Ingezonden: Bij het scheiden van de markt…

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we ” HEIN VAN MAARSCHALKENWAART ” aan het woord…………..

PARTIR C’EST mourir un peu!
Dit gezegde zal Jo Hanssen, de per 8 juli scheidende rector van het CAP/PSC, zeker kunnen onderschrijven.
Nu Jo Hanssen met pensioen gaat, is het goed om even stil te staan bij de betekenis die hij heeft gehad voor het KAP/PSC.

De prioriteiten van Jo hebben altijd gelegen bij de belangen en het welbevinden van zijn leerlingen en dat van zijn team.
Jo was een rector die zijn school door alle onderwijsvernieuwingen heeft geleid die het havo- en vwo-onderwijs heeft ondergaan en die daarbij het consigne ‘kwaliteitsborging’ van het onderwijs is blijven nastreven.
Immers, het vervolgtraject voor verdere studie van de leerlingen moet zeker gesteld blijven. Naast de zorg voor de leerlingen heeft Jo er ook steeds voor gewaakt dat noch aan de rechtspositie noch aan de belangen van zijn team – voor zover dat binnen zijn macht lag – getornd werd.
Jo heeft zich echter nooit erg druk gemaakt om zijn eigen rechtspositie; het werk ging voor. Kom daar maar eens om in de politiek!

Aangezien het overheidsmanagement hiërarchisch is ingesteld en moeite heeft met professionals die soms (ongevraagd) suggesties ter verbetering voordragen, zorgde dit wel eens voor irritaties bij zijn bovengestelden.
We leren onze kinderen wel om mondig te zijn maar hanteren ‘managementwise the top down approach!’

Daarnaast zal het eenieder bekend zijn dat de school feitelijk uit zijn voegen is gegroeid; we weten ook dat nog veel achterstalling onderhoud aan de school op een oplossing wacht.

Het veelvuldig wisselen van de wacht vanwege een ‘va et vient des ministres faibles’, een stoet van wisselende diensthoofden DOS en de snelle opeenvolging van onervaren inspecteurs-generaal hebben het werken niet gemakkelijker gemaakt.
Men denke bij de laatste categorie alleen maar aan de manier waarop dezen zijn omgegaan met de recente examenfraudes.

Het is bevreemdend om te moeten constateren dat de overheid in haar oneindige wijsheid geen gebruik wenst te maken van de ervaring van de scheidende rector.
Nee, men kiest ervoor om de sollicitatieprocedure ondoorzichtig te houden en een ervaren en betrokken rector zomaar te laten gaan, zonder een inwerkperiode voor de nog onbekende nieuwe leidinggevende(n) in te bouwen.
In computertaal: ‘Change by way of hard return!’ M
en heeft bovendien kortelings geleden besloten een tweekoppige leiding aan te stellen; in feite is dat een verholen compliment voor de scheidende rector!
Twee mensen gaan nu doen wat hij jarenlang alleen heeft gedaan, bijgestaan door behulpzame teamleden.

Gelukkig denk ik dat de leerlingen de scheidende rector zeker zullen blijven waarderen en hem een warm hart zullen blijven toedragen.
Dat zal ook gelden voor het grootste gedeelte van het team.

Op de vertrekkende rector is het devies van Willem van Oranje (+1584) van toepassing: ‘Saevis tranquillis in undis’ (Rustig temidden van de woelige baren).
De bedenker van dit devies was Marnix van St. Aldegonde, de veronderstelde tekstdichter van het Wilhelmus.
Marnix had zelf het devies ‘Repos ailleurs!’
We hopen wel dat dit devies ook voor Jo moge gelden… maar dan wel in leven en welzijn op Curaçao!

HEIN VAN MAARSCHALKENWAART

Curaçao

Een Reactie op “Ingezonden: Bij het scheiden van de markt…

 1. Philippe Maaskant

  “Twee mensen gaan nu doen wat hij jarenlang alleen heeft gedaan, bijgestaan door behulpzame teamleden.”

  Met een tweehoofdige leiding..? Nemen we aan ieder voor de helft van het geld?
  Mijn ervaring met tweehoofdige leiding in organisaties is niet best.
  Ze kruipen bij elkaar voor steun tegen “de rest”. Moeten veel onderling overleggen om een beetje eenheid uit te stralen, maar houden elkaar sterk in de gaten ondertussen.
  Gaat een broeierig sfeertje worden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *