29 C
Willemstad
• maandag 27 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Gumbs verliest zaak tegen overheid

HomeMediaGumbs verliest zaak tegen overheid
In de veelbesproken persconferentie op 17 november 2011 ging toenmalig crisismanager van de VDC, Frank Calmero, kort in op het bezoek van de Colombiaanse veiligheidsfunctionarissen.
Franklin Calmero. Calmero werd op 1 maart 2011 – op advies van de Commissie van Toezicht – tot waarnemend hoofd van VDC benoemd

WILLEMSTAD — Voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst (VDC) Edsel Gumbs heeft zijn jarenlange strijd met de overheid verloren. Hij heeft sinds juni 2011 diverse bezwaarschriften ingediend bij het Gerecht Ambtenarenzaken, nadat hij door een vertrouwensbreuk van zijn taak werd ontheven.

Die zijn inmiddels behandeld tijdens verschillende zittingen en zijn afgelopen woensdag bijna allemaal ongegrond verklaard. Ook Gumbs’ verzoek voor materiële en immateriële schadevergoeding werd afgewezen.

De rechter heeft bij de beoordeling rekening gehouden met onder meer de adviezen van de Commissie van Toezicht. Gumbs heeft tijdens de behandelingen gesteld dat de commissie niet zorgvuldig en niet objectief haar rapport heeft opgesteld, maar volgens de rechter heeft hij deze stelling niet met concrete gegevens onderbouwd.

Gumbs is bij brief van 1 juni 2011 met onmiddellijke ingang voor de duur van zes maanden ontheven van zijn werkzaamheden als VDC-hoofd. In dat besluit is toen onder meer als reden genoemd, ‘de (nog steeds) bestaande conflictsituatie tussen hem en de minister van Algemene Zaken’. Daarnaast werd hij conform artikel 49 van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA) met onmiddellijke ingang – onder de verantwoordelijkheid van de Justitie-minister – belast met de reorganisatiewerkzaamheden bij de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK).

Hij was het hiermee niet eens en verzocht de rechter om het besluit te vernietigen. Gumbs heeft verder niet meegewerkt aan de uitvoering van het besluit. Hij meent dat de motivering voor zijn ontslag volstrekt onjuist en ondeugdelijk is en dat de minister tevens in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld. Dit laatste heeft hij echter niet aangetoond. Daarnaast voerde hij aan niet te zijn gehoord voordat het overplaatsingsbesluit werd genomen, maar dit is volgens de rechter geen reden om het besluit te vernietigen.

De rechter heeft verder ook rekening gehouden met de omstandigheid dat de reorganisatie in de gevangenis noodzakelijk en van groot belang is, en dat deze een niveau vereist dat zeker niet onderdoet voor dat van het VDC-hoofd. De rechter merkt daarnaast op dat er op grond van de bijzondere eigenschappen waarover het VDC-hoofd dient te beschikken, geen gelijkwaardige andere ambtelijke functie in Curaçao voor Gumbs beschikbaar was.

Gumbs heeft ook bezwaar gemaakt tegen de benoeming van Franklin Calmero. Calmero werd op 1 maart 2011 – op advies van de Commissie van Toezicht – tot waarnemend hoofd van VDC benoemd.

Aan deze benoeming ligt het schrijven van de commissie van 24 februari 2011 ten grondslag, aldus de rechter. In die brief adviseerde de commissie de regering om het interim karakter van de benoeming te benadrukken, bij voorkeur door de benoeming voor een beperkte tijd vast te stellen, om te voorkomen dat Gumbs hiertegen bezwaar kan maken.

Dat heeft Gumbs toch gedaan, maar te laat. Hij werd in dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard.

 

Bron: Amigoe

Zie hele dossier: Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Ik heb het al eerder gezegd, maar het wordt tijd dat Gumbs de beerput eens openzet, wat heeft hij nu nog te verliezen zou je haast zeggen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties