30 C
Willemstad
• zaterdag 10 juni 2023

Democracy now! | Friday, June 9, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 9 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 8, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 8 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 7, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 7 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Financiering HNO fikse domper

HomeMediaFinanciering HNO fikse domper

CBIA: Beleid regering getuigt van gebrek aan visie en durf

HNO BWillemstad – Door het besluit van de regering om het nieuwe ziekenhuis volledig te financieren, staat de werkgelegenheid bij de financiële instellingen onder druk. Dat stelt de Curaçao & Bonaire Insurance Association (CBIA).

Advertentie

,,Hogere premies betekenen minder inkomsten, minder werk, hetgeen uiteindelijk tot gedwongen ontslagen kan leiden. Het is van belang dat de overheid naast de zorg voor de rentelasten van het Land ook zorg draagt voor de continuïteit van de verzekeringsbedrijven en een gezonde financiële sector”

, aldus CBIA die het beleid van de regering vindt getuigen van een gebrek aan visie en durf.

,,Een gemiste kans die had moeten leiden tot Public Private Partnerships, teneinde de lokale economie te stimuleren waarbij de publieke en private sector gezamenlijk optrekken in belangrijke grote projecten van landsbelang.”

Behalve de werkgelegenheid die onder druk komt te staan, voorspelt CBIA meer gevolgen van het besluit van kabinet Asjes om Hospital Nobo Otrobanda (HNO) voor 100 procent te financieren.
Eerder meldde deze krant al dat lokale verzekeraars, banken en pensioenfondsen hierdoor een kans mis lopen om hun gelden lokaal te investeren.

,,De Centrale Bank eist, op straffe van een boete, dat 60 procent van de premie-inkomsten lokaal wordt belegd”, zo legt CBIA uit.

,,Het aantal objecten waarin lokaal kan worden geïnvesteerd, is echter beperkt. Verder beschikken pensioenfondsen en verzekeraars op Curaçao in vergelijking met hun Europese en Amerikaanse zustermaatschappijen, momenteel over minder beleggingsopties: traditioneel gezien beleggen pensioenfondsen en verzekeraars veelal in lokale staatsobligaties hetgeen niet alleen een gegarandeerde beleggingsopbrengst oplevert onder minimale risico’s, maar ook een goede matching biedt met hun betalingen naar polishouders die soms in de verdere toekomst liggen.”

Sinds de schuldsanering van 2010 kunnen lokale verzekeraars en pensioenfondsen niet meer investeren in lokale staatsobligaties.

,,Hierdoor zijn juist deze alternatieve beleggingen, zoals het ziekenhuis, een ideale uitkomst voor hen”, aldus CBIA.

Voor de lokale levensverzekeraars en pensioenfondsen vormt de gegarandeerde rente ook een probleem.
Bij de vaststelling van de premies voor levensverzekeringen wordt namelijk rekening gehouden met de rente die op beleggingen kan worden gemaakt.
Deze rente is voor individuele levens- en pensioensverzekeringen recent bijgesteld naar 3 procent.
Voor collectieve pensioenverzekeringen ligt deze rente tussen de 3 en 4 procent. Echter, bij het overgrote deel van de individuele levenpolissen is momenteel een gegarandeerde rente van 4 procent van kracht.

,,Eenmaal een rentepercentage afgegeven aan een relatie, kan een verzekeraar hier niet meer van afwijken”, aldus CBIA.

,,Zoals bekend kan de looptijd van een levensverzekering zelfs 40 jaar bedragen.
Dat betekent dat een verzekeraar 40 jaar lang verantwoordelijk is voor het behalen van minimaal de toegezegde rente op beleggingen.
Daarom is het van cruciaal belang dat er voldoende mogelijkheden zijn om lokaal te investeren. Het rendement op de investeringen dient daarbij tevens hoger te zijn dan de gegarandeerde rente.”

Lokale rendementen onder druk
De verzekeringvereniging voor Curaçao en Bonaire legt uit dat bij het niet realiseren hiervan het grootste risico is dat de pensioenen en de verzekerde bedragen niet langer kunnen worden uitbetaald.

,,Verzekerden krijgen dan bijvoorbeeld een lagere pensioenuitkering dan ze voorzien hadden. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Het is daarom van groot belang dat ook de overheid een klimaat schept waarbinnen financiële instellingen op een verantwoorde wijze lokaal kunnen beleggen.”

CBIA: ,,Ons wordt thans de mogelijkheid ontnomen om mee te doen in de lening van het hospitaal. Dit is niet bevorderlijk voor het behalen van de benodigde lokale rendementen.”

Verder wordt er ook gewaarschuwd voor het aanpassen van tarieven door de levensverzekeraars door middel van het verlagen van de gegarandeerde rente.

,,Dit heeft consequenties voor mensen die een huis willen kopen: de door de banken verplicht gestelde risicoverzekering bij het afsluiten van een hypotheek wordt zo’n 5 procent duurder indien de gegarandeerde rente met 1 procent verlaagd wordt. Voor een lening van 300.000 gulden betaalt men dan toch al snel 1.200 gulden meer premie op jaarbasis.”

Tot slot stelt de vereniging dat de verzekeraars het beleid van de overheid, door 100 procent financiering middels Nederland, niet bevorderlijk is voor de economie, ‘immers, ogenschijnlijk een lage rentelast voor het project maar daarmee ook het bevorderen van niet conforme marktrentes, wat van negatieve invloed is op de bedrijfsvoering van financiële instellingen en uiteindelijk voor werkgelegenheid in, en groei van de sector’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties