FD | Twijfel over doeltreffendheid toezicht DNB op trustsector

Laurens Berentsen

Willemieke van Gorkum (DNB): ‘Trustkantoren nemen te snel genoegen met antwoorden van (potentiële) klanten, zonder kritisch door te vragen’ | Peter Strelitski

De Nederlandsche Bank acht zichzelf de juiste toezichthouder voor de trustsector. Het feit dat DNB jarenlang dezelfde veelvoorkomende tekortkomingen bij deze financiële dienstverleners constateert, doet daar niets aan af. De sector zal zich moeten aanpassen, aldus DNB-toezichthouder Willemieke van Gorkum.

Van Gorkum is donderdag gehoord door de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek doet naar verhullende belastingconstructies. De Nederlandse trustsector speelt internationaal een prominente rol in de constructies als bestuurder en administrateur van zogeheten doelvennootschappen, rechtspersonen die voor een bijzonder doel in Nederland worden opgericht. Van Gorkum is bij DNB verantwoordelijk voor het toezicht op deze sector.

In gebreke blijven

De commissie legde de directeur het vuur na aan de schenen over de effectiviteit van het toezicht. ‘U lijkt mij een leerkracht die met een groep hongerige kinderen naar een snoepwinkel gaat en erop moet toezien dat die niets meenemen’, zei bijvoorbeeld CDA-Kamerlid Chris van Dam. Toezicht op beleefde bankiers is bij DNB in goede handen, zei Van Dam. Maar of dat ook voor de minder fijnbesnaarde trustsector geldt, betwijfelde het Kamerlid.

‘Trustkantoren nemen te snel genoegen met antwoorden van (potentiële) klanten, zonder kritisch door te vragen’

• Willemieke van Gorkum

De onderzoekscommissie gaf blijk van haar verbazing dat het leeuwendeel van de trustkantoren dertien jaar na invoering van de Wet toezicht trustsector (Wtt) in meer of mindere mate in gebreke blijft bij het voldoen aan de wettelijke eisen. Volgens de laatste rapportage van DNB, over 2015, deden zich bij drie van de vijf kantoren ernstige tekortkomingen voor en was bij de andere twee kantoren de bedrijfsvoering niet op orde.

Commerciële motieven

De belangrijkste tekortkomingen betreffen het verplichte onderzoek naar klanten voordat die worden aangenomen en het monitoren van transacties zodra dat is gebeurd. Trustkantoren nemen te snel genoegen met antwoorden van (potentiële) klanten, zonder kritisch door te vragen, aldus Van Gorkum. Daar liggen commerciële motieven aan ten grondslag, stelde zij.

Het aantal trustkantoren in Nederland is teruggelopen van meer dan 300 naar 227, mede als gevolg van het toezicht, aldus Van Gorkum. Naast vrijwillige beëindiging trok DNB vorig jaar 23 vergunningen in en dit jaar al 13, vertelde zij de commissie. Een deel van de trustactiviteiten wordt zonder vergunning ontplooid. Sinds het begin van dit jaar krijgt DNB hier meer signalen van, aldus de toezichtdirecteur.

Krediet verspeeld

Van Gorkum schreef de geringe naleving van de regels toe aan de volgens haar relatief korte periode dat toezicht wordt gehouden op trustkantoren. Het toezicht heeft tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd, erkende zij. Dat roept de vraag op of de talrijke tekortkomingen normaal zijn voor de sector, vervolgde zij.

Vooralsnog gaat DNB ervan uit dat dit niet het geval is en dat de trustsector zich aanpast aan wet- en regelgeving. De urgentie hiervan neemt toe, aldus Van Gorkum, omdat de branche al veel krediet heeft verspeeld. De nieuwe wet die in de maak is voor de vergunningverlening en het toezicht op de sector, zal daar naar haar verwachting verder aan bijdragen.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *