Ingezonden: Aftrap Wechi

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord

WAT MIJ opvalt bij deze aftrap is het volgende. De opdracht voor de infrastructuur is bedoeld voor 760 woningen. De begroting van het ministerie is 6 miljoen. De laagste inschrijver vraagt 3,2 miljoen.

Deze inschrijver heeft zich als nieuw bedrijf hiervoor laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als je de 3,2 en de 6 miljoen deelt door de 760 woningen dan had er eigenlijk 7894 gulden uitgegeven moeten worden per woning en dat zal dus nu gerealiseerd worden voor 4210 gulden.

Dat is voor bijna de helft minder! Wat ik me dan afvraag is of deze inschrijving is aangehouden en vervolgens deze beide getallen zijn onderzocht en op basis daarvan men tot de conclusie kwam dat de begroting van de overheid niet reëel was?

Daarnaast is een nieuwe onderneming hiervoor opgericht. Met andere woorden, als het fout gaat dan is dat simpel op te lossen, gewoon failliet laten gaan.

In een openbare aanbestedings van 19 augustus van ditzelfde ministerie voor het aanbrengen van wegmarkeringen lees ik onder de voorwaarden voor de aannemers: Ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, een verklaring van de Ontvanger der Belastingen, een verklaring van de SVB, de bepalingen behorend tot de SAAB zijn ook van kracht.

Ten tweede krijgen Amigu di Tera en Defensa Ambiental er direct en indirect van langs van de minister en een Statenlid. Beiden begrijpen niets van onze democratische samenleving.

Beiden hadden deze instellingen niet moeten noemen en als je ze noemt dan in positieve zin dat de overheid blij is dat dergelijke instellingen er zijn om onder andere de overheid scherp te houden in haar beleidsbeslissingen.

Eigenlijk zeggen deze bewindslieden op indirecte wijze: alle illegale toegeëigende gronden waar de kranten de afgelopen dagen weer vol van staan, neem maar een voorbeeld aan de overheid, aangezien die bijna hetzelfde doet en dan argumentatie gebruikt als: duizenden burgers staan op de wachtlijst, al jaren, en dat mag best wettelijke regels overrulen en watchdogs, houden jullie je mond!

HENK PASMAN
Curaçao

Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *