Franco te spreken over naleving protocol

Mike Franco

Mike Franco

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) stelt tevreden te zijn over de naleving van het protocol dat het parlement en de regering met elkaar zijn overeengekomen over de manier waarop vragen van Statenleden beantwoord worden. Volgens Franco is het maar twee keer voorgekomen dat de regering de limiet van twee maanden voor het beantwoorden van vragen van Statenleden heeft overtreden.

Advertentie

Volgens Franco zijn er sinds het protocol van kracht is meer dan 100 brieven met vragen van Statenleden, middels zijn tussenkomst naar de regering gestuurd.
Dit aantal mag hoog lijken, maar volgens de Statenvoorzitter zijn er ongeveer vijftien parlementariers die iedere week een brief met vragen indienen.
Volgens Franco houdt de regering zich goed aan het protocol.

Het ministerie van Algemene Zaken (dat valt onder premier Asjes, red.) reageert heel erg snel met haar antwoorden. Van alle brieven die zijn ingediend, hebben wij tot nu toe kunnen constateren dat slechts in twee gevallen een antwoord is uitgebleven. Wij hebben in deze gevallen meteen de regering hierop aangesproken en een reminder gestuurd.”

Het kan volgens de Statenvoorzitter voorkomen dat Statenleden een antwoord krijgen, maar dat zij vinden dat hun vraag niet beantwoord is.

Het kan gebeuren dat een minister in een brief aangeeft de vraag nog niet te kunnen beantwoorden, of dat de vraagsteller bij een andere minister moet zijn. Dit houdt niet in dat de vragen niet zijn beantwoord, maar dat de vraagsteller niet het antwoord heeft gekregen dat hij of zij wilde krijgen.”

Het protocol tussen Staten en regering dateert van 20 augustus 2013, toen het zowel door premier Ivar Asjes (PS) als door Statenvoorzitter Franco, weliswaar onder voorbehoud, werd ondertekend.
Later werd het protocol door de Staten tijdens een openbare vergadering bekrachtigd. Centraal in het protocol staat hoe het individuele vragenrecht van Statenleden vorm moet krijgen.
Het protocol stelt vast dat schriftelijke beantwoording van vragen door de minister, door tussenkomst van de Statenvoorzitter, binnen twee maanden moet plaatsvinden. Indien de minister niet in staat is de vragen binnen deze twee maanden te beantwoorden, bericht hij dit schriftelijk aan de Statenvoorzitter.
In het voorstel is opgenomen dat de voorzitter van de Staten elk kwartaal een overzicht van de gestelde vragen per ministerie publiceert, welke zijn beantwoord en welke langer dan drie maanden op beantwoording wachten.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

0 Reacties op “Franco te spreken over naleving protocol

  1. Rindo de S

    Het zou natuurlijk zeer informatief zijn hoe vaak de vragensteller een antwoord krijgt dat die vraag aan een andere minister moet worden gesteld en hoe vaak een antwoord
    van de een minister luidt dat de vraag nog niet beantwoord kan worden! En ook hoe lang de 2 hiervoor genoemde antwoorden op zich hebben laten wachten. 2 maanden? De mededeling van hr.Franco geeft op deze wijze geen enkele informatie over kwaliteit van de beantwoording van de door de Statenleden gestelde vragen. En dat vind ik niets voor hr.Franco die bij mij overkomt als een integere man en een echte democraat.(natuurlijk tot het tegendeel blijkt. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn in dezen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *