Geen uitbreiding coalitie

Adèle van der Pluijm-VredeWILLEMSTAD — De huidige coalitie zal niet worden uitgebreid.
Dit kan worden geconcludeerd aan de hand van de brief die de partijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran naar waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede hebben gestuurd.
Ook partijleiders die benaderd zijn door de Amigoe geven dit toe.

In een brief aan waarnemend gouverneur van der Pluijm-Vrede hebben de partijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Sulvaran, goed voor elf van de 21 Statenzetels, gevraagd om een formateur te benoemen die zorg moet dragen voor de vorming van een kabinet, bestaande uit politici, dat het huidige takenkabinet onder leiding van demissionair premier Daniel Hodge (PS) zal moeten opvolgen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de partijen gevraagd hebben om een formateur en geen informateur.
Een informateur onderzoekt welke partijen bereid zijn om met elkaar samen te werken, terwijl een formateur uitgaat van de vorming van een regering en de invulling van de poppetjes in het nieuw te vormen kabinet.
In de wandelgangen is er sinds het aantreden van het takenkabinet gesproken over een mogelijke uitbreiding van de huidige coalitie, om zo de minieme meerderheid in de Staten uit te breiden.
In dit verband werd onder meer de MAN genoemd.
Maar partijvoorzitter Everardus ‘Efi’ Van de Meent stelt dat de blauwe partij niet is benaderd.
Er is geen enkel contact geweest tussen MAN en de partijen PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran over uitbreiding van de huidige coalitie, geeft hij aan.

De MAN kiest er volgens hem voorlopig voor om haar werk in de oppositie te blijven doen.
In een reactie stelt Pais-leider Alex Rosaria dat tussen de leiders van de vier fracties in de Staten, die op dit moment het demissionaire kabinet in het parlement steunen, een afspraak bestaat dat de coalitie in haar huidige vorm door zal gaan.

“Er is een brief van de vier groepen naar de waarnemend gouverneur gegaan.
Er is niet gesproken over de wenselijkheid van uitbreiding van de coalitie.
Ik ga er dan ook van uit dat wij met ons elven door zullen gaan en dat de huidige coalitie in haar huidige samenstelling door zal gaan.”

PNP-leider Humphrey Davelaar benadrukt dat zijns inziens de brief van de elf Statenleden nog steeds op tafel ligt en hij benadrukt dat deze brief uitgaat van voortzetting van de huidige samenwerking tussen de bestaande coalitiepartners.
Ook Davelaar beaamt dat er niet is gesproken over uitbreiding van de coalitie, maar geeft wel aan dat als hiervan sprake zal moeten zijn, het initiatief hiervoor bij de grotere partners in de coalitie zal moeten liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *