRP in geaccelereerde vorm overgaat tot plaatsing van de ‘community boxes’.

Ten overvloede geef ik aan dat Cpost zoveel ‘community-boxes’ kan plaatsen als deze wil. Maar conform de meergenoemde ministeriële beschikking kan Cpost niet stoppen met het afleveren van post aan , zoals de ministeriële beschikking ze noemt, ‘huisadressen’. Cpost is reeds gestopt met het afleveren van post in de buurten rondom het postkantoor te Groot Kwartier en Marchena, Wishi en omgeving.

Om de zaak concreet te maken:

Door het overtreden van de ministeriële beschikking, overtreedt Cpost tevens het gestelde onder artikel 9 van de Postlandsverordening.

In artikel 9 van de Postlandsverordening krijgen de voorwaarden, definities en andere regelgevingen in de Ministeriële Beschikking hun kracht.

FELIX D. PINEDO

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *