Franco: MFK op verkeerd adres

mike-franco-parlamentoWILLEMSTAD — Een kwalijke zaak. In deze bewoordingen reageert Statenlid Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) op het feit dat de MFK-fractie op 29 april een bundel met subsidieaanvragen bij hem heeft afgeleverd.

Volgens Franco is de MFKfractie aan het verkeerde adres met de aanvragen, terwijl de fractie van de oppositiepartij zo ook de betrokken stichtingen in de problemen heeft gebracht.
De MFK-fractie riep onlangs alle stichtingen en bonden die voor een subsidie in aanmerking wilden komen, om een verzoek bij haar in te dienen.
De fractie zou erop toezien dat het verzoek bij minister José Jardim van Financiën (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) tijdig, voor 1 mei zou worden ingediend.
Afgelopen dinsdag kwam Franco erachter dat de MFK-fractie, via haar waarnemend voorzitter Amerigo Thodé een brief met een bundel subsidieaanvragen bij hem had ingediend.
De Statenvoorzitter was hier echter niet van gediend.
Thodé had de subsidieaanvragen bij de voorzitter ingediend gebruikmakend van artikel 96 van het Reglement van Orde (RvO) van de Staten.
Maar volgens Franco maakt het Statenlid oneigenlijk gebruik van het RvO, omdat het bewuste artikel bedoeld is voor vragen gericht aan de minister.

Zodanige vragen moeten kort en duidelijk worden geformuleerd, mogen voorzien zijn van een korte toelichting en moeten bij de voorzitter worden ingediend.
Deze deelt die mee aan betrokken ministers, tenzij bij hem wegens vorm of inhoud van de vragen, tegen toepassing van dit artikel overwegend bezwaar bestaat, in welk geval hij de steller terstond daarvan in kennis stelt”

, aldus Franco in een brief aan Thodé van dezelfde 29 april.
Direct na ontvangst heeft Franco de brief met subsidieaanvragen naar Thodé teruggestuurd.
De Statenvoorzitter merkt op dat de subsidieaanvragen conform de subsidieverordening bij het betrokken ministerie, waar de subsidieaanvrager ressorteert moet worden ingediend en niet bij de voorzitter van het parlement of de Financiën-minister.
Ook constateert hij dat een groot deel van de verzoeken begin april zijn opgesteld.
Franco vindt het dan ook een kwalijke zaak dat de MFK-fractie tot de 29e heeft gewacht om de verzoeken in te dienen, wetende dat zij bij het verkeerde adres was, met alle gevolgen van dien voor de betrokken stichting.

Bron: Amigoe

Zie ook: Zeven stichtingen gaan in op verzoek MFK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *